Bir belgedeki varsayılan iki noktalı perspektif ızgarasını görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

 • Görünüm > Perspektif Izgarası > Izgarayı Göster'i tıklatın.

 • Perspektif Izgarası'nı göstermek için, Ctrl+Shift+I (Windows) veya Cmd+Shift+I (Mac) tuşlarına basın. Aynı klavye kısayolları görünür ızgarayı gizlemek için de kullanılabilir.

 • Araçlar panelinden Perspektif Izgarası aracını tıklatın.

Perspektif Izgarası
Perspektif Izgarası

A. Düzlem değiştirme küçük aracı B. Sol Ufuk Noktası C. Dikey Izgara Kapsamı D. Perspektif Izgarası Cetveli E. Sağ Ufuk Noktası F. Ufuk Çizgisi G. Ufuk Yüksekliği H. Yer Seviyesi I. Ufuk Seviyesi J. Izgaranın Kapsamı K. Izgara Hücresi Boyutu L. Yer Seviyesi M. Izgaranın Kapsamı N. Sağ Izgara Düzlemi Kontrolü O. Yatay Izgara Düzlemi Kontrolü P. Sol Izgara Düzlemi Kontrolü Q. Başlangıç Noktası 

Perspektif Izgarası araç grubu, Perspektif Izgarası aracı ve Perspektif Seçimi aracından oluşur.

Perspektif Izgarası aracını Araçlar panelinden veya Shift+P tuşuna basarak seçebilirsiniz. Perspektif Izgarası aracı seçilir; araç şunları gösterir:

 • Düzlemleri ayarlamak için sol ve sağ ızgara kontrolleri

 • Ufuk yüksekliği

 • Sol ve sağ dikey düzlem konumu

 • Bir ızgara hücresinin görünürlüğü ve kapsamı

 • Izgara hücresi boyutu

 • Başlangıç Noktası

 • Izgara hareketi için kullanılan sol ve sağ yer seviyesi widget'ları

Perspektif Izgarasını seçtiğinizde bir de Düzlem Değiştirme Widget'ı görünür. Etkin ızgara düzlemini seçmek için bu widget'ı kullanabilirsiniz. Perspektif Izgarasında etkin düzlem, sahnenin o kısmındaki gözlemci bakışını simüle etmek için bir nesne çizdiğiniz düzlemdir.

Düzlem Değiştirme Küçük Aracı
Düzlem Değiştirme Küçük Aracı

A. Sol Izgara Düzlemi B. Etkin Olmayan Izgara Düzlemi C. Sağ Izgara Düzlemi D. Yatay Izgara Düzlemi 

Perspektif ızgaralarını tanımlama videosunu izleyin.

Widget'ı dört köşeden birinde konumlandırmak için seçenekleri ayarlayabilir ve Perspektif Izgarası görünür olduğunda görüntülemeyi seçebilirsiniz. Bu seçenekleri ayarlamak için Araçlar panelindeki Perspektif Izgarası simgesini çift tıklatın. Perspektif Izgarası Seçenekleri iletişim kutusunda, aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Etkin Düzlem Küçük Aracını Göster

Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu onay kutusunun seçeneğini kaldırırsanız, widget Perspektif Izgarasında görüntülenmez.

Küçük Araç Konumu

Widget'ı belge penceresinin sol üst, sağ üst, sol alt veya sağ alt köşesinde görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Perspektif Seçimi aracını belirlediğinizde, sol, sağ ve yatay ızgara kontrolleri görüntülenir. Shift+V tuşuna basarak veya Araçlar panelinden seçerek Perspektif Seçimi aracını belirleyebilirsiniz. Perspektif Seçimi aracı şunları yapmanıza olanak sağlar:

 • Nesneleri, metinleri ve sembolleri perspektife getirme

 • Klavye kısayollarını kullanarak etkin düzlemlerde geçiş yapma

 • Perspektif uzayındaki nesneleri taşıma, ölçekleme ve çoğaltma

 • Nesneleri perspektif düzlemindeki geçerli konumlarına dikey taşıma ve çoğaltma

Perspektif Seçimi aracıyla, perspektif ızgarasındaki etkin düzlemler şu işaretçilerle belirtilir:

Etkin Düzlem

İşaretçiler

Sol Izgara Düzlemi

Sağ Izgara Düzlemi

Yatay Izgara Düzlemi

Perspektif Seçimi aracı nesneleri taşırken, ölçeklerken, çoğaltırken ve perspektife getirirken nesneleri etkin düzlemin ızgarasına yaslar. Nesneler hücre boyutunun dörtte biri uzaklığında ızgara çizgilerine yaslanır.

Görünüm > Perspektif Izgarası > Izgaraya Yasla seçeneğinden yaslama özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.