Eylemler hakkında

Eylem, tek dosyada ya da dosya grubunda yürütebileceğiniz menü komutları, panel seçenekleri, araç eylemleri ve benzer görevler dizisidir. Örneğin, görüntünün boyutlarını değiştiren, görüntüye efekt uygulayan ve dosyayı istediğiniz formatta kaydeden bir eylem oluşturun.

Eylemlerde, kaydedilemeyen görevleri (örneğin boyama aracını kullanma) gerçekleştirmeniz için adımlar bulunabilir. Eylemlerde, eylemi yürütürken iletişim kutusuna değer girmenizi sağlayan mod kontrolleri de vardır.

Photoshop'ta eylemler, kendi simgeleri üstüne sürüklenen tüm dosyaları otomatik olarak işleyen küçük uygulamalar olan damlacıklar için temel oluşturur.

Photoshop ve Illustrator yaygın kullanılan görevleri gerçekleştirmenize yardımcı olan önceden tanımlı eylemler yüklü olarak gelir. Bu eylemleri oldukları gibi kullanabilir, gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirebilir ya da yeni eylemler oluşturabilirsiniz. Eylemler, onları düzenlemenize yardımcı olan kümelerde depolanmıştır.

Eylemleri kaydedebilir, özelleştirebilir ve yığın halinde işleyebilirsiniz ve eylem kümeleriyle çalışarak eylem gruplarını yönetebilirsiniz.

Eylemler paneline genel bakış

Eylemler panelini (Pencere > Eylemler) eylemleri ayrı ayrı kaydetmek, oynatmak, düzenlemek ve silmek için kullanabilirsiniz. Bu panel eylem dosyalarını kaydetmenizi ve yüklemenizi de sağlar.

Photoshop Eylemler paneli
Photoshop Eylemler paneli

A. Eylem kümesi B. Eylem C. Kaydedilmiş komutlar D. Eklenen komut E. Mod kontrolü (açık ve kapalı arasında geçiş yapar) 

Kümeleri, eylemleri ve komutları genişletme ve daraltma

 1. Eylemler panelinde kümenin, eylemin ya da komutun solundaki üçgeni tıklatın. Kümedeki tüm eylemleri ya da bir eylemdeki tüm komutları genişletmek ya da daraltmak için üçgeni Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşu basılı olarak tıklatın.

Eylemleri yalnızca ada göre görüntüleme

 1. Eylemler paleti menüsünden Düğme Modu'nu seçin. Liste moduna dönmek için Düğme Modu'nu tekrar seçin.

  Not:

  Düğme modunda komutları ya da kümeleri ayrı ayrı görüntüleyemezsiniz.

Eylemler paletinde eylem seçme

 1. Eylem adı tıklatın. Birden fazla bitişik eylemi seçmek için eylem adlarını Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın; birden fazla bitişik olmayan eylemi seçmek için eylem adlarını Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşu basılı olarak tıklatın.

Dosyada eylem yürütme

Eylem yürütmek, eylemin kayıtlı komutlarını etkin belgede çalıştırır. (Bazı eylemler için yürütmeden önce seçim yapmanız gerekir; bazıları dosyanın tümünde yürütülebilir.) Belirli komutları eylemin dışında tutabilir ya da yalnızca tek komut yürütebilirsiniz. Eylem bir mod kontrolü içeriyorsa, değerler belirtebilir veya eylem durakladığında iletişim kutusunda araçları kullanabilirsiniz.

Not:

Düğme modunda düğmeyi tıklatmak, daha önce hariç tutulan komutlar yürütülmese de tüm eylemi yürütür.

 1. Gerekiyorsa eylem yürütülecek nesneleri seçin ya da bir dosya açın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • (Illustrator) Eylem kümesini yürütmek için küme adını seçip Eylemler panelindeki Yürüt düğmesini  tıklatın ya da panel menüsünden Yürüt'ü seçin.

  • Tek bir eylemi tümüyle yürütmek için eylem adını seçin ve Eylemler panelindeki Yürüt düğmesini tıklatın ya da panel menüsünden Yürüt'ü seçin.

  • Eyleme bir tuş birleşimi atadıysanız eylemi otomatik olarak yürütmek için o tuş birleşimine basın.

  • Eylemin yalnızca bir kısmını yürütmek için yürütmeyi kendisinden başlatmak istediğiniz komutu seçin ve Eylemler panelindeki Yürüt düğmesini tıklatın ya da panel menüsünden Yürüt'ü seçin.

  • Tek komut yürütmek için komutu seçin ve Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşu basılı olarak Eylemler panelindeki Yürüt düğmesini tıklatın. Ayrıca Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşu basılı olarak komutu çift tıklatabilirsiniz.

İpucu: Photoshop'ta bir eylemi geri almak için eylemi yürütmeden önce Geçmiş panelinde bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra eylemi geri almak için ekran görüntüsünü seçin.

Eylem kaydetme

Yeni eylem oluşturduğunuzda kullandığınız komutlar ve araçlar siz kaydı durdurana kadar eyleme eklenir.

İpucu: Hatalara karşı korunmak için bir kopyada çalışın: Diğer komutları uygulamadan önce, eylemin başlangıcında Dosya > Kopyasını Kaydet komutunu kaydedin (Illustrator) veya Dosya > Farklı Kaydet komutunu kaydedin ve Kopya Olarak'ı seçin (Photoshop). Diğer bir yöntem olarak, Photoshop'ta eylemi kaydetmeden önce bir anlık görüntü oluşturmak için Geçmiş panelindeki Yeni Anlık Görüntü düğmesini tıklatabilirsiniz.

 1. Bir dosya açın.
 2. Eylemler panelinde Yeni Eylem Oluştur düğmesini  tıklatın ya da Eylemler paneli menüsünden Yeni Eylem'i seçin.
 3. Eylem adı girin, bir eylem kümesi seçin ve ek seçenekleri belirleyin:

  İşlev Tuşu

  Eyleme klavye kısayol tuşu atar. Aşağıdaki istisnalar dışında işlev tuşu, Ctrl tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Mac OS) ve Shift tuşunun herhangi bir bileşimini seçebilirsiniz (örneğin Ctrl+Shift+F3) Windows'ta F1 tuşunu hiçbir zaman, F4 ya da F6 tuşunu da Ctrl tuşuyla birlikte kullanamazsınız.

  Not: Bir eyleme bir komut için kullanılan kısayolu atarsanız eylemi komutun yerine bu kısayol uygular.

  Renk

  Düğme modunda görüntüleme için bir renk atar.

 4. Kaydı Başlat'ı tıklatın. Eylemler paneli menüsündeki Kaydı Başlat düğmesi kırmızı renge  dönüşür.

  Not:

  Farklı Kaydet komutunu kaydederken dosya adını değiştirmeyin. Yeni dosya adı girerseniz bu ad kaydedilir; eylemi her çalıştırdığınızda da kullanılır. Kaydetmeden önce farklı bir klasöre giderseniz dosya adı belirlemeden farklı bir konum belirleyebilirsiniz.

 5. Kaydetmek istediğiniz işlemleri ve komutları uygulayın.

  Eylemlerdeki tüm görevler doğrudan kaydedilemez ancak kaydedilemeyen görevlerin çoğunu Eylemler panelindeki komutları kullanarak ekleyebilirsiniz.

 6. Kaydı durdurmak için Oynatmayı/Kaydı Durdur düğmesini tıklatın ya da Eylemler paneli menüsünden Kaydı Durdur'u seçin. (Photoshop'ta Esc tuşuna da basabilirsiniz.)

Not:

Aynı eylemde kaydı devam ettirmek için Eylemler paneli menüsünden Kaydı Başlat'ı seçin.

Kaydedilemez nitelikteki görevleri eylemlere ekleme

Eylemlerdeki her görev doğrudan kaydedilemez. Örneğin, Efektler ve Görünüm menülerindeki komutları, panelleri görüntüleyen veya gizleyen komutları ve Seçim, Kalem, Boya Fırçası, Kurşun Kalem, Degrade, Kafes, Damlalık, Canlı Boyama Boya Kovası ve Makas araçlarının kullanımını kaydedemezsiniz.

Hangi görevlerin kaydedilemeyeceğini anlamak için, Eylemler paneline bakın. Görevi gerçekleştirdikten sonra ilgili komutun adı görünmüyorsa, yine de Eylemler paneli menüsündeki komutları kullanarak görevi eklemeniz mümkün olabilir.

Not:

Eylem oluşturduktan sonra, kaydedilemez nitelikteki bir görevi eklemek için, görevi eylem içinde hangi öğenin arkasına eklemek istiyorsanız, o öğeyi seçin. Sonra, Eylemler paneli menüsünde uygun komutu seçin.

Kaydedilemez bir menü komutunu ekleme

 1. Eylemler paneli menüsünde Menü Öğesi Ekle'yi seçin.

 2. Komutu menüsünden seçin veya komut adını metin kutusuna yazmaya başlayın ve Bul'u tıklatın. Sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Yol ekleme

 1. Yolu seçin ve Eylemler paneli menüsünde Seçme Yolunu Ekle'yi seçin.

Nesnenin seçimini ekleme

 1. Kayda başlamadan önce, Nitelikler panelinin Not kutusuna nesne için bir ad girin. (Not kutusunu görüntülemek için, Nitelikler panelinden Notu Göster'i seçin.)

 2. Eylemi kaydederken, Eylemler paneli menüsünde Nesne Seç'i seçin.

 3. Nesnenin adını girin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Web İçin Kaydet iletişim kutusunda optimizasyon seçeneklerini kaydetme

 1. Eylemi kaydetmeye başlamadan önce dilim optimizasyon seçeneklerini belirleyin. Ardından Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basarak Web için Kaydet iletişim kutusunda Anımsa'yı tıklatın.

  Eylemi kaydettiğinizde Illustrator uygulaması, ayarları anımsar.

Durak ekleme

Eyleme, kaydedilemeyen bir görevi (örneğin boyama aracını kullanma) gerçekleştirmenizi sağlayan duraklar ekleyebilirsiniz. Bu görevi tamamladıktan sonra eylemi tamamlamak için Eylemler paneli menüsündeki Yürüt düğmesini tıklatın.

Ayrıca eylem durağa eriştiğinde, eyleme devam etmek için ne yapılması gerektiğini anımsatan kısa bir mesaj da görüntüleyebilirsiniz. Başka bir görevin gerçekleştirilmesi gerekmediği durumlar için mesaj kutusuna bir Devam düğmesi ekleyebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak durağı nereye ekleyeceğinizi seçin:
  • Eylemin sonuna bir durak eklemek için bir eylem adı seçin.

  • Komuttan sonra durak eklemek için bir komut seçin.

 2. Eylemler paneli menüsünden Durak Ekle'yi seçin.
 3. Görünmesini istediğiniz mesajı yazın.
 4. Eyleme durmadan devam edilmesi seçeneğini kullanmak istiyorsanız Devam Etmeye İzin Ver'i seçin.
 5. Tamam'ı tıklatın.

Not:

Eylemi kaydederken veya kaydettikten sonra durak ekleyebilirsiniz.

Eylem yürütülürken ayarları değiştirme

Eylemler varsayılan olarak ilk kaydedildiklerinde belirlenen değerleri kullanarak tamamlanır. Eylemdeki bir komutun ayarlarını değiştirmek istiyorsanız mod kontrolü ekleyebilirsiniz. Mod kontrolü eylemi duraklatır, böylece iletişim kutusuna değer girebilirsiniz ya da bir mod aracını kullanabilirsiniz. (Mod aracı için, efektinin uygulanması amacıyla Enter ya da Return tuşuna basılması gerekir; Enter ya da Return tuşuna bastıktan sonra eylem görevlerine devam eder.)

Mod kontrolü, Eylemler panelindeki bir komutun, eylemin ya da kümenin solundaki bir iletişim kutusu simgesiyle  belirtilir. Kırmızı iletişim kutusu simgesi  içindeki komutların hepsinin değil bazılarının modla ilgili olduğu bir eylemi ya da kümeyi belirtir. Düğme modunda mod kontrolü ayarlayamazsınız.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Eylemdeki komut için mod kontrolünü etkinleştirmek amacıyla komut adının solundaki kutuyu tıklatın. Mod kontrolünü devre dışı bırakmak için tekrar tıklatın.

  • Eylemdeki tüm komutlar için mod kontrolünü etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için eylem adının solundaki kutuyu tıklatın.

  • Kümedeki tüm eylemler için mod kontrolünü etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için küme adının solundaki kutuyu tıklatın.

Komutları eylemin dışında tutma

Kaydedilen eylemin bir parçası olarak yürütmek istemediğiniz komutları hariç tutabilirsiniz. Düğme modunda komutları hariç tutamazsınız.

 1. Gerekiyorsa, Eylemler panelindeki eylem adının solundaki üçgeni tıklatarak eylemdeki komutlar listesini genişletin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek komutu hariç tutmak amacıyla komut adının solundaki onay işaretini kaldırmak üzere tıklatın. Komutu dahil etmek için tekrar tıklatın.

  • Eylemdeki ya da kümedeki tüm komutları hariç tutmak ya da dahil etmek için eylem ya da küme adının solundaki onay işaretini tıklatın.

  • Seçili komut dışındaki tüm komutları hariç tutmak ya da dahil etmek için seçili komutun onay işaretini Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşu basılı olarak tıklatın.

   Eylemdeki komutlardan bazılarının hariç tutulduğunu belirtmek için Photoshop'ta üst eylemin onay işareti kırmızıya döner, Illustrator'da üst eylemin onay işareti soluk görünür.

Yürütme hızını belirtme

Eylemin yürütülme hızını ayarlayabilir ya da eylemde hata ayıklamak için eylemi duraklatabilirsiniz.

 1. Eylemler paneli menüsünden Yürütme Seçenekleri'ni seçin.
 2. Hızı belirtip Tamam düğmesini tıklatın:

  Hızlandırılmış

  Eylemi normal hızda yürütür (varsayılan).

  Not: Eylemi hızlandırılmış olarak yürüttüğünüzde eylem yürütülürken ekran güncelleştirilmeyebilir, dosyalar ekran görünmeden açılabilir, değiştirilebilir ve kapatılabilir; böylece eylemin daha hızlı yürütülmesi sağlanır. Eylem yürütülürken dosyaları ekranda görmek istiyorsanız Adım Adım hızını kullanın.

  Adım Adım

  Eylemdeki bir sonraki komuta geçmeden önce her komutu tamamlar ve görüntüyü yeniden çizer.

  __ Saniye Duraklat

  Uygulamanın eylemde yürüttüğü her komut arasında duraklaması gereken süreyi belirtir.

Eylemleri düzenleme ve yeniden kaydetme

Eylemleri düzenlemek ve özelleştirmek kolaydır. Eylem içindeki belirli bir komutun ince ayarlarını yapabilir, varolan bir eyleme komut ekleyebilir ya da bir eylemin tümünü adım adım yürütüp istediğiniz ayarları veya bütün ayarları değiştirebilirsiniz.

Eyleme komut ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Eylemin sonuna yeni bir komut eklemek için eylem adını seçin.

  • Eylemde, kendisinden sonra komut ekleyeceğiniz komutu seçin.

 2. Kaydı Başlat düğmesini tıklatın ya da Eylemler paneli menüsünden Kaydı Başlat'ı seçin.
 3. Ek komutları kaydedin.
 4. Bitirdiğinizde Eylemler panelinde Kaydı/Yürütmeyi Durdur düğmesini tıklatın ya da panel menüsünden Kaydı Durdur'u seçin.

Eylemdeki komutları yeniden düzenleme

 1. Eylemler panelinde komutu aynı ya da başka bir eylemdeki yeni konumuna sürükleyin. İstediğiniz konumda vurgulu çizgi göründüğünde fare düğmesini bırakın.

Eylemi tekrar kaydetme

 1. Bir eylem seçin ve Eylemler paneli menüsünden Tekrar Kaydet'i seçin.
 2. Mod aracı görünürse o aracı farklı bir sonuç oluşturmak için kullanın ve Enter ya da Return tuşuna basın veya aynı ayarları korumak için yalnızca Enter ya da Return tuşuna basın.
 3. İletişim kutusu görünürse ayarları değiştirin ve bunları kaydetmek için Tamam'ı tıklatın ya da aynı değerleri korumak için İptal'i tıklatın.

Tek bir görevi tekrar kaydetme

 1. Hangi nesneye ilişkin eylemi yeniden kaydetmek istiyorsanız, onunla aynı türden bir nesne seçin. Örneğin, görev sadece vektör nesneleri için kullanılabiliyorsa, yeniden kaydederken bir vektör nesnesi seçili olmalıdır.

 2. Eylemler panelinde, komutu çift tıklatın.

 3. Yeni değerleri girin ve Tamam düğmesini tıklatın.

Eylem kümelerini yönetme

Diske kaydedilebilen ve diğer bilgisayarlara aktarılabilen göreve yönelik eylem kümeleri oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Not:

Oluşturduğunuz tüm eylemler otomatik olarak Eylemler panelinde listelenir ancak bir eylemi gerçekten kaydetmek ve tercihler dosyanızı (Illustrator) ya da Eylemler paneli dosyanızı (Photoshop) silerseniz kaybetme riskine girmemek için eylemi bir eylem kümesinin parçası olarak kaydetmeniz gerekir.

Eylem kümesi kaydetme

 1. Küme seçin.

  Not:

  Tek eylem kaydetmek istiyorsanız önce bir eylem kümesi oluşturun ve eylemi yeni kümeye taşıyın.

 2. Eylemler paneli menüsünden Eylemleri Kaydet'i seçin.
 3. Küme için bir ad yazın, bir konum seçin ve Kaydet'i tıklatın.

  Dosyayı istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Eylemler panelinde ayrı ayrı eylemleri değil yalnızca kümenin tüm içeriğini kaydedebilirsiniz.

  Not:

  (Yalnızca Photoshop) Kaydedilen eylem kümesi dosyasını Hazır Ayarlar/Eylemler klasörüne yerleştirdiyseniz, uygulamayı yeniden başlattıktan sonra bu küme Eylemler paneli menüsünün en altında görünür.

  Not:

  (Yalnızca Photoshop) Bir metin dosyasındaki eylemleri kaydetmek için Eylemleri Kaydet'i seçerken Ctrl+Alt (Windows) ya da Command+Option (Mac OS) tuşlarını basılı tutun. Bu dosyayı bir eylemin içeriğini incelemek ya da yazdırmak için kullanabilirsiniz. Ancak metin dosyasını Photoshop'a geri yükleyemezsiniz.

Eylem kümesi yükleme

Eylemler paneli varsayılan olarak önceden tanımlı eylemleri (uygulamayla birlikte gönderilen) ve sizin oluşturduğunuz tüm eylemleri görüntüler. Eylemler paneline başka eylemler de yükleyebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Eylemler paneli menüsünden Eylemleri Yükle'yi seçin. Eylem kümesi dosyasını bulup seçin ve Yükle'yi (Photoshop) ya da Aç'ı (Illustrator) tıklatın.

  • (Yalnızca Photoshop) Eylemler paneli menüsünün en altından eylem kümesi seçin.

  Photoshop eylem kümesi dosyaları .atn, Illustrator eylem kümesi dosyaları da .aia uzantısına sahiptir.

Eylemleri varsayılan kümeye geri yükleme

 1. Eylemler paneli menüsünden Eylemleri Sıfırla'yı seçin.
 2. Eylemler panelinde halen bulunan eylemleri varsayılan kümeyle değiştirmek için Tamam'ı tıklatın ya da varsayılan eylemler kümesini Eylemler panelinde bulunan eylemlere eklemek için Ekle'yi tıklatın.

Eylem kümelerini düzenleme

Eylemlerinizi düzenlemenize yardımcı olması için eylem kümeleri oluşturabilir, bu kümeleri diske kaydedebilirsiniz. Eylem kümelerini basılı belge yayınlama ve çevrimiçi yayınlama gibi farklı iş türleri için düzenleyebilir ve bu kümeleri başka bilgisayarlara aktarabilirsiniz.

 • Yeni eylem kümesi oluşturmak için Eylemler panelindeki Yeni Küme Oluştur  düğmesini tıklatın ya da panel menüsünden Yeni Küme'yi seçin. Sonra kümenin adını yazın ve Tamam düğmesini tıklatın.

  Not: Yeni bir eylem oluşturup bunu yeni bir kümede gruplamayı planlıyorsanız önce kümeyi oluşturduğunuzdan emin olun. Sonra, yeni eyleminizi oluşturduğunuzda küme açılır menüsünde yeni küme görünecektir.

 • Eylemi farklı bir kümeye taşımak için eylemi o kümeye sürükleyin. İstediğiniz konumda vurgulu bir çizgi göründüğünde fare düğmesini bırakın.

 • Eylem kümesini yeniden adlandırmak için Eylemler panelinde eylemin adını çift tıklatın ya da Eylemler paneli menüsünden Küme Seçenekleri'ni belirleyin. Sonra kümenin yeni adını yazıp Tamam düğmesini tıklatın.

 • Eylemler panelindeki tüm eylemleri yeni bir kümeyle değiştirmek için Eylemler paneli menüsünden Eylemleri Değiştir'i seçin. Eylem dosyası seçip Yükle'yi (Photoshop) ya da Aç'ı (Illustrator) tıklatın.

  Not: Eylemleri Değiştir komutu, mevcut belgedeki tüm eylem kümelerini değiştirir. Bu komutu kullanmadan önce Eylemleri Kaydet komutunu kullanarak varolan eylem kümenizin bir kopyasını kaydettiğinizden emin olun.

Toplu bir dosya üzerinde eylem yürütme

Toplu İş komutu, eylemi dosyalar ve alt klasörler içeren bir klasör üzerinde yürütmenize olanak verir. Toplu İş komutunu kullanarak, verilere bağlı bir grafik şablonuna farklı bir veri kümesi de girebilirsiniz.

 1. Eylemler paneli menüsünde Toplu İş'i seçin.

 2. Oynat için, yürütmek istediğiniz eylemi seçin.

 3. Kaynak için, üzerinde eylemi yürütmek istediğiniz klasörü seçin. Dilerseniz, veri Kümelerini seçerek, eylemi geçerli klasörde bulunan her bir veri kümesi üzerinde de yürütebilirsiniz.

  Klasör seçerseniz, eylemi yürütmek için ek seçenekler ayarlayabilirsiniz.

 4. Hedef için, işlem gören dosyalarla ne yapmak istediğinizi belirleyin. Değişiklikleri kaydetmeden dosyaları açık bırakabilirsiniz (Yok), dosyaları bulundukları konuma kaydedip kapatabilirsiniz (Kaydet ve Kapat) veya dosyaları farklı bir konuma kaydedebilirsiniz (Klasör).

  Seçtiğiniz Hedef seçeneğine göre, dosyaların kaydedilmesinde ek seçenekler belirleyebilirsiniz.

 5. Illustrator uygulamasının, toplu işlem sırasında hataları nasıl ele alacağını belirleyin. Hataları Günlüğe Kaydet'i seçerseniz, Farklı Kaydet düğmesini tıklatın ve hata dosyasına ad verin.

 6. Tamam düğmesini tıklatın.

  Not:

  Toplu İş komutu seçeneğini kullanarak dosyaları kaydettiğinizde, dosyalar daima orijinal dosyalarla aynı formatta kaydedilir. Dosyaları yeni bir formatta kaydeden bir toplu işlem oluşturmak için, orijinal eylemin bir parçası olarak öncelikle Kapat komutunu, ardından da Farklı Kaydet veya Kopyasını Kaydet komutunu kaydedin. Sonra, toplu işlemi ayarlarken Hedef için Yok seçin.

  Not:

  Birden çok eylem kullanarak toplu işlem yürütmek için, yeni bir eylem oluşturun ve kullanmak istediğiniz her eylem için Toplu İş komutunu kaydedin. Bu teknik, tek bir toplu iş içinden birden çok klasörü işlemenize de olanak verir. Birden çok klasöre toplu işlem uygulamak için, bir klasör içinde, işlem görmesini istediğiniz öteki klasörler için diğer adlar oluşturun.

Toplu İşlem seçenekleri

Kaynak için Klasör seçerseniz aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

Eylem "Aç" Komutlarını Geçersiz Kıl

Dosyaları belirlenen klasörden açar ve orijinal eylem içinde kaydedilmiş olan Aç komutlarını yoksayar.

Tüm Alt Dizinleri İçer

Belirlenen klasör içindeki bütün dosyaları ve klasörleri işler.

Eylem, kaydet veya dışa aktar komutu içeriyorsa, şu seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Eylem "Kaydet" Komutlarını Geçersiz Kıl

İşlem gören dosyaları, eylemde kaydedilen konuma değil, belirlenen hedef klasöre kaydeder. Hedef klasörü belirlemek için, Seç düğmesini tıklatın.

Eylem "Dışa Aktar" Komutlarını Geçersiz Kıl

İşlem gören dosyaları, eylemde kaydedilen konuma değil, belirlenen hedef klasöre aktarır. Hedef klasörü belirlemek için, Seç düğmesini tıklatın.

Kaynak için veri Kümelerini seçtiğinizde, Kaydet ve Dışa Aktar komutlarını geçersiz kılarken dosya adları oluşturmak için bir seçenek belirleyebilirsiniz:

Dosya + Numara

Dosya adını oluştururken, orijinal dosya adını alır, uzantıyı kaldırır ve arkasına veri kümesine karşılık gelen üç basamaklı bir sayı ekler.

Dosya + Veri Kümesi Adı

Dosya adını oluştururken, orijinal dosya adını alır, uzantıyı kaldırır, sonra arkasına bir altçizgi ve veri kümesinin adını ekler.

Veri Kümesi Adı

Dosya adını, veri kümesinin adını alarak oluşturur.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi