Opprette et webskjema

Oversikt

Et signerbart webskjema kan opprettes for å bygges inn på nettstedet ditt (eller sendes som en nettkobling), slik at flere personer enkelt kan få tilgang til skjemaet eller dokumentet og opprette en avtale.

Et webskjema kan konfigureres til å ha en eller flere deltakere, flere medunderskrivere samt flere kopimottakere. Signaturflyten for et webskjema er:

 • Når den første deltakeren fullfører og bekrefter sin signatur/handling, opprettes en avtale.
  • Hvis webskjemaet tillater flere deltakere, vil alle deltakere fullføre sin handling på avtalen i den rekkefølgen de er oppført.
 • Etter at deltakerne har fullført sine handlinger, blir medunderskriverne varslet i den rekkefølgen de er oppført.
 • Når avtalen er fullført, blir alle parter (inkludert kopimottakere) varslet om den fullførte avtalen.

 Når du er logget på, velger du flisen med Publiser et nettskjema på startskjermen.

Opprette et webskjema

 1. Åpne Hjem-siden og klikk på Publiser et webskjema

  Opprette webskjemaer flis på hjemmesiden

 2. Merk:

  Hvis du er i en konto som har brukere i flere grupper aktivert, velger du gruppen du vil knytte webskjemaet til, før du konfigurerer.

  • Når du angir gruppeverdien, blir de grupperelaterte egenskapene og malene du kan velge mellom, lastet inn.
  • Når du endrer gruppen, vil du legge merke til sideoppdateringen. Alt innlagt innhold blir fjernet i denne oppdateringen.

  Hvis du ikke ser Send fra-rullegardinlisten øverst på siden, er kontoen ikke aktivert for brukere i flere grupper.

  Skriv inn webskjemanavnet

  • Hvis du legger til en fil uten først å angi navn på webskjemaet, vil webskjemaet få samme navn som filen.
  • Du kan bare redigere navnet på webskjemaet mens det har Utkast-status. Når webskjemaet er opprettet, blir navneverdien låst.
 3. Konfigurere opplevelsen for den første deltakeren:

  (Den første deltakeren er den personen som først samhandler med webskjemaet. Når flere deltakere er tillatt, oppgir den første deltakeren e-postadressene til alle de påfølgende deltakerne.)

  • Deltakerrolle:
   • Underskriver – Underskrivere må signere i tillegg til å fylle ut andre obligatoriske felt.
   • Godkjenner – Godkjennere kan fylle ut felt, men behøver ikke å signere.
   • Godtaker – Godtakere kan fylle ut feltinnhold, men behøver ikke å signere, på samme måte som Godkjennere.
   • Skjemautfyller – Skjemautfyllere kan bare fylle ut felt, og har ikke tilordnede signaturfelt.
  • Godkjenning:
   • Ingen – Dette alternativet bruker bare e-postbekreftelsen etter at webskjemaet er sendt inn (hvis det er konfigurert til å gjøre dette).
   • Passord – Passordalternativet krever at mottakeren angir et passord før dokumentet kan vises.
   • Acrobat Sign - Bruk av Acrobat Sign-godkjenningsmetoden krever at underskriveren godkjenner til Adobe ved hjelp av en Adobe ID. Dette er en godkjenning med lav friksjon hvis du vet at underskriveren vil ha en Adobe ID.
   • Kunnskapsbasert godkjenning (KBA) – KBA kan aktiveres som godkjenningsmetode hvis kontoen er konfigurert til å tillate et ubegrenset antall KBA-transaksjoner. Vær oppmerksom på at KBA bare er gyldig i USA.
  Merk:

  Acrobat Sign-godkjenning og Myndighets-ID støttes for øyeblikket ikke for webskjemagodkjenning.

  Første mottakerpost med rollene og godkjenningene vist

 4. (Valgfritt hvis aktivert) Legg til deltaker

  Ved å klikke på Legg til deltaker-koblingen legges en ekstra deltaker til i webskjemaet.

  • Ytterligere deltakere defineres av den første deltakeren som må oppgi alle e-postadressene til de påfølgende deltakerne.
   • Instruksjoner kan gis for å veilede den første deltakeren i hvordan/når de ekstra deltakerne skal legges til.
  • Flere deltakere kan være valgfrie eller påkrevd for at den første mottakeren skal konfigurere.
  Legg til flere deltakere

   

  • Legg til deltaker – Koblingen Legg til deltaker gir mulighet til å legge til én eller flere deltakere (Deltaker 2, Deltaker 3 osv.) som skal defineres av den første deltakeren.
   • Ved å klikke på koblingen legges det til én deltakerlinje på siden (opptil 25).
   • De ekstra deltakerne kan være valgfrie eller påkrevde:
    • Hvis det er valgfritt, blir Deltaker 1 bedt om å tilordne neste deltaker. Hvis ingen nye deltakere blir identifisert, går signaturflyten videre til medunderskriverne (hvis aktuelt).
    • Hvis det er påkrevd, må Deltaker 1 oppgi navn og e-postadresse for Deltaker 2 for at avtalen skal gå videre. Hvis de ikke gjør det, stopper avtalen på dette punktet.
   • Flere deltakere er konfigurert på samme måte som Deltaker 1, men med noen endringer i alternativene:
    • Deltaker har to ekstra roller som kan tilordnes: Sertifisert mottaker og Delegator.
    • Flere deltakere kan ikke tilordnes Passord som en autentiseringsmetode, men kan tildeles OTP for e-post -metoden.
    • Flere deltakere kan tilordnes til en Digital identitet godkjenning hvis minst én er konfigurert for gruppen.

  Når deltaker 1 har fullført sine nødvendige handlinger og klikker på Send, blir de bedt om å Tilordne den neste deltakeren:

  • Deltaker 1 blir bedt om å oppgi navnet og e-postadressen til Deltaker 2
   • Når du legger til Deltaker 2 får du muligheten til å legge til Deltaker 3 og så videre ...
  • Hvis Deltaker 2 er inkludert, må Deltaker 1 først bekrefte deres e-postadresse før systemet varsler Deltaker 2
  Forespørsel om å identifisere Deltaker 2

 5. Legge til medunderskrivere og Kopi-parter.

  Hvis du vil at webskjemaet skal kontrasigneres:

  • Skriv inn e-postadressen til partene du vil skal kontrasignere eller godkjenne avtalen under delen for medunderskrivere:
   • Du kan inkludere deg selv (oppretteren av webskjemaet) ved å klikke på koblingen Legg meg til til høyre.
   • Du kan Legg til mottakergruppe ved å velge koblingen over medunderskriverens oppføring. Bare ad hoc-mottakergrupper er tillatt.
   • Du kan Legg til elektrisk forsegling ved å velge koblingen over medunderskriverens oppføring. Et elektronisk stempel må konfigureres i gruppen webskjemaet opprettes i, for at dette alternativet skal være synlig.
   • Konfigurer riktig rolle for hver mottaker. Alle roller som er aktivert av administrator, er tilgjengelige, med unntak av et elektronisk stempel, som alltid er en underskriver.
   • Definer riktig godkjenningsmetode for hver medunderskriver. Medunderskrivere kan tildeles hvilke som helst av godkjenningsmetodene, inkludert en Digital identitet (forutsatt at minst én er konfigurert for gruppen).
   • Alle definerte medunderskrivere må fullføre signeringen/godkjenningen i din angitte rekkefølge for at avtalen skal fullføres.
   • Medunderskriverens e-postadresse kan redigeres etter at avtalen er sendt på Behandle-siden (kun tjeneste på enterprisenivå).
    • Du kan bare redigere e-postadressen til medunderskriveren. Du kan ikke legge til eller redusere antall medunderskrivere.

  Legg til Kopi-parter ved å klikke på koblingen Vis kopimottaker.

  • Skriv inn e-postadressen(e) du vil inkludere automatisk i e-postmeldingene for fullføring av avtalen.
   • E-postadressene til kopimottakerne kan redigeres etter at avtalen er sendt, på Behandle-siden (kun tjeneste på enterprisenivå).
    • Du kan bare redigere e-postadressen til kopimottakere. Du kan ikke legge til eller redusere antall kopimottakere.
  Motunderskriverdelen av webskjemasiden med godkjenningsmetodene vist

  Medunderskrivere kan også få en privat melding levert. Den private meldingen vil bli inkludert i hoveddelen av e-postvarslet og valgfritt tilgjengelig på e-signeringssiden (avhengig av sendergruppens konfigurasjon).

  Velg meldingsikonet for å utløse det private meldingsoverlegget. Skriv inn meldingen og velg Lagre.

  En unik privat melding kan konfigureres for hver medunderskriver.

  En medunderskriverpost med den private meldingen vist

  Merk:

  Husk på at medunderskriverne alltid vil være de siste underskriverne. Prosessen begynner alltid med personene som går til webskjemaet.

 6. Dra og slipp filene du vil bruke som grunnlag for webskjemaet, til Filer-delen, eller klikk på Legg til filer og gå til dokumentet på en nettverkstasjon eller et integrert fillager.

  Merk:

  Eksisterende bibliotekmaler kan også importeres (med redigerte felt intakt).

 7. Konfigurere Alternativene 

  • Passordbeskytt – Hvis du vil bruke et passord for å åpne den endelige PDF-filen som produseres ved webskjemasignering, merker du av for dette alternativet.  Du blir bedt om å oppgi passordet.
  • Språk for mottaker (kun Business- og Enterprise-tjenestenivåer) – Denne innstillingen bestemmer språket som brukes til instruksjoner på skjermen og e-postvarsler relatert til webskjemaet.
 8. Merk av for Forhåndsvis og legg til signaturfelt, og klikk deretter på Neste.

  Opprett en webkjemaside – utvidet

 9. Siden oppdateres og viser de opplastede filene i redigeringsmiljøet.

  Dra de nødvendige feltene fra høyre side av siden til dokumentet.

  Sørg for at du plasserer minst ett signaturfelt for hver underskriver, inkludert de første deltakerne og alle medunderskrivere.

  E-postfelt er valgfrie, men hvis det ikke er et felt på selve skjemaet ber Adobe Acrobat Sign deltakeren om å oppgi en e-post.  I alle tilfeller må det oppgis en e-postadresse for hver deltaker.

 10. Når alle feltene er plassert, klikker du på Lagre-knappen nederst til høyre. Hvis du lagrer dokumentet på dette tidspunktet, startes webskjemaet som en aktiv, offentlig URL.

  Merk:

  Hvis du går ut av redigeringsvinduet uten å lagre, lagres webskjemaet som et Utkast Behandle-siden.

  Dra og slipp feltene på plass

  Varsel:

  Digitale signaturer støttes ikke, og bør ikke legges til.

 11. Du kommer til siden for webskjemaer etter oppretting. Her finner du nettadressen til webskjemaet og iFrame-/JavaScript-koden du kan bruke for å bygge det inn.

  Du kan også teste webskjemaet som en mottakende underskriver.

  Merk:

  Hvis du har aktivert alternativet for å lagre webskjemaet når det åpnes, blir du bedt om å lagre det.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din