Skapa din första film

Nu när du har importerat och organiserat mediefilerna är du redo att göra några snabbredigeringar. Arbetsytan i Adobe Premiere Elements har ett enkelt och lättanvänt gränssnitt för videoentusiaster.

Videoredigerarens arbetsyta

Det finns tre vyer på arbetsytan i Adobe Premiere Elements, vilket ger dig olika nivåer med redigeringsfunktioner. Starta med Snabb och Guidad. Utforska de kraftfulla verktygen i expertvyn när du fått lite mer vana.

I snabbvyn kan du snabbt utföra de vanligaste redigeringsåtgärderna. Använd detta läge när du vill lägga till titlar, effekter, övergångar, bakgrundsmusik samt grafik i klipp.

Snabbvy

Den guidade vyn innehåller en uppsättning guidade redigeringar, som vägleder dig genom en serie steg i ordningsföljd när du vill utföra en viss redigeringsuppgift. Med hjälp av guidad redigering kan du enkelt lära dig Adobe Premiere Elements och förvandla dina videoklipp till professionellt redigerade filmer. Mer information finns i Guidat läge.

Guidad vy

I expertvyn kan du redigera och förbättra dina videofilmer med hjälp av den fullständiga uppsättning med kraftfulla verktyg som finns i Premiere Elements. Den här vyn innehåller fler alternativ för effekter, övergångar och verktyg jämfört med snabbvyn. Dessutom kan du i den här vyn utföra avancerad ljud- och videoredigering.

Expertvy

Göra videojusteringar

Med Adobe Premiere Elements kan du ändra klippets interna egenskaper, t.ex. färg och ljus. Du kan även förbättra kvaliteten på videomaterialet med hjälp av verktyget SmartFix i snabbvyn.

Om du vill visa panelen Justeringar markerar du klippet på tidslinjen och klickar på Justera till höger på arbetsytan.

Använda effekter i ett klipp

 1. Välj klippet via tidslinjen i snabbvyn.

 2. Klicka på reglaget Effekter i åtgärdsfältet.

 3. Dra en effekt (till exempel effekten Linsöverstrålning) från panelen Effekter till klippet för att använda effekten.

  Effekten Linsöverstrålning vald

 4. (Valfritt) Använd alternativen på panelen Använda effekter om du vill ändra effekten.

  Panelen Använda effekter

Lägga till rörelsetitlar

Du kan designa rörliga titlar och grafik i Adobe Premiere Elements. Titlar kan användas för allt från att identifiera personer och platser i filmen till att visa professionella filmeftertexter. Du kan skapa en egen titeltext för klippet eller använda en titelmall.

Rörelsetitlar är färdiga att användas och de kan anpassas. Rörelsetitelmallar läses in i förväg med animerad grafik, stiliserad text och bakgrundsformat.  

 1. På tidslinjen i snabbvyn drar du indikatorn för aktuell tid till det klipp i vilket du vill lägga till en titel.

 2. Klicka på Titlar & text i åtgärdsfältet.

 3. Välj önskad kategori bland Rörelsetitlar, välj ett tema och välj slutligen en mall på panelen Titlar & text.

  Panelen Titlar och text

 4. Dra den markerade mallen till tidslinjen.

 5. Om det behövs kan du använda panelen Justera när du vill ändra titelns egenskaper.

Montera filmklipp

Det snabbaste sättet att montera filmklipp är att använda tidslinjen i snabbvyn. Tidslinjen i snabbvyn är ett förenklat gränssnitt där du snabbt kan redigera klipp.

Om du vill montera filmklipp:

 1. Klicka på Lägg till media och välj Elements Organizer i videoredigeraren.

 2. Dra och släpp de klipp som du vill använda i filmen på tidslinjen.

 3. Ändra ordningen på klippen efter behov genom att dra dem till den plats där de ska finnas på tidslinjen.

 4. Klicka på Spela upp när du vill visa den monterade filmen.

Tidslinjen i snabbvyn

Redigera filmklipp

Adobe Premiere Elements innehåller videoredigeringsverktyg som uppfyller många behov. Du kan dela upp långa klipp för enklare hantering och förhandsvisa eller trimma klipp så att endast de viktiga avsnitten bevaras. Du kan också konfigurera klippegenskaper som hastighet, riktning och längd.

Dela ett klipp

Om du har långa klipp kan du dela upp dem i mindre klipp. Mindre klipp är enklare att hantera och redigera.

 1. Välj klippet i tidslinjen i snabbvyn.

 2. Dra indikatorn för aktuell tid till den punkt där du vill dela klippet.

 3. Klicka på saxikonen om du vill dela klippet i två delar.

  Dela ett klipp med saxikonen

 4. Markera det avsnitt som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Trimma ett klipp

Med trimning kan du hålla ett filmklipp på önskad längd. Du kan också ta bort mindre bra avsnitt från början eller slutet av ett klipp.

 1. Välj klippet i tidslinjen i snabbvyn.

 2. Dra klippets vertikala kanter åt vänster eller höger när du vill korta ned klippet.

Lägga till en övergång

Övergångar hjälper dig att skapa visuell kontinuitet mellan på varandra följande klipp och skapa jämna övergångar från ett avsnitt till ett annat i filmen.   

 1. Välj klippet i tidslinjen i snabbvyn.

 2. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet.

 3. Dra en övergång (till exempel Lös upp tvärs över) från panelen Övergångar mellan två klipp för en jämn övergång från ett avsnitt till ett annat med visuell kontinuitet.

  Markera en övergång

 4. (Valfritt) Ändra övergångens egenskaper i dialogrutan Övergångsjusteringar.

  Ändra egenskaper för övergångar

 5. Klicka på Klar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto