Sekmeler panelini (Pencere > Yazım > Sekmeler), bir paragraf veya yazım nesnesi için sekme duraklarını ayarlamak için kullanırsınız. Sekmelerin kullanılması ve ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için bkz. web Yardım.

Sekmeler paneline genel bakış

Sekmeler panelini (Pencere > Yazım > Sekmeler), bir paragraf veya yazım nesnesi için sekme duraklarını ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Sekmeler paneli
Sekmeler paneli

A. Sekme hizalama düğmeleri B. Sekme konumu C. Kılavuz kutusu D. Üzerine Hizala kutusu E. Panel menüsü F. Sekme cetveli G. Paneli çerçevenin üzerine yasla 

Sekmeler paneli menüsünde ek komutlara erişebilirsiniz. Bu menüyü kullanmak için, panelin sağ üst köşesindeki üçgeni tıklatın.

Sekmeler panelini seçili bir yazım nesnesiyle hizalama

Sekmeler panelini, çalışma alanı içinde herhangi bir yere getirebilirsiniz; ancak, çoğunlukla Sekmeler panelini yazım nesnesiyle hizalamak yararlı olur.

 1. Mıknatıs simgesini  tıklatın. Sekmeler paneli, seçili metin nesnesinin hemen üstüne gider ve sıfır noktası, nesnenin sol kenar boşluğuna hizalanır. Gerekirse, cetveli uzatmak veya kısaltmak için, panelin sağ alt köşesindeki yeniden boyutlandırma düğmesini sürükleyebilirsiniz.

Sekme duraklarını cetvel birimlerine yaslama

Varsayılan değer olarak, sekme duraklarını sekme cetveli üzerinde istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz.

 1. Panel menüsünde Birime Yasla'yı seçin veya bir sekme durağını Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

Sekme cetvelinin ölçü birimini değiştirme

Sekme cetvelinin ölçü birimi, Birimler tercihlerinde belirlenen Genel birim ayarlarıyla (tüm dosyalar için) veya Belge Ayarları iletişim kutusunda belirtilen birimlerle (açık olan dosya için) belirlenir.

 • Bütün dosyaların ölçü birimini değiştirmek için, Birimler tercihlerindeki Genel Birimlere yeni bir değer verin.
 • Açık olan dosyanın ölçü birimini değiştirmek için, Belge Ayarları iletişim kutusunda yeni bir birim değeri belirleyin.

Sekmeleri ayarlama

Sekme durakları, paragrafın bütününe uygulanır. İlk sekmeyi ayarladığınızda, Illustrator, o durağın solundaki bütün sekme duraklarını siler. Siz başka sekme duraklarını da ayarladıkça, Illustrator, ayarladığınız sekmelerin arasında kalan bütün varsayılan sekmeleri siler.

 1. İmleci bir paragrafa yerleştirin veya bir yazım nesnesindeki bütün paragrafların sekme duraklarını ayarlamak için nesneyi seçin.
 2. Metnin, sekmenin konumuna göreli olarak nasıl hizalanacağını belirlemek için, Sekmeler panelinde bir sekme hizalama düğmesini tıklatın:

  Sola Bloklanmış Sekme

  Yatay metni sola hizalayıp sağ kenar boşluğunu düzensiz bırakmak için.

  Ortaya Bloklanmış Sekme

  Metni sekme işaretine ortalamak için.

  Sağa Bloklanmış Sekme

  Yatay metni sağa hizalayıp sol kenar boşluğunu düzensiz bırakmak için.

  Alta Bloklanmış Sekme

  Dikey metni alt kenar boşluğuna hizalayıp üst kenar boşluğunu düzensiz bırakmak için.

  Üste Bloklanmış Sekme

  Dikey metni üst kenar boşluğuna hizalayıp alt kenar boşluğunu düzensiz bırakmak için.

  Ondalığa Bloklanmış Sekme

  metni, nokta veya dolar işareti gibi, belirlenen bir karaktere hizalamak için. Bu seçenek, sayılardan oluşan sütunlar oluşturmak için yararlıdır.

  Herhangi bir sekmeyi seçip bu düğmelerden birini tıklatarak, istediğiniz sekmenin hizalamasını değiştirebilirsiniz.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni bir sekme durağı yerleştirmek için, sekme cetvelinde bir yeri tıklatın.

  • X kutusuna (yatay metin için) veya Y kutusuna (dikey metin için) bir konum yazın ve Enter veya Return tuşuna basın. X veya Y değeri seçiliyse, sekme değerini 1 punto artırmak veya azaltmak için Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın.

   Not: Sekme cetvelini kullandığınızda, sekme duraklarını 1'den küçük aralıklarla ayarlayamazsınız. Ancak, X veya Y kutusunda bir konum belirlerseniz durakları 0,01 punto kadar küçük aralıklarla ayarlayabilirsiniz.

 4. Başka sekme durakları eklemek için, adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.

Not:

Girintileri Sekmeler panelini kullanarak ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Metne girinti ekleme.

Sekmeleri yineleme

Sekmeyi Yinele komutu, sekme ve sol girinti ya da önceki sekme durağı arasındaki mesafeye göre birden fazla sekme oluşturur.

 1. Paragrafta bir ekleme noktasını tıklatın.
 2. Sekmeler panelinde, cetvel üzerinde bir sekme durağını seçin.
 3. Panel menüsünden Sekmeyi Yinele'yi seçin.
  Yinelenen sekmeler
  Yinelenen sekmeler

  A. Sekme hizalama düğmeleri B. Cetveldeki sekme durağı C. Panel menüsü 

Sekmeleri taşıma

 1. Sekmeler panelinde, cetvel üzerinde bir sekme durağını seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • X kutusuna (yatay metin için) veya Y kutusuna (dikey metin için) yeni bir konum yazın ve Enter veya Return tuşuna basın.

  • Sekmeyi yeni bir konuma sürükleyin.

  • Bütün sekme duraklarını birlikte taşımak için, bir sekmeyi Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

   Siz bir sekme durağını taşırken, seçilen metinde görsel bir kılavuz belirir.

Sekmeleri kaldırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sekmeyi sekme cetvelinin dışına sürükleyin.

  • Sekmeyi seçin ve panel menüsünden Sekmeyi Sil'i seçin.

  • Varsayılan sekme duraklarına dönmek için panel menüsünden Tümünü Temizle'yi seçin.

Ondalık sekmeler için karakterleri belirleme

Ondalık sekmeleri, metni sizin belirlediğiniz nokta ya da dolar işareti gibi bir karakterle hizalamak için kullanırsınız.

 1. Sekmeler panelinde, sekme cetvelinde bir ondalık sekme  oluşturun ya da seçin.
 2. Buna Hizala kutusunda, kendisine hizalamak istediğiniz karakteri yazın. Herhangi bir karakteri yazabilir ya da yapıştırabilirsiniz. Hizaladığınız paragrafların o karakteri içerdiğinden emin olun.
  Ondalık sekme kullanılarak hizalanmış metin
  Ondalık sekme kullanılarak hizalanmış metin

Sekme kılavuzları ekleme

Sekme kılavuzu bir sekme ve onu izleyen metin arasında, örneğin bir dizi nokta ya da çizgi gibi, yinelenen karakterlerdir.

 1. Sekmeler panelinde, cetvel üzerinde bir sekme durağını seçin.
 2. En çok sekiz karakterlik bir dizi yazın ve sonra Enter ya da Return tuşuna basın. Girdiğiniz karakterler sekme genişliği boyunca yinelenir.
 3. Sekme kılavuzunun fontunu ya da başka bir formatını değiştirmek için metin çerçevesinde sekme karakterini seçin ve formatı uygulamak için Karakter panelini ya da Yazım menüsünü kullanın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi