Hızla vektör şekilleri oluşturmak için güçlü Şekil araçlarını kullanın. Çoğu şekil canlıdır yani şekilleri araç değiştirmeden, şeklin içindeki kontrol widget'larını veya Dönüştür panelindeki kontrolleri kullanarak dinamik olarak ayarlayabilirsiniz.

Canlı şekiller

Canlı şekiller oluşturma ve bu şekillerde değişiklik yapma

 1. Aşağıdaki araçlardan birini kullanarak canlı bir şekil çizin:

  • Dikdörtgen aracı ()
  • Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracı ()
  • Elips aracı ()
  • Çokgen aracı ()
  • Shaper aracı ()
  • Çizgi Parçası aracı ()

  Not:

  • Bir nesne seçtiğinizde sınırlayıcı kutuyu görmek için ayarın, sınırlayıcı kutuyu gösterecek şekilde belirlendiğinden (Görünüm > Sınırlayıcı Kutuyu Göster) emin olun.
  • Bir şekil seçtiğinizde ekrandaki kontrol widget'larını görüntülemek için herhangi bir canlı şekil çizim aracını seçin ve ayarın Kontrol panelinde Şekil Widget'larını Göster () olarak ayarlandığından emin olun.

 2. Canlı şekillerde değişiklik yapmak için aşağıda belirtilen şekil üzerindeki kontrol widget'larını kullanın:

  Canlı şekilleri ölçekleme Canlı şekilleri döndürme

  Bir canlı şekli ölçeklemek için sekiz sınırlayıcı kutunun tutamaklarını sürükleyin.

  Döndürmek için Döndür simgesini () görene kadar imleci köşeden uzak bir noktaya hareket ettirin, ardından sürükleyin.

  Canlı şekilleri taşıma Pasta şekilleri oluşturma

  Canlı şekli taşımak için orta nokta widget'ını kullanarak şekli istediğiniz yere sürükleyin.

  Elips için pasta widget'larından birini sürükleyerek bir pasta şekli oluşturun.

  Çokgenlerde kenar ekleme veya kaldırma Canlı şekillerin köşe yarıçaplarını değiştirme

  Bir çokgenin kenar sayısını değiştirmek için çokgenin kenar widget'ını sürükleyin.

  Canlı şeklin köşe yarıçapını değiştirmek için herhangi bir köşe widget'ını sürükleyin.

  Not:

  • Köşe widget'larını olabilecek en yüksek sınıra kadar sürüklediğinizde, yuvarlak köşelerin önizleme görüntüsü kırmızı renkte görünür.
  • Yuvarlak, Ters Çevrilmiş Yuvarlak ve Oluklu gibi köşe stilleri arasında geçiş yapmak için köşe widget'ını Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (macOS) basılı tutarak tıklatın ya da widget'ı sürüklerken Yukarı ve Aşağı ok tuşlarına basın.
  • Görünüm ve yuvarlaklık özniteliklerini özelleştirmek üzere bir Köşe menüsüne erişmek için Doğrudan Seçim aracını kullanarak widget'ı çift tıklatın. Ayrıntılı bilgi için bkz. Canlı köşelerle çalışma.
  • Bir köşeyi bağımsız olarak düzenlemek için Doğrudan Seçim aracını kullanarak köşenin bağlantı noktasını tıklatıp değiştirin.

 3. Şekillerde Kontrol panelini, Özellikler panelini veya Dönüştür panelini (Pencere > Dönüştür) kullanarak değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Canlı şekillerin özellikleri.

  Not:

  • Dönüştür panelini herhangi bir köşe widget'ını çift tıklatarak açabilirsiniz.
  • Bir canlı şekil oluşturduğunuzda Dönüştür panelinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtmek için Dönüştür panelindeki menüyü kullanarak Şekil Oluştururken Göster seçeneğini işaretleyin.
  • Hangi araç seçilmiş olursa olsun, aynı türde şekiller seçildiğinde Dönüştür panelinde özellikleri düzenlemek seçilen resmi değiştirecektir.

Canlı şekil seçeneklerini belirtme

Canlı şekillerin özelliklerini görüntülemek veya düzenlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Herhangi bir köşe widget'ını çift tıklatarak veya Pencere > Dönüştür seçeneklerini işaretleyerek Dönüştür panelini açın.
 • Özellikler panelinin Dönüştür bölümünde (Pencere > Özellikler), Diğer Seçenekler () düğmesini tıklatın.
Canlı şekil seçeneklerini belirtme
Canlı şekil seçeneklerini belirtme

A. Dönüştür paneli B. Özellikler paneli 

Dikdörtgen/Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen

Canlı şekil özellikleri | Dikdörtgen ve Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen
 • Genişlik / Yükseklik: Dikdörtgenin yüksekliğini veya genişliğini belirtir. Köşeler korunur ve yarıçap değişmez.
 • Dikdörtgen Açısı: Ölçekle/Döndür widget'ını kullanarak dikdörtgeni döndürün.
 • Köşe Türü: Dikdörtgenin köşelerinin Köşe türünü belirtir.
 • Köşe Yarıçapı: Dikdörtgenin her bir köşesi için kademe kontrolünü kullanın veya Dönüştür paneline mutlak bir değer yazın.
 • Genişlik ve Yükseklik Oranlarını Koru: Köşeyi Ölçekle onay kutusunu kullanarak köşe yarıçaplarının nesnenin dönüştürülmesine göre artmasını veya azalmasını sağlayın.

Elips

Canlı şekil özellikleri | Elips
 • Genişlik/Yükseklik: Elipsin genişliğini ve yüksekliğini belirtir. Bunlar eşit olduğunda elips bir dairedir.
 • Elips Açısı: Elipsin tuvale yerleştirildiği açıyı belirtir.
 • Pasta Başlangıç/Pasta Bitiş Açısı: Şekli pasta grafiği olarak sunmak için (yeni çizilmiş Elips şeklinin sağındaki) Pasta widget'ını kullanın.
 • Pasta Açısını Koru: Dönüştür paneli kullanılarak değerleri değiştirilirken Pasta Başlangıç ve Pasta Bitiş Açıları arasındaki farkın korunması gerektiğini belirtir.
 • Pastayı Ters Çevir: Pasta Başlangıç ve Pasta Bitiş Açılarının birbirleriyle değiştirilmesi gerektiğini belirtir. "Dilim" grafiği oluşturmak için bu özelliği kullanın.

Çokgen

Canlı şekil özellikleri | Çokgen
 • Çokgen Kenar Sayısı: Çokgenin kenar sayısını belirtir. 
  • Ekrandaki widget'ı kullanarak kenar sayısını 3 ile 11 arasında değiştirebilirsiniz. 
  • Değeri 3 ile 20 arasında değiştirmek için kaydırıcıyı kullanın. 
  • 3 ile 1000 arasında bir değer belirlemek istiyorsanız değeri manuel olarak girin.
 • Çokgen Açısı: Çokgenin çizileceği veya tuvale yerleştirileceği açıyı belirtir.
 • Köşe Türü: Çokgenin köşe türünü belirtir (Yuvarlak, Ters Çevrilmiş Yuvarlak veya Oluklu).
 • Çokgen Yarıçapı: Çizilen çokgenin yarıçapını tam olarak belirtir. Yarıçapı değiştirmek için  ekrandaki widget'ı kullanın.
 • Çokgen Kenar Uzunluğu: Çokgenin her kenarının uzunluğunu belirtir.
 • Köşe Yarıçapı: Çokgenin köşelerinin yarıçapını belirtir.
 • Kenarları Eşitle: Bir çokgende değişiklik yapılırken canlı şekilde orantı veya simetri bozukluğu oluşuyorsa Kenarları Eşitle düğmesini kullanarak çokgenin kenarlarını dengeleyebilirsiniz.

Çizgi

Canlı şekil özellikleri | Çizgi
 • Çizgi Uzunluğu: Çizilen çizginin uzunluğunu belirtir.
 • Çizgi Açısı: Çizginin tuvale göre çizildiği açıyı belirtir.

Sınırlayıcı kutuları gizleme ve kontrol widget'ları

Şekil aracıyla çalışırken tercihleri kullanarak sınırlayıcı kutuyu gizleyebilir veya gösterebilirsiniz. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • İki seçenek arasında geçiş yapmak için (Windows) Shift+Ctrl+B veya (macOS) Shift+Cmd+B tuşlarına basın.
 • Görünüm > Sınırlayıcı Kutuyu Gizle veya Görünüm > Sınırlayıcı Kutuyu Göster'i seçin.

Ayrıca herhangi bir canlı şekil çizim aracını seçip Kontrol panelinde Şekil Widget'larını Gizle/Göster düğmesini () tıklatarak ekrandaki kontrol widget'larını gizleme veya gösterme seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Canlı şekilleri seçme

Katmanlar paneli

Canlı şekiller, Katmanlar panelinde farklı bir nesne türü olarak görüntülenir. Örneğin, bir Canlı Dikdörtgen çizdiğinizde katman Katmanlar panelinde <Dikdörtgen> olarak adlandırılır. Böylece, seçim ve değişiklik yapmak için mevcut canlı şekiller belirlenir.

Canlı Dikdörtgen ve Elips, Katmanlar panelinde <Dikdörtgen> ve <Elips> olarak görüntülenir
Örnek: Canlı Dikdörtgen ve Elips, Katmanlar panelinde <Dikdörtgen> ve <Elips> olarak görüntülenir. Diğer Canlı Şekiller de Katmanlar panelinde benzer şekilde işaretlenir.

Seç menüsü

Belgenizde bulunan tüm Canlı Şekilleri seçmek için Seç > Aynı > Şekil'i seçin.

Canlı şekilleri dönüştürme

Yolları canlı şekillere dönüştürme

 • Illustrator'ın eski bir sürümünde kaydedilmiş bir belgeyi açtığınızda belgedeki şekiller otomatik olarak canlı şekiller halinde düzenlenebilir nitelikte değildir. Bir yolu canlı bir şekle dönüştürmek için yolu seçin ve Nesne > Şekil > Şekle Dönüştür öğesini tıklatın.

Canlı şekilleri yollara dönüştürme

 • Bir canlı şekli normal bir yola dönüştürmek için canlı şekli seçin ve Nesne > Şekil > Şekli Genişlet öğesini tıklatın.