Kullanıcı Kılavuzu İptal

Yolları çizme ve düzenleme

 1. Illustrator Kullanıcı Kılavuzu
 2. Illustrator’ı tanıyın
  1. Illustrator’a giriş
   1. Illustrator’daki yenilikler
   2. Yaygın sorular
   3. Illustrator sistem gereksinimleri
   4. Apple silicon için Illustrator
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. Illustrator'daki Keşfedin paneli ile daha hızlı öğrenin
   3. Belge oluşturma
   4. Araç çubuğu
   5. Varsayılan klavye kısayolları
   6. Klavye kısayollarını özelleştirme
   7. Çalışma yüzeylerine giriş
   8. Çalışma yüzeylerini yönetme
   9. Çalışma alanını özelleştirme
   10. Özellikler paneli
   11. Tercihleri ayarlama
   12. Dokunmatik Çalışma Alanı
   13. Illustrator’da Microsoft Surface Dial desteği
   14. Düzenlemeleri geri alma ve tasarım geçmişini yönetme
   15. Görünümü döndürme
   16. Cetveller, ızgaralar ve kılavuzlar
   17. Illustrator’da erişilebilirlik
   18. Güvenli Mod
   19. Çizimi görüntüleme
   20. Illustrator’ı Touch Bar ile kullanma
   21. Dosyalar ve şablonlar
  3. Illustrator’da araçlar
   1. Bir bakışta araçlar
   2. Seçme araçları
    1. Seçim
    2. Doğrudan Seçim
    3. Grup Seçimi
    4. Sihirli Değnek
    5. Kement
    6. Çalışma Yüzeyi
   3. Gezinme araçları
    1. El
    2. Görünümü Döndür
    3. Yakınlaştır
   4. Boyama araçları
    1. Degrade
    2. Kafes
    3. Şekil Oluşturucu
   5. Metin araçları
    1. Yazım
    2. Yola Yazma
    3. Dikey Metin
   6. Çizim araçları
    1. Kalem
    2. Bağlantı Noktası Ekle
    3. Bağlantı Noktasını Sil
    4. Bağlantı Noktası
    5. Kavis
    6. Çizgi Parçası
    7. Dikdörtgen
    8. Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen
    9. Elips
    10. Çokgen
    11. Yıldız
    12. Boya Fırçası
    13. Kabarcık Fırçası
    14. Kurşun Kalem
    15. Şekillendirici
    16. Dilim
   7. Değiştirme araçları
    1. Döndür
    2. Yansıtma
    3. Ölçek
    4. Yamultma
    5. Genişlik
    6. Serbest Dönüştürme
    7. Damlalık
    8. Karışım
    9. Silgi
    10. Makas
  4. Hızlı eylemler
   1. Retro metni
   2. Neon ışıması metni
   3. Eski tip metin
   4. Yeniden Renklendir
   5. Taslağı vektöre dönüştür
 3. iPad’de Illustrator
  1. iPad’de Illustrator uygulamasına giriş
   1. iPad’de Illustrator’a genel bakış
   2. iPad’de Illustrator ile ilgili SSS
   3. Sistem gereksinimleri | iPad’de Illustrator
   4. iPad’de Illustrator uygulamasında yapabilecekleriniz veya yapamayacaklarınız
  2. Çalışma alanı
   1. iPad’de Illustrator çalışma alanı
   2. Dokunmatik kısayollar ve dokunma hareketleri
   3. iPad’de Illustrator için klavye kısayolları
   4. Uygulama ayarlarınızı yönetme
  3. Belgeler
   1. iPad’de Illustrator uygulamasında belgelerle çalışma
   2. Photoshop ve Fresco belgelerini içe aktarma
  4. Nesneleri seçme ve düzenleme
   1. Tekrar nesneleri oluşturma
   2. Nesneleri karıştırma
  5. Çizim yapma
   1. Yolları çizme ve düzenleme
   2. Şekil çizme ve düzenleme
  6. Yazım
   1. Yazım ve fontlarla çalışma
   2. Yol boyunca metin tasarımları oluşturma
   3. Kendi fontlarınızı ekleme
  7. Görüntülerle çalışma
   1. Raster görüntüleri vektörleştirme
  8. Renk
   1. Renkleri ve degradeleri uygulama
 4. Bulut belgeleri
  1. Temel bilgiler
   1. Illustrator bulut belgeleriyle çalışma
   2. Illustrator bulut belgelerini paylaşma ve bu belgelerde iş birliği yapma
   3. Belgeleri inceleme için paylaşma
   4. Adobe Illustrator için bulut depolama alanını yükseltme
   5. Illustrator bulut belgeleri | Yaygın sorular
  2. Sorun giderme
   1. Illustrator bulut belgelerinde oluşturma veya kaydetme sorunlarını giderme
   2. Illustrator bulut belgelerinde sorun giderme
 5. İçerik ekleme ve düzenleme
  1. Çizim yapma
   1. Çizim hakkında temel bilgiler
   2. Yolları düzenleme
   3. Piksel bakımından kusursuz resimler çizme
   4. Kalem, Kavis veya Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   5. Basit çizgiler ve şekiller çizme
   6. Dikdörtgen ve yuvarlak ızgaralar çizme
   7. Mercek parlamaları çizme ve düzenleme
   8. Görüntü İzleme
   9. Yolu basitleştirme
   10. Sembolizm araçları ve sembol kümeleri
   11. Yol parçalarını ayarlama
   12. 5 kolay adımda çiçek tasarlama
   13. Perspektif ızgarası oluşturma ve düzenleme
   14. Perspektif ızgarasında nesneler çizme ve değiştirme
   15. Nesneleri tekrar kullanmak üzere sembollere dönüştürme
   16. Web iş akışları için pikselle hizalanmış yollar çizme
  2. 3D nesneler ve malzemeler
   1. Illustrator’daki 3D efektler hakkında
   2. 3D grafikler oluşturma
   3. 3D nesneler üzerinde çizimi eşleme
   4. 3D metin oluşturma
   5. 3D nesneler oluşturma
  3. Renk
   1. Renk hakkında
   2. Renk seçme
   3. Renk örnekleri oluşturma ve kullanma
   4. Renkleri ayarlama
   5. Adobe Color Temaları panelini kullanma
   6. Renk grupları (renk uyumları)
   7. Renk Temaları paneli
   8. Basit bir sorgu metni kullanarak saniyeler içinde çiziminizi yeniden renklendirme
   9. Resminizi yeniden renklendirme
  4. Boyama
   1. Boyama hakkında
   2. Dolgularla ve konturlarla boyama
   3. Canlı Boyama grupları
   4. Degradeler
   5. Fırçalar
   6. Saydamlık ve karıştırma modları
   7. Nesneye kontur uygulama
   8. Desen oluşturma ve düzenleme
   9. Kafesler
   10. Desenler
  5. Nesneleri seçme ve düzenleme
   1. Nesneleri seçme
   2. Katmanlar
   3. Nesneleri gruplama ve genişletme
   4. Nesneleri taşıma, hizalama ve dağıtma
   5. Nesneleri yığınlama    
   6. Nesneleri kilitleme, gizleme ve silme
   7. Nesneleri kopyalama ve çoğaltma
   8. Nesneleri döndürme ve yansıtma
   9. Nesnelere örgü uygulama
  6. Nesneleri yeniden şekillendirme
   1. Görüntüleri kırpma
   2. Nesneleri dönüştürme
   3. Nesneleri birleştirme
   4. Nesneleri kesme, bölme ve kırpma
   5. Kukla Çarpıt
   6. Nesneleri ölçekleme, yamultma ve deforme etme
   7. Nesneleri karıştırma
   8. Zarflar kullanarak yeniden şekillendirme
   9. Nesneleri efektlerle yeniden şekillendirme
   10. Şekillendirici ve Şekil Oluşturucu araçlarını kullanarak yeni şekiller oluşturma
   11. Canlı Köşeler ile çalışma
   12. Dokunma desteği ile geliştirilmiş yeniden şekillendirme iş akışları
   13. Kırpma maskelerini düzenleme
   14. Canlı şekiller
   15. Şekil Oluşturucu aracını kullanarak şekiller oluşturma
   16. Genel düzenleme
  7. Yazım
   1. Metin ekleme ve yazım nesneleriyle çalışma
   2. Madde işaretli ve numaralandırılmış listeler oluşturma
   3. Metin alanını yönetme
   4. Fontlar ve tipografi
   5. Görüntüler ve anahatlı metinlerdeki fontları bulma
   6. Metne temel biçimlendirme ekleme
   7. Metne gelişmiş biçimlendirme ekleme
   8. Metni içe ve dışa aktarma
   9. Paragrafları formatlama
   10. Özel karakterler
   11. Yola yazma oluşturma
   12. Karakter ve paragraf stilleri
   13. Sekmeler
   14. Eksik fontları bulma (Typekit iş akışı)
   15. Arapça ve İbranice fontlar
   16. Fontlar | SSS ve sorun giderme ipuçları
   17. 3D metin efekti oluşturma
   18. Kreatif tipografi tasarımları
   19. Yazımı ölçekleme ve döndürme
   20. Satır ve karakter aralığı
   21. Tireleme ve satır sonları
   22. Yazım ve dil sözlükleri
   23. Asya dillerindeki karakterleri formatlama
   24. Asya dillerinde metinler için oluşturucular
   25. Karışım nesneleri ile metin tasarımları oluşturma
   26. Görüntü İzleme’yi kullanarak metin posteri oluşturma
  8. Özel efektler oluşturma
   1. Efektlerle çalışma
   2. Grafik stilleri
   3. Görünüm nitelikleri
   4. Taslaklar ve mozaikler oluşturma
   5. Alt gölgeler, ışımalar ve geçiş yumuşatma
   6. Efektler özeti
  9. Web grafikleri
   1. Web grafikleri oluşturmak için en iyi uygulamalar
   2. Grafikler
   3. SVG
   4. Dilimler ve görüntü eşlemeleri
 6. İçe aktarma, dışa aktarma ve kaydetme
  1. İçe aktarma
   1. Birden çok dosya yerleştirme
   2. Bağlantılı ve gömülü dosyaları yönetme
   3. Bağlantı bilgileri
   4. Gömülü görüntüleri çıkarma
   5. Photoshop’tan çizimleri içe aktarma
   6. Bitmap görüntüleri içe aktarma
   7. Adobe PDF dosyalarını içe aktarma
   8. EPS, DCS ve AutoCAD dosyalarını içe aktarma
  2. Illustrator’da Creative Cloud Libraries 
   1. Illustrator’da Creative Cloud Libraries
  3. Kaydet
   1. Çizimi kaydetme
  4. Dışa Aktar
   1. Illustrator çizimini Photoshop’ta kullanma
   2. Çizimi dışa aktarma
   3. Varlıkları toplama ve toplu hâlde dışa aktarma
   4. Dosyaları paketleme
   5. Adobe PDF dosyaları oluşturma
   6. CSS dosyalarını ayıklama | Illustrator CC
   7. Adobe PDF seçenekleri
   8. Belge bilgileri paneli
 7. Yazdırma
  1. Baskıya hazırlama
   1. Belgeleri baskı için ayarlama
   2. Sayfa boyutunu ve yönlendirmesini değiştirme
   3. Kırpma veya hizalama için kırpma işaretlerini belirleme
   4. Büyük tuval kullanmaya başlama
  2. Yazdırma
   1. Üst baskı
   2. Renk yönetimi ile yazdırma
   3. PostScript yazdırma
   4. Yazdırma hazır ayarları
   5. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   6. Saydam çizimleri yazdırma ve kaydetme
   7. Bindirme
   8. Renk ayrımlarını bastırma
   9. Degradeleri, kafesleri ve renk karışımlarını yazdırma
   10. Özel Üst Baskı
 8. Görevleri otomatikleştirme
  1. Değişkenler panelini kullanarak veri birleştirme
  2. Komut dosyaları ile otomasyon
  3. Eylemler ile otomasyon
 9. Sorun giderme 
  1. Çökme sorunları
  2. Çökmeden sonra dosyaları kurtarma
  3. Dosya sorunları
  4. Desteklenen dosya formatları
  5. GPU cihaz sürücüsü sorunları
  6. Wacom cihaz sorunları
  7. DLL dosyası sorunları
  8. Bellek sorunları
  9. Tercihler dosyası sorunları
  10. Font sorunları
  11. Yazıcı sorunları
  12. Kilitlenme raporunu Adobe ile paylaşma
  13. Illustrator performansını iyileştirme

Vektörel çiziminizi kolayca çizmek ve düzenlemek için iPad'de Illustrator uygulamasında Kalem, Kurşun Kalem, Fırça, Silgi ve Doğrudan Seçim aracını kullanmayı öğrenin.

iPad'de Illustrator ve Apple Pencil ile vektör çizimi ve boyama işlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Illustrator'ın Kalem, Kurşun Kalem, Kabarcık Fırçası, Silgi gibi popüler çizim ve boyama araçları size iPad'de sorunsuz ve hassas bir tasarım deneyimi sağlar. Masaüstünde Illustrator uygulamasında olduğu gibi bu özellikleri kolaylıkla bulup kullanabilirsiniz, hepsi soldaki araç çubuğundadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. iPad'de Illustrator çalışma alanı.

Çizim ve boyama

Çizim ve boyama araçları

Kalem aracıyla çizim yapma

 • Soldaki araç çubuğunda Kalem aracına () dokunun.
 • Bağlantı noktası oluşturmak için çalışma yüzeyine dokunarak köşe noktaları oluşturun veya dokunup sürükleyerek yumuşak noktalar oluşturun. Kalem aracıyla çalışırken farklı bir araca geçmeden yumuşak noktanın tutamaçlarını da ayarlayabilirsiniz.

Faydalı ipuçları ve püf noktaları

Birincil dokunmatik kısayolu kullanmak için dokunmatik kısayol dairesine dokunun ve daireyi basılı tutun. İkincil kısayolları kullanmak için, kısayola dokunup basılı tutun ve ardından parmağınızı veya baş parmağınızı dış halkaya sürükleyin. Dokunmatik kısayollar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dokunmatik kısayollar ve dokunma hareketleri

Kalem aracıyla kullanabileceğiniz bazı kullanışlı dokunmatik kısayollar şunlardır:

 • Tutamaç eşlemeyi sonlandır: Kalem aracıyla çizim yaparken birincil dokunmatik kısayolu etkinleştirin ve eşleştirmeyi sonlandırmak için bir bağlantı noktasının tutamaçlarını sürükleyin. 
Sil
Tutamaç eşlemeyi sonlandır

 • Nokta ekle ve kaldır: Nokta eklemek için yol üzerinde herhangi bir yere dokunun. Kaldırmak için mevcut bir noktaya uzun basın.  İkincil değiştiriciyi kullanarak yeni bağlantı noktasını yeniden konumlandırabilirsiniz.
 • Bağlantı tutamaçlarını sil: Bir yön tutamacının ucunu seçin ve ardından bağlantı tutamacını kaldırmak için sağdaki Görev Çubuğunda Sil'i seçin.
 • Noktayı yol boyunca taşı: Çizim yaparken bir bağlantı noktasını yol boyunca taşımak için ikincil dokunmatik kısayolu (dış daire halkasını) etkinleştirin.  
 • Köşeyi eğriye dönüştür: Noktaları köşelerden eğrilere dönüştürmek (veya tersi) için noktalara çift dokunun. 

Ayrıca bkz. Masaüstünde Illustrator'da Kalem, Kavis veya Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma.

Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma

 • Soldaki araç çubuğunda Kurşun Kalem aracına () dokunun.
 • Serbest bir yol çizmek için Kurşun Kalem aracını çalışma yüzeyinde serbestçe sürükleyin.
  • Çizim sırasında tutup ardından o noktadan devam ederseniz bir köşe noktası oluşturursunuz.
  • Kurşun Kalem aracıyla çizim yaparken herhangi bir zamanda birincil değiştiriciye basarsanız serbest biçimli düz çizgiler oluşturursunuz.
  • Kurşun Kalem aracıyla çizim yaparken ikincil değiştiriciye basarsanız 45˚ veya 90˚ düz çizgiler oluşturabilirsiniz.

Kalem için düzgünleştirmeyi ayarlama

Kurşun Kalem aracının düzgünleştirme ayarını yapmak için araç çubuğunun altındakisimgesine dokunun. 

Size en uygun değeri seçmek için bir düzgünleştirme değeri belirleyin veya sürgüyü kullanın. Minimum düzgünleştirme 0'dır; maksimum değer ise 10'dur ve düzgünleştirilmiş eğriler anlamına gelir.

Kalem için düzgünleştirme
0 ve 10 değerleriyle Kurşun Kalem düzgünleştirmesi.

Kabarcık Fırçası aracı ile boyama

Kesiştirebildiğiniz ve aynı renkte diğer şekillerle birleştirebildiğiniz dolgulu şekilleri boyamak için Kabarcık Fırçası aracını kullanın.

Kabarcık fırçası
Kabarcık Fırçası ayarları

 • Soldaki araç çubuğunda Kurşun Kalem aracına çift dokunun veya uzun basın. Kabarcık Fırçası aracı (), yuvalanmış araç grubunda görüntülenir. Kabarcık Fırçası'nı tıklatın.
 • Kabarcık Fırçası aracını seçtikten sonra görüntülenen seçeneklerde fırça türünü veya yuvarlaklığı seçin. Varsayılan fırça türü Temel yuvarlaktır (8 pt).
 • Çalışma yüzeyinde bir nokta oluşturmak için çalışma yüzeyine dokunun. Bağlantı noktalarını düzenlemek için sürükleyin.

Ayrıca bkz. Masaüstünde Illustrator'da Kabarcık Fırçası.

Kabarcık Fırçası boyutunu ayarlama

Kabarcık Fırçası'nın boyutunu ayarlamak için araç çubuğunun altındaki simgesine dokunun. Size en uygun boyutu seçmek için bir boyut (nokta olarak) yazın veya sürgüyü kullanın. Varsayılan boyut 8 pt'dir.

Kabarcık Fırçası için düzgünleştirmeyi ayarlama

Kabarcık Fırçası aracının düzgünleştirme ayarını yapmak için araç çubuğunun altındakisimgesine dokunun. 

Size en uygun değeri seçmek için bir düzgünleştirme değeri belirleyin veya sürgüyü kullanın. Minimum düzgünleştirme 0'dır ve düzgünleştirme yapılmadığı anlamına gelir, maksimum değer ise 10'dur ve düzgünleştirilmiş eğriler anlamına gelir.

Kabarcık Fırçası seçeneklerini ayarlama

Kabarcık fırçası
Kabarcık Fırçası seçenekleri

 Fırça ayarlarını görüntülemek için, Kabarcık Fırçası aracı seçildiğinde araç çubuğunda görüntülenen  simgesini tıklatın.

Fırça ayarları bölümünde,

 • Yuvarlaklık: Fırçanın yuvarlaklığını ayarlar. Önizlemedeki bir siyah noktayı merkezden uzağa veya merkeze doğru sürükleyin veya Yuvarlaklık metin kutusuna bir değer girin. Değer ne kadar yüksek olursa, yuvarlaklık da o kadar artar.
 • Açı: Aracın dönüş açısını belirler. Önizlemedeki ok başını sürükleyin veya Açı metin kutusuna bir değer girin.
 • Basınç dinamiği: Dinamik fırça darbeleri çizmek için basınca duyarlı kaleminizin (Apple Pencil) basıncını belirtin. Fırça darbelerinizin kalınlığı, iPad'inizde çizim yaparken basınca duyarlı kalem ile uyguladığınız basınca göre değişir. Ayrıca bkz. Uygulama tercihlerini yönetme.
 • Fırça darbelerini birleştir: Konturlar aynı dolgu rengine sahipse var olanların üzerine çizilen yeni konturları birleştirmek için bu seçeneğe dokunun.

Silgi aracı ile düzenleme

Silgi aracı, hızlı düzenleme için araç çubuğunda en başta bulunur. Silgi aracını kullanmak için  simgesine dokunun. Silginin boyutunu ayarlamak için araç çubuğunun altındaki Silgi boyutu seçeneğinde boyutu belirtin veya sürgüyü kullanarak bir değer seçin.

Silgi aracını kullanmak için silmek istediğiniz alanın üzerine sürükleyin.

Ayrıca bkz. Masaüstünde Illustrator'da Silgi aracı.

Doğrudan Seçim aracıyla yolu düzenleme

Yoldaki bağlantı noktalarını görüntülemek için araç çubuğundaki  simgesine dokunun. 

Doğrudan Seçim aracı ile tasarımlarınızda kolayca açılar ve eğriler oluşturabilir veya yol yönünü değiştirebilirsiniz.

Bir bağlantı noktası seçtiğinizde tuval üzerinde genel eylemleri gösteren bağlamsal bir bileşen görüntülenir. Yolu hızlı bir şekilde doğrudan tuvalden düzenlemek için bu bileşende aşağıdaki seçeneklere dokunun. Alternatif olarak, bir bağlantı noktasına dokunup görev çubuğundan bu yol düzenleme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Ayrıca bkz. Yol parçalarını ayarlama.

Bağlamsal seçenekleri kullanarak yolu düzenleme

Yolu düzenlemek için, yolu seçtiğinizde görüntülenen bağlamsal bileşeni veya görev çubuğundaki  simgesine dokunduğunuzda görüntülenen yol düzenleme seçeneklerini kullanın.

iPad'de Illustrator
Yol seçeneklerini düzenleme

A.) Yolu Kes: Yolu kesmek için yol üzerindeki bağlantı noktasını silmek istediğinizde bu seçeneğe dokunun. Ayrıca bkz. Masaüstünde Illustrator'da Nesneleri kesme, bölme ve kırpma.

B.) Eğriye Dönüştür: Bağlantı yolunu eğri bir çizgiye dönüştürmek için bir bağlantı noktasına ve ardından bu seçeneğe dokunun.

C.) Köşeye Dönüştür: Eğri yolu bir köşe noktasına dönüştürmek için bir bağlantı noktasına ve ardından bu seçeneğe dokunun. Bu bağlantı noktasıyla birleşen yol, düz çizgilere dönüşür.

D.) Yolu Birleştir: İki yolu bir bağlantı noktası aracılığıyla birleştirmek için bu seçeneğe dokunun. Ayrıca bkz. Masaüstünde Illustrator'da İki veya daha fazla yolu birleştirme.

E.) Yolu Basitleştir: Gereksiz bağlantı noktalarını kaldırmak ve özgün yolun şeklinde önemli değişiklikler yapmadan karmaşık çiziminiz için basitleştirilmiş ve ideal bir yol oluşturmak için bu seçeneğe dokunun. Ayrıca bkz. Masaüstünde Illustrator'da Yolu basitleştirme.

F.) Akıllı Sil: Yolu kesmeden bağlantı noktasını silmek için ilgili bağlantı noktasına ve ardından bu seçeneğe dokunun. Yol, en yakın bağlantı noktasıyla otomatik olarak birleştirilir.

G.) Sil: Bağlantı noktasına dokunun ve ardından bağlantı noktasını silmek için bu seçeneğe dokunun.

Sil
Bağlantı noktasını silme

Ayrıca bkz. Masaüstünde Illustrator'da Yolları düzenleme.

Sonraki adım

Bir sorunuz ya da fikriniz mi var?

Ask the Community

Sormak istediğiniz bir sorunuz veya paylaşmak istediğiniz bir fikriniz varsa Adobe Illustrator Topluluğu'na katılın. Görüşlerinizi almak isteriz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın