Brukerveiledning Avbryt

Gateway for digital identitet

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Nettskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
   4. Nettadresseomdirigeringer etter avtale
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Aktivere koblingsløse varsler
   6. Tilpasse e-postmaler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. Oppbevaring av avtaler i hvelv
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 
 7. Koblinger for å rapportere misbruk

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte 
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Oversikt

Adobe Acrobat Sign Digital Identity Gateway lar organisasjoner velge mellom et bredt utvalg av forhåndskonfigurerte tredjepartsleverandører av digital identitet (IDP) og benytte den typen identitetsverifisering som passer best til deres funksjons-, sikkerhets- eller samsvarsbehov. IDP-tjenester for brukergodkjenning, bekreftelse av underskriveridentitet og identitetsføderasjonsløsninger bruker standard OpenID Connect (OIDC)-autentiseringsprotokoll for å integreres med Acrobat Sign. Avhengig av hvilken IDP som er valgt, kan tjenesten inkludere:

 • Bekreftelse av video-identitet
 • Godkjenning av elektronisk identitet (eID)
 • Bekreftelse av identitetsdokument
 • Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
 • Biometrisk identifikasjon, godkjenning

Mange av IDP-tjenestene oppfyller NIST 800-63A/B/C-standardene for flerfaktorgodkjenningsløsninger opptil AAL3, identitetsverifiseringsalternativer opptil IAL3 og føderasjonspåstand opptil FAL3. Noen IDP-tjenester oppfyller også ISO 29115 LoA4 og/eller EU-regulativ 910/2014 (eIDAS) opptil LoA High.

Alle IDP-tjenester krever en kommersiell kontrakt og konfigurasjon med leverandøren før bruk sammen med kontinuerlig overvåking, for å sikre at organisasjonen opprettholder et tilstrekkelig volum av IDP-tjenestetransaksjoner for dine brukssaker.

Anskaffelse, forbruk og rapportering av autentiseringstransaksjoner

Identitetsleverandører er ikke inkludert i lisensen for Acrobat Sign, og Adobe tilbyr ikke en kommersiell kanal for å anskaffe identifikasjonstjenester fra de forskjellige ID-ene som kan konfigureres. 

Det påhviler kunden å anskaffe og opprettholde et tilstrekkelig volum av identitetstransaksjoner med IDP etter eget valg. 

IDP vil gi tydelig veiledning om hvordan transaksjoner forbrukes og faktureres og rapportere forbruk/tilgjengelighet direkte til kunden. 

Mottaker opplevelse

Gjennom Acrobat Sign-signeringsprosessen blir kunden levert en e-post med Gjennomgå og signer i likhet med enhver annen avtale.

Når mottakeren velger knappen Gjennomgå og signer for å åpne avtalen, blir de presentert for en informasjonsdialog som indikerer at identitetsbekreftelse kreves for å få tilgang til dokumentet. Avhengig av de konfigurerte innstillingene, vil kunden se:

 • Et sammendrag på høyt nivå av bekreftelsesprosessen.
 • Navnet og logoen til IDP-en som utfører identitetsbekreftelsen.
 • En e-post og et telefonnummer for å kontakte IDPs støtte hvis det oppstår et problem med bekreftelsesprosessen.
 • E-postadressen til Acrobat Sign-brukeren som sendte avtalen, i tilfelle mottakeren trenger å kontakte dem.
 • En erklæring om at mottakerens identitetsdata vil bli lagret i signeringsidentitetsrapporten (hvis avsenderens konto er konfigurert til å gjøre det).
 • En advarselsmelding om antall gjenværende verifiseringsforsøk tilgjengelig for mottakeren før avtalen kanselleres. Denne meldingen vises bare etter at mottakeren har prøvd identifikasjonsprosessen og mislyktes.
 • Knappen Bekreft identitet utløser bekreftelsesprosessen ved å åpne et popup-skjermbilde og overlevere prosessen til IDP-en.
  • Mottakerens erfaring med bekreftelsesprosessen og typen bekreftelse som skal utføres, er avhengig av identitetsleverandøren avsenderen valgte.

Når bekreftelsesprosessen er fullført, returneres mottakeren til Acrobat Sign-vinduet, og avtalen blir presentert for dem.

Mottakergodkjenningsmelding

Avsenders opplevelse

Velge identitetsleverandør når du skriver en ny avtale

Når en eller flere IDP-er er konfigurert og aktivert for avsenderens konto eller gruppe, vil brukerne se alternativet for å velge IDP i rullegardinmenyen som inneholder alle godkjenningsmetodene som er tilgjengelige for mottakeren. Aktiverte IDP-er vil bli oppført under Digital Identity Gateway-delen. Hvis ingen IDP-er er aktivert, vil delen Digital Identity Gateway ikke være til stede, og brukeren vil ikke se noen IDP-er.

Musing over en IDP i menylisten viser et verktøytips som gir en kort beskrivelse av IDP-tjenesten.

Velg godkjenningsmetoden

Oppdatering av IDP etter at avtalen er sendt

Hvis en bruker må oppdatere godkjenningen for å velge en annen IDP (eller en annen godkjenningsmetode), kan brukeren bruke den samme prosessen til å redigere godkjenningsmetoden.

Brukeren er ikke tvunget til å velge en annen IDP fra den digitale identitetsgatewayen. Enhver annen aktivert godkjenningsmetode kan velges.

Redigere godkjenningsmetode

Revisjonsrapport

Revisjonsrapporten indikerer tydelig at mottakeren ble verifisert av en identitetsleverandør fra den digitale identitetsgatewayen, og angir hvilken IDP som var involvert og en beskrivelse av tjenesten:

Revisjonsrapport

Rapport over underskriveridentitet

Som standard beholder ikke Acrobat Sign identitetsinformasjonen returnert av IDP-en. Konto- og gruppeadministratorer kan imidlertid aktivere alternativet for å lagre identitetsinformasjon på Acrobat Sign-servere.

I tillegg kan administratorer konfigurere, på konto- og gruppenivå, alternativet for brukere å laste ned identitetsrapporten på siden Behandle fra listen over tilgjengelige handlinger.

Last ned SIR på Behandle-siden

Rapport over underskriveridentitet inneholder all identitetsinformasjon som returneres av IDP-en når identitetsbekreftelsestransaksjonen lykkes, i tillegg til relevante data når en transaksjon mislykkes. Innholdet varierer avhengig av leverandør og godkjenningsmetode. Felles data inkluderer:

 • Referanse-ID: En unik identifikator for transaksjonen som oppstod ved IDP-slutten. Nyttig for forespørsler om støtte så vel som rettsmedisinsk analyse.
 • sub (Subject Identifier): Gir en unik identifikator for mottakeren i sammenheng med IDP-systemet.
 • ID-tokenets råverdi: Gir en påstand signert av IDP-en som inneholder resultatet av identifikasjonsprosessen. Bevis for at identiteten ble bekreftet i forbindelse med gjeldende transaksjon.
Last ned SIR på Behandle-siden

Hvis du vil ha mer informasjon om Rapport over underskriveridentitet, kan du se denne siden > 

Konfigurasjonstilgang for å bruke IDPer som identitetsbekreftelse

Aktiver godkjenningsmetoden under fanen Digital identitet i admin-menyen.

Det er tre innstillinger på høyt nivå i denne visningen, med den fullstendige listen over mulige IDP-er nederst på siden.

 • Digital Identity Gateway – Denne innstillingen er porten som gir tilgang til digitale identitetstjenester.
  • Tillat underskrivere X ganger for å bekrefte signaturen før avtalen oppheves – Dersom en mottaker bryter maksimalt antall forsøk på å bekrefte signaturen, oppheves avtalen automatisk.
   • Maksimum antall forsøk er ti
   • Forstå arten av din IDPs retningslinje for transaksjonskonsum når du angir denne verdien. Noen leverandører tar betalt per forsøk.
  • Lagre verifiserte identitetsdata for å tillate Underskrivers identitetsrapport
   •  Når dette er aktivert, lagres identitetsbekreftelsesinformasjonen på Acrobat Sign-servere og kan hentes ved hjelp av SIR.
   • Når den er deaktivert, lagres ikke ID-informasjonen på Acrobat Sign-servere.
   • Datainnsamlingen starter så snart innstillingen er aktivert og lagret. Likeledes stopper datainnsamlingen så snart innstillingen er deaktivert og lagret.
   • Data som ikke samles inn når mottakeren kontrolleres, kan ikke samles inn senere.
Gateway for digital identitet

Når Digital Identity Gateway er aktivert, er identitetsautentiseringsmetoden for interne mottakere via Digital Identity Gateway også aktivert. Dette alternativet er kanskje ikke deaktivert mens Digital Identity Gateway er aktivert.

Intern mottakerkonfigurasjon

Merk:

Det er ikke mulig å konfigurere ulike IDP-er for eksterne og interne mottakere. Alle tilgjengelige alternativer i Digital Identity-grensesnittet er tilgjengelig for begge mottakertypene.

Relaterte kontroller

Det er to tilleggsinnstillinger å gjennomgå hvis du vil tillate brukere å laste ned rapporten Signereridentitet:

Hvis du ønsker at brukere skal kunne laste ned SIR, må du eksplisitt aktivere tilgangen på konto- eller gruppenivå.

 1. Naviger til Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Alternativer for identifikasjon av signerer.
 2. Aktiver Tillat avsendere å laste ned en signaturidentitetsrapport for avtaler som inneholder bekreftede signaturer
 3. Lagre sidekonfigurasjonen.
DIG - Underskrivertilgjengelighet

Merk:

Denne innstillingen aktiverer SIR for digitale identitetsleverandører.

Det er ikke samme innstilling som den offentlige IDen bruker.

Når du laster ned en identitetsrapport, må brukeren passordbeskytte PDF-filen.

Angi styrken for PDF-passordet i henhold til bedriftens policy for konfidensiell PII-dokumentasjon.

 1. Naviger til Kontoinnstillinger > Sikkerhetsinnstillinger > Dokumentpassordstyrke
 2. Angi passende kompleksitet.
 3. Lagre sidekonfigurasjonen.
DIG-dokumentpassordstyrke

Konfigurere individuelle IDPer

Nederst på siden for digital identitet finner du IDP-kortene. Hvert kort representerer én eller flere autentiseringsmetoder fra IDP.

For å aktivere et IDP-kort, klikk på tannhjulikonet:

Konfigurer IDP-kortet

Merk:

Adobe Okta IDP brukes i denne dokumentasjonen kun til eksempelformål. Kunder har ikke tilgang til denne IDPen.

En IDP kan konfigureres på konto- og/eller gruppenivå, avhengig av dine behov. Grensesnittet endres litt for å gi kontekst om arvestatusen for innstillingen på gruppenivå:

På kontonivå krever grensesnittet bare at avmerkingsboksen Aktiver denne tjenesten for bekreftelse er aktivert:

IDP-konfigurasjon på kontonivå

Hvis avmerkingsboksen Aktiver denne tjenesten for bekreftelse ikke er merket og linjen er grå når du viser en IDP-konfigurasjon på gruppenivå, er IDP-tjenesten på kontonivå ikke konfigurert.

Konfigurasjonen på gruppenivå kan aktiveres ved å merke av for Overstyr kontoinnstillinger med konfigurasjon på gruppenivå-avmerkingsboksen.

Konfigurasjon på gruppenivå – IDP er ikke konfigurert på kontonivå

Hvis avmerkingsboksen Aktiver denne tjenesten for bekreftelse er avmerket når du viser en IDP-konfigurasjon på gruppenivå, er IDP-tjenesten på kontonivå konfigurert.

Konfigurasjonen på gruppenivå kan aktiveres og defineres med gruppespesifikke parametere ved å merke av boksen for Overstyr kontoinnstillinger med konfigurasjon på gruppenivå.

Konfigurasjon på gruppenivå – Samme IDP konfigurert på kontonivå

Når avmerkingsboksene Aktiver denne tjenesten for bekreftelse og Overstyr kontoinnstillinger med gruppenivåkonfigurasjon er merket, konfigureres IDP-tjenesten eksplisitt for gruppen.

Konfigurasjon på gruppenivå – overstyrer kontonivåkonfigurasjonen

 

IDP-konfigurasjonskravene avhenger av godkjenningsmetoden IDP bruker:

Grunnleggende godkjenning krever to elementer som din IDP vil gi deg:

 • Klient-ID-en
 • Klienthemmeligheten

Lagre konfigurasjonen når du er ferdig.

Grunnleggende godkjenning

Privat nøkkel JWT krever tre elementer som vil bli gitt til deg av din IDP:

 • Klient-ID-en
 • Signeringssertifikatet (i .p12- eller .pfx-format).
 • Passordet som brukes til å sikre signatursertifikatet.

Lagre konfigurasjonen når du er ferdig.

JWT med privat nøkkel

Post-godkjenning med klienthemmelighet krever to elementer som din IDP vil gi deg:

 • Klient-ID-en
 • Klienthemmeligheten

Lagre konfigurasjonen når du er ferdig.

Post-godkjenning med klienthemmelighet

JWT-godkjenning med klienthemmelighet krever to elementer som din IDP vil gi deg:

 • Klient-ID-en
 • Klienthemmeligheten

Lagre konfigurasjonen når du er ferdig.

JWT-godkjenning med klienthemmelighet

Deaktiver/aktiver en konfigurert IDP

IdP-tjenesten kan deaktiveres uten å slette konfigurasjonsinformasjonen på IDP-kortet ved å trykke på avmerkingsboksikonet i øvre venstre hjørne og lagre sidekonfigurasjonen. Deaktivering av en IDP-tjeneste på denne måten bevarer konfigurasjonsinformasjonen i tilfelle du må aktivere IDP på nytt senere.

Deaktivering av en IDP-tjeneste på denne måten gir ingen utfordring siden informasjon går tapt, og tjenesten kan raskt aktiveres på nytt ved å trykke på avmerkingsboksen igjen og lagre sidekonfigurasjonen.

Deaktiver-aktiver IDP-kortet

Slette IDP-konfigurasjonen

En IdP-konfigurasjon kan slettes direkte fra Digital identitet-panelet ved å trykke på papirkurvikonet på IdP-kortet.

En dialog vil utfordre administratoren til å bekrefte at konfigurasjonen skal slettes.

Denne dialogboksen advarer også om innvirkningen på mottakere som ennå ikke har fullført sin godkjenning med IDP.

Hvis IDP-konfigurasjonen slettes eller tjenesten deaktiveres, vil en feil bli vist til mottakeren når de prøver å bekrefte identiteten sin.

Slett utfordring

Ting du bør vite

Hvis IDP-tjenesten er deaktivert av en eller annen grunn når en mottaker prøver å bekrefte identiteten sin, produseres en feil som gir en grunnleggende melding om at tjenesten er deaktivert og instruksjon om å kontakte avtalens avsender. Avsenderens e-postadresse er oppgitt.

Avsendere som blir varslet om et problem med IDP-tjenesten, må kanskje endre godkjenningsmetoden til en ny IDP eller en annen akseptabel metode.

Deaktivert tjenestefeil