Canlı İzleme'yi Kullanma | CS5 ve önceki sürümler

Not:

Bu makalede, Adobe Illustrator CS5 ve önceki sürümlerine yönelik bilgiler yer alır. Adobe Illustrator CS6 ile başlayarak Illustrator, yeni bir Görüntü İzleme deneyimi sunar. Bir görüntüyü izlerken artık çok çeşitli hazır ayarlar arasından seçim yapabilir veya üstün sonuçlar almak için sezgisel ve kolay kontrolleri kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Görüntü İzleme.

Yeni bir çizimi, mevcut bir resim parçasını temel alarak hazırlamak istiyorsanız, mevcut parçayı izleyebilirsiniz. Örneğin, kağıt üzerine kalemle yapılmış bir çizime veya başka bir grafik programında kaydedilmiş olan raster görüntüye dayalı bir grafik oluşturmak için, grafiği Illustrator uygulamasına getirip üzerinden geçebilirsiniz.

Resmi izlemenin en kolay yolu, bir dosyayı Illustrator uygulamasında açmak veya uygulamaya yerleştirmek ve Canlı İzleme komutuyla otomatik olarak izlemektir. Ayrıntı düzeyini ve izleme hatlarının nasıl doldurulacağını denetleyebilirsiniz. İzleme sonuçları istediğiniz hale geldiğinde, izlemeyi vektör yollarına veya Canlı Boyama nesnesine dönüştürebilirsiniz.

Canlı İzleme komutuyla bir bitmap görüntüyü izlemeden önce ve sonra
Canlı İzleme komutuyla bir bitmap görüntüyü izlemeden önce ve sonra

Resim izleme

 1. İzleme için kaynak görüntü olarak kullanılacak bir dosyayı açın veya yerleştirin.

 2. Kaynak görüntü seçiliyken, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Görüntüyü bir izleme hazır ayarıyla izlemek için Kontrol panelindeki¬ İzleme Hazır Ayarları ve Seçenekleri düğmesini tıklatın ve bir hızlı ayar seçin.

  • Görüntüyü varsayılan izleme seçeneklerini kullanarak izlemek için Kontrol panelinde Canlı İzleme'yi tıklatın veya Nesne > Canlı İzleme > Oluştur'u seçin.

  • Görüntüyü izlemeden önce izleme seçeneklerini belirlemek için Kontrol panelindeki¬ İzleme Hazır Ayarları ve Seçenekleri  düğmesini¬ tıklatıp İzleme Seçenekleri'ni seçin. Bunun yerine, Nesne > Canlı İzleme > İzleme Seçenekleri'ni de seçebilirsiniz. İzleme seçeneklerini belirleyin ve ardından İzle'yi tıklatın.

 3. (İsteğe bağlı) İzlemenin sonuçlarını ayarlayın.

 4. (İsteğe bağlı) İzlemeyi yollara veya bir Canlı Boyama nesnesine dönüştürün.

İzleme seçenekleri

Hazır Ayar

Bir izleme hazır ayarı belirler.

Mod

İzleme sonucunun renk modunu belirler.

Eşik

Orijinal görüntüden siyah beyaz bir izleme sonucu üretilmesi için bir değer belirler. Eşik değerinden daha açık renkte olan bütün pikseller beyaza, Eşik değerinden daha koyu renkte olan bütün pikseller siyaha dönüştürülür. (Bu seçenek sadece, Mod ayarında Siyah-Beyaz seçildiğinde kullanılabilir.)

Palet

Orijinal görüntüden renkli veya gri tonlamalı izleme üretmek için bir palet belirler. (Bu seçenek sadece, Mod ayarında Renkli veya Gri Tonlama seçildiğinde kullanılabilir.)

İzlemedeki renkleri Illustrator uygulamasının belirlemesi için Otomatik ayarını seçin. İzlemede özel bir palet kullanılması için, bir renk örneği kitaplık adı seçin. (Palet menüsünde görüntülenmesi için, renk örneği kitaplığının açık olması gerekir.)

Maksimum Renk Sayısı

Renkli veya gri tonlamalı bir izleme sonucunda kullanılacak maksimum renk sayısını belirler. (Bu seçenek sadece, Mod ayarında Renkli veya Gri Tonlama seçildiğinde ve Panel ayarında Otomatik seçildiğinde kullanılabilir.)

Renk Örneklerine Çıkış

İzleme sonucundaki her renk için Renk Örnekleri panelinde yeni birer renk örneği oluşturur.

Bulanıklaştır

İzleme sonucunu üretmeden önce orijinal görüntüyü bulanıklaştırır. İzleme sonucundaki küçük kabalıkları azaltmak ve tırtıklı kenarları düzleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Yeniden Örnekle

İzleme sonucunu üretmeden önce orijinal görüntüyü yeniden örnekleyerek belirlenen çözünürlüğe getirir. Bu seçenek, büyük görüntülerde izleme işlemini hızlandırmakta yararlıdır, ancak sonucun kalitesinde düşüşe yol açabilir.

not: Bir hazır ayar oluşturduğunuzda yeniden örnekleme çözünürlüğü kaydedilmez.

Dolgular

İzleme sonucunda dolgulu bölgeler oluşturur.

Konturlar

İzleme sonucunda konturlu yollar oluşturur.

Maksimum Kontur Kalınlığı

Orijinal görüntüdeki konturlanabilen özellikler için maksimum genişliği belirler. Maksimum genişlikten daha büyük olan özellikler, izleme sonucunda anahatlı alanlar haline gelir.

Minimum Kontur Uzunluğu

Orijinal görüntüdeki konturlanabilen özellikler için minimum uzunluğu belirler. Minimum uzunluktan daha küçük olan özellikler, izleme sonucunda atlanır.

Yol Sığdırma

İzlenen şehirle orijinal piksel şekli arasındaki mesafeyi denetler. Daha düşük değerler yolun daha sıkı oturmasına yol açar, daha yüksek değerler yolun daha gevşek oturmasına yol açar.

Minimum Alan

Orijinal görüntüdeki, kopyası çıkarılacak en küçük özelliği belirler. Örneğin 4 değeri, 2 piksel genişlikten ve 2 piksel yükseklikten küçük özelliklerin izleme sonucunda atlanacağını belirler.

Köşe Açısı

Orijinal resimdeki, izleme sonucunda köşe bağlantı noktası olarak kabul edilecek dönüşlerin açısını belirler. Köşe bağlantı noktasıyla yumuşak bağlantı noktası arasındaki fark hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yollar hakkında.

Rasterleştir

İzlenen nesnenin bitmap bileşeninin nasıl görüntüleneceğini belirler. Bu görünüm ayarı, izleme hazır ayarıyla birlikte kaydedilmez.

Vektör

İzleme sonucunun nasıl görüntüleneceğini belirler. Bu görünüm ayarı, izleme hazır ayarıyla birlikte kaydedilmez.

Not:

Mevcut ayarların önizlemesini görüntülemek için, İzleme Seçenekleri iletişim kutusunda Önizleme'yi işaretleyin. Varsayılan izleme seçeneklerini ayarlamak için, İzleme Seçenekleri iletişim kutusunu açmadan önce bütün nesnelerdeki seçimi kaldırın. Seçenekleri ayarlamayı bitirdiğinizde, Varsayılan'ı tıklatın.

Canlı İzleme kullanımı hakkında bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0043_tr. Canlı İzleme seçeneklerinde en iyi sonucu almanızı sağlayacak ince ayarlar hakkında bir eğitim için bkz. www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_livetrace_tr.

İzleme nesnesinin görünümünü değiştirme

İzleme nesnesi, iki bileşenden oluşur: orijinal kaynak görüntü ve izleme sonucu (vektör resim). Varsayılan değer olarak, sadece izleme sonucu görünür durumdadır. Ancak, ihtiyaçlarınıza en iyi uyacak şekilde hem orijinal görüntünün hem de izleme sonucunun görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

 1. İzleme nesnesini seçin.

  Not:

  Varsayılan değer olarak, Katmanlar panelinde bütün izleme nesnelerinin adı "İzleme" olur.

 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • İzleme sonucunun görünümünü değiştirmek için Kontrol panelinde Vektör Görünümü¬ düğmesini tıklatın¬ veya¬ Nesne > Canlı İzleme'yi seçin ve bir görünüm seçeneği belirleyin: İzleme Sonucu Yok, İzleme Sonucu, Anahatlar veya İzlemeli Anahatlar.

  • Kaynak görüntünün görünümünü değiştirmek için Kontrol panelinde Raster Görünümü¬ düğmesini tıklatın¬ veya¬ Nesne > Canlı İzleme'yi seçin ve bir görünüm seçeneği belirleyin: Görüntü Yok, Orijinal Görüntü, Ayarlanan Görüntü (Görüntüyü, izleme sırasında uygulanan ayarlarla görüntüler) veya Saydam Görüntü.

   Not: Kaynak görüntüyü görüntülemek için önce Vektör Görünümü¬ seçeneğini¬ İzleme Sonucu Yok veya Anahatlar olarak değiştirmeniz gerekir.

İzleme nesnesinin sonuçlarını ayarlama

İzleme nesnesi oluşturduktan sonra, sonuçları istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz.

 1. İzleme nesnesini seçin.

 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Kontrol panelinde temel seçenekleri ayarlayın.

  • Tüm izleme seçeneklerini görüntülemek için, Kontrol panelinde İzleme Seçenekleri İletişim Kutusu düğmesini tıklatın. Bunun yerine, Nesne > Canlı İzleme > İzleme Seçenekleri'ni de seçebilirsiniz. Seçenekleri ayarlayın ve İzle'yi tıklatın.

  Not:

  İzlemenin sonuçlarını kolayca değiştirmek için, izleme hazır ayarlarını kullanın.

İzleme için kullanılan renkleri belirleme

 1. İzlemede kullanmak istediğiniz renkleri içeren bir renk örneği kitaplığı oluşturun.

 2. Renk örneği kitaplığının açık olduğundan emin olun ve¬ Kontrol panelindeki¬ İzleme Seçenekleri İletişim Kutusu¬ düğmesini tıklatın. Bunun yerine, Nesne > Canlı İzleme > İzleme Seçenekleri'ni de seçebilirsiniz.

 3. Palet menüsünde renk örneği kitaplık adını seçip İzle'yi tıklatın.

İzleme hazır ayarı kullanma

İzleme hazır ayarları, belirli türden resimler için önceden belirlenmiş izleme seçenekleri sunar. Örneğin, teknik çizim olarak kullanmayı planladığınız bir görüntüyü izliyorsanız, Teknik Çizim hazır ayarını seçin. Bütün izleme seçenekleri, teknik bir çizimin optimum izleme ayarlarına gelir: renk siyah beyaz olarak ayarlanır, bulanıklık 0 piksel olur, kontur kalınlığı 3 pikselle sınırlanır vb.

Hazır ayarları belirleme

 • Nesne > Canlı İzleme > İzleme Seçenekleri'ni seçin. (Bunun yerine, bir izleme nesnesi seçip Kontrol panelindeki¬ İzleme Seçenekleri İletişim Kutusu¬ düğmesini de¬ tıklatabilirsiniz.) Hazır ayar için izleme seçeneklerini belirleyin¬ ve¬ Hazır Ayarı Kaydet'i tıklatın. Hazır ayar için bir ad girin¬ ve¬ Tamam'ı tıklatın.

 • Düzenle > İzleme Hazır Ayarları'nı seçin. Yeni'yi tıklatın, hazır ayar için izleme seçeneklerini belirleyin¬ ve¬ Bitti'yi tıklatın.

  İpucu: Mevcut bir hazır ayarı temel alarak yeni bir hazır ayar oluşturmak için hazır ayarı seçin ve Yeni seçeneğini tıklatın.

Hazır ayarları düzenleme veya silme

 1. Düzenle > İzleme Hazır Ayarları'nı seçin.

 2. Hazır ayarı seçip Düzenle'yi veya Sil'i tıklatın.

  Not:

  Varsayılan hazır ayarları düzenleyemez veya silemezsiniz (varsayılan hazır ayarlar köşeli ayraç [ ] içinde görünür). Ancak, bir hazır ayarı seçip Yeni düğmesini tıklatarak, varsayılan bir hazır ayarın düzenlenebilir bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

Hazır ayarları başka kullanıcılarla paylaşma

 1. Düzenle > İzleme Hazır Ayarları'nı seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hazır ayarlarınızı bir dosyaya kaydetmek için Dışa Aktar'ı tıklatın.

  • Hazır ayarları bir dosyadan yüklemek için İçe Aktar'ı tıklatın.

İzleme nesnesini Canlı Boyama nesnesine dönüştürme

İzleme sonuçları istediğiniz hale geldiğinde, izleme nesnesini yollara veya Canlı Boyama nesnesine dönüştürebilirsiniz. Bu nihai adım, izlemeyle diğer vektör resimlerle çalıştığınız şekilde çalışmanıza olanak verir. İzleme nesnesini dönüştürdükten sonra artık izleme seçeneklerini bir daha ayarlayamazsınız.

 1. İzleme nesnesini seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İzlemeyi yollara dönüştürmek için Kontrol panelinde Genişlet'i tıklatın veya Nesne > Canlı İzleme > Genişlet'i seçin. İzlenen resmin bileşenleriyle ayrı ayrı nesneler olarak çalışmak istiyorsanız bu yöntemi kullanın. Sonuçta ortaya çıkan yollar birlikte gruplanır.

  • İzlemeyi mevcut görüntü seçeneklerini koruyarak yollara dönüştürmek için Nesne > Canlı İzleme > Görüntülendiği Gibi Genişlet'i seçin. Örneğin, görüntü seçenekleri izleme sonucu için Anahatlar olarak ayarlanmışsa, genişletilen yollar yalnızca anahatlar olacaktır (dolgulu veya konturlu olmayacaktır). Ayrıca, izlemenin o sıradaki görünüm seçenekleriyle bir anlık görüntü saklanır ve genişletilen yollarla birlikte gruplanır. İzlenen resmi, genişletilen yollar için kılavuz olarak korumak istiyorsanız bu yöntemi kullanın.

  • İzlemeyi bir Canlı Boyama nesnesine dönüştürmek için Kontrol panelinde Canlı Boyama'yı tıklatın veya Nesne > Canlı İzleme > Canlı Boyama'ya Dönüştür'ü seçin. İzlenen resme, Canlı Boyama Boya Kovası'nı kullanarak dolgu ve konturlar uygulamak için bu yöntemi kullanın.

Not:

İzleme oluşturup izleme nesnesini tek adımda dönüştürmek için Nesne > Canlı İzleme > Oluştur ve Genişlet veya Nesne > Canlı İzleme > Oluştur ve Canlı Boyamaya Dönüştür seçeneğini belirleyin.

İzleme hakkında bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0043_tr.

İzleme nesnesini serbest bırakma

İzlemeyi atmak ama yerleştirilen orijinal görüntüyü tutmak istiyorsanız, izleme nesnesini serbest bırakabilirsiniz.

 1. İzleme nesnesini seçin.

 2. Nesne > Canlı İzleme > Serbest Bırak'ı seçin.

Şablon katmanları kullanarak resmi elle izleme

Şablon katmanları, görüntüleri elle izlemek için kullanabileceğiniz, kilitli, basılmayan katmanlardır. Katmanın önünde çizdiğiniz yolları kolayca görebilmeniz için, şablon katmanları %50 soluktur. Şablon katmanlarını, bir resim koyduğunuzda veya mevcut katmanlardan oluşturabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Görüntüyü izleme için şablon katmanı olarak yerleştirmek üzere Dosya > Yerleştir'i, izlemek istediğiniz EPS, PDF veya raster görüntü dosyasını ve ardından Şablon'u seçip Yerleştir'i tıklatın. Panelde, etkin katmanın altında yeni bir şablon katmanı belirir.

  • Mevcut bir görüntüyü izlemek için görüntünün kendi katmanında olduğundan emin olun, Katmanlar panelinde katmanı çift tıklatın ve ardından Şablon'u ve Tamam'ı tıklatın. Bunun yerine, katmanı ve ardından panel menüsünden Şablon'u da seçebilirsiniz.

  Göz simgesinin  yerine şablon simgesi  gelmiş ve katman kilitlenmiştir.

 2. Kalem aracını veya Kurşun Kalem aracını kullanarak dosyanın üzerinden görüntüyü kopya edin.

 3. Şablon katmanını gizlemek için Görünüm > Şablonu Gizle'yi seçin. Tekrar görüntülemek için Görünüm > Şablonu Göster'i seçin.

 4. Şablon katmanını normal katmana dönüştürmek için Katmanlar panelinde şablon katmanını çift tıklatın, Şablon seçeneğinin işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın