Дізнайтеся, як у програмі Adobe Photoshop створюються кольори та як вони пов’язані між собою. Це допоможе вам працювати ефективніше.

Основні відомості про колір

Якщо знати, як створюються кольори та як вони пов'язані між собою, робота у Photoshop буде більш ефективною. Володіючи основами теорії кольорів ви досягнете кращих результатів, ніж якщо отримуватимете кольорові ефекти навмання.

Основні кольори

Адитивні основні кольори – це три кольори світла (червоний, зелений та синій). Усі кольори видимого спектра утворюються при змішуванні цих основних кольорів у різних пропорціях. Якщо змішати рівні частини червоного, синього та зеленого світла, утвориться білий колір. Відсутність червоного, синього та зеленого світла дає чорний колір. Монітори комп'ютерів – це пристрої, які використовують адитивні основні кольори для утворенні кольорів.

Адитивні кольори (RGB) у Photoshop
Адитивні кольори (RGB)

A. Червоний B. Зелений C. Синій 

Субтрактивні основні кольори – це пігменти, змішуючи які у різних комбінаціях, можна отримати всі кольори спектру. На відміну від моніторів, принтери працюють із субтрактивними основними кольорами (блакитним, пурпуровим, жовтим та чорним), створюючи кольори шляхом субтрактивного змішування. Термін «субтрактивні» використовується тому, що основні кольори залишаються чистими до змішування один з одним, а отримані внаслідок змішування кольори є менш чистими варіантами основних. Наприклад, помаранчевий колір є похідним від субтрактивного змішування пурпурового та жовтого.

Субтрактивні кольори (CMYK) у Photoshop
Субтрактивні кольори (CMYK)

A. Блакитний B. Пурпуровий C. Жовтий D. Чорний 

Колірне коло

Якщо ви вперше стикаєтеся з підбором кольору, дуже зручно тримати під рукою стандартну діаграму колірного кола під час роботи з балансом кольору. Можна використовувати колірне коло, щоб передбачати, як зміна одного компонента кольору вплине на інші кольори, а також, як ці зміни передадуться між колірними моделями RGB та CMYK.

Колірне коло у Photoshop
Колірне коло

A. Червоний B. Жовтий C. Зелений D. Блакитний E. Синій F. Пурпуровий 

Наприклад, для того, щоб зменшити кількість певного кольору в зображенні, у колірному колі, слід збільшити кількість протилежного кольору, і навпаки. Кольори, що знаходяться протилежно один до одного на стандартному колірному колі, називаються додатковими. Аналогічно можна збільшувати або зменшувати обсяг кольору шляхом регулювання двох суміжних кольорів у колі, або навіть регулюванням двох кольорів, суміжних з протилежним до нього кольором.

Щоб зменшити обсяг пурпурового на зображенні у режимі CMYK, слід зменшити кількість пурпурового або збільшити кількість зеленого кольору, що його доповнює (кольору, протилежного пурпуровому на колірному колі). Щоб зменшити кількість пурпурового на зображенні в режимі RGB, слід зменшити кількість червоного та синього, або додати зеленого. За допомогою всіх цих налаштовувань утримується повний баланс кольору з меншою кількістю пурпурового.

Колірні моделі, простори та режими

Колірна модель описує кольори, які ми бачимо та з якими працюємо у цифрових зображеннях. Кожна колірна модель, наприклад, RGB, CMYK чи HSB, представляє різні способи (як правило, цифрові) опису кольорів.

Колірний простір є різновидом колірної моделі та має особливу гаму (діапазон) кольорів. Наприклад, колірна модель RGB містить кілька колірних просторів: Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB тощо.

Кожен пристрій, наприклад, ваш монітор або принтер, має власний колірний простір і здатний відтворювати кольори тільки власної гами. При переміщенні зображення з одного пристрою на інший кольори зображення можуть змінитися, оскільки кожен пристрій інтерпретує значення RGB чи CMYK відповідно до свого власного колірного простору. Під час переміщення зображень можна використовувати керування кольором, щоб забезпечити повне або часткове збереження відповідності більшості кольорів. Див. статтю Можливі причини розбіжності кольорів.

У Photoshop колірний режим документа визначає, яку колірну модель застосовано для відображення та друку зображення, з яким ви працюєте. Колірні режими у Photoshop базуються на колірних моделях, особливо зручних для зображень, які використовуються у видавництві. Виберіть один із режимів: RGB (червоний, зелений, синій), CMYK (блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний), Lab (базується на системі CIE L* a* b*) та градації сірого. У Photoshop також передбачені режими спеціалізованого колірного виводу, наприклад, індексований колір та двофарбовий. Колірні режими визначають кількість кольорів, каналів, а також розмір файлу зображення. Вибір колірного режиму також визначає доступні інструменти та формати файлів. Див. розділ Колірні режими.

Під час роботи з кольорами у зображенні ви регулюєте цифрові значення у файлі. Досить легко уявляти число як колір, проте ці цифрові значення не є безумовними кольорами – вони несуть колірне значення тільки у колірному просторі пристрою, який виводить колір.

Регулювання колірного тону, насиченості та яскравості

Виходячи з особливостей сприйняття кольору людиною, HSB-модель описує три основні характеристики кольору:

Колірний тон

Колір, що відбивається від об'єкта або проходить крізь нього. Вимірюється як місце на стандартному колірному колі, що виражається у градусах від 0° до 360°. Зазвичай колірний тон ототожнюється з назвою кольору, наприклад, червоний, помаранчевий або зелений.

Насиченість

Інтенсивність або чистота кольору (іноді називається колірність). Насиченість є кількістю сірого пропорційно до тону, що визначається у процентах від 0% (сірий) до 100% (цілковито насичений колір). На стандартному колірному колі насиченість збільшується від центра до краю.

Яскравість

Відносна яскравість або темність кольору, як правило, визначається в процентах від 0% (чорний) до 100% (білий).

Колірна модель HSB у Photoshop
Колірна модель HSB

A. Колірний тон B. Насиченість C. Яскравість