Renk ayrımları hakkında

Renkli ve kesintisiz tonlu görüntülerin röprodüksiyonu için baskı makineleri çoğunlukla dört kalıpta ayrı ayrı resimler (proses renkler) kullanır; resmin siyan, macenta, sarı ve siyah kısımları için ayrı ayrı birer kalıp kullanılır. Özel mürekkepler de ekleyebilirsiniz (spot renkler). Bu durumda, her spot renk için ayrı birer kalıp oluşturulur. Uygun renkte mürekkep kullanılır ve birbiriyle çakıştırılarak basılırsa, bu renkler birleşerek orijinal resmin röprodüksiyonunu oluşturur.

Görüntüyü iki veya daha çok renge ayırma işlemine renk ayrımı yapmak, kalıpların oluşturulmasında kullanılan filmlere renk ayrımları adı verilir.

Renkli bir lazer yazıcısında yazdırılan bileşik görüntü ve bir baskı öncesi hazırlık makinesinde basılan dört renk ayrımı
Renkli bir lazer yazıcısında yazdırılan bileşik görüntü ve bir baskı öncesi hazırlık makinesinde basılan dört renk ayrımı.

Not:

Yüksek kaliteli renk ayrımları elde etmek için renk ayrımlarınızı yapan basımeviyle yakın bağlantı içinde çalışmalı, her işe başlamadan ve işlem sırasında basımevinin uzmanlarına danışmalısınız. Renk Ayrımları Önizlemesi panelinin kullanımı hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_tr.

Resimleri renk ayrımına hazırlama

Illustrator uygulamasından renk ayrımlarınızı yazdırmadan önce, aşağıdaki baskı öncesi görevleri gerçekleştirmek iyi bir fikirdir:

 • Monitörünüzün kalibrasyonu ve bir Illustrator Renk Ayarı seçmek dahil olmak üzere, renk yönetimini ayarlayın.

 • Renklerin hedef çıktı aygıtında nasıl görüneceğini anlamak için yazılımla prova yapın. Renk ayrımlarının nasıl görüntüleneceğinin önizlemesi için Pencere > Renk Ayrımları Önizlemesi'ni seçin.

 • Belge RGB modundaysa, Dosya > Belge Renk Modu > CMYK Renk seçeneğini belirleyerek belgeyi CMYK Modu'na dönüştürün.

 • Resminizde renk karışımları varsa, düzgün yazdırılmaları (belirgin renk bantları göstermemeleri) için bunları en iyileştirin.

 • Resminiz bindirme içeriyorsa, uygun üst baskı ve bindirme ayarlarını yapın.

 • Resminizde saydam, çakışan renklerden oluşan alanlar varsa, düzleştirme işleminden hangi alanların etkileneceğinin önizlemesini inceleyin ve hangi düzleştirme seçeneklerini kullanmak istediğinizi not edin.

Not:

Renkleri global olarak dönüştürmek ve azaltmak için, Canlı Renk iletişim kutusunu kullanın. Örneğin, proses renkli bir belgeyi 2 spot renkli belgeye dönüştürmek istiyorsanız, Canlı Renk'in Ata bölümünü kullanın ve hangi renkleri istediğinizi ve varolan renklere nasıl atanacaklarını belirleyin.

Renk ayrımlarını önizleme

Renk ayrımlarına ve üst baskıya Renk Ayrımları Önizlemesi panelini kullanarak önizlemede bakabilirsiniz. Renk Ayrımları Önizlemesi panelinin kullanımı hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_tr.

Monitörünüzdeki renk ayrımlarını önizleme, spot renk nesnelerinin önizlemesini görüntülemenizi ve aşağıdakileri denetlemenizi sağlar:

Zengin siyah

Renk ayrımlarını önizleme, zengin siyah olarak yazdırılacak alanları tanımlamanıza veya artırılmış opaklık ve daha zengin renk için renkli mürekkeplerle karıştırılan siyah (K) mürekkebi işlemenize olanak sağlar.

Üst baskı

Renk ayrımı uygulanmış çıktıda karıştırmanın, saydamlığın ve üst baskının nasıl görüntüleneceğini önizleyebilirsiniz. Bileşik bir yazıcı aygıtına çıktı gönderdiğinizde de üst baskı efektlerini görebilirsiniz.

Not:

Illustrator'daki Renk Ayrımları Önizlemesi paneli InDesign ve Acrobat'taki Renk Ayrımları Önizlemesi panelinden biraz farklıdır; örneğin, Illustrator'daki Önizleme paneli yalnızca CMYK belgesi modu içindir.

 1. Pencere > Renk Ayrımları Önizlemesi'ni seçin.
 2. Üst Baskı Önizleme'yi seçin.
 3. Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:
  • Ekrandaki renk ayrımı mürekkebini gizlemek için renk ayrımı adının solundaki göz simgesini tıklatın. Renk ayrımını görüntülemek için tekrar tıklatın.

  • Biri dışında ekrandaki tüm renk ayrımı mürekkeplerini gizlemek için Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak bu renk ayrımıyla ilgili göz simgesini tıklatın. Tüm renk ayrımlarını yeniden görüntülemek için bir kez daha Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak göz simgesini tıklatın.

  • Proses kalıplarının tümünü aynı anda görmek için CMYK simgesini  tıklatın.

 4. Normal görünüme dönmek için Üst Baskı Önizleme seçeneğini seçimden kaldırın.

Ayrımları yazdırma masrafı olmadan monitörünüzde ayrımları önizleme sorunları belirlemenize yardımcı olurken, bindirme, emülsiyon seçenekleri, yazıcı işaretleri ve yarı ton ekran ile çözünürlüğü önizlemenizi sağlamaz. Bütünleştirme veya kaplama provaları kullanarak bu ayarları doğrulamak için ticari yazıcınızla çalışın. Renk Ayrımları Önizlemesi panelinde mürekkeplerin ekranda görünür veya gizli olarak ayarlanması gerçek renk ayrımı işlemini etkilemez; yalnızca önizleme sırasında ekranda nasıl görüntüleneceklerini etkiler.

Not:

Gizli katmalardaki nesneler ekran önizlemesinde yer almaz.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 2. Yazıcı ve PPD dosyası seçin. Yazıcı yerine dosyaya yazdırmak için Adobe PostScript® Dosyası veya Adobe PDF seçin.
 3. Yazdır iletişim kutusunun sol tarafındaki listeden Çıktı'yı seçin.
 4. Mod için ya Renk Ayrımları (Ana Bilgisayar Tabanlı) veya In-RIP Renk Ayrımları'nı seçin.
 5. Renk ayrımları için bir emülsiyon, görüntü pozlaması ve yazıcı çözünürlüğü belirleyin.
 6. Renk ayrımını yapmak istediğiniz renkli kalıplar için seçenekleri belirleyin:
  • Renkli kalıbın basılmasını engellemek için Belge Mürekkep Seçenekleri listesinde o rengin yanındaki yazıcı simgesini tıklatın. Rengin basılmasını sağlamak için tekrar tıklatın.

  • Ayrı bir kalıba basılmak yerine proses renk kalıplarının parçası olarak basılmalarını sağlamak amacıyla bütün spot renkleri proses renklere dönüştürmek için, Bütün Spot Renklerini Proses Renklerine Dönüştür'ü işaretleyin.

  • Tek bir spot rengi proses renklere dönüştürmek için Belge Mürekkep Seçenekleri listesinde o rengin yanındaki spot renk simgesini tıklatın. Dört renkli bir proses simgesi görüntülenir. Rengi spot renge geri döndürmek için tekrar tıklatın.

  • Bütün siyah mürekkebi üst baskı yapmak için, Siyah Üst Baskı'yı seçin.

  • Kalıbın tram frekansını, tram açısını ve yarı tonlu noktaların şeklini değiştirmek için, mürekkep adını çift tıklatın. Bunun yerine, Belge Mürekkep Seçenekleri listesinde mevcut ayarı tıklatın ve istediğiniz değişiklikleri yapın. Ancak, varsayılan açılar ve frekansların, seçilen PPD dosyası tarafından belirleneceğini unutmayın. Kendi yarı tonlu tramlarınızı oluşturmadan önce, tercih edilen frekans ve açı hakkında basımevinize danışın.

   İpucu: Resminizde birden çok spot renk varsa ve özellikle iki veya daha fazla spot renk arasında etkileşimler varsa her spot renge farklı açılar atayın.

 7. Yazdır iletişim kutusundaki diğer seçenekleri belirleyin.

  Somutta, resmin konumunu, ölçeğini ve kırpmasını belirleyebilir, yazıcı işaretleri ve taşma payı ayarlayabilir ve saydam resim için düzleştirme ayarlarını seçebilirsiniz.

 8. Yazdır düğmesini tıklatın.

Not:

Renk Ayrımları Önizlemesi panelinin kullanımı hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_tr.

Renk ayrımı modları

Illustrator, renk ayrımları oluşturulması için, yaygın olarak kullanılan iki PostScript iş akışını veya modunu destekler. İkisi arasındaki temel fark, renk ayrımlarının nerede oluşturulduğundadır; ana bilgisayarda mı (Illustrator uygulamasının ve yazıcı sürücüsünün yüklü olduğu sistemde mi) yoksa çıktı aygıtının RIP'inde mi (raster image processor; raster görüntü işlemcisi).

Ana bilgisayar tabanlı geleneksel, renk ayrımı önceden yapılmış iş akışında, Illustrator uygulaması belge için gereken renk ayrımlarının her biri için PostScript verileri oluşturur ve bu bilgileri çıktı aygıtına gönderir.

RIP tabanlı daha yeni iş akışında, renk ayrımları, bindirme ve hatta renk yönetimi RIP üzerinde, yeni nesil PostScript RIP'ler tarafından gerçekleştirilir ve ana bilgisayar, başka görevleri gerçekleştirebilmek için serbest kalır. Bu yaklaşım, Illustrator uygulamasının dosyayı daha az zamanda üretmesine olanak verir ve herhangi bir yazdırma işi için, aktarılan veri miktarını en aza indirir. Örneğin, ana bilgisayar tabanlı renk ayrımlarının yazdırılması için dört veya daha fazla sayfanın PostScript bilgilerini göndermek yerine Illustrator, RIP'te işlenmek üzere, bileşik tek bir PostScript dosyasının PostScript bilgilerini gönderir.

Emülsiyon ve görüntü pozlaması

Emülsiyon, film veya fotoğraf kartı üzerindeki ışığa duyarlı katmana verilen addır. Yukarı (Sağ Okuma), ışığa duyarlı katman size dönükken görüntüdeki yazıların okunabilir ("düzden okunabilir") olduğu anlamına gelir. Aşağı (Sağ Okuma), ışığa duyarlı katman size dönükken görüntüdeki yazıların okunabilir ("düzden okunabilir") olduğu anlamına gelir. Normalde, kağıda basılan görüntüler Yukarı (Sağ Okuma) ile basılır; buna karşılık, filme basılan görüntüler çoğunlukla Aşağı (Sağ Okuma) ile basılır. Hangi emülsiyon yönünü tercih ettiklerini saptamak için basımevinizle görüşün.

Emülsiyonlu tarafa mı emülsiyonsuz tarafa mı (taban da denir) baktığınızı anlamak için, nihai filmi parlak ışık altında inceleyin. Bir taraf, diğerinden daha parlaktır. Mat taraf emülsiyonlu taraftır; parlak taraf tabandır.

Görüntü pozlaması, resmin pozitif görüntü olarak mı negatif görüntü olarak mı basılacağına işaret eder. Basımevleri tipik olarak, ABD'de negatif film, Avrupa ve Japonya'da negatif film ister. Hangi görüntüyü kullanacağınızdan emin değilseniz, basımevinize danışın.

Basım işleminde bir nesneyi, spot renkli kalıplar dahil olmak üzere bütün kalıplarda bastırmak istiyorsanız, nesneyi çakıştırma rengine dönüştürün. Çakıştırma işaretleri, kesim işaretleri ve sayfa bilgileri, çakıştırma renklerine otomatik olarak atanır.

 1. Nesneyi seçin.
 2. Renk Örnekleri panelinde, varsayılan değer olarak renk örneklerinin ilk satırında yer alan Çakıştırma renk örneğini tıklatın.

  Not:

  Çakıştırma renginin ekrandaki görünümünü varsayılan siyahtan başka bir renge değiştirmek için, Renk panelini kullanın. Belirlediğiniz renk, çakıştırma rengine sahip nesnelerin ekranda temsil edilmesinde kullanılır. Bu nesneler bileşik resimlerde gri olarak, renk ayrımlarında bütün mürekkeplerin eşit renk tonuyla basılır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi