Nesneleri glife çekme

Nesneleri canlı glif sınırına hassas şekilde yaslamayı ve çizmeyi öğrenin.

Glife Yasla özelliği, anahatlar veya başvuru kılavuzları oluşturmadan çizim bileşenlerini metne göre hassas şekilde yaslamanızı sağlar. Yaslama seçeneği belirlerken nesneleri çizdiğinizde, ölçeklediğinizde, döndürdüğünüzde veya taşıdığınızda canlı metinde glif kılavuzları görüntülenir. Canlı metne göre hassas şekilde yaslamak için bu kılavuzları uygulayın.

Glife çek

Japonca glifler ve fontlar için yaslama seçeneklerini görüntüleme ve kullanma hakkında bilgi edinmek isterseniz bkz. Japonca gliflere yasla.

Devam etmeden önce

Bu özelliği kullanmak için Glife Çekme (Görünüm > Glife Çek) ve Akıllı Kılavuzlar (Görünüm > Akıllı Kılavuzlar) seçeneklerinin etkin olduğundan emin olun.

Bu özellik, Görünüm > Izgaraya Yasla etkin, Tercih > Akıllı Kılavuzlar > Hizalama Kılavuzları devre dışıysa ve Yaslama Toleransı 0 ise kullanılamaz.

Ön koşullar
Glife Yasla seçeneğini etkinleştirme

Adobe Illustrator deeplink

Uygulamada deneyin
Birkaç basit adımda Hizalama Kılavuzlarını etkinleştirin.

Glif kılavuzlarıyla yaslama

Glif kılavuzu seçeneklerini görmek için Karakter paneli > Diğer Seçenekler'i seçin ve Glife Yasla Seçeneklerini Göster seçeneğini etkinleştirin.

Glif kılavuzları nedİr?

Glife Çek seçeneği etkinleştirildiğinde glifte kullanılabilecek tüm glif kılavuzlarını görelim.

Metin sınırları

A. Üst glif sınırı B. x-Yüksekliği C. Satır taban çizgisi D. Alt glif sınırı 

Metin sınırları

A. Yakınlık kılavuzu B. x-Yüksekliği C. Satır taban çizgisi D. Yakınlık kılavuzu 

Birincil kılavuzlara çekme
Satır taban çizgisi, x-yüksekliği ve glif sınırına çekme

Glife çek
Yakınlık kılavuzlarına çekme

Karakter panelindeki Glife Çek bölümünde, glif kılavuzlarını ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

Seçenek

Açıklama

(Satır Taban Çizgisi): Glifin tabanına göre yaslar.

(x-yüksekliği): Küçük harf glifin yüksekliğine göre çeker.

(Glif Sınırları): Glifin üst, alt, sol ve sağ sınırlarına göre yaslar.

(Yakınlık Kılavuzları): Satır taban çizgisi, x-yüksekliği ve glif sınırı yakınında oluşturulan kılavuzlara göre yaslar.

Glif yazı tipine göre çok sayıda yakınlık çizgisi olabilir, ancak yalnızca kümülatif maksimum genişlik karakterinden geçen önemli bir yakınlık çizgisi veya maksimum piksel yoğunluğu gösterilir.

(Açısal Kılavuzlar): Açısal segmentlere sahip bir glif seçtiğinizde veya metin çerçevesini döndürdüğünüzde görünen açısal kılavuzlara çeker.

Not:

Glif kılavuzları canlı metne uygulanan kontur, desen dolgusu, efektler veya görünümü dikkate almaz ve orijinal glif şekline göre oluşturulur.

Seçimden sonra tek bir glife çekme

Metinde nesneleri tek bir glife çekmek için 

 • Glifi sağ tıklatın ve Glife Çek <glif-adı> seçeneğini belirleyin.
  Seçilen glif vurgulanır ve canlı glifte sınırları, merkezi, doğrusal ve açısal segmentleri etrafında (glifin geometrisine bağlı olarak) glif kılavuzlarını görürsünüz.
bir açıyla çekme
Seçilen glife çekme

Not:
 • Canlı metinde kontur, desen dolgusu, efektler ve görünüm uygulanmışsa seçim yapıldığında glif vurgulanmaz. 
 • Glif kılavuzları glif eğrilerinde değil, yalnızca düz kesimlerde (doğrusal veya açısal) oluşturulur.

GLİF SEÇİMİNİ SERBEST BIRAKMA

Tek glif seçimini ve çekmeyi serbest bırakmak için

 • Glifi sağ tıklatın ve Glife Çekmeyi Serbest Bırak <glif-adı> seçeneğini belirleyin.
 • Kontrol panelinde Glifi Serbest Bırak düğmesini seçin.
 • Önceki glifte yaslamayı serbest bırakmak için başka bir glif seçin.

Metin düzenleme gibi diğer işlemler glifi otomatik olarak serbest bırakır.

Açısal kılavuzlara çekme

Glife Çek > Açısal Kılavuzlar seçeneği nesneleri taşırken, ölçeklerken veya döndürürken ve Kalem aracını kullanarak çizerken glife göre belirli bir açıda çekmenizi sağlar. Açısal kılavuzlar yalnızca şu durumlarda görüntülenir:

 • Çekme işlemi için açısal segmentlere sahip tek bir glif seçildiğinde.
 • Metin çerçevesi veya belirli bir glif bir açıyla döndürüldüğünde.
Metin çerçevesi döndürüldüğünde açısal çekme
Metin çerçevesi döndürüldüğünde açısal kılavuzlara çekme

Not:

Bir açıda ayarlanan nesneler kendi sınırlayıcı kutusuna ve nesne merkezine göre yaslanır.

Glifte çizme ve bağlantı noktalarına yaslama

Karakter panelindeki Glife ÇekBağlantı Noktaları seçeneği glifte bir şekil çizmenizi ve bu şekli çekmenizi sağlar. 

Bağlantı noktası yaslama özelliği yalnızca Kalem aracıyla veya nesne glifteki bağlantı noktasının yakınına taşındığında kullanılabilir.

 Aşağıdakileri yapın:

 1. Kalem aracını seçin ve bağlantı noktalarını görmek için glif üzerine getirin.
 2. Kalem aracını kullanarak şekli çizin. Çizilen şekil, metinde bağlantı noktalarıyla birlikte çekilir.
Şekli çekme
Bağlantı noktası çizme ve bu noktaya çekme

Alan metnine çekme

Glife yasla özelliği, nokta metni ve alan metni için kullanılabilir. Yalnızca bir metin satırınız varsa bu satır için tüm kılavuzlar ve bağlantılar gösterilir. Bir paragrafınız varsa deneyimi basitleştirmek için yalnızca glif sınırları gösterilir. Paragraftaki bir glife hassas şekilde yaslamak için glifi seçin ve ardından daha fazla yaslamak isterseniz glif kılavuzlarını kullanın.

Alan metnine çekme
Alan metnine çekme

Glif kılavuzu rengini değiştirme

Varsayılan olarak, glif kılavuzları yeşil renkle gösterilir. Glif kılavuzu rengini değiştirmek için Tercihler > Akıllı Kılavuzlar > Glif Kılavuzları bölümüne gidin ve açılır menüden bir renk seçin.

Diğer kaynaklar

Bir sorunuz ya da fikriniz mi var?

Topluluğa sorun

Size en iyi grafik tasarımı deneyimini sunmaya kararlıyız. Sormak istediğiniz bir sorunuz veya paylaşmak istediğiniz bir fikriniz varsa Adobe Illustrator Topluluğu'na katılın. Görüşlerinizi almak isteriz!

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?