Yola yazma açık veya kapalı bir yolun kenarı boyunca akar. Metni yatay olarak girdiğinizde, karakterler satır taban çizgisine paralel olur. Metni dikey olarak girdiğinizde, karakterler satır taban çizgisine dikey olur. Her iki durumda da metin, noktaların yola eklendiği sıraya uygun yönde akar.

Yol üzerine metin girme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yol boyunca yatay bir metin oluşturmak için Yazım aracını  veya Yola Yazma aracını  seçin.

  • Yol boyunca dikey bir metin oluşturmak için Dikey Metin aracını  veya Dikey Yola Yazma aracını  seçin.

 2. (İsteğe bağlı) Kontrol panelinde, Karakter panelinde veya Paragraf panelinde metin formatlama seçeneklerini ayarlayın.
 3. Fare işaretçisini yolun üstüne getirip tıklatın. (Yolun kontur veya dolgu niteliklerine sahip olup olmaması fark etmez, çünkü Illustrator bunları otomatik olarak kaldırır.)

  Not:

  Yol açık değil kapalıysa, Yola Yazma aracını kullanmanız gerekir.

 4. Metni girin.
 5. Metin girmeyi tamamladığınızda, Seçim aracını tıklatıp yazım nesnesini seçin. Bunun yerine, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutup metni tıklatabilirsiniz.

Alana veya bir yol üzerine sığmayacak kadar fazla metin girdiğinizde, sınırlayıcı alanın alt tarafına doğru bir artı sembolü (+) belirir.

Taşan metin örneği
Taşan metin örneği

Taşan metni görüntülemek için metin alanını yeniden boyutlandırabilir veya yolu genişletebilirsiniz. Ayrıca metni başka bir nesnenin içine de akıtabilirsiniz.

Yola yazma oluşturma hakkında bir video için bkz. Yola yazma koyma
.

Metni bir yol boyunca taşıma veya yol üzerinden çevirme

 1. Yola yazma nesnesini seçin.

  Yazının başlangıcında ve yolun bitişinde birer köşeli ayraç belirir, ayrıca, başlangıç ve bitiş köşeli ayraçlarının orta noktasında da bir köşeli ayraç belirir.

 2. Fare işaretçisini yazının ortasına getirin ve işaretçinin yanında küçük bir simge çıkmasını sağlayın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metni yol boyunca taşımak için, ortadaki köşeli ayracı yol boyunca sürükleyin. Yazının, yolun öbür tarafına atlamasını önlemek için, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

  Yazıyı yol üzerinde taşıma
  Yazıyı yol üzerinde taşıma

  • Metnin yol üzerindeki yönünü çevirmek için, köşeli ayracı yolun üstünden atlatın. Bunun yerine, Yazım > Yola Yazma > Yola Yazma Seçenekleri'ni seçip Çevir'i işaretleyebilir ve Tamam düğmesini tıklatabilirsiniz.

  Yazıyı yol üzerinde çevirme
  Yazıyı yol üzerinde çevirme

  Not:

  İpucu: Yazıyı, yönünü değiştirmeksizin yol üzerinde taşımak için Karakter panelindeki Satır Taban Çizgisi Kaydırması seçeneğini kullanın. Örneğin, bir dairenin üst kısmı boyunca soldan sağa akan bir yazı oluşturduysanız, Satır Taban Çizgisi Kaydırması metin kutusuna negatif bir sayı girerek, yazının dairenin üst kısmının içinden akmasını sağlayabilirsiniz.

  Yola yazma oluşturma hakkında bir video için bkz. Yola yazma koyma.

   

Yola yazmaya efektler uygulama

Yola yazma efektleri, karakterlerin yol üzerindeki yönlendirmesini değiştirmenizi sağlar. Bu efektleri uygulamadan önce yola yazma oluşturmanız gerekir.

 1. Yola yazma nesnesini seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazım > Yola Yazma'yı seçin ve alt menüden bir efekt seçin.

  • Yazım > Yola Yazma > Yola Yazma Seçenekleri'ni seçin. Efekt menüsünde bir seçenek belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

   Not: Kusursuz dairesel yoldaki metni Yerçekimi uygulanması varsayılan Gökkuşağı efektine benzer bir sonuç doğurur. Elips, kare, dikdörtgen ya da düzensiz şekilde olan yollarda beklendiği gibi performans gösterir.

  Yola yazma efektleri
  Yola yazma efektleri

Yol üzerindeki yazının dikey hizalamasını ayarlama

 1. Yazım nesnesini seçin.
 2. Yazım > Yola Yazma > Yola Yazma Seçenekleri'ni seçin.
 3. Bütün karakterlerin, fontun toplam yüksekliğine göreli olarak, yola nasıl hizalanacağını belirlemek için, Yola Hizala menüsünde bir seçenek belirleyin:

  Harfin Üst Çıkıntısı

  Fontun üst kenarı boyunca hizalar.

  Harfin Alt Çıkıntısı

  Fontun alt kenarı boyunca hizalar.

  Orta

  Fontun üst kenarıyla alt kenarı arasında, ortadaki punto boyunca hizalar.

  Satır Taban Çizgisi

  Satır taban çizgisi boyunca hizalar. Bu, varsayılan ayardır.

  Not: Üst çıkıntısı veya alt çıkıntısı olmayan (sözgelimi e harfi) veya satır taban çizgisi olmayan (sözgelimi kesme işareti) karakterler; üst çıkıntısı, alt çıkıntısı ve satır taban çizgisi olan karakterlerle birlikte dikey olarak hizalanır. Bu font boyutları, font tasarlayıcısı tarafından kalıcı olarak belirlenir.

  İpucu: Dikey hizalama üzerinde daha fazla denetim sağlamak için Karakter panelindeki Satır Taban Çizgisi Kaydırması'nı kullanın. Örneğin, yazıyı alçaltmak için, Satır Taban Çizgisi Kaydırması kutusuna negatif bir değer girin.

Keskin dönüşlerdeki karakter aralığını ayarlama

Karakterler keskin bir eğrinin veya dar bir açının çevresinde akarken, aralarında fazladan boşluk varmış gibi görünecek şekilde birbirinden ayrılabilir. Eğriler üzerindeki karakterlerin aralığını, Yola Yazma Seçenekleri iletişim kutusundaki Aralık seçeneğini kullanarak sıkılaştırabilirsiniz.

 1. Yazım nesnesini seçin.
 2. Yazım > Yola Yazma > Yola Yazma Seçenekleri'ni seçin.
 3. Aralık için, punto cinsinden bir değer girin. Daha yüksek değerler, keskin eğrilerin veya dar açıların çevresinde yer alan karakterler arasındaki fazladan aralıkları kaldırır.
  Harf aralığı
  Aralık ayarı yapılmamış yazı (solda) ve aralık ayarı yapılmış yazı (sağda)

  Not:

  Aralık değerinin, düz yol parçalarında yer alan karakterler üzerinde bir etkisi yoktur. Yolun herhangi bir yerindeki karakterlerin aralığını değiştirmek için, karakterleri seçin ve karakter aralığı veya izleme uygulayın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi