Not:

Bu makaledeki bilgiler Illustrator CC 2015.x ve önceki sürümler için geçerlidir. Illustrator, CC 2017 sürümü ile birlikte resimleri piksel ızgarasına daha tahmin edilebilir ve hassas bir şekilde hizalama işlevine sahip oldu. Ayrıntılar için bkz. Piksel bakımından kusursuz resimler çizme.

Piksel hizalama, bir nesnenin piksel ızgarasına hizalanmış dikey ve yatay yollara sahip bir nesneyi etkinleştiren, nesne düzeyinde bir özelliktir. Bu özellik, nesne değiştirildiğinde nesneyle birlikte kalır. Nesnedeki herhangi bir dikey veya yatay yol, özellik ayarlandığı sürece piksel ızgarasına hizalanır.

Illustrator'da pikselleri hizalanmış yollar
Pikselleri hizalanmış ve hizalanmamış nesneleri gösteren resim

A. Pikselleri hizalanmamış nesne B. Pikselleri hizalanmış nesne 

Web iş akışları için piksel hizalanmış yolların çizimi hakkında bir video izlemek için bkz. www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_tr.

Yeni nesneleri piksel ızgarasına hizalama

Yeni Nesneleri Piksel Izgarasına Hizala seçeneği Yeni Belge iletişim kutusunun Gelişmiş bölümünde kullanılabilir.

Bu seçenek, Dönüştür panelinin Dönüştür panel menüsünde (alt menü) de mevcuttur.

Dönüştür panel menüsündeki Yeni Nesneleri Piksel Izgarasına Hizala seçeneği
Dönüştür panel menüsündeki Yeni Nesneleri Piksel Izgarasına Hizala seçeneği

Bu seçeneği etkinleştirirseniz, çizdiğiniz her yeni nesne varsayılan olarak piksel hizalama özelliğine sahip olur. Web belgesi profili kullanılarak oluşturulan yeni belgeler için bu seçenek varsayılan olarak etkindir.

Pikselleri hizalanmış konturların düzgün görünümü, yalnızca 72 ppi çözünürlükteki raster çıktısında korunur. Diğer çözünürlük seçeneklerinde, kenarları yumuşatılmış sonuçlar doğuran bazı konturlar bulunabilir.

Pikselleri hizalanmış ancak düz dikey veya yatay parçaları olmayan nesneler piksel ızgarasına hizalanacak şekilde değiştirilemez. Örneğin, döndürülmüş bir dikdörtgende düz dikey veya yatay parçalar olmadığı için, piksel hizalama özelliği ayarlandığında düzgün yollar oluşturacak şekilde itelenmez.

Not:

Her nesnenin belge düzeyi özelliği ve piksel hizalanmış durumu .ai dosyasında kaydedilir.

Sembolleri piksel ızgarasına hizalama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sembolleri piksel ızgarasına hizalama.

Varolan nesneleri piksel ızgarasına hizalama

Piksel Izgarasına Hizala seçeneği seçili bir nesne, değiştirildiği zaman piksel ızgarasına hizalanacak şekilde itelenir. Örneğin, pikselleri hizalanmış bir nesneyi taşırsanız veya dönüştürürseniz, nesne yeni koordinatlarına göre yeniden piksel ızgarasına hizalanır.

Varolan bir nesneyi piksel ızgarasına hizalamak için nesneyi seçin ve Dönüştür panelinin altındaki Piksel Izgarasına Hizala seçeneğini işaretleyin.

Dönüştür panelindeki Piksel Izgarasına Hizala seçeneği
Dönüştür panelindeki Piksel Izgarasına Hizala seçeneği

Bu seçeneği seçtiğinizde, nesnenin yollarının dikey ve yatay parçaları itelenir. Sonuç olarak, bu gibi parçaların görünümü her zaman tüm kontur kalınlıkları ve tüm konumlar için düzgün konturlar gösterir. Bu seçenek seçiliyken, nesneler her zaman tamsayı değerlerinde kontur kalınlıklarına sahiptirler.

Hizalanmamış nesneleri Yeni Nesneleri Piksel Izgarasına Hizala seçeneği etkinken belge içine getirmek, bu nesneleri otomatik olarak piksel hizalanmış yapmaz. Bu nesneleri piksel hizalanmış yapmak için nesneyi seçin ve ardından Dönüştür panelinden Piksel Izgarasına Hizala'yı seçin. Raster, raster efektleri ve metin nesneleri gibi nesnelerin gerçek yolları olmadığı için bu nesneleri piksel hizalanmış yapamazsınız.

Piksel ızgarasına hizalanmamış nesneleri seçme

Nesneleri seçmek için Seç > Nesne > Piksel Izgarasına Hizalı Değil'i seçin.

Sembolleri piksel ızgarasına hizalama

Piksel hizalanmış bir sembol oluşturmak için Sembol Seçenekleri iletişim kutusunda Piksel Izgarasına Hizala'yı seçin. Piksel ızgarasına hizalanmış semboller, çalışma yüzeyinin tüm konumlarında, gerçek boyutlarında piksel ızgarasına hizalanmış olarak kalırlar.

Not:

Ölçeklenmiş bir sembol özellik olarak piksel hizalanmış olsa da düzgün yollar oluşturmayabilir.

Piksel ızgarasına hizalama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Web iş akışları için piksel hizalanmış yollar çizme .

Not:

Kontrol panelindeki Sıfırla düğmesi etkinse, bu sembolün dönüştürüldüğü ve gerçek boyutlarında olmadığı belirtilir.

Piksel ızgarasını görüntüleme

Piksel ızgarasını görüntülemek için yakınlaştırma değerini Piksel İzleme modunda %600 veya daha yüksek belirleyin.

Piksel ızgarasını görüntülemek için Tercihler> Kılavuzlar ve Izgara'yı tıklatın. Seçili değilse, Piksel Izgarasını Göster (%600 Yakınlaştırmanın Üstünde) seçeneğini belirleyin.

Seçili dilimleri kaydetme

Yalnızca resimden seçilen dilimleri kaydetmek için Dosya > Seçili Dilimleri Kaydet'i seçin.

Kenar yumuşatma seçenekleri

Metin kenar yumuşatma

Illustrator'daki Karakter paneli aşağıdaki metin kenar yumuşatma özelliklerini sunar:

  • Yok

  • Keskin

  • Düzgün

  • Kuvvetli

Metin kenar yumuşatma
Karakter panelindeki metin kenar yumuşatma seçenekleri

Her metin çerçevesi için kenar yumuşatma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bu metin kenar yumuşatma nitelikleri belgenin bir parçası olarak kaydedilir. Bu seçenekler PDF, AIT ve EPS formatları tarafından da desteklenir. Metin kenar yumuşatma seçenekleri PSD'ye dışa aktarılabilir veya PSD'den içe aktarılabilir.

BMP, PNG, Targa, JPEG veya TIFF formatlarına dışa aktarırken, kenar yumuşatma aşağı açılır listesinde aşağıdaki seçenekler mevcuttur: Yok, Resim En İyileştirilmiş ve Yazım En İyileştirilmiş.

  • Resim En İyileştirilmiş seçeneği, yukarıdaki her format için daha önceki sürümlerdeki gibi raster oluşturur. Ancak, bu durumda resim rasterleştirilirken metin kenar yumuşatma seçenekleri kabul edilmez.

  • Yazım En İyileştirilmiş seçeneği, metin çerçeveleri için yeni eklenen kenar yumuşatma seçeneklerini oluşturulan rasterde kabul eder.

Bu seçenekler Web için Kaydet iletişim kutusunda da bulunur.