Beskrivelse av funksjon

URL-adressene til kontrollprogrammer kan endres for å fylle ut utpekte felt med innhold, slik at nytten øker av ett enkelt kontrollprogram som kan kreve unike verdier i forskjellige situasjoner.

Hvis du for eksempel har flere kiosker spredd i et område og ønsker å fylle kontrollprogrammet automatisk med et butikk- og ansattnummer, kan du enkelt gjøre det ved å hekte et par parametere på URL-adressen til kontrollprogrammet. 

Det krever bare at feltene som skal fylles ut, blir riktig identifisert, og at verdiene som skal settes inn, legges til riktig i URL-adressen.

Adobe Sign bruker URL Hash-fragmenter til å aktivere denne funksjonaliteten. Det sørger for at Adobe Sign-serverne aldri ser verdiene som blir sendt inn via URL-adressen, slik at eventuelle personopplysninger som kan inngå i parameterne, blir beskyttet.


Bruk

Det er to ting du må vite for å kunne sette inn verdier i et kontrollprogramfelt:

 • Hvordan merke et felt som tilgjengelig for URL-parametere
 • Hvordan konstruere URL-parameterne som skal settes inn

 

Hvordan merke et felt som tilgjengelig for URL-parametere

Slik gjør du et felt tilgjengelig for URL-parametere:

 • Opprett eller rediger et kontrollprogram for å få tilgang til feltene
 • Legg til tekstfeltet du vil fylle ut via URL-adressen
  •  Bare Tekst-felt kan ta verdier
 • Åpne egenskapene til feltet ved å dobbeltklikke på det
 • Rediger feltnavnet slik at det blir meningsfylt. Feltnavnet er første del av parameteren du vil bruke, så det er vanligvis en fordel at det er kort
 • Merk av i boksen som sier Standardverdi kan komme fra URL
  • Du kan velge å merke av Skrivebeskyttet hvis du ikke ønsker at verdien skal kunne redigeres
 • Klikk på OK for å lagre parameterne
 • Gjenta dette for alle feltene som skal få en parameter fra URL-adressen
 • Klikk på Lagre for å lagre kontrollprogrammet
field_settings_toallowvaluestopassinviaurl

I dette eksempelet oppretter vi to felt som skal fylles ut av URL-adressen:

 • Branch_Office - Et felt som tar filialkontorstrengen (vises ovenfor)
 • Emp_ID - Et felt som tar en ansatt-ID

 

Hvordan konstruere URL-parameterne som skal settes inn

Her er en enkel måte å konstruere URL-adressen på:

 • Kopier URL-adressen fra kontrollprogrammet. Det kan enklest gjøres på denne måten:
  • Rediger kontrollprogrammet på Behandle-siden
  • Klikk på koblingen Kopier URL-adresse til kontrollprogram
 • Lim inn kontrollprogrammets URL-adresse i et tekstredigeringsprogram (som Notisblokk)
copy_widget_url

URL-adressene til kontrollprogrammer er svært lange, så vi har brukt en forkortet adresse i eksempelet (din vil se annerledes ut):

Eksempel-URL:

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 

 • Legg til parametere

Begynnelsen på parameterne angis ved å sette inn et hash-tegn (#) på slutten av kontrollprogrammets URL-adresse.

Legg deretter til parametere med formatet  {feltnavn}={verdi}

Eksempel-URL med én parameter

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

 

Flere verdier kan legges til ved å sette inn et og-tegn (&) mellom feltverdiene.

Eksempel-URL med to parametere

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 

Når du har lagt til alle felt=verdi-parene på slutten av URL-adressen, kopierer du hele strengen og limer den inn i nettleseren.

Da vil kontrollprogrammet bli vist med alle feltene fylt ut:

populated_widget

Egenskaper og begrensninger

 • Du bruker hash-tegnet bare én gang for å markere begynnelsen på parameteren eller parameterne
  • Påfølgende bruk av hash-tegn i verdier har ingen negativ innvirkning på resultatet
 • Det er tillatt å bruke mellomrom i verdier
 • Bruk av mellomrom i feltnavn er bare tillatt hvis du eksplisitt setter inn %20 som mellomromstegn i URL-adressen
  • Dette vil fungere: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Dette vil ikke fungere: https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • En generell anbefaling er å bruke understrek i feltnavn i stedet for mellomrom. I siste instans vil du spare tid
 • Mellomrom er ikke tillatt mellom feltnavnet, likhetstegnet og verdien (Feltnavn=Verdi)
 • Mellomrom er ikke tillatt rundt og-tegnet hvis du har flere verdier
 • Det er ingen grense (annet enn kanskje en begrensning av URL-lengden) for hvor mange felt som kan få verdien fra URL-parametere
 • Beregnede tekstfelt kan ikke overstyres og har ikke denne avmerkingsboksen blant feltparameterne.
 • URL-parametere fungerer ikke med godkjente kontrollprogrammer. Hvis et kontrollprogram beskyttes av et passord eller en annen godkjenningsmetode, vil ikke URL-parameterne bli sendt tilbake til klienten etter godkjenning (serveren ser aldri den delen av URL-adressen) fordi det brukes URL Hash-fragmenter.

 

Feilhåndtering

 • Alle URL-parametere som ikke stemmer helt med navnet på et skjemafelt, blir ignorert
 • Alle URL-parametere som forsøker å tildele en verdi til noe annet enn et tekstfelt eller et tekstfelt som ikke har Standardverdi kan komme fra URL aktivert, blir ignorert


Konfigurasjonsalternativer

Det er ingen alternativer knyttet til denne funksjonen.


Aktivere eller deaktivere

Muligheten til å fylle ut felt via URL-adressen er en iboende egenskap i kontrollprogrammet, og kan ikke deaktiveres.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet