Boyama yöntemleri

Illustrator iki boyama yöntemi sunar:

 • Bir nesnenin tamamına dolgu, kontur ya da her ikisini de atama
 • Nesneyi Canlı Boyama grubuna dönüştürme ve içindeki ayrı kenarlarla yol yüzeylerine dolgular ya da konturlar atama

Nesneyi boyama

Nesne çizdikten sonra ona dolgu, kontur veya her ikisini birden atarsınız. Sonra başka nesneler çizip her yeni nesneyi öncekilerin üzerinde katmanlayarak benzer şekilde boyayabilirsiniz. Sonuç, renkli kağıttan kesilmiş şekillerden yapılan bir kolaja benzer; resmin görünümü, katmanlanan nesneler yığınında hangi nesnelerin en üstte olduğuna bağlıdır.

Canlı Boyama grubunu boyama

Canlı Boyama yöntemiyle, katmanlar veya yığın sıralaması ne olursa olsun, geleneksel boyama araçlarındaki gibi boyarsınız; bu, daha doğal bir iş akışı oluşturabilir. Canlı Boyama grubundaki bütün nesnelere, aynı düz yüzeyin parçasıymış gibi davranılır. Böylece, birkaç yol çizebilir, sonra bu yolların çevrelediği her alanı (yüzey adı verilir) ayrı ayrı boyayabilirsiniz. Ayrıca, kesişmeler arasındaki yol parçalarına (kenar adı verilir) farklı kontur renkleri ve kalınlıkları da atayabilirsiniz. Sonuç, tıpkı bir boyama kitabındaki gibi, her yüzeyi farklı bir renkle doldurabilmeniz ve her kenara farklı bir renkle kontur çekebilmenizdir. Canlı Boyama grubundaki yolları taşıyıp yeniden şekillendirdikçe, yüzeyler ve kenarlar buna göre otomatik olarak ayarlanır.

Illustrator'daki Canlı Boyama özelliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Canlı Boyama.

Live-Paint
A. Mevcut yöntemle boyanan yollardan oluşan nesnenin tek bir dolgusu ve tek bir konturu vardır B. Aynı nesne Canlı Boyama grubuna dönüştürüldüğünde, her yüzeyi farklı bir dolguyla boyanabilir C. Aynı nesne Canlı Boyama grubuna dönüştürüldüğünde, her kenarı farklı bir konturla boyanabilir 

Dolgular ve konturlar hakkında

Dolgu, nesnenin içindeki bir renk, desen veya degradedir. Dolguları, Canlı Boyama gruplarının açık ve kapalı nesnelerine ve yüzeylerine uygulayabilirsiniz.

Kontur, bir nesnenin görünür anahatları, bir yol veya bir Canlı Boyama grubunun kenarı olabilir. Konturun genişliğini ve rengini kontrol edebilirsiniz. Yol seçeneklerini kullanarak kesikli konturlar da oluşturabilir ve fırçaları kullanarak stilize konturları boyayabilirsiniz.

Not: Canlı Boyama gruplarıyla çalışırken bir kenara bir fırça uygulayabilmek için Görünüm panelini kullanarak gruba bir kontur eklemeniz gerekir.

Mevcut dolgu ve kontur renkleri Araçlar paneli, Kontrol paneli ve Özellikler panelinde görünür.

Dolgular ve Konturlar
A. Dolgu renkli nesne B. Kontur renkli nesne C. Dolgu renkli ve kontur renkli nesne 

Dolgu ve Kontur denetimleri

Dolguyu ve konturu ayarlamaya yarayan kontroller, Özellikler paneli, Araçlar paneli, Kontrol paneli ve Renk panelinde yer alır.

Rengi belirlemek için Araçlar panelindeki aşağıdaki kontrollerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

Dolgu düğmesi Dolgu rengini seçmek için Renk Seçici'yi kullanarak çift tıklatın.
Kontur düğmesi  Kontur rengini seçmek için Renk Seçici'yi kullanarak çift tıklatın.
Dolgu ve Konturu Değiştir düğmesi Dolguyla konturun renklerini birbiriyle değiştirmek için tıklatın.
Varsayılan Dolgu ve Kontur düğmesi Varsayılan renk ayarlarına (beyaz dolgu ve siyah kontur) geri dönmek için tıklatın.
Renk düğmesi Son seçilen düz rengi, degrade dolgulu veya hiç konturu ya da dolgusu olmayan bir nesneye uygulamak için tıklatın.
Degrade düğmesi Seçili dolguyu¬son seçilen dolguyla¬değiştirmek için tıklatın.
Yok düğmesi  Seçilen nesnenin dolgusunu veya konturunu kaldırmak için tıklatın.

 

Seçili bir nesnenin rengini veya konturunu, Özellikler panelinde ve Kontrol panelinde aşağıdaki denetimleri kullanarak da belirleyebilirsiniz:

Dolgu rengi

Renk Örnekleri panelini açmak için tıklatın veya alternatif renk modu paneli açmak için Shift tuşunu basılı tutup tıklatın ve bir renk seçin.

Kontur rengi

Renk Örnekleri panelini açmak için tıklatın veya alternatif renk modu paneli açmak için Shift tuşunu basılı tutup tıklatın ve bir renk seçin.

Kontur paneli

Kontur panelini açmak için Kontur seçeneğini tıklatın ve seçenekleri belirleyin.

Kontur kalınlığı

Açılır menüden bir kontur kalınlığı seçin.

Dolgu rengi uygulama

Nesnenin tamamına bir renk, desen veya degrade uygulayabilir veya Canlı Boyama grupları kullanarak nesne içindeki farklı yüzeylere farklı renkler uygulayabilirsiniz.

 1. Nesneyi, Seçim aracını () veya Doğrudan Seçim aracını () kullanarak seçin.

 2. Kontur yerine dolgu uygulamak istediğinizi belirtmek için Araçlar paneli, Özellikler paneli veya Renk panelindeki Dolgu kutusunu tıklatın.

  Dolgu Kutusu
  Araçlar panelini veya Özellikler panelini kullanarak bir dolgu rengi uygulayın.
 3. Aşağıdakilerden birini yaparak bir dolgu rengi seçin:
  • Kontrol panelinde, Renk panelinde, Renk Örnekleri panelinde, Degrade panelinde veya bir renk örneği kitaplığında bir rengi tıklatın.

  • Renk Seçici'den renk seçmek için Dolgu kutusunu çift tıklatın.

  • Damlalık aracını seçin ve mevcut dolgu ve kontur dahil olmak üzere mevcut nitelikleri bir nesneye uygulamak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutup ilgili nesneyi tıklatın.

  • Nesnenin mevcut dolgusunu kaldırmak için Yok düğmesini  tıklatın.

  Not:

  Dolgu kutusundan, Renk panelinden, Degrade panelinden veya Renk Örnekleri panelinden bir rengi, seçili olmayan bir nesneye sürükleyerek o nesneye kolayca renk uygulayabilirsiniz. Sürükleme işlevi, Canlı Boyama gruplarında çalışmaz.

Video eğitimi: Dolgu ve Kontur niteliklerini uygulama

Video eğitimi: Dolgu ve Kontur niteliklerini uygulama
Train Simple

Kontur rengi uygulama

 1. Nesneyi seçin. (Canlı Boyama grubundaki bir kenarı seçmek için, Canlı Boyama Seçimi aracını kullanın.)

 2. Araçlar paneli, Özellikler paneli, Renk paneli veya Kontrol panelindeki Kontur kutusunu tıklatın. Bu, bir dolgu değil kontur uygulamak istediğinizi belirtir.

 3. Renk panelinden bir renk ya da Renk Örnekleri paneli, Özellikler paneli veya Kontrol panelinden bir renk örneği seçin. Bunun yerine, Renk Seçici'yi kullanarak renk seçmek için Kontur kutusunu çift tıklatabilirsiniz.

  Not:

  Kontur kutusundaki mevcut rengi kullanmak istiyorsanız, Kontur kutusundaki rengi nesnenin üstüne sürüklemeniz yeter. Sürükleme işlevi, Canlı Boyama gruplarında işe yaramaz.

Konturları bileşik yollara dönüştürme

Konturun bileşik bir yola dönüştürülmesi, konturun anahatlarını değiştirmenize olanak verir. Örneğin, değişken genişlikte bir kontur oluşturabilir veya konturu parçalara ayırabilirsiniz.

 1. Nesneyi seçin.

 2. Nesne > Yol > Ana Kontur'u seçin.

  Ortaya çıkan bileşik yol, dolgulu nesneyle birlikte gruplanır. Bileşik yol üzerinde değişiklik yapmak için önce yolu dolguyla ortak gruptan ayırın veya Grup Seçimi aracını kullanarak yolu seçin.

  convert-to-compound-pathzoom
  A. Bir nesneye uygulanmış bir kontur B. İki alt yol içeren bir bileşik yola dönüştürülmüş bir kontur 

  Not:

  Grubun içeriğini belirlemek için Katmanlar panelini kullanın.

Kabarcık Fırçası aracını kullanarak yolları çizme ve birleştirme

Kesiştirebildiğiniz ve aynı renkte diğer şekillerle birleştirebildiğiniz dolgulu şekilleri boyamak için Kabarcık Fırçası aracını kullanın.

Kabarcık Fırçası aracı kaligrafi fırçalarıyla aynı varsayılan fırça seçeneklerini kullanır. (Bkz. Kaligrafi fırçası seçenekleri.)

Kaligrafi fırçası - Kabarcık Fırçası aracı
A. Kaligrafi fırçası, bir konturla (dolgusuz) yollar oluşturur B. Kabarcık fırçası, bir dolguyla (kontursuz) yollar oluşturur 

Kabarcık Fırçası aracını kullanmayla ilgili bir video izlemek için bkz. Kabarcık Fırçası ve Silgi Araçlarını Kullanma.

Kabarcık Fırçası aracı hakkında genel bilgiler

Kabarcık Fırçası aracını kullanırken şu yönergeleri unutmayın:

 • Yolları birleştirmek için bunların yığın sıralamasında bitişik olması gerekir.

 • Kabarcık Fırçası aracı dolgulu ve kontursuz yollar oluşturur. Kabarcık Fırçası yollarının mevcut resimle birleştirilmesini isterseniz resimde aynı dolgu rengi olmasını ve kontur olmamasını sağlayın.

 • Kabarcık Fırçası aracıyla yolları çizerken yeni yollar karşılaştığı en üstte eşleşen yolla birleşir. Yeni yol aynı grup veya katmanda birden fazla eşleşen yola dokunursa kesişen yolların tümü birlikte birleştirilir.

 • Boya niteliklerini (efektler ya da saydamlık gibi) Kabarcık Fırçası aracına uygulamak için fırçayı seçip çizime başlamadan önce Görünümler panelinde nitelikleri ayarlayın.

 • Diğer araçlarla oluşturulan yolları birleştirmek için Kabarcık Fırçası aracını kullanabilirsiniz. Bunun için önce mevcut resimde kontur olmadığından emin olun. Ardından, Kabarcık Fırçası aracını aynı dolgu rengine sahip olması amacıyla ayarlayıp birleşmesini istediğiniz yolların tümüyle kesişen yeni bir yol çizin.

Birleşmiş yollar oluşturma

Not:

Konturlu yollar birleştirilemez.

 1. Yeni yolla birleştirmek istediğiniz yolu seçin.

 2. Görünümler panelinde Yeni Resmin Temel Görünümü Var'ın seçimini kaldırın; böylece Kabarcık Fırçası aracı seçili resmin niteliklerini kullanır.

 3. Kabarcık Fırçası aracını  seçip seçili resimle aynı görünümleri kullandığından emin olun.

 4. Resimle kesişen yollar çizin. Yollar birleşmiyorsa Kabarcık Fırçası aracına ait niteliklerin var olan yol nitelikleriyle tam olarak eşleştiğinden ve ikisinin de kontur kullanmadığından emin olun.

Kabarcık Fırçası aracı seçenekleri

Kabarcık Fırçası aracını Araçlar panelinde çift tıklatıp aşağıdaki seçeneklerden istediğinizi ayarlayın:

Seçili Tut

Birleştirilmiş yol çizdiğinizde, çizime devam ettiğiniz sürece tüm yollar seçileceğini ve seçili kalacağını belirtir. Bu seçenek, birleştirilmiş yoldaki tüm yolları görüntülemek için kullanışlıdır.

Yalnızca Seçimle Birleştir

Yeni konturların yalnızca seçilmiş mevcut yolla birleştirileceğini belirtir. Bu seçeneği kullanırsanız yeni kontur, kesişen ancak seçilmemiş başka bir yolla birleştirilmez.

Aslına Uygunluk

Illustrator uygulamasının, farenizi veya stilus kaleminizi ne kadar hareket ettirdiğinizde yola yeni bir bağlantı noktası ekleyeceğini belirler. Örneğin, Aslına Uygunluk alanında 2,5 değeri varsa 2,5 pikselden az bir aralıktaki araç hareketleri göz ardı edilir. Aslına Uygunluk değeri 0,5 ile 20 piksel arasında değişebilir; değer ne kadar yüksekse, yol o kadar düzgün ve az karmaşık olur.

Düzgünlük

Illustrator uygulamasının, aracı kullandığınızda uygulayacağı düzgünlük miktarını denetler. Düzgünlük değeri %0 ile %100 arasında değişebilir; yüzde ne kadar yüksekse, yol o kadar düzgün olur.

Boyut

Fırçanın boyutunu saptar.

Açı

Fırçanın dönüş açısını belirler. Önizlemedeki ok başını sürükleyin veya Açı metin kutusuna bir değer girin.

Yuvarlaklık

Fırçanın yuvarlaklığını belirler. Önizlemedeki bir siyah noktayı merkezden uzağa veya merkeze doğru sürükleyin veya Yuvarlaklık metin kutusuna bir değer girin. Değer ne kadar yüksek olursa, yuvarlaklık da o kadar artar.

Aynı dolguya veya kontura sahip nesneleri seçme

Dolgu rengi, kontur rengi ve kontur kalınlığı dahil olmak üzere, aynı özelliklere sahip nesneleri seçebilirsiniz.

Aynı dolguya veya kontura sahip nesneleri seçme
A. Nesnelerden biri seçili B. Aynı dolgu rengine sahip tüm nesneler seçili 

Not:

Seç > Aynı > Dolgu Rengi, Kontur Rengi ve Kontur Kalınlığı komutları, Canlı Boyama Seçimi aracıyla bir yüzeyi veya kenarı seçtiğinizde Canlı Boyama grubunda çalışır. Diğer Seç > Aynı komutları çalışmaz. Canlı Boyama grubunun hem içindeki hem de dışındaki aynı nesneleri aynı anda seçemezsiniz.

 • Aynı dolgu ve kontura sahip nesneleri seçmek için nesnelerden birini seçin, Kontrol panelindeki Benzer Nesneleri Seç düğmesini  tıklatın ve görüntülenen menüde, seçiminizi hangi özelliğe dayandırmak istediğinizi belirleyin.
 • Aynı dolgu veya kontur rengine sahip bütün nesneleri seçmek için, o dolgu veya kontur rengine sahip bir nesneyi seçin ya da Renk panelinde veya Renk Örnekleri panelinde o rengi seçin. Sonra Seç > Aynı'yı seçin ve alt menüde Dolgu Rengi'ni, Kontur Rengi'ni veya Dolgu Ve Kontur'u tıklatın.
 • Aynı kontur kalınlığındaki bütün nesneleri seçmek için, o kontur kalınlığına sahip bir nesneyi seçin veya Kontur panelinde o kontur kalınlığını seçin. Sonra Seç > Aynı > Kontur Kalınlığı'nı seçin.
 • Farklı bir nesne kullanarak aynı seçimi uygulamak için (örneğin, Seç > Aynı Dolgu Rengi komutunu kullanarak zaten bütün kırmızı nesneleri seçtiyseniz ve şimdi de bütün yeşil nesneleri bulmak istiyorsanız) yeni bir nesne seçip Seç > Yeniden Seç'i seçin.

  İpucu: Renge dayalı olarak bir nesne seçerken renk tonunun dikkate alınması için Düzenle > Tercihler > Genel'i (Windows) veya Illustrator > Tercihler > Genel'i (Mac OS) seçin, sonra Aynı Renk Tonu Yüzdesini Seç'i işaretleyin. Şimdi PANTONE Yellow C'nin %50 renk tonuyla dolgulu bir nesneyi seçip Seç > Aynı > Dolgu Rengi'ni belirlerseniz Illustrator sadece o rengin %50 renk tonuyla dolgulu nesneleri seçer. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız Illustrator, PANTONE Yellow C'nin herhangi bir renk tonuna sahip nesneleri seçer.

Birden çok dolgu ve kontur oluşturma

Aynı nesne için birden çok dolgu ve kontur oluşturmak amacıyla Görünüm panelini kullanabilirsiniz. Nesneye birden çok dolgu ve kontur eklemek, ilginç birçok efekt oluşturmanın temelidir. Örneğin, daha geniş bir konturun üstünde daha dar ikinci bir kontur oluşturabilir veya bir efekti bir dolguya uygulayıp bir dolguya uygulamayabilirsiniz.

 1. Bir veya birden çok nesne veya grup seçin (veya Katmanlar panelinde bir katmanı hedefleyin).
 2. Görünüm paneli menüsünde Yeni Dolgu Ekle'yi veya Yeni Kontur Ekle'yi seçin. Bunun yerine Görünüm panelinde bir dolgu veya kontur seçip Seçili Öğeyi Çoğalt düğmesini  tıklatabilirsiniz.
 3. Yeni dolgu veya kontur için renk ve diğer özellikleri ayarlayın.

  Not:

  Görünüm panelinde yeni dolgunun veya konturun konumunu ayarlamak gerekebilir. Örneğin, farklı kalınlıklarda iki kontur oluşturursanız, dar olan konturun Görünüm panelinde geniş olan konturun üstünde olduğundan emin olun.

Bir nesneden dolgu veya kontur kaldırma

 1. Nesneyi seçin.

 2. Nesnenin dolgusunu mu yoksa konturunu mu kaldırmak istediğinizi belirtmek için Araçlar paneli veya Özellikler panelinde Dolgu ya da Kontur kutularından birini tıklatın.

 3. Araçlar panelindeki, Renk panelindeki veya Renk Örnekleri panelindeki Yok düğmesini tıklatın.

  Not:

  Özellikler paneli veya Kontrol panelinde Dolgu menüsündeki veya Kontur Rengi menüsündeki Yok simgesini de tıklatabilirsiniz.

  Dolgu ve Kontur kutuları
  A. Dolgu rengi ve kontur rengi uygulama B. Bir nesneden kontur kaldırma C. Bir nesneden dolgu kaldırma 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi