Bu makalede, Adobe Illustrator CS6 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilen desen oluşturma ve düzenleme iş akışı anlatılmaktadır. Illustrator'ın önceki bir sürümünde desenlerle çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Desenler.

Video eğitimi: Desen tanımlama

Video eğitimi: Desen tanımlama
Train Simple

Desen oluşturma veya düzenleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir desen oluşturmak için desen oluşturmak istediğiniz resmi seçin ve Nesne > Desen > Oluştur seçeneklerini belirleyin.
  • Varolan bir deseni düzenlemek için renk örnekleri panelinden deseni çift tıklatın veya deseni seçip ardından Nesne > Desen > Deseni Düzenle seçeneklerini belirleyin.
 2. (İsteğe bağlı) Desen Seçenekleri iletişim kutusunda, desene yeni bir ad verin veya varolan adı değiştirin.

 3. Desen Seçenekleri iletişim kutusunda bulunan diğer seçenekleri değiştirin:

  Desen Seçenekleri paneli
  Desen Seçenekleri paneli

  Döşeme Türü

  Döşemeleri nasıl düzenleyeceğinizi seçin:

  • Izgara. Her bir döşemenin orta noktası, yanındaki döşemelerin orta noktasıyla yatay ve dikey olarak hizalanır.
  • Satıra göre tuğla döşeme. Dikdörtgen şeklindeki döşemeler satırlar halinde yerleştirilir. Satırlardaki döşemelerin orta noktaları yatay olarak hizalanır. Diğer sütunlardaki döşemelerin orta noktaları dikey olarak hizalanır.
  • Sütuna göre tuğla döşeme. Dikdörtgen şeklindeki döşemeler sütunlar halinde yerleştirilir. Sütunlardaki döşemelerin orta noktaları dikey olarak hizalanır. Diğer sütunlardaki döşemelerin orta noktaları yatay olarak hizalanır.
  • Sütuna göre altıgen döşeme. Altıgen şeklindeki döşemeler sütunlar halinde yerleştirilir. Sütunlardaki döşemelerin orta noktaları dikey olarak hizalanır. Diğer sütunlardaki döşemelerin orta noktaları yatay olarak hizalanır.
  • Satıra göre altıgen döşeme. Altıgen şeklindeki döşemeler satırlar halinde yerleştirilir. Satırlardaki döşemelerin orta noktaları yatay olarak hizalanır. Diğer satırlardaki döşemelerin orta noktaları dikey olarak hizalanır.

  Tuğla Dengeleme

  Uygula:

  • Satıra Göre Tuğla Döşeme. Bitişik satırlardaki döşemelerin orta noktalarının, dikey hizalamanın döşeme genişliğinin ne kadarı oranında dışında olduğunu belirler.
  • Sütuna Göre Tuğla Döşeme. Bitişik sütunlardaki döşemelerin orta noktalarının, yatay hizalamanın döşeme yüksekliğinin ne kadarı oranında dışında olduğunu belirler.

  Genişlik / Yükseklik

  Döşemenin toplam genişliğini ve yüksekliğini belirleyin. Resmin genişliğinden ve yüksekliğinden daha büyük ya da daha küçük değerler seçin. Resim boyutundan büyük olan değerler, döşemenin resimden daha büyük olmasına ve döşemeler arasına boşluk eklenmesine neden olur. Resim boyutundan küçük olan değerler, bitişik döşemelerin birbiri üzerine binmesine neden olur.

  Döşemeyi Resme Göre Boyutlandır

  Döşemenin boyutunu desen oluşturmada kullanılan resmin boyutuna göre küçültmek için bu seçeneği belirleyin.

  Döşemeyi Resimle Taşı

  Resim taşındığında döşemenin de beraberinde taşınması için bu seçeneği belirleyin.

  Y Aralık / D Aralık

  Bitişik döşemelerin arasına ne kadar boşluk yerleştireceğinizi belirleyin.

  Çakıştır

  Bitişik döşemeler birbiri üzerine bindiğinde en önde hangi döşemenin olacağını belirleyin.

  Kopyalar

  Deseni değiştirirken kaç adet döşeme satırı ve sütununun görüneceğini belirleyin.

  Kopyaları Şuna Göre Karart

  Desen değiştirilirken önizlenen resim döşemesi kopyalarının opaklığını belirleyin.

  Döşeme Kenarını Göster

  Döşemenin çevresinde bir kutu göstermek için bu seçeneği belirleyin.

  Renk Örneği Sınırlarını Göster

  Deseni oluşturmak için yinelenen desen parçasının bir birimini göstermek için bu seçeneği belirleyin.

 4. Kontrol Panelinin altındaki çubuktan, desende yapılan değişiklikleri kaydetme  veya iptal etme seçenekleri arasında tercih yapabilirsiniz.

  Not:

  Oluşturulan yeni desen Renk Örnekleri panelinde saklanır. Bir desen düzenlendiğinde, desenin açıklaması Renk Örnekleri panelinde güncellenir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi