У цьому документі наведено вказівки з усунення несправностей, які допоможуть вирішити загальні проблеми з друком в Adobe Photoshop.

Способи вирішення конкретної проблеми з друком шукайте в базі знань Служби підтримки Adobe.

До початку роботи

Перед усуненням проблеми необхідно визначити її причину.

Визначення причини проблеми з друком

 1. Створіть зображення RGB розміром 2 х 2 дюйми з роздільною здатністю 72 пікселі на дюйм, намалюйте на зображенні лінію й надрукуйте його.

  Завантажити

 2. Надрукуйте файл іншого типу (наприклад, звичайний текстовий файл) з іншої програми (наприклад, Microsoft Word або TextEdit).
  • Якщо файл надруковано правильно, проблема не пов’язана із системою. Вона стосується тільки програми Photoshop. Однак взаємодія Photoshop із системою може вплинути на продуктивність друку. Щоб усунути деякі причини проблеми, пов’язані із системою, перейдіть до пункту 3.
  • Якщо файл надруковано неправильно, проблема пов’язана із системою. Вона стосується не тільки програми Photoshop або файлів. Проблема може полягати в низькій кількості системних ресурсів, нестачі пам’яті на принтері або неналежному підключенні принтера до комп’ютера. Щоб усунути деякі вірогідні причини проблеми, перейдіть до пункту 3.
 3. Перезапустіть комп’ютер і надрукуйте зображення.
  • Якщо зображення надруковано правильно, можливо, у системі було недостатньо пам’яті або ресурсів.
  • Якщо зображення надруковано неправильно, перейдіть до пункту 4.
 4. Вимкніть принтер принаймні на 15 секунд, щоб очистити його пам’ять, а потім увімкніть його й надрукуйте зображення.
  • Якщо зображення надруковано правильно, пам’ять принтера було переповнено.
  • Якщо зображення надруковано неправильно, перейдіть до пункту 5.
 5. Якщо використовується мережевий принтер, надрукуйте зображення з іншого комп’ютера.
  • Якщо зображення надруковано правильно, попередньому комп’ютеру не вдалося належним чином підключитися до принтера або мережі. Зверніться до адміністратора мережі, ознайомтеся з документацією мережі або зверніться до виробника принтера, щоб отримати допомогу з вирішенням проблеми.
  • Якщо файл надруковано неправильно, перейдіть до пункту 6.
 6. Надрукуйте зображення на іншому принтері.

  • Якщо зображення надруковано правильно, попередньому комп’ютеру не вдалося підключитися до принтера. Проблеми зі зв’язком, апаратним забезпеченням або пам’яттю могли завадити підключенню комп’ютера до принтера. Переконайтеся, що принтер увімкнуто й належним чином підключено, а потім запустіть на ньому самоперевірку, щоб переконатися, що він працює правильно. Щоб отримати докладні відомості, див. документацію, що постачається разом із принтером, або зверніться до виробника принтера. Якщо використовується мережевий принтер, зверніться за допомогою до адміністратора мережі.
  • Якщо файл надруковано неправильно, див. розділ Вирішення проблем із друком будь-якого файлу за допомогою будь-якої програми в цьому документі.

Вирішення проблем із друком певного зображення у Photoshop

Якщо у вас виникли проблеми з друком окремого зображення у Photoshop, виконайте вказані нижче завдання по порядку. Друкуйте зображення після виконання кожного завдання.

1. Відновіть параметри принтера для зображення.

Натисніть клавішу пробілу, а потім натисніть «Файл» > «Друк». Цей процес відновлює параметри принтера, записані для зображення. 

2. Перевірте ці параметри на драйвері принтера.

 • Переконайтеся, що в розділі «Параметри друку» встановлено відповідний розмір паперу. 
 • Виберіть належний параметр подачі паперу відповідно до того, як папір подається на принтер. Якщо вибрано неналежний параметр подачі паперу, зображення може бути обрізано, надруковано частково або надруковано не на тій стороні аркуша.
 • Переконайтеся в належному використанні паперу. За допомогою драйверів Epson, наприклад, виберіть «Використання паперу» й переконайтеся, що розмір паперу призначення відповідає розміру наявного паперу. Якщо ні, виберіть «Масштабування за розміром сторінки» й установіть відповідний розмір паперу призначення. Після цього за бажанням скасуйте вибір параметра «Масштабувати до рівня сторінки». Принтери інших виробників можуть мати подібні параметри.
 • Перевірте налаштування принтера, щоб переконатися, що тип носія правильний.
 • Скасуйте вибір параметра «16-розрядний вивід», якщо драйвер не підтримує 16-розрядний друк.

3. Збережіть зображення як новий файл.

Повторно збережіть документ. Для цього виберіть «Файл» > «Зберегти як» і присвойте йому нове ім’я. Після вибору команди «Зберегти як» Photoshop перезаписує файл.

4. Растеризуйте шари або зведіть зображення.

Під час друку зображення за допомогою Photoshop друкується тільки вміст, що відображається на екрані. Растеризуйте шари або зведіть зображення, щоб покращити продуктивність друку.

Важливо. Растеризація шарів або зведення зображення видаляє вміст, який можна редагувати, наприклад текст і смарт-об’єкти. Перед виконанням цього завдання створіть резервну копію наявного зображення.

Щоб растеризувати шари, виконайте наведені нижче дії.

 1. Виберіть шари, які необхідно растеризувати.

 2. Виберіть «Шар» > «Растеризувати», а потім виберіть параметр із підменю.

Докладні відомості про растеризацію шарів див. в розділі Растеризація шарів.

Щоб звести зображення, виберіть «Шар» > «Виконати зведення зображення».

Докладні відомості про зведення зображення див. в розділі Об’єднання й позначення шарів.

5. Друк складених файлів.

Якщо виникають проблеми під час друку зображення з поділом кольорів, надрукуйте складений файл, щоб визначити, чи проблему спричиняє кольороподілена форма. Під час друку складеного файлу всі кольори друкуються на одній формі, незалежно від того, вибрано окремі кольори, чи ні.

Якщо після виконання наведених вище вказівок проблема з конкретним зображенням не зникла, можливо, пошкоджено файл. Може також бути, що проблема спричинена взаємодією Photoshop із системою. Щоб отримати подальші вказівки з усунення несправностей, перейдіть до розділу Вирішення проблем із друком у Photoshop на будь-якому принтері.

Вирішення проблем із друком будь-якого файлу за допомогою будь-якої програми

Якщо виникли проблеми з друком файлу з комп’ютера, зверніться до Служби підтримки Apple, Служби технічної підтримки Microsoft або до виробника принтера. Переконайтеся, що принтер увімкнено, і перевірте фізичне підключення між принтером і комп’ютером. Щоб вирішити проблему, можливо, потрібно просто перепідключити кабель.

Зверніть також увагу на всі нещодавні зміни в системі комп’ютера, що можуть впливати на друк, наприклад:

 • оновлення апаратного або програмного забезпечення;
 • нове апаратне або програмне забезпечення;
 • Оновлення вашої операційної системи
 • видалення програмного забезпечення;
 • інсталяція або видалення шрифтів;
 • підключення до мережі або інші зміни в настроюванні мережі;
 • перевпорядкування або очищення файлів на жорсткому диску.

Фіксуйте зміни в системі. Це допоможе усунути несправності друку й інші проблеми. Якщо проблема не зникла, виконайте вказівки з інших відповідних розділів у цьому документі.

Також див. друковані документи щодо усунення неполадок для Apple (macOS) і Microsoft (Windows).

Вирішення проблем із друком у Photoshop на будь-якому принтері

Якщо у вас виникли проблеми з друком у Photoshop, виконайте вказані нижче завдання по порядку, друкуючи файл після виконання кожного з них.

1. Перевірте, що дотримано мінімальних вимог до системи для Photoshop.

Оновлений список вимог до системи наведено в розділі Вимоги до системи | Photoshop.

2. Використовуйте оновлений драйвер принтера.

Багато виробників принтерів часто оновлюють драйвери програмного забезпечення. Якщо ви нещодавно не оновлювали драйвер принтера, зверніться до виробника принтера, щоб отримати оновлений драйвер, або завантажте його з веб-сайту виробника.

3. Видаліть тимчасові файли із системи (тільки Windows).

Надлишкова кількість тимчасових файлів може спричинити зависання Photoshop під час друку.

Докладні відомості наведено в цих розділах:

4. Переконайтеся, що принтер має достатньо пам'яті.

Переконайтеся, що принтер має достатньо пам’яті для друку всіх елементів сторінки. Щоб друкувати з роздільною здатністю 300 точок на дюйм, принтер повинен мати принаймні 2 МБ доступної оперативної пам’яті. Щоб друкувати з роздільною здатністю 600 точок на дюйм, принтер повинен мати принаймні 4–6 МБ оперативної пам’яті. Для отримання інформації про те, як визначити доступний об'єм пам'яті принтера, див. документaцію принтера.

5. Повторно створіть екземпляр принтера (тільки в Mac).

Щоб повторно створити екземпляр принтера, виконайте наведені нижче дії.

 1. Перейдіть до пункту «Друк і сканування» в параметрах системи.

 2. Виберіть принтер і натисніть кнопку «мінус» (-).

 3. Натисніть кнопку «плюс» (+).

 4. Виберіть принтер або введіть IP-адресу принтера й натисніть «Додати».

6. Повторно створіть файл параметрів Photoshop.

Повторно створіть файл параметрів Photoshop, щоб уникнути проблем, які може спричинити пошкоджений файл параметрів.

Щоб отримати вказівки щодо повторного створення параметрів, перегляньте ці дії: Скидання параметрів Photoshop

Примітка. Під час використання цього рішення Photoshop створює файл параметрів, а особисті налаштування, пов’язані з файлом поточних параметрів, втрачаються. Однак, файл, який ви перейменували під час виконання пункту 3, є вихідним файлом параметрів. Якщо виявиться, що файл параметрів не спричиняє помилку, можна відновити особисті налаштування, повернуши файл параметрів у первинне розташування.

7. Перемістіть зображення на локальний жорсткий диск.

Якщо файл знаходиться на знімному диску (наприклад, на USB-носієві) або на мережевому диску, перемістіть його на локальний жорсткий диск. Adobe рекомендує зберігати файли на локальному жорсткому диску під час їх відкриття. Або друкуйте їх, щоб знизити можливість виникнення проблем і пошкодження файлів.

8. Створіть додатковий вільний дисковий простір.

Переконайтеся в наявності достатньої кількості вільного дискового простору на системному диску або на диску, де збережено файл. Adobe рекомендує, щоб обсяг вільного простору в три–п’ять разів перевищував розмір призначеного для друку файлу.

Щоб звільнити більше простору, знайдіть і видаліть із комп’ютера тимчасові файли (.tmp), тимчасові файли Інтернету або непотрібні програми. Щоб отримати вказівки з видалення тимчасових файлів Інтернету, див. документацію до веб-браузера. Щоб отримати вказівки з видалення програм, див. документацію відповідної програми.

Дисковий простір також можна звільнити, обходячи файл черги друку у Windows, який під час друку зберігає тимчасові файли в систему. Щоб отримати вказівки з обходу файлу черги друку, див. документацію, що входить до пакету поставки ОС Windows, або зверніться в Службу технічної підтримки Microsoft.

9. Надрукуйте на локальному принтері.

Якщо ви друкуєте на мережевий прінтер, спробуйте надрукувати файл з комп'ютера, що підключений безпосередньо до локального прінтера.

Якщо файл надруковано правильно, причиною можуть бути проблеми, пов’язані з мережею, або неполадки з принтером чи драйверами пристрою. Щоб отримати допомогу, зверніться до адміністратора мережі, перегляньте документацію до принтера або зверніться до виробника принтера.

10. Закрийте всі програми й запустіть Photoshop.

Деякі програми або служби могли спричинити проблеми під час їх одночасної роботи з Photoshop. Перед друком за допомогою Photoshop вимкніть елементи запуску, які запускаються під час запуску комп’ютера.

У Mac запустіть систему в режимі Safe Boot. Режим Safe Boot максимізує об’єм доступної оперативної пам’яті й знижує можливість конфліктування між Photoshop та іншою програмою або фоновою службою.Щоб отримати докладні відомості або допомогу щодо запуску комп’ютера в режимі Safe Boot, див. «Mac OS X: запуск у безпечному режимі» (стаття Служби підтримки Apple HT1455). Або зверніться в службу підтримки Apple.

Докладні відомості для Windows див. в розділі: Вимкнення елементів запуску, служб | Windows.

11. Покращте продуктивність Photoshop.

Рішення проблем друку на прінтер PostScript

Якщо у вас виникли проблеми з друком за допомогою Photoshop на принтері PostScript, виконайте вказані нижче завдання по порядку, друкуючи файл після виконання кожного з них.

Застереження. Для деяких із цих рішень необхідно змінити властивості драйвера принтера. Розташування певних властивостей може відрізнятися залежно від принтера й драйвера принтера. Таким чином, Служба технічної підтримки Adobe не може надати докладні відомості про розташування кожної з властивостей. Щоб отримати докладні відомості, зверніться до виробника принтера або перегляньте документацію принтера.

1. Використання оновленого файла PPD.

Файл PostScript Printer Description (PPD) описує можливості прінтера PostScript у відношенні таких налаштувань як поля, колір та дозвіл. Використання некоректних або застарілих файлів PPD може привести до збільшення часу друку або спричинити інші проблеми. На панелі керування принтерів налаштуйте принтер, використовуючи файл PPD, рекомендований виробником принтера.

Щоб отримати файл PPD для свого пристрою, зверніться до виробника принтера.

2. Налаштуйте драйвер принтера на вивід оптимізованого коду PostScript (тільки для Windows).

Якщо ви налаштовуєте драйвер принтера на вивід коду PostScript, що оптимізований для портативності й має двійковий формат, розмір обов’язкового масштабування, яке виконує драйвер, зведено до мінімуму. Таким чином, жодної частини зображення не буде втрачено.

Щоб налаштувати драйвер принтера на вивід оптимізованого коду PostScript, виконайте наведені нижче дії.

 1. Виберіть «Пуск» > «Панель керування», а потім відкрийте «Принтери».
 2. Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера й у контекстному меню виберіть «Властивості».
 3. Перейдіть на вкладу «Загальні».
 4. Виберіть «Параметри друку» й натисніть «Додатково».
 5. Розгорніть параметри документа, а потім — параметри PostScript.
 6. Для параметра виводу PostScript установіть значення «Оптимізація для портативності».

3. Інсталюйте драйвер принтера, що сумісний з операційною системою (тільки для Windows).

Якщо використовується мережевий принтер, інсталюйте драйвер принтера, що сумісний з операційною системою. Серверы печати не всегда предоставляют драйверы для операционных систем, которые работают на компьютерах клиента. Таким чином, ви могли використовувати драйвер принтера, що підходить для операційної системи сервера принтера, але не для операційної системи комп’ютера.

Щоб інсталювати драйвер принтера, що сумісний з операційною системою, виконайте наведені нижче дії.

 1. Виберіть «Пуск» > «Панель керування», а потім відкрийте «Принтери».
 2. Клацніть правою кнопкою миші піктограму мережевого принтера, а потім виберіть «Видалити».
 3. Двічі клацніть «Додати принтер» і натисніть «Далі».
 4. Виберіть «Додати локальний принтер» і натисніть «Далі».
 5. Виберіть «Створити новий порт».
 6. У меню «Тип порту» виберіть «Локальний порт» і натисніть «Далі».
 7. У діалоговому вікні «Ім’я порту» вкажіть шлях для сервера друку й принтера (наприклад, \\printservername\printername), а потім натисніть «ОК».
 8. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб інсталювати драйвер, що відповідає марці й моделі мережевого принтера.

Решение проблем печати на принтер, не являющийся принтером PostScript

Якщо у вас виникли проблеми з друком за допомогою Photoshop на принтері, відмінному від PostScript, виконайте вказані нижче завдання по порядку, друкуючи файл після виконання кожного з них.

1. Переконайтеся, що принтер має достатньо пам’яті.

Переконайтеся, що принтер має достатньо пам’яті для друку всіх елементів сторінки. Щоб друкувати з роздільною здатністю 300 точок на дюйм, принтер повинен мати принаймні 2 МБ доступної оперативної пам’яті. Щоб друкувати з роздільною здатністю 600 точок на дюйм, принтер повинен мати принаймні 4–6 МБ оперативної пам’яті.

Для отримання інформації про те, як визначити доступний об'єм пам'яті принтера, див. документaцію принтера.

2. Увімкніть режим VGA для відеокарти (тільки для Windows)

Режим VGA — це параметр запуску, що запускає систему в стандартному 16-колірному режимі VGA з роздільною здатністю 640 x 480 пікселів за допомогою відеодрайвера, що сумісний із будь-яким відеоадаптером. Щоб вирішити проблеми, пов’язані з відеокартою та її драйверами, увімкніть режим VGA для відеокарти.

Щоб перезапустити Windows у режимі VGA, виконайте наведені нижче дії.

 1. Закрийте всі програми.
 2. Виберіть «Пуск», у текстовому полі пошуку введіть msconfig і натисніть клавішу Enter.
 3. Перейдіть на вкладку «Завантаження».
 4. У розділі параметрів завантаження виберіть «Основне відео».
 5. Натисніть кнопку «OK» і перезавантажте Windows.

Примітка. Після перезавантаження може з’явитися повідомлення про те, що утиліта конфігурації системи змінила спосіб запуску Windows. У такому разі натисніть кнопку «ОК», а коли з’явиться утиліта конфігурації системи, натисніть кнопку «Скасувати», щоб закрити її.

 1. Щоб повторно увімкнути драйвер вихідної відеокарти, виконайте наведені нижче дії.
 2. Виберіть «Пуск», у текстовому полі пошуку введіть msconfig і натисніть клавішу Enter.
 3. Перейдіть на вкладку «Завантаження».
 4. У розділі параметрів завантаження скасуйте вибір «Основне відео».
 5. Натисніть кнопку «OK» і перезавантажте Windows.

Якщо вдається друкувати файл належним чином за допомогою Photoshop, використовуючи драйвер Windows VGA, можливо, драйвер відеокарти пошкоджений, застарілий або несумісний із драйвером принтера або програмою Photoshop. Щоб отримати оновлений драйвер відеокарти, зверніться до виробника відеокарти.

3. Використайте режим принтера PostScript

Якщо принтер має параметр PostScript, використайте режим PostScript. Для отримання додаткових відомостей див. документaцію до принтера.