Yollar, parçalar ve bağlantı noktaları seçme

Yolu yeniden şekillendirmeden veya düzenlemeden önce yolun bağlantı noktalarını, parçalarını veya her ikisinin birleşimini seçmeniz gerekir.

Bağlantı noktaları seçme

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

 • Bu noktaları görebiliyorsanız seçmek için Doğrudan Seçim aracı  ile tıklatabilirsiniz. Birden fazla noktayı seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın.
 • Doğrudan Seçim aracını seçin ve bağlantı noktalarının çevresinde bir sınır sürükleyin. Ek bağlantı noktaları seçmek için bunların çevresinde Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.
 • Seçilmiş veya seçilmemiş yollardan bağlantı noktaları seçebilirsiniz. Doğrudan Seçim aracını, işaretçi büyütülmüş şekilde seçilmemiş yol için içi boş bir kare, seçilmiş yollar içinse içi dolu bir kare görüntüleyene kadar Doğrudan Seçim aracını bağlantı noktasının üzerinde gezdirin; ardından da bağlantı noktasını tıklatın. Başka bağlantı noktaları seçmek için noktaları Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın.
 • Kement aracını seçin ve bağlantı noktalarının çevresinde sürükleyin. Ek bağlantı noktaları seçmek için bunların çevresinde Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

Yol parçaları seçme

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

 • Doğrudan Seçim aracını  seçin ve parçanın 2 piksellik alanında bir yeri tıklatın veya bir seçim çerçevesini parçanın bir bölümünün üzerine sürükleyin. Yol parçaları seçmek için bunların çevresinde Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın veya aynı şekilde sürükleyin.
 • Kement aracını  seçin ve yol parçasının bir kısmının çevresinde sürükleyin. Ek yol parçaları seçmek için bunların çevresinde Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

Yoldaki tüm bağlantı noktalarını ve parçaları seçme

 1. Doğrudan Seçim aracını  veya Illustrator uygulamasında Kement aracını seçin.
 2. Tüm yolun çevresinde sürükleyin.

  Yol doldurulmuşsa tüm bağlantı noktalarını seçmek için Doğrudan Seçim aracını kullanarak yolun içini de tıklatabilirsiniz.

Yol kopyalama

Seçim aracını veya Doğrudan Seçim aracını kullanarak bir yol ya da parça seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yolları uygulamaların içinde veya uygulamalar arasında kopyalayıp yapıştırmak için standart menü işlevlerini kullanın.
 • Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak yolu istediğiniz konuma sürükleyip fare düğmesini ve Alt/Option tuşunu bırakın.

Bağlantı noktası ekleme ve silme

Bağlantı noktaları eklemek, size bir yol üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilir veya açık bir yolu uzatabilir. Ancak, gerekenden fazla nokta eklememek iyi olur. Daha az noktaya sahip bir yolun düzenlenmesi, görüntülenmesi ve yazdırılması daha kolaydır. Gereksiz noktaları silerek, bir yolun karmaşıklığını azaltabilirsiniz. Bağlantı noktası eklemek ve silmek, Adobe uygulamalarında birbirine benzer şekilde yapılır.

Araçlar panelinde, nokta eklemeye veya silmeye yarayan üç araç vardır: Kalem aracı , Bağlantı Noktası Ekle aracı ve Bağlantı Noktası Sil aracı . Ayrıca Kontrol panelindeki Seçili Bağlantı Noktalarını Kaldır düğmesini  kullanabilirsiniz.

Seçili bir yolun üzerine getirildiğinde Kalem aracı varsayılan olarak Bağlantı Noktası Ekle aracına dönüşür veya bir bağlantı noktasının üzerine getirdiğinizde Bağlantı Noktası Sil aracına dönüşür.

Not:

Bağlantı noktalarını silmek için Delete ve Geri Al tuşlarını ya da Düzenle > Kes ve Düzenle > Sil komutlarını kullanmayın; bu tuşlar ve komutlar hem noktayı hem de o noktaya bağlanan çizgi parçalarını siler.

Bağlantı noktası ekleme veya silme

 1. Değiştirmek istediğiniz yolu seçin.

 2. Bağlantı noktası eklemek için Kalem aracını veya Bağlantı Noktası Ekle aracını seçin, fare işaretçisini yol parçasının üstüne getirin ve tıklatın.

 3. Bağlantı noktasını silmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Noktayı, Doğrudan Seçim aracıyla seçin ve Kontrol panelinde Seçili Bağlantı Noktalarını Kaldır'ı tıklatın.

  • Kalem aracını veya Bağlantı Noktası Sil aracını seçin, fare işaretçisini bağlantı noktasının üstüne getirin ve tıklatın.

Başıboş bağlantı noktalarını bulma ve silme

Başıboş bağlantı noktaları, başka bağlantı noktalarına bağlı olmayan tek tek noktalardır. Başıboş bağlantı noktalarını bulup silmek iyi bir uygulamadır.

 1. Bütün nesnelerin seçimini kaldırın.

 2. Seç > Nesne > Başıboş Noktalar'ı seçin.

 3. Düzenle > Kes veya Düzenle > Sil komutlarını seçin veya klavyede Delete veya Geri tuşuna basın.

Kalem aracının otomatik olarak dönüşmesini geçici olarak devre dışı bırakma veya geçersiz kılma

Bağlantı Noktası Ekle aracına veya Bağlantı Noktası Sil aracına otomatik olarak geçilmesini geçici olarak geçersiz kılabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

 • Otomatik geçişi geçici olarak geçersiz kılmak için, Kalem aracını seçili yolun veya bir bağlantı noktasının üstüne getirirken Shift tuşunu basılı tutun. Bu, varolan bir yolun üzerine yeni bir yol başlatmak istediğinizde yararlı olur. Shift tuşunun Kalem aracını sınırlamasını önlemek için, fare düğmesini bırakmadan önce Shift tuşunu bırakın.

 • Otomatik geçişi devre dışı bırakmak için Düzenle > Tercihler > Genel (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Genel'i (Mac OS) seçin.

Yolları düzgünleştirme ve basitleştirme

Gereksiz bağlantı noktalarını kaldırarak yolların görünümünü düzgünleştirebilir ve yolları basitleştirebilirsiniz.

Yolu düzgünleştirme

 1. Nesneyi seçin.

 2. Düzgünleştirme aracını seçin.

 3. Aracı, düzgünleştirmek istediğiniz yol parçası boyunca sürükleyin.

 4. Kontur veya yol, istediğiniz düzgünlüğe gelinceye kadar aynı işleme devam edin.

  Düzgünleştirme aracını kullanma
  Düzgünleştirme aracını kullanma

  A. Orijinal yol B. Düzgünleştirme aracıyla yol boyunca sürükleme C. Sonuç 
 5. Düzgünleştirme miktarını değiştirmek için, Düzgünleştirme aracını çift tıklatın ve şu seçenekleri ayarlayın:

  Aslına Uygunluk

  Illustrator uygulamasının, farenizi veya stilus kaleminizi ne kadar hareket ettirdiğinizde yola yeni bir bağlantı noktası ekleyeceğini belirler. Örneğin, Aslına Uygunluk alanında 2,5 değeri varsa 2,5 pikselden az bir aralıktaki araç hareketleri göz ardı edilir. Aslına Uygunluk değeri 0,5 ile 20 piksel arasında değişebilir; değer ne kadar yüksekse, yol o kadar düzgün ve az karmaşık olur.

  Düzgünlük

  Illustrator uygulamasının, aracı kullandığınızda uygulayacağı düzgünlük miktarını denetler. Düzgünlük değeri %0 ile %100 arasında değişebilir; değer ne kadar yüksekse, yol o kadar düzgün olur.

Not:

Karşıt eğri bozulmadan korunurken düzgün bir eğri elde edebilirsiniz. Bağlantı Noktası aracını seçtikten sonra OptionAlt tuşuna basıp tutamaçların herhangi birini tıklattığınızda karşılıklı tutamaçlar eşleştirilir ve nokta düzgünleştirilir.

Bağlantı Noktası aracını kullanarak karşılıklı tutamaçları eşleştirme

A. Köşe noktaların eşlenmemiş tutamaçları var B. Karşılıklı tutamaçlar eşleştirilir ve düzgün bir eğri oluşturulur 

Yolu basitleştirme

Yol basitleştirildiğinde, yolun şekli değiştirilmeksizin üzerindeki fazla bağlantı noktaları kaldırılır. Gereksiz bağlantı noktalarının kaldırılması resminizi basitleştirir, dosya boyutunu azaltır, görüntülenmesini ve yazdırılmasını hızlandırır.

 1. Nesneyi seçin.

 2. Nesne > Yol > Basitleştir'i seçin.

 3. Basitleştirilen yolun orijinal yolu ne kadar yakından izleyeceğini denetlemek için Eğri Hassasiyeti'ni ayarlayın.

  Not:

  Basitleştirilen yolun önizlemesini görüntülemek ve orijinal yolla basitleştirilmiş yol üzerindeki nokta sayısını listelemek için Önizleme'yi tıklatın.

 4. Diğer seçenekleri belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın:

  Eğri Hassasiyeti

  Basitleştirilen yolun orijinal yolu ne kadar yakından izlemesi gerektiğini belirlemek için, %0 ile %100 arasında bir değer girin. Daha yüksek yüzdeler, daha çok nokta oluşturur ve yeni yol, orijinale daha yakın olur. Eğrilerin uç noktaları ve köşe noktaları dışındaki mevcut bağlantı noktaları yok sayılır (Açı Eşiği'ne değer girmezseniz).

  Açı Eşiği

  Köşelerin düzgünlüğünü denetlemek için, 0 ile 180° arasında bir değer girin. Köşe noktasının açısı, açı eşiğinden daha azsa, köşe noktası değiştirilmez. Bu seçenek, Eğri Hassasiyeti değeri düşük olsa bile köşelerin belirginliğini korur.

  Düz Çizgiler

  Nesnenin orijinal bağlantı noktaları arasında düz çizgiler oluşturur. Açı Eşiği'nde belirlenen değerden daha büyük bir açıda olan köşe noktaları kaldırılır.

  Orijinali Göster

  Basitleştirilmiş yolun arkasında orijinal yolu gösterir.

Bağlantı noktalarının konumunun ortalamasını alma

 1. Aynı yol veya farklı yollar üzerinde iki veya daha fazla bağlantı noktası seçin.

 2. Nesne > Yol > Ortalama Değer'i seçin.

 3. Sadece yatay (x) eksende, dikey (y) eksende veya her iki eksende birden ortalama değer almayı seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Yumuşak noktalarla köşe noktaları arasında dönüştürme

Yol üzerindeki noktaları, köşe noktasıyla yumuşak noktalar arasında karşılıklı olarak dönüştürebilirsiniz. Birden çok bağlantı noktasını kolayca dönüştürmek için Kontrol panelindeki seçenekleri kullanın. Noktanın sadece bir tarafını dönüştürmeyi seçmek ve noktayı dönüştürürken eğriyi hassas şekilde değiştirmek için Bağlantı Noktası Dönüştürme aracını kullanın.

Kontrol panelini kullanarak bir veya birden çok bağlantı noktasını dönüştürme

Kontrol panelindeki bağlantı noktası dönüştürme seçeneklerini kullanmak için nesnenin bütününü değil; sadece ilgili bağlantı noktalarını seçin. Birden çok nesne seçerseniz, nesnelerden birinin sadece kısmen seçilmiş olması gerekir. Nesnelerin bütünü seçildiğinde, Kontrol paneli, nesnelerin bütününü etkileyen seçenekleri gösterir.

 1. Bir veya birden çok köşe noktasını yumuşak noktalara dönüştürmek için noktaları seçip Kontrol panelindeki Seçilen Bağlantı Noktalarını Düzgünleştir düğmesini tıklatın.

 2. Bir veya birden çok yumuşak noktayı köşe noktalarına dönüştürmek için noktaları seçip Kontrol panelindeki Seçilen Bağlantı Noktalarını Köşeye Dönüştür düğmesini tıklatın.

Bağlantı Noktası Dönüştürme aracını kullanarak bir bağlantı noktasını hassas şekilde dönüştürme

 1. Üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz yolun tamamını seçerek bağlantı noktalarının görünmesini sağlayın.

 2. Bağlantı Noktası Dönüştürme aracını  seçin.

 3. Bağlantı Noktası Dönüştürme aracını, dönüştürmek istediğiniz bağlantı noktasının üstüne getirip aşağıdakilerden birini yapın:

  • Köşe noktasını yumuşak noktaya dönüştürmek için yön noktasını köşe noktasından dışarı sürükleyin.

  Bağlantı Noktası Dönüştürme aracı
  Yön çizgisini, yumuşak nokta oluşturmak için köşe noktasından dışarı sürükleme

  • Yumuşak noktayı, yön çizgilerine sahip olmayan bir köşe noktasına dönüştürmek için, yumuşak noktayı tıklatın.

  Bağlantı Noktası Dönüştürme aracı
  Köşe noktası oluşturmak için yumuşak noktayı tıklatma

  • Yumuşak noktayı, bağımsız yön çizgilerine sahip bir köşe noktasına dönüştürmek için, yön noktalarından birini sürükleyin.

  Bağlantı Noktası Dönüştürme aracı
  Yumuşak noktayı köşe noktasına dönüştürme

  • Yön çizgilerine sahip olmayan bir köşe noktasını, bağımsız yön çizgilerine sahip köşe noktasına dönüştürmek için, önce bir yön noktasını köşe noktasından dışarı sürükleyin (böylece, yön çizgilerine sahip bir yumuşak noktaya dönüşür). Sadece fare düğmesini bırakın (Bağlantı Noktası Dönüştürme aracını etkinleştirmek için basmış olabileceğiniz tuşları bırakmayın), sonra yön noktalarından birini sürükleyin.

Resim silme

Yol Silme aracını, Silgi aracını veya Wacom stilus kalemindeki silgiyi kullanarak resminizin bazı bölümlerini silebilirsiniz. Yol Silme aracı, yol boyunca çizerek yolun bazı bölümlerini silmenize olanak verir. Bu yöntem, silmek istediğiniz kısmı bir üçgenin tek köşesi gibi bir yol parçasıyla sınırlamak için yararlıdır. Silgi aracı ve Wacom stilus kalemindeki silgi, yapısı ne olursa olsun, resminizin istediğiniz bölgesini silmenize olanak verir. Silgi aracını; yollar, bileşik yollar, Canlı Boyama grupları içindeki yollar ve kırpma yolları üzerinde kullanabilirsiniz.

Resim silme
Yolun bazı bölümlerini silmek için Yol Silme aracının kullanılması (solda); gruplanmış bir nesnenin bir bölümünü silmek için Silgi aracının kullanılması (sağda)

Yol Silme aracını kullanarak bir yolun bir bölümünü silme

 1. Nesneyi seçin.

 2. Yol Silme aracını  seçin.

 3. Aracı, silmek istediğiniz yol parçası boyunca sürükleyin. En iyi sonucu almak için, düzgün, tek bir sürükleme hareketi yapın.

Silgi aracını kullanarak nesne silme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Belirli nesneleri silmek için nesneleri seçin veya nesneleri ayırma modunda açın.

  • Çalışma yüzeyindeki herhangi bir nesneyi silmek için hiçbir nesneyi seçmeden bırakın.

  Silgi aracı, hiçbir nesne seçili değilken bütün katmanlar boyunca siler.

 2. Silgi aracını seçin.

 3. (İsteğe bağlı) Silgi aracını çift tıklatın ve seçenekleri belirleyin.

 4. Silmek istediğiniz alan boyunca sürükleyin. Aşağıdakilerden birini yaparak aracı denetleyebilirsiniz:

  • Silgi aracını dikey, yatay veya diyagonal bir çizgiyle sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.

  • Alanın çevresini seçim dikdörtgeniyle işaretleyip o alan içinde kalan her şeyi silmek için, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutup sürükleyin. Seçim dikdörtgeninin şeklini kareyle sınırlamak için, Alt‑Shift (Windows) veya Option‑Shift (Mac OS) tuşlarını basılı tutup sürükleyin.

Wacom stilus kaleminin silgisini kullanarak nesne silme

Stilus kalemini ters çevirdiğinizde, Silgi Aracı otomatik olarak etkinleşir. Stilus kalemini tekrar normal yöne çevirdiğinizde, etkin olan en son araç tekrar etkinleşir.

 • Stilus kalemini ters çevirin ve silmek istediğiniz alan boyunca sürükleyin. Silinen yolun genişliğini artırmak için daha güçlü basın. (Önce, Silgi Aracı Seçenekleri iletişim kutusunda Basınç seçeneğini belirlemeniz gerekebilir.)

Silgi aracı seçenekleri

Silgi aracı seçeneklerini, Araçlar panelinde aracı çift tıklatarak değiştirebilirsiniz.

Not:

Büyütmek için ] veya küçültmek için [ tuşuna basarak istediğiniz zaman çapı değiştirebilirsiniz.

Açı

Aracın dönüş açısını belirler. Önizlemedeki ok başını sürükleyin veya Açı metin kutusuna bir değer girin.

Yuvarlaklık

Aracın yuvarlaklığını belirler. Önizlemedeki bir siyah noktayı merkezden uzağa veya merkeze doğru sürükleyin veya Yuvarlaklık metin kutusuna bir değer girin. Değer ne kadar yüksek olursa, yuvarlaklık da o kadar artar.

Çap

Aracın çapını belirler. Çap kaydırıcısını kullanın veya Çap metin kutusuna bir değer girin.

Her seçeneğin sağındaki açılır liste, aracın şeklindeki çeşitlemeleri denetlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Sabit

Sabit bir açı, yuvarlaklık veya çap kullanır.

Rastgele

Rastgele açı, yuvarlaklık veya çap çeşitlemeleri kullanır. Fırça özelliklerinin hangi aralık içinde değişebileceğini belirlemek için, Çeşitleme metin kutusuna bir değer girin. Örneğin, Çap değeri 15, Çeşitleme değeri 5'se, çap 10, 20 veya ikisi arasında herhangi bir değer olabilir.

Basınç

Stilus çizim kalemine uygulanan basınca göre açıyı, yuvarlaklığı veya çapı değiştirir. Bu seçenek, en çok Çap ile birlikte kullanıldığında yararlı olur. Yalnızca, grafik tabletiniz varsa kullanılabilir. Fırça özelliklerinin orijinal değerden hangi aralık içinde farklılaşabileceğini belirlemek için, Çeşitleme metin kutusuna bir değer girin. Örneğin, Yuvarlaklık değeri %75, Çeşitleme değeri %25'se, en açık kontur %50, en koyu kontursa %100 olur. Basınç ne kadar hafif olursa, fırça darbesi o kadar açılı olur.

Stilus Tekeri

Stilus tekerinin oynatılmasına göre çapta değişiklik yapar.

Eğme

Stilus çizim kaleminin eğimine göre açıyı, yuvarlaklığı veya çapı değiştirir. Bu seçenek, en çok Yuvarlaklık ile birlikte kullanıldığında yararlı olur. Yalnızca, kalemin hangi yöne eğildiğini algılayabilen bir grafik tabletiniz varsa kullanılabilir.

Yatak

Stilus çizim kalemine uygulanan basınca göre açıyı, yuvarlaklığı veya çapı değiştirir. Bu seçenek en çok, kaligrafi fırçalarının açısını denetlemek için kullanıldığında, özellikle fırçayı boya fırçası gibi kullanıyorsanız yararlıdır. Yalnızca, kalemin dikey açıya ne kadar yakın olduğunu algılayabilen bir grafik tabletiniz varsa kullanılabilir.

Dönüş

Stilus çizim kaleminin ucunun nasıl döndürüldüğüne bağlı olarak açıyı, yuvarlaklığı veya çapı değiştirir. Bu seçenek en çok, kaligrafi fırçalarının açısını denetlemek için kullanıldığında, özellikle fırçayı kesik uçlu kalem gibi kullanıyorsanız yararlıdır. Yalnızca, bu türden dönüş hareketlerini algılayabilen bir grafik tabletiniz varsa kullanılabilir.

Yolu bölme

Yolu herhangi bir bağlantı noktasından veya parçadan bölebilirsiniz. Yolu bölerken şunları unutmayın:

 • Kapalı bir yolu iki açık yola bölmek istiyorsanız, yol üzerinde iki yerde dilimlemeniz gerekir. Kapalı bir yolu sadece bir yerden dilimlerseniz, bir yerinde aralık olan tek bir yol elde edersiniz.

 • Bölme işleminin sonucunda ortaya çıkan yollar, orijinal yolun, kontur kalınlığı ve dolgu rengi gibi yol özelliklerini devralır. Kontur hizalama otomatik olarak ortaya sıfırlanır.

 1. (İsteğe bağlı) Mevcut bağlantı noktalarını görmek için yolu seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Makas aracını seçin ve yolun bölmek istediğiniz yerini tıklatın. Yolu bir parçanın ortasından bölerseniz, ötekinin üstünde iki yeni uç nokta çıkar ve bir uç nokta seçilir.
  • Bıçak aracını seçin ve fare işaretçisini nesnenin üzerine sürükleyin. Bıçak aracı kullanılarak oluşturulan kesikler nesnede kontur şeklinde görünür.
  • Yolu bölmek istediğiniz yerdeki bağlantı noktasını seçin ve Kontrol panelinde Seçilen Bağlantı Noktalarındaki Yolu Kes'i seçin. Yolu bir bağlantı noktasından bölerseniz, orijinal bağlantı noktasının üstünde yeni bir bağlantı noktası belirir ve bir bağlantı noktası seçilir.

  Ayrıntılar için Nesneleri kesme, bölme ve kırpma bölümüne bakın.

 3. Yeni bağlantı noktasını veya yol parçasını ayarlamak için Doğrudan Seçim aracını kullanın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi