Nesneleri glife çekme

Nesneleri canlı glif sınırına hassas şekilde çekmeyi ve çizmeyi öğrenin.

  Illustrator için en son özellikleri ve iyileştirmeleri edinin   Daha Fazla Bilgi

Glife Çek özelliği, anahatlar veya başvuru kılavuzları oluşturmanıza gerek kalmadan çizim bileşenlerini metne göre hassas şekilde çekmenizi sağlar. Bir çekme seçeneği belirleyip nesneleri çizdiğinizde, ölçeklediğinizde, döndürdüğünüzde veya taşıdığınızda canlı metinde glif kılavuzları görüntülenir. Canlı metne göre hassas şekilde çekmek için bu kılavuzları uygulayın.

Glife çek

Japonca glifler ve fontlar için çekme seçeneklerini görüntüleme ve kullanma hakkında bilgi edinmek isterseniz bkz. Japonca gliflere çekme.

Devam etmeden önce

Bu özelliği kullanmak için Glife Çekme (Görünüm > Glife Çek) ve Akıllı Kılavuzlar (Görünüm > Akıllı Kılavuzlar) seçeneklerinin etkin olduğundan emin olun.

Bu özellik, Görünüm > Izgaraya Çek etkin, Tercih > Akıllı Kılavuzlar > Hizalama Kılavuzları devre dışıysa ve Çekme Toleransı 0 ise kullanılamaz.

Ön koşullar
Glife çek seçeneğini etkinleştirme

Glif kılavuzlarıyla çekme

Glif kılavuzlarının seçeneklerini görüntülemek için Karakter paneli > Daha Fazla Seçenek bölümüne gidin ve Glife Çek Seçeneklerini Göster'i etkinleştirin. 

Glif kılavuzları nedir?

Glife Çek seçeneği etkinleştirildiğinde glifte kullanılabilecek tüm glif kılavuzlarını görelim.

Metin sınırları

A. Üst glif sınırı B. x-Yüksekliği C. Satır taban çizgisi D. Alt glif sınırı 

Metin sınırları

A. Yakınlık kılavuzu B. x-Yüksekliği C. Satır taban çizgisi D. Yakınlık kılavuzu 

Birincil kılavuzlara çekme
Satır taban çizgisi, x-yüksekliği ve glif sınırına çekme

Glife çek
Yakınlık kılavuzlarına çekme

Karakter panelindeki Glife Çek bölümünde, glif kılavuzlarını ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

Seçenek

Açıklama

(Satır Taban Çizgisi): Glifin tabanına göre çeker.

(x-yüksekliği): Küçük harf glifin yüksekliğine göre çeker.

(Glif Sınırları): Glifin üst, alt, sol ve sağ sınırlarına göre çeker.

(Yakınlık Kılavuzları): Satır taban çizgisi, x-yüksekliği ve glif sınırı yakınında oluşturulan kılavuzlara göre çeker.

 Glif yazı tipine bağlı olarak, birçok yakınlık çizgisi olabilir ancak yalnızca toplam maksimum genişlikli karakterinden veya maksimum piksel yoğunluğundan geçen önemli bir yakınlık çizgisi gösterilir.

(Açısal Kılavuzlar): Açısal segmentlere sahip bir glif seçtiğinizde veya metin çerçevesini döndürdüğünüzde görünen açısal kılavuzlara çeker.

 (Bağlantı Noktaları): Glifin bağlantı noktalarını çizin ve bu noktalara çekin.

 Glif kılavuzlarında, canlı metinde uygulanan kontur, desen dolgusu, efektler ve görünüm dikkate alınmaz. Glif kılavuzları, orijinal glif şekline bağlı olarak oluşturulur.

Seçimden sonra tek bir glife çekme

Metinde nesneleri tek bir glife çekmek için 

 • Glifi sağ tıklatın ve Glife Çek <glif-adı> seçeneğini belirleyin.
  Seçilen glif vurgulanır ve canlı glifte sınırları, merkezi, doğrusal ve açısal segmentleri etrafında (glifin geometrisine bağlı olarak) glif kılavuzlarını görürsünüz.
bir açıyla çekme
Seçilen glife çekme

 Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Canlı metinde kontur, desen dolgusu, efektler ve görünüm uygulanırsa seçim üzerinde glif vurgulanmaz. 
 • Glif kılavuzları, glifin eğrilerinde değil yalnızca düz segmentlerde (doğrusal ve açısal) oluşturulur.

GLİF SEÇİMİNİ SERBEST BIRAKMA

Tek glif seçimini ve çekmeyi serbest bırakmak için

 • Glifi sağ tıklatın ve Glife Çekmeyi Serbest Bırak <glif-adı> seçeneğini belirleyin.
 • Kontrol panelinde Glifi Serbest Bırak düğmesini tıklatın.
 • Önceki glifte çekmeyi serbest bırakmak için başka bir glif seçin.

Metin düzenleme gibi diğer işlemler glifi otomatik olarak serbest bırakır.

Açısal kılavuzlara çekme

Glife Çek > Açısal Kılavuzlar seçeneği nesneleri taşırken, ölçeklerken veya döndürürken ve Kalem aracını kullanarak çizerken glife göre belirli bir açıda çekmenizi sağlar. Açısal kılavuzlar yalnızca şu durumlarda görüntülenir:

 • Çekme işlemi için açısal segmentlere sahip tek bir glif seçildiğinde.
 • Metin çerçevesi veya belirli bir glif bir açıyla döndürüldüğünde.

 Şu anda, bir açıda ayarlanan nesneler kendi sınırlayıcı kutusuna ve nesne merkezine göre çekilir.

Metin çerçevesi döndürüldüğünde açısal çekme
Metin çerçevesi döndürüldüğünde açısal kılavuzlara çekme

Glifte çizme ve bağlantı noktalarına çekme

Karakter panelindeki Glife ÇekBağlantı Noktaları seçeneği glifte bir şekil çizmenizi ve bu şekli çekmenizi sağlar. 

Bağlantı noktası yaslama özelliği yalnızca Kalem aracıyla veya nesne glifteki bağlantı noktasının yakınına taşındığında kullanılabilir.

 Aşağıdakileri yapın:

 1. Kalem aracını seçin ve bağlantı noktalarını görmek için glif üzerine getirin.
 2. Kalem aracını kullanarak şekli çizin. Çizilen şekil, metinde bağlantı noktalarıyla birlikte çekilir.
Şekli çekme
Bağlantı noktası çizme ve bu noktaya çekme

Alan metnine çekme

Glife çek özelliği, nokta metni ve alan metni için kullanılabilir. Yalnızca bir metin satırınız varsa bu satır için tüm kılavuzlar ve bağlantılar gösterilir. Bir paragrafınız varsa deneyimi basitleştirmek için yalnızca glif sınırları gösterilir. Paragraftaki bir glife hassas şekilde çekmek için glifi seçin ve ardından daha fazla çekmek isterseniz glif kılavuzlarını kullanın.

Alan metnine çekme
Alan metnine çekme

Glif kılavuzu rengini değiştirme

Varsayılan olarak, glif kılavuzları yeşil renkle gösterilir. Glif kılavuzu rengini değiştirmek için Tercihler > Akıllı Kılavuzlar > Glif Kılavuzları bölümüne gidin ve açılır menüden bir renk seçin.

Diğer kaynaklar

Bir sorunuz ya da fikriniz mi var?

Topluluğa sorun

Size en iyi grafik tasarımı deneyimini sunmaya kararlıyız. Sormak istediğiniz bir sorunuz veya paylaşmak istediğiniz bir fikriniz varsa Adobe Illustrator Topluluğu'na katılın. Görüşlerinizi almak isteriz!

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın