Illustrator'da farklı türde degradeler oluşturma hakkında bilgi edinin.
hero-image_2

Degrade, iki veya daha çok renk ya da aynı rengin iki veya daha çok tonu arasındaki kademeli bir renk geçişidir. Degradeleri; renk karışımları oluşturmak, vektör nesnelerine hacim katmak ve resminize ışık-gölge efekti eklemek için kullanabilirsiniz. Illustrator'da, Degrade paneli, Degrade aracı veya Kontrol panelini kullanarak degrade oluşturabilir, uygulayabilir ve üzerlerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Degrade türleri

Illustrator'da, aşağıda belirtilen üç degrade türünü oluşturabilirsiniz:

 • Doğrusal
  Bu degrade türünü, düz bir hat üzerinde bir nokta ile başka bir nokta arasında renk geçişi sağlamak için kullanın.
 • Radyal
  Bu degrade türünü, dairesel bir şekil üzerinde bir nokta ile başka bir nokta arasında renk geçişi sağlamak için kullanın.
 • Serbest biçimli
  Bu degrade türünü, bir şeklin içindeki renk duraklarıyla sıralı ya da rastgele şekilde kademeli renk geçişi oluşturarak oluşan karışımın kusursuz ve doğal görünmesi için kullanın. Serbest biçimli degrade iki modda uygulanabilir:
  • Noktalar: Bu modu kullanarak bir renk durağının çevresindeki alanı gölgelendirebilirsiniz.
  • Çizgiler: Bu modu kullanarak bir çizginin çevresindeki alanı gölgelendirebilirsiniz.

Not: Renk durağı, (doğrusal veya radyal için) Degrade Açıklayıcısında veya (serbest biçim için) degradenin rengini kontrol eden nesne üzerinde bir noktadır. Degrade ayarlamak için renk duraklarının renklerini değiştirebilirsiniz 

types-of-gradients_2
Farklı renk karışımları kullanılan Doğrusal, Radyal ve Serbest Biçimli degrade örnekleri

A. Doğrusal degrade B. Radyal degrade C. Serbest Biçimli degrade (Noktalar) 

Not:

Doğrusal ve Radyal degradeler, nesnenin dolgusuna veya konturuna uygulanabilir. Serbest Biçimli degradelerse yalnızca nesnenin dolgusuna uygulanabilir.

Degrade aracı ve Degrade paneli

Degrade aracı veya Degrade panelini kullanarak bir degrade oluşturabilir veya üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Degradeleri doğrudan resmin üzerinde oluşturmak veya değiştirmek için Degrade aracını kullandığınızda yaptığınız değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

Degrade aracını açmak için araç kutusundaki Degrade Aracını tıklatın.

Degrade panelini açmak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Pencere > Degrade'yi seçin.
 • Araç çubuğundaki Degrade aracını çift tıklatın.

Degrade paneli, tuvalde görüntülenir.

Gradient-panel-labelling_2
Doğrusal ve radyal degrade seçenekleri (A-R) | Serbest biçimli degrade seçenekleri (R-V)

A. Etkin veya daha önce kullanılan degrade B. Mevcut degradelerin bulunduğu açılır liste C. Dolgu rengi D. Kontur rengi E. Ters Degrade F. Degrade Açıklayıcısı G. Renk durağı H. Orta nokta I. Renk Seçici J. Seçenekleri gösterme veya gizleme K. Degrade türleri L. Kontur türleri M. Açı N. Boyut Oranı O. Silme Durağı P. Opaklık Q. Konum R. Dolgu veya kontur (renkli) S. Renk Durağı T. Yayılma U. Serbest biçimli degrade V. Serbest biçimli degrade modları 

Degrade aracı ile Degrade panelinde ortak pek çok seçenek bulunur. Ancak yalnızca araçla ya da yalnızca panelle gerçekleştirebileceğiniz görevler de vardır. Degrade aracını ve panelini kullanarak birden fazla renk durağı, bunların yerini ve dağılımını belirtebilirsiniz. Ayrıca renklerin görüntüleneceği açıyı, eliptik bir degradenin en-boy oranını ve her rengin opaklık oranını da belirleyebilirsiniz.

Degrade Açıklayıcısı

Doğrusal ve radyal degrade türlerinde, araç çubuğundaki Degrade aracını tıklattığınızda nesnede bir Degrade Açıklayıcısı görüntülenir. Degrade Açıklayıcısı; başlangıç noktası, bitiş noktası, orta nokta, başlangıç ve bitiş noktaları için iki renk durağı gösteren bir kaydırıcıdır.

Gradient-tool-labelling
Radyal Degrade için Degrade Açıklayıcısı

A. Degrade Açıklayıcısı B. Noktalı halka C. En-boy oranını değiştirme noktası D. Dönüş imleci E. Radyal degradeyi yeniden boyutlandırma noktası F. Bitiş noktası (ok noktası) G. Renk durağı H. Orta nokta I. Seçilen renk durağı J. Başlangıç noktası 

Doğrusal degradenin açısını, yerini, dağılım oranını ya da radyal degradenin odak noktasını, başlangıç noktasını ve dağılım oranını değiştirmek için Degrade Açıklayıcısını kullanabilirsiniz. Degrade Açıklayıcısı nesnede görüntülendiğinde Degrade paneli veya Degrade Açıklayıcısını kullanarak yeni renk durakları ekleyebilir, renk duraklarının her biri için yeni renkler belirtebilir, opaklık ayarlarını değiştirebilir ve renk duraklarını yeni yerlere sürükleyebilirsiniz.

Degrade açıklayıcısını gizlemek veya göstermek için Görünüm Degrade Açıklayıcısını Gizle veya Görünüm > Degrade Açıklayıcısını Gösteri seçin.

Doğrusal ve radyal degrade açıklayıcılarında, degrade kaydırıcısının dairesel ucu (başlangıç noktası) sürüklendiğinde degrade başlangıç noktasının yeri değişir; ok ucu sürüklendiğindeyse degrade aralığını artırılır veya azaltılır. İmleci bitiş noktasının üzerine getirdiğinizde degradenin açısını değiştirmek için kullanabileceğiniz bir dönüş imleci görünür.

Not: Serbest biçimli degradeyi kullanarak nesnedeki herhangi bir yere renk durakları yerleştirebilirsiniz. Bu nedenle, Serbest Biçimli degrade için Degrade Açıklayıcısı gerekemez.

Ön tanımlı bir degradeyi uygulama

İlk kez bir degrade uygulamak için Degrade aracını tıklattığınızda varsayılan olarak Beyaz, Siyah degrade uygulanır. Daha önceden degrade uyguladıysanız nesneye varsayılan olarak son kullanılan degrade uygulanır.

Illustrator'da, Degrade panelini veya Renk Örnekleri panelini kullanarak ayarlayabileceğiniz ön tanımlı bir degrade grubu da bulunur. Ayrıca oluşturduğunuz bir degradeyi daha sonra kullanmak üzere Renk Örnekleri paneline kaydetmeniz de mümkündür. Degrade panelinden ön tanımlı veya kaydedilmiş bir degradeyi uygulamak için:

 • Tuvalden nesneyi seçin ve Degrade panelinden Degrade açılır listesini tıklatın.

Renk örneği kitaplığından ön tanımlı veya kaydedilmiş bir degradeyi uygulamak için:

 • Pencere > Renk Örnekleri'ni tıklatarak Renk Örnekleri panelini açın.
 • Renk Örnekleri panelinde sağ üst köşedeki açılır listeyi tıklatın. Listeden Renk Örnekleri Kitaplıkları > Degradeler'i seçip uygulamak istediğiniz degradeyi işaretleyin.
 • Renk Örnekleri panelinde yalnızca degradeleri görüntülemek için Renk Örneği Çeşitlerini Göster açılır listesini tıklatın ve Degrade Renk Örneklerini Göster'i seçin.
Swatch-Library
Renk Örneği kitaplığından ön tanımlı bir degradeyi seçme

Doğrusal, radyal ve serbest biçimli degradeler oluşturma

Gereksinimlerinize göre resminize doğrusal, radyal ve serbest biçimli degrade uygulamayı tercih edebilirsiniz.

create-gradient
Farklı türlerde degradeler uygulama

Doğrusal degrade oluşturma ve uygulama

Doğrusal degrade oluşturmak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Degrade aracını, ardından tuval üzerindeki nesneyi tıklatın. Degrade Türü düğmeleri Kontrol panelinde veya Özellikler panelinde görüntülenir. Nesneye Doğrusal degrade uygulamak için nesne seçiliyken Doğrusal Degrade'yi tıklatın.
 • Degrade panelinde, Doğrusal Degrade'yi tıklatın.
 • Özellikler panelinin Degrade bölümünde Doğrusal Degrade'yi tıklatın.

Radyal degrade oluşturma ve uygulama

Radyal degrade oluşturmak veya uygulamak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Degrade aracını, ardından tuval üzerindeki nesneyi tıklatın. Degrade Türü düğmeleri Kontrol panelinde veya Özellikler panelinde görüntülenir. Nesneye Radyal degrade uygulamak için nesne seçiliyken Radyal Degrade'yi tıklatın.
 • Degrade panelinde, Radyal Degrade'yi tıklatın.
 • Özellikler panelinin Degrade bölümünde Radyal Degrade'yi tıklatın.

Serbest biçimli degrade oluşturma ve uygulama

Serbest biçimli degrade oluşturmak ve uygulamak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Degrade aracını, ardından tuval üzerindeki nesneyi tıklatın. Degrade Türü düğmeleri Kontrol panelinde veya Özellikler panelinde görüntülenir. Nesneye serbest biçimli degrade uygulamak için nesne seçiliyken Serbest Biçimli Degrade'yi tıklatın.
 • Degrade panelinde, Serbest Biçimli Degrade'yi tıklatın.
 • Özellikler panelinin Degrade bölümünde Serbest Biçimli Degrade'yi tıklatın.

Serbest Biçimli Degrade'yi tıklattıktan sonra, aşağıdaki iki seçenek kullanılabilir hale gelir:

 • Noktalar: Nesne üzerinde bağımsız noktalar olarak renk durakları oluşturmak isterseniz bu seçeneği belirleyin.
 • Çizgiler: Nesnedeki bir çizgi parçasında renk duraklarını oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. 

Not:

Bir nesnedeki serbest biçimli degradeyi başka bir nesneye kopyalamak için araç çubuğundaki Renk Seçici aracını kullanın.

Nokta modunda serbest biçimli degrade oluşturma

Nokta modunda serbest biçimli degrade oluşturmak, üzerinde değişiklik yapmak veya degradeyi silmek için aşağıdaki işlemi yapın:

 • Bir veya daha fazla renk durağı eklemek için nesne üzerinde herhangi bir yeri tıklatın.
 • Renk duraklarının yerini değiştirmek için sürükleyerek dilediğiniz yere yerleştirin.
 • Renk durağını silmek için nesne alanının dışına sürükleyin veya Degrade panelinde Sil'i tıklatın ya da Delete tuşuna basın.
add-and-delete-color-stops_2
Serbest biçimli noktalı degrade oluşturma, renk durağı ekleme ve silme örneği

Noktalar modunda serbest biçimli degradenin dağılım oranını ayarlama

Serbest biçimli noktalı degradede bir renk durağının dağılım oranını ayarlayabilirsiniz. Dağılım, degradenin uygulanacağı renk durağının çevresindeki dairesel alandır. Bir renk durağının dağılımını ayarlamak için renk durağını seçip aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Degrade panelinde Dağılım açılır listesinde bir değer seçin ya da yazın.
 • Kontrol paneli, Özellikler paneli veya Degrade panelinde Dağılım açılır listesinde bir değer yazın. Dağılım'ı tıklattığınızda görüntülenen kaydırıcıyı da kullanabilirsiniz.

Renk duraklarının dağılım oranı, varsayılan olarak %0'dır.  

adjust-spread_2
Serbest biçimli çizgili degrade dağılımı değiştirme

Not:

Dağılım, yalnızca nokta modunda desteklenir.

Çizgi modunda serbest biçimli degrade oluşturma

Serbest biçimli degradenin renk duraklarını eklemek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Çizgi parçasının başlangıç noktasını oluşturacak ilk renk durağını oluşturmak için nesnede herhangi bir yeri tıklatın.
 • Bir sonraki renk durağını oluşturmak için tıklatın. Birinci ve ikinci renk duraklarını birbirine bağlayan düz bir çizgi eklenir. 
 • Başka renk durakları oluşturmak için tekrar tıklatın. Düz çizgi, kavisli bir çizgiye dönüşür. 

Bir nesnede birbirinden ayrı birçok çizgi parçası oluşturabilirsiniz. Yeni bir çizgi parçası oluşturmak için:

 • İşaretçiyi nesnenin dışına sürükleyin ve tekrar nesneye getirip herhangi bir yeri tıklatarak çizgi parçasının ilk renk durağını oluşturun.

Not: İsterseniz çizgi parçalarını sürükleyerek birleştirebilirsiniz.

Seçilen renk duraklarını silmek için:

 • Nesne alanının dışına sürükleyin veya Degrade panelinde Sil'i tıklatın.

Renk duraklarının konumunu değiştirmek için:

 • Renk durağını sürükleyip istediğiniz yere yerleştirin. Bir renk durağının yerini değiştirdiğinizde çizgi parçası da daralır veya genişler. Diğer renk duraklarının yeri olduğu gibi kalır.
add-and-delete-colorstops-lines
Serbest biçimli çizgili degrade oluşturma, renk durağı ekleme ve silme örneği

Not:

Bir degrade uyguladığınızda seçilen nesneye varsayılan deneyim uygulanır. Bu özelliği devre dışı bırakmak için Düzenle Tercihler > Genel (Windows) veya Illustrator Tercihler Genel (Mac OS) menüsünden İçeriğe Uygun Varsayılanları Etkinleştir seçeneğinin işaretini kaldırabilirsiniz. Bu seçenek, Windows 32 bit makinelerde devre dışıdır.

Degradeleri değiştirme

Bir degradenin rengini, başlangıç noktasını, opaklık oranını, yerini ve açısını değiştirmek için Degrade aracını, Degrade panelini, Kontrol panelini ve Özellikler panelini kullanabilirsiniz. 

Degrade panelinden doğrudan düzenleme moduna girmek için nesneyi seçin ve Degradeyi Düzenle düğmesini tıklatın. Bu şekilde, renk durakları, renk, açı, opaklık, yer, en-boy oranı gibi seçenekleri düzenleyebilirsiniz.

Linear-Gradient_modify_2
Doğrusal Degradede değişiklik yapma örneği

A. Aynı rengi gölgeleri B. İki farklı renk C. Değiştirilen açı D. Yeniden boyutlandırılan açıklayıcı E. Değiştirilen yer 
Radial-Gradient_modify_3
Radyal Degradede değişiklik yapma örneği

A. İki farklı renk B. Noktalı halka içindeki değiştirilen başlangıç noktası C. Degrade Açıklayıcısının değiştirilen yeri D. Değiştirilen en-boy oranı E. Orta noktanın değiştirilen yeri 

Renk durakları ekleme ve değiştirme

Degrade uygulandıktan sonra Degrade Açıklayıcısına farklı renk durakları ekleyebilirsiniz.

Renk durakları eklemek için:

 • İşaretçiyi Degrade açıklayıcısının üzerine getirin ve işaretçinin altında + sembolünü gördüğünüzde Degrade Açıklayıcısını tıklatın. 

Tıklattığınız noktaya bir renk durağı eklenir.

Bir renk durağını silmek için renk durağını seçip aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Delete tuşuna basın.
 • Degrade panelinde Sil düğmesini tıklatın.

Birden fazla renk durağı seçmek için Shift tuşuna basın ve renk duraklarını tıklatın.

Seçilen tüm renk duraklarını temizlemek için Escape tuşuna basın.

NotDegrade için bir renk durağı seçtiğinizde Kontrol paneli ve araç çubuğunda renk duraklarının değiştirilmesine yönelik seçenekler görüntülenir. Ayrıca sağ taraftaki Renk sekmesinde renk seçenekleri görüntülenir.

Renk değiştirme

Renk durağının rengini değiştirmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Renk durağını çift tıklatın.
  Uygulamak istediğiniz rengi seçebileceğiniz renk paneli görüntülenir. O sırada seçili olan renk durağından seçilen renk bir sonraki renk durağına uygulanır.
Color-Panel_Callout
A. Renk durağı B. Yayılma C. Opaklık D. Renk E. Renk Örnekleri F. Renk Seçici G. Renk örneği renkleri 
 • Renk panelinde Renk Örnekleri düğmesini tıklatarak kullanılabilir renk örnekleri arasından bir renk seçin. 
 • Renk panelinde Renk Seçici'yi tıklatarak tuvalden bir renk seçip dilediğiniz yere uygulayın. Escape veya Enter tuşlarını kullanarak renk seçici modundan çıkın. Renk paneli, Degrade paneli ve Özellikler panelinde renk seçici seçeneği bulunur.
 • Pencere > Renk Örnekleri'ni tıklatarak Renk Örnekleri panelini açın. Renk Örnekleri panelinde nesne dolgusunu tıklatın. Seçilen renk, seçilen renk durağına uygulanır.
color-panel_4
Renk panelini kullanarak renk değiştirme

Degrade açıklayıcısının başlangıç noktasını değiştirme, degrade açıklayıcısını yeniden boyutlandırma ve döndürme

Degrade Açıklayıcısının başladığı noktaya başlangıç noktası adı verilir.

 • Başlangıç noktasını değiştirmek için işaretçiyi başlangıç noktasının üzerine yerleştirin ve sürükleyerek taşıyın.
 • Degrade açıklayıcısını yeniden boyutlandırmak için bitiş noktasını başlangıç noktasına yaklaştırın ya da başlangıç noktasından uzaklaştırın.

Not: Degrade Açıklayıcısı, başlangıç noktası (orijin) kullanılarak yeniden boyutlandırılamaz.

change-origin
Doğrusal ve radyal degradelerin başlangıç noktasını değiştirme
resize-annotator
Doğrusal ve radyal degradelerin açıklayıcısını yeniden boyutlandırma
 • Doğrusal degradenin degrade açıklayıcısını döndürmek için degrade açıklayıcısının bitiş noktasını basılı tutun. Dairesel bir ok sembolü göründüğünde açıklayıcıyı sürükleyerek dilediğiniz yönde döndürün. Noktalı bir dikdörtgen görüntülenir ve açıklayıcının yeni yerini belirtir.
 • Radyal degradelerin degrade açıklayıcısını döndürmek için işaretçiyi Degrade Açıklayıcısının bitiş noktasına getirin ve dairesel ok simgesi göründüğünde açıklayıcıyı sürükleyin.
  İşaretçiyi radyal degradenin yarıçap aralığına getirdiğinizde noktalı bir halka görüntülenir. Bu halkayı ekseni boyunca döndürerek radyal degradenin açısını değiştirebilirsiniz. Ayrıca noktalı halkanın üzerinde iki nokta görüntülenir. Bu noktalardan birini tıklatarak halkanın şeklini (en-boy oranını), diğerini tıklatarak da noktalı halkanın boyutunu (degradenin dağılım oranını) değiştirebilirsiniz.
change-angle---rotate-annotator_3

Konum değiştirme

Renk duraklarının ve bunların orta noktalarının yerini değiştirmek için:

 • Bu öğeleri degrade kaydırıcısı boyunca sürükleyin.
 • Değeri, Degrade panelindeki Konum kutusuna girin. (renk durağının yerinin değiştirilmesine ilişkin örnek gösterin).

Orta noktayı değiştirerek iki renk durağı arasındaki renk ayrımını ayarlayabilirsiniz. 

Açı değiştirme

Degradenin açısını değiştirmek için:

 • Nesne üzerindeki degrade açıklayıcısını döndürün.
 • Degrade panelinde Açı açılır kutusunda bir değer seçin veya yazın.

Opaklığı değiştirme

Bir renk durağının opaklık oranını ayarlamak için renk durağını tıklatıp aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Degrade veya Kontrol panelinde Opaklık açılır kutusunda bir değer seçin veya yazın.
 • Kontrol panelinde opaklık kaydırıcısını hareket ettirin.

Renk durağının opaklık değeri %100 değerinin altında olduğunda renk Degrade açıklayıcısında damalı formda görüntülenir.

Opacity_highlight

Ters degrade

Degradedeki renkleri tersine çevirmek için Degrade panelinde Ters Degrade'yi tıklatın.

Degradeleri renk örnekleri olarak kaydetme

Yeni degradeyi geçerli dosyaya renk örneği olarak kaydetmek için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Degrade Menüsünde Renk Örneklerine Ekle'yi tıklatın.
 • Renk Örnekleri panelindeki renk örnekleri menüsünü tıklatın ve Yeni Renk Örneği'ni seçin.
 • Degrade Panelindeki Degrade dolgu kutusunu Renk Örnekleri paneline sürükleyin. 

Not:

Degradeleri sonraki oturumlarda kullanabilmek için Creative Cloud kitaplığına kaydedin.

Kontura degrade uygulama

Nesnenin konturuna degrade uygulamak için nesneyi seçip aşağıdaki işlemleri yapın:

 • Degrade panelinde bir degrade seçin.
 • Araç çubuğu, Renk Örnekleri paneli, Degrade paneli ve Özellikler panelinden Kontur(X) öğesini seçin.
 • Aşağıdaki kontur stillerinden birini seçin:
  • Konturun içine Degrade uygulama
  • Kontur boyunca Degrade uygulama
  • Konturun kenarları boyunca Degrade uygulama
strokes-2

Birden çok nesneye degrade uygulama

Birden fazla nesneye doğrusal veya radyal degrade uygulamak için aşağıdaki işlemleri yapın:

 • Bir nesneye degrade uygulayın. Aynı degradeyle doldurmak istediğiniz diğer nesneleri seçin. Bu işlemi gerçekleştirmek için araç çubuğundan Seçim aracını seçin. Shift tuşunu basılı tutarak aynı degradeyle doldurmak istediğiniz nesneleri tıklatın.
 • Araç çubuğundan Renk seçici aracını seçip degradeyi tıklatın. Ardından, seçilen degradenin uygulanacağı nesneleri seçin.
 • Degrade paneli, araç çubuğu veya Özellikler panelinde Dolgu simgesini tıklatın.

Degrade aracını kullanarak aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Tek bir degrade açıklayıcısıyla degrade oluşturmak için tuvalde degradenin başlamasını istediğiniz yeri tıklatın ve degradenin bitmesini istediğiniz yere sürükleyin. 
 • Seçili her nesne için Degrade açıklayıcısıyla degrade oluşturmak için resimde degradenin başlamasını istediğiniz yeri tıklatın ve Alt (Windows) veya Option (macOS) tuşunu basılı tutarak degradenin bitmesini istediğiniz yere sürükleyin. Artık farklı nesneler için farklı degrade sürgüleri ayarlayabilirsiniz. (Birden çok degrade sürgüsü yalnızca basit yollar için oluşturulur.)
apply-gradients-to-multiple-objects

Not:

Renklerin farklı yönlerde aktığı çok renkli, tek bir nesne oluşturmak isterseniz kafes nesnesini kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kafesler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi