Adobe Illustrator'da metin oluşturma ve yazıyla çalışma hakkında bilgi edinin...

Noktaya metin girme

Nokta yazısı, tıklattığınız yerden başlayan ve siz karakterleri girdikçe genişleyen, yatay veya dikey metin satırıdır. Her metin satırı bağımsızdır; siz düzenledikçe satır genişler veya daralır, ama sonraki satıra atlamaz. Bu şekilde metin girmek, resminize birkaç sözcük eklemek için yararlıdır.

 1. Yazım aracını  veya Dikey Metin aracını  seçin.

  Fare işaretçisi, kesik çizgili bir kutu içindeki I çizgisine dönüşür. I çizgisinin alt tarafına yakın küçük yatay çizgi, metnin üzerine oturduğu satır taban çizgisini temsil eder.

 2. (İsteğe bağlı) Kontrol panelinde, Karakter panelinde veya Paragraf panelinde metin formatlama seçeneklerini ayarlayın.

 3. Metin satırının başlamasını istediğiniz yeri tıklatın.

  Not:

  Varolan bir nesneyi tıklatmamaya dikkat edin, yoksa yazı nesnesi alan metnine veya yol üzerinde yazıya dönüşür. Metin girmek istediğiniz yerin yakınında mevcut bir nesne varsa, nesneyi kilitleyin veya gizleyin.

 4. Metni girin. Aynı yazım nesnesi içinde yeni bir metin satırına başlamak için Enter veya Return tuşuna basın.

  Not:

  Illustrator'da Yazım aracını veya Dikey Metin aracını kullandığınızda Illustrator varsayılan olarak yer tutucu metin girer. Daha fazla bilgi için bkz. Yazım nesnelerini yer tutucu metinle doldurma.

 5. Metin girmeyi tamamladığınızda, Seçim aracını tıklatıp yazım nesnesini seçin. Bunun yerine, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutup metni tıklatabilirsiniz.

Not:

Illustrator'da yazıyla çalışma hakkında daha fazla bilgi için bu videoyu izleyin.

Alana metin girme

Alan metni (paragraf metni de denir), karakterlerin yatay veya dikey olarak akışını kontrol etmek için bir nesnenin sınırlarını kullanır. Metin bir sınıra ulaştığında, tanımlanan alana sığacak şekilde otomatik olarak sarılır. Bu şekilde metin girmek, broşürlerde olduğu gibi, bir veya birden çok karakter oluşturmak istediğinizde yararlıdır.

 1. Sınırlayıcı alanı tanımlayın:
  • Yazım aracını  veya Dikey Metin aracını  seçin ve diyagonal olarak sürükleyerek dikdörtgen bir sınırlayıcı alan tanımlayın.

  • Sınırlayıcı alan olarak kullanmak istediğiniz nesneyi çizin. (Nesnenin kontur veya dolgu niteliklerine sahip olup olmaması fark etmez, çünkü Illustrator bunları otomatik olarak kaldırır.) Sonra Yazım aracını , Dikey Metin aracını , Alan Yazımı aracını veya Dikey Alan Yazımı aracını seçin ve nesnenin yolu üzerinde herhangi bir yeri tıklatın.

  Metin kutusu oluşturma
  Sürükleyerek metin alanı oluşturma (üstte) ve varolan bir şekli metin alanına dönüştürme (altta)

  Not:

  Nesne bir açık yolsa, sınırlayıcı alanı tanımlamak için Alan Metni aracını kullanmanız gerekir. Illustrator, sınırları tanımlamak için, yolun uç noktaları arasına hayali bir çizgi çizer.

 2. (İsteğe bağlı) Kontrol panelinde, Karakter panelinde veya Paragraf panelinde metin formatlama seçeneklerini ayarlayın.
 3. Metni girin. Yeni bir paragrafa başlamak için Enter veya Return tuşuna basın.
 4. Metin girmeyi tamamladığınızda, Seçim aracını tıklatıp yazım nesnesini seçin. Bunun yerine, Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutup metni tıklatabilirsiniz.

  Alana sığmayacak kadar fazla metin girdiğinizde, sınırlayıcı alanın alt tarafına doğru bir artı sembolü (+) belirir.

  Metin taşması
  Taşan metin örneği

  Taşan metni görüntülemek için metin alanını yeniden boyutlandırabilir veya yolu genişletebilirsiniz. Ayrıca metni başka bir nesnenin içine de akıtabilirsiniz.

  Not:

  Illustrator'da yazıyla çalışma hakkında daha fazla bilgi için bu videoyu izleyin.

Metni bir yola/şekle içe aktarma

Destekli bir dosyanın içinden bir nesneye (ör. bir şekil) doğrudan metin yerleştirin. Dosyalardan .txt veya .rtf formatlarında metinler veya kelime işleme uygulamalarından dosyalar yerleştirebilirsiniz. Örneğin, bir .rtf dosyasından çokgen bir şekle metin yerleştirebilirsiniz.

 1. Dikdörtgen aracı, Shaper aracı veya Kalem aracı gibi herhangi bir çizim aracını kullanarak bir yol/şekil oluşturun. Bu şekle metin dosyasını yerleştirebilirsiniz.

 2. Dosya > Yerleştir'i işaretleyin ve yerleştirmek istediğiniz dosyayı seçin.

 3. Yerleştir'i tıklatın.

 4. Metin dosyası, yerleştirme tabancasına yüklendikten sonra şeklin yolunu tıklatın.

  Metin şeklin içine yerleştirilir. Şimdi, istediğiniz stilleri ve efektleri ekleyebilirsiniz.

shape_text
Çokgen bir yola/şekle bir metin dosyasından metin yerleştirme

Yazım nesnelerini yer tutucu metinle doldurma

Yazım nesnelerini yer tutucu metinlerle doldurmak tasarımı daha iyi görselleştirmenize yardımcı olur. Illustrator, yazım araçları kullanılarak oluşturulan yeni nesneleri otomatik bir şekilde varsayılan olarak yer tutucu metinle doldurmaktadır. Yer tutucu metinde, önceki yazım nesnesine uygulanan font ve boyut korunur.

800-placeholder_text
Yazım araçlarını kullanarak oluşturulan yer tutucu metne sahip yazım nesnesi örnekleri

A. Yazma Aracı B. Yola Yazma Aracı C. Dikey Alan Yazma Aracı 

Yalnızca seçili yazım nesnelerini yer tutucu metinle doldurma

Illustrator'da varsayılan olarak uygulanan yeni yazım nesnelerini yer tutucu metinle doldurma işlemini devre dışı bırakabilirsiniz. Tercihler > Yazım > Yeni Metin Nesnelerini Yer Tutucu Metinle Doldur seçeneğinin işaretini kaldırın. 

Varsayılan olarak uygulanan yeni yazım nesnelerini yer tutucu metinle doldurma işlemini devre dışı bırakma
Varsayılan olarak uygulanan yeni yazım nesnelerini yer tutucu metinle doldurma işlemini devre dışı bırakma

Varsayılan uygulamayı devre dışı bıraktıktan sonra da yazım nesnelerini duruma göre yer tutucu metinle doldurabilirsiniz. Şu adımları uygulayın:

 1. Bir yazım nesnesi oluşturmak için bir Nokta veya Alan Metni aracını kullanın. Alternatif olarak, çalışma yüzeyinde mevcut bir yazım nesnesini seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yazım > Yer Tutucu Metinle Doldur'u seçin.
  • Metin çerçevesini sağ tıklatarak bağlam menüsünü açın. Yer Tutucu Metinle Doldur'u seçin.

  Illustrator, yazım nesnelerini yer tutucu metinle doldurur.

Metin alanını yönetme

Metin alanını yeniden boyutlandırma

Oluşturduğunuz metin türüne bağlı olarak (nokta yazısı, alan metni ya da yol boyunca metin) metinleri farklı şekillerde yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Nokta yazısı kullanılarak yazılabilecek metin miktarında bir sınırlama yoktur, bu yüzden metin kutusunu yeniden boyutlandırmak gerekmez.

Alan metni aracını kullanırken bir nesne seçip seçilen alana metin girersiniz. Bu durumda Doğrudan Seçim aracını kullanarak nesneyi yeniden boyutlandırdığınızda metin yeniden boyutlanır.

Yol boyunca bir metin girdiğinizde, metin seçilen yola sığmıyorsa metni nesneler arasında akıtabilirsiniz (bkz. Metni nesneler arasında akıtma). Bu durumda Doğrudan Seçim aracını kullanarak yolu yeniden boyutlandırdığınızda metin de yeniden boyutlanır.

Not:

Sınırlayıcı kutu ayarlarının Sınırlayıcı Kutuyu Göster olarak ayarlandığından emin olun. Sınırlayıcıyı kutuyu göremiyorsanız Görünüm > Sınırlayıcı Kutuyu Göster seçeneğini tıklatın.

 1. Yeniden boyutlandırmak için şunlardan birini yapın:
  • Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak yazım nesnesini seçin ve sınırlayıcı kutunun bir tutamacını sürükleyin.

  Seçim aracıyla bir metin alanını yeniden boyutlandırma
  Seçim aracıyla bir metin alanını yeniden boyutlandırma

  • Doğrudan Seçim aracıyla yolun kenarını veya köşesini seçin. Sonra sürükleyerek yolun şeklini ayarlayın.

   İpucu: Anahat görünümündeyken yazı yolunu Doğrudan Seçim aracıyla ayarlamak en kolayıdır.

  Doğrudan Seçim aracıyla bir metin alanını yeniden boyutlandırma
  Doğrudan Seçim aracıyla bir metin alanını yeniden boyutlandırma

  • Seçim aracını veya Katmanlar panelini kullanarak yazım nesnesini seçin, sonra Yazım > Alan Metni Seçenekleri'ni seçin. Genişlik ve Yükseklik için değerler girin ve Tamam düğmesini tıklatın. Metin alanı dikdörtgen şeklinde değilse, bu değerler, nesnenin sınırlayıcı kutusunun boyutlarını belirler.

Metin alanı çevresindeki kenar boşluğunu değiştirme

Alan metni nesnesiyle çalışırken, metinle sınırlayıcı yol arasındaki kenar boşluğunu kontrol edebilirsiniz. Bu kenar boşluğuna, iç metin boşluğu adı verilir.

 1. Alan metni nesnesi seçin.
 2. Yazım > Alan Metni Seçenekleri.
 3. Ekleme Aralığı için bir değer belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.
  İç Metin boşluğu
  İç metin boşluksuz yazı (solda) ve iç metin boşluklu yazı (sağda)

Metin alanında ilk satır taban çizgisini yükseltme veya alçaltma

Alan metni nesnesiyle çalışırken, metnin ilk satırının, nesnenin üst kenarıyla hizalamasını kontrol edebilirsiniz. Bu hizalamaya, ilk satır taban çizgisi uzaklığı adı verilir. Örneğin, metnin nesnenin üst kısmına yapışık durmasını veya metnin nesnenin üst kısmından belirli bir mesafede olmasını sağlayabilirsiniz.

Metin alanında metin taban çizgisi
İlk Satır Taban Çizgisi ayarında Büyük Harf Yüksekliği seçilmiş yazı (solda) ve İlk Satır Taban Çizgisi ayarında Satır Aralığı seçilmiş yazı (sağda)

 1. Alan metni nesnesi seçin.
 2. Yazım > Alan Metni Seçenekleri.
 3. İlk Satır Taban Çizgisi için, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Harf Üst Çıkıntısı

  "d" karakterinin yüksekliği, yazım nesnesinin en üstüne hizalanır.

  Büyük Harf Yüksekliği

  Büyük harflerin tepeleri, yazım nesnesinin üst tarafına değer.

  Satır Aralığı

  Metnin satır aralığı değerini, metnin ilk satırındaki satır taban çizgisiyle yazım nesnesinin tepesi arasındaki uzaklık olarak kullanır.

  x Yüksekliği

  "x" karakterinin yüksekliği, yazım nesnesinin en üstüne hizalanır.

  Em Kutusu Yüksekliği

  Asya dillerindeki fontlardaki em kutusu, yazım nesnesinin üst tarafına değer. Bu seçenek Asya Dilleri Seçenekleri tercihi dikkate alınmadığında kullanılabilir.

  Sabit

  Metnin ilk satırındaki satır taban çizgisiyle yazım nesnesinin tepesi arasındaki uzaklığı Minimum kutusunda girilen değerle belirler.

  Eski

  Adobe Illustrator 10 veya önceki sürümlerinde kullanılan ilk satır taban çizgisi varsayılanını kullanır.

 4. Satır taban çizgisi uzaklığı için minimum değeri belirtin.

Metin sütunları ve satırları oluşturma

 1. Alan metni nesnesi seçin.
 2. Yazım > Alan Metni Seçenekleri.
 3. İletişim kutusunun Satırlar ve Sütunlar bölümlerinde, aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

  Sayı

  Nesnenin içermesini istediğiniz satır ve sütun sayısını belirler.

  Ölçüm Aralığı

  Tek tek satırların yüksekliğini ve tek tek sütunların genişliğini belirler.

  Sabit

  Metin alanını yeniden boyutlandırırsanız satır ve sütun aralığına ne olacağını belirler. Bu seçenek işaretlenirse, alan yeniden boyutlandığında satırların ve sütunların sayısı değişebilir ama genişlikleri değişmez. Metin alanını yeniden boyutlandırdığınızda satır ve sütun genişliklerinin değişmesini istiyorsanız, bu seçeneği işaretsiz bırakın.

  Satırları ve sütunları yeniden boyutlandırma seçenekleri
  Satırları ve sütunları yeniden boyutlandırma seçenekleri

  Cilt Payı

  Satırlarla sütunlar arasındaki mesafeyi belirler.

 4. İletişim kutusunun Seçenekler bölümünde, satırlarla sütunlar arasında metnin nasıl akacağını belirlemek için bir Metin Akışı seçeneği seçin: Satırlara Göre  veya Sütunlara Göre .
 5. Tamam düğmesini tıklatın.

Başlığı metin alanının tam genişliğine sığdırma

 1. Yazım aracı seçin ve metin alanına sığdırılmasını istediğiniz paragrafı tıklatın.
 2. Yazım > Başlığı Sığdır'ı seçin.

  Not:

  Yazının formatını değiştirdiğinizde, Başlığı Sığdır komutunu yeniden uygulamayı unutmayın.

Metni nesneler arasında akıtma

Metni bir nesneden diğerine akıtmak (veya devam ettirmek) için, nesneleri birbirine bağlarsınız. Bağlantılı yazım nesneleri herhangi bir şekle sahip olabilir; ancak, metnin (bir noktaya değil) bir alana veya yol üzerine girilmesi gerekir.

Her alan metni nesnesinin bir giriş kapısı bir de çıkış kapısı vardır; bunlar yardımıyla başka nesnelerle bağlantı kurabilir ve yazım nesnesinin bağlantılı kopyasını oluşturabilirsiniz. Boş bir kapı, metnin tamamının görünür durumda olduğunu ve nesnenin bağlantılı olmadığını gösterir. Kapıda ok varsa, nesnenin başka bir nesneyle bağlantılı olduğunu gösterir. Kapıda kırmızı artı işareti, nesnenin daha fazla metin içerdiğini gösterir. Metnin görüntülenmeyen kısmına taşan metin denir.

Bağlantılı yazım nesnelerindeki kapılar
Bağlantılı yazım nesnelerindeki kapılar

Akışları kesebilir ve metnin ilk veya bir sonraki nesneye akmasını sağlayabilir ya da bütün akışları kaldırıp metnin yerinde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Not:

Akışlı metinlerle çalışırken, akış bağlantılarını görmek yararlı olur. Akış bağlantılarını görüntülemek için, Görünüm > Metin Parçacıklarını Göster'i seçin ve bağlantılı bir nesneyi seçin.

Metin akıtma

 1. Seçim aracını kullanarak, bir alan metni nesnesi seçin.
 2. Seçilen yazım nesnesinin giriş kapısını veya çıkış kapısını tıklatın. Fare işaretçisi, metin içeren bir kutu simgesine dönüşür.
 3. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
  • Mevcut bir nesneye bağlamak için imleci, nesnenin yoluna götürün. İşaretçi şeklini alır. Nesneleri bağlamak için, yolu tıklatın.

  • Yeni bir nesneye bağlamak için, çalışma yüzeyinin boş bir parçasını tıklatın veya sürükleyin. Tıklattığınızda, orijinalle aynı boyutta ve aynı şekilde bir nesne oluşturulur; sürüklediğinizde, istediğiniz boyutta bir dikdörtgen nesne oluşturabilirsiniz.

   Metni nesneler arasında akıtmanın başka bir yöntemi de bir alan metni nesnesi seçmek, metni bağlamak istediğiniz nesneyi (veya nesneleri) seçmek, sonra Yazım > Akıtılan Metin > Oluştur'u seçmektir.

Akışları kaldırma veya kesme

 1. Bağlı bir yazım nesnesini seçin.
 2. Aşağıdakilerden istediğinizi yapın:
  • İki nesne arasındaki akışı kesmek için, akışın iki ucundan birindeki kapıyı çift tıklatın. Metin, ilk nesneye akar.

  • Nesneyi metin akışından serbest bırakmak için, Yazım > Akıtılan Metin > Seçimi Serbest Bırak'ı seçin. Metin, sonraki nesneye akar.

  • Bütün akışları kaldırmak için, Yazım > Akıtılan Metin > Parçacıkları Kaldır'ı seçin. Metin, olduğu yerde kalır.

Metni bir nesnenin çevresine sarma

Alan metnini, yazım nesneleri, içe aktarılmış görüntüler ve Illustrator uygulamasında çizdiğiniz nesneler dahil olmak üzere herhangi bir nesnenin çevresine sarabilirsiniz. Sarma nesnesi gömülü bir bitmap görüntüyse, Illustrator, metni opak veya kısmen opak piksellerin çevresine sarar ve tamamen saydam olan pikselleri yoksayar.

Sarma, nesnelerin yığın sıralaması tarafından belirlenir; yığın sıralamasını, Katmanlar panelinde katman adının yanındaki üçgeni tıklatarak görüntüleyebilirsiniz. Metni bir nesnenin çevresine sarmak için, sarma nesnesinin, metinle aynı katmanda olması ve katman hiyerarşisinde hemen metnin üstünde yer alması gerekir. Katmanlar panelinde içerikleri yukarı veya aşağı sürükleyerek hiyerarşiyi değiştirebilirsiniz.

Nesnelerin çevresine sarılan metin
Nesnelerin çevresine sarılan metin

A. Sarma nesneleri B. Sarılan metin 

Metin sarma

 1. Sarmak istediğiniz metin için aşağıdaki koşulların geçerli olduğundan emin olun:
  • Metin, alan metni olmalıdır (kutuya yazılmış olmalıdır).

  • Sarma nesnesiyle aynı katmanda olmalıdır.

  • Katmanın hiyerarşisinde sarma nesnesinin hemen altında yer almalıdır.

  Not:

  Katmanda birden çok yazım nesnesi varsa, sarma nesnesinin çevresine sarmak istemediğiniz metinleri ya başka bir katmana veya hiyerarşide sarma nesnesinin üstüne taşıyın.

 2. Metnin, çevresine sarılmasını istediğiniz nesneyi veya nesneleri seçin.
 3. Nesne > Metin Sarma > Oluştur'u seçin.

Sarma seçeneklerini ayarlama

Metni sarmadan önce veya sardıktan sonra, sarma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

 1. Sarma nesnesini seçin.
 2. Nesne > Metin Sarma > Metin Sarma Seçenekleri'ni seçin ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  Kaydırma

  Metinle sarma nesnesi arasındaki boşluk miktarını belirler. Pozitif veya negatif değer girebilirsiniz.

  Sarmayı Ters Çevir

  Metni, nesnenin ters tarafının çevresine sarar.

Nesnenin çevresine sarılı metni çözme

 1. Sarma nesnesini seçin.
 2. Nesne > Metin Sarma > Serbest Bırak'ı seçin.

Metni nesneye hizalama

Metni, font ölçülerine göre değil gliflerin sınırlayıcı kutularına göre hizalamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Efekt > Yol > Anahat Nesnesi'ni kullanarak yazım nesnesine Anahat Nesnesi canlı efekti uygulayın.

 2. Önizleme sınırlarını kullanmak için Hizala panel menüsünden (alt menü) Önizleme Sınırları Kullan seçeneğini seçerek Hizala panelini ayarlayın.

Bu ayarları uyguladıktan sonra metni canlı tutar ve anahatlı metinle aynı hizalamayı elde edersiniz.

Boş yazım nesnelerini resminizden silme

Kullanılmayan yazım nesnelerini silmek, resminizin yazdırılmasını kolaylaştırır ve dosya boyutunu küçültür. Sözgelimi Yazım aracıyla resim alanını bilmeden tıklatıp sonra başka bir araç seçerek, boş yazım nesneleri oluşturabilirsiniz.

 1. Nesne > Yol > Temizle'yi seçin.
 2. Boş Metin Yolları'nı seçip Tamam düğmesini tıklatın.