Karıştırılan nesneler hakkında

Şekiller oluşturup iki nesne arasında dengeli şekilde dağıtmak için, nesneleri karıştırabilirsiniz. Nesneler arasında yumuşak bir geçiş oluşturmak için iki açık yol arasında da karışım yapabilir veya belirli bir nesnenin şeklinde renk geçişleri oluşturmak için renk karışımlarını kombine edebilirsiniz.

Not:

Nesnelerin karıştırılması, nesnelere karıştırma modları veya saydamlık uygulamakla aynı şey değildir. Karıştırma modları ve saydamlık hakkında bilgi edinmek için bkz. Karıştırma modları hakkında.

Karışım oluşturduktan sonra, karıştırılan nesnelere tek bir nesne gibi davranılır. Orijinal nesnelerden birini taşıdığınızda veya orijinal nesnenin bağlantı noktalarını düzenlediğinizde, karışım da ona göre değişir. Ayrıca, orijinal nesneler arasındaki karıştırılan yeni nesnelerin kendi bağlantı noktaları yoktur. Karışımı ayrı ayrı nesnelere bölmek için karışımı genişletebilirsiniz.

Şekilleri iki nesne arasında dengeli olarak dağıtmak için karışım kullanmaya örnek
Şekilleri iki nesne arasında dengeli olarak dağıtmak için karışım kullanmaya örnek

Rengi iki nesne arasında yumuşak bir şekilde dağıtmak için karışım kullanmaya örnek
Rengi iki nesne arasında yumuşak bir şekilde dağıtmak için karışım kullanmaya örnek

Karıştırılan nesneler ve bu nesnelerle ilişkilendirilen renkler için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Kafes nesneleri arasında karışım yapamazsınız.

 • Proses renkle boyanmış bir nesneyle spot renkle boyanmış başka bir nesne arasında karışım yaparsanız, karıştırılan şekiller, karıştırılmış bir proses renkle boyanır. İki farklı spot renk arasında karışım yaparsanız, geçiş aşamalarını boyamakta proses renkler kullanılır. Ancak, aynı spot rengin renk tonlarıyla karışım yaparsanız, geçiş aşamalarının tümü, aynı spot rengin yüzdeleriyle boyanır.

 • Desenli iki nesne arasında karışım yaparsanız, karışım aşamalarında sadece en üst katmandaki nesnenin dolgusu kullanılır.

 • Saydamlık paneliyle belirlenmiş karışım modlarına sahip nesneler arasında karışım yaparsanız, karışım aşamalarında sadece en üstteki nesnenin karışım modu kullanılır.

 • Birden çok görünüm niteliğine (efektlere, dolgulara veya konturlara) sahip nesneler arasında karışım yaparsanız, Illustrator uygulaması, seçeneklerin karışımını oluşturmaya çalışır.

 • Aynı sembolün iki örneği arasında karışım yaparsanız, karışım aşamaları o sembolün örneklerinden oluşturulur. Ancak, farklı iki sembolün birer örneği arasında karışım yaparsanız, karışım aşamaları sembol örneklerinden oluşmaz.

 • Varsayılan değer olarak karışımlar, altını gizleme saydamlık gruplarından oluşturulur; dolayısıyla, aşamalardan herhangi biri çakışan saydam nesnelerden oluşursa, bu nesneler birbiri içinden görünmez. Bu ayarı, karışımı seçip, Saydamlık panelinde Altını Gizleme Grubu'ndaki işareti kaldırarak değiştirebilirsiniz.

Karışım oluşturma

Karışım aracı ve Karışım Oluştur komutu, seçili iki veya daha fazla nesne arasındaki bir dizi geçiş nesnesinden ve renginden oluşan karışımlar oluşturmanıza olanak verir.

Karışım aracıyla karışım oluşturma

 1. Karışım aracını  seçin.
 2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Dönüşsüz, düz bir sırayla karıştırmak için, nesnenin herhangi bir yerini tıklatın, ama bağlantı noktalarını tıklatmaktan kaçının.

  • Nesne üzerindeki belirli bir bağlantı noktasına doğru karıştırmak için, Karışım aracıyla o bağlantı noktasını tıklatın. Fare işaretçisi bir bağlantı noktasının üstüne gelince, işaretçi, beyaz kareden ortasında siyah bir nokta bulunan saydam bir kareye dönüşür.

  • Açık yolları karıştırmak için, her yolun bir uç noktasını seçin.

 3. Karışıma nesne eklemeyi bitirdiğinizde, Karışım aracını tekrar tıklatın.

  Not:

  Varsayılan değer olarak, Illustrator uygulaması, yumuşak bir renk geçişi için gereken optimum adım sayısını hesaplar. Adım sayısını veya adımlar arasındaki uzaklığı denetlemek için, karışım seçeneklerini ayarlayın. (Bkz. Karışım seçenekleri.)

Karışım Oluştur komutuyla karışım oluşturma

 1. Karıştırmak istediğiniz nesneleri seçin.
 2. Nesne > Karışım > Oluştur'u seçin.

  Not:

  Varsayılan değer olarak, Illustrator uygulaması, yumuşak bir renk geçişi için gereken optimum adım sayısını hesaplar. Adım sayısını veya adımlar arasındaki uzaklığı denetlemek için, karışım seçeneklerini ayarlayın.

Karışım seçenekleri

Mevcut bir karışımın karışım seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Bunun için karıştırılmış nesneyi seçip aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Karışım aracını çift tıklatın
 • Nesne > Karışım > Karışım Seçenekleri'ni seçin.
 • Özellikler panelinde Hızlı İşlemler bölümündeki Karışım Seçenekleri düğmesini tıklatın. 

Aşağıdaki karışım seçeneklerini belirleyebileceğiniz Karışım Seçenekleri iletişim kutusu açılır:

Aralık

Karışıma kaç adım ekleneceğini belirler.

Düz Renk

Illustrator uygulamasının, karışımlar için gereken adım sayısını otomatik olarak hesaplamasını sağlar. Nesneler farklı renklerle dolgulanmış veya konturlanmışsa, adımlar, yumuşak bir renk geçişi için gereken optimum adım sayısını sağlayacak şekilde hesaplanır. Nesneler özdeş renkler içeriyorsa veya degradeler veya desenler içeriyorsa, adım sayısında, iki nesnenin sınırlayıcı kutuları arasındaki en uzun mesafe esas alınır.

Belirlenen Adımlar

Karışımın başlangıcıyla bitişi arasındaki adım sayısını denetler.

Belirlenen Uzaklık

Karışımdaki adımlar arasındaki uzaklığı denetler. Belirlenen uzaklık, bir nesnenin kenarından, sonraki nesnenin ilgili kenarına kadar ölçülür (örneğin, bir nesnenin en sağdaki kenarından, sonraki nesnenin en sağdaki kenarına kadar).

Yönlendirme

Karıştırılan nesnelerin yönlendirmesini belirler.

Sayfaya Hizala 

Karışımı, sayfanın x eksenine dikey olarak yönlendirir.

Yola Hizala 

Karışımı, yola dikey olarak yönlendirir.

Sayfaya Hizala ayarı uygulanmış karışım
Sayfaya Hizala ayarı uygulanmış karışım

Yola Hizala ayarı uygulanmış karışım
Yola Hizala ayarı uygulanmış karışım

Karıştırılan nesnenin sırtını değiştirme

Sırt karıştırılan bir nesnedeki adımların hizalandığı yoldur. Varsayılan değer olarak sırt, doğru bir çizgi şeklindedir.

 • Sırtın şeklini ayarlamak için, sırt üzerindeki bağlantı noktalarını ve yol parçalarını Doğrudan Seçim aracıyla sürükleyin.
 • Sırtı farklı bir yolla değiştirmek için, yeni sırt olarak kullanılacak yeni bir nesne çizin. Sırt nesnesini ve karıştırılan nesneyi seçin ve Nesne > Karışım > Sırtı Değiştir'i seçin.
 • Karışımın, sırtı üzerindeki sırasını ters çevirmek için, karıştırılan nesneyi seçin ve Nesne > Karışım > Sırtı Ters Çevir'i seçin.

Karıştırılmış bir nesnenin yığın sıralamasını ters çevirme

 1. Karıştırılmış nesneyi seçin.
 2. Nesne > Karışım > Önden Arkaya Ters Çevir'i seçin.
  Orijinal yığın sıralaması (üstte) ve Önden Arkaya Ters Çevir komutu uygulandıktan sonra (altta)
  Orijinal yığın sıralaması (üstte) ve Önden Arkaya Ters Çevir komutu uygulandıktan sonra (altta)

Karıştırılmış bir nesneyi serbest bırakma veya genişletme

Karıştırılmış bir nesne serbest bırakıldığında, yeni nesneler kaldırılır ve orijinal nesneler eski durumlarına geri döndürülür. Karıştırılmış bir nesne genişletildiğinde, karışım ayrı ayrı nesnelere bölünür; bu nesneleri, herhangi bir nesne gibi tek tek düzenleyebilirsiniz.

 1. Karıştırılmış nesneyi seçin.
 2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Nesne > Karışım > Serbest Bırak'ı seçin.

  • Nesne > Karışım > Genişlet'i seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi