Illustrator resminizi oluşturma ve işleme için birçok araç sağlar. Bu galeriler her araçla ilgili hızlı bir genel bakış sağlar.

Illustrator aşağıdaki seçim araçlarını sunar:

1_Selection Tool
2_Direct Selection Tool
3_Group Selection Tool
4_Magic Wand toolSeçim aracı (V), nesnelerin tamamını seçer. Bkz. Seçim aracıyla nesne seçme
.Doğrudan Seçim aracı (A), nesneler içindeki noktaları veya yol parçalarını seçer. Bkz. Yolları, parçaları ve bağlantı noktalarını seçme
.Grup Seçimi aracı, gruplar içindeki nesneleri ve grupları seçer. Bkz. Grup Seçimi aracıyla nesneleri ve grupları seçme
.Sihirli Değnek aracı (Y), benzer niteliklere sahip nesneleri seçer. Bkz. Sihirli Değnek aracıyla nesne seçme
.Kement aracı (Q), nesneler içindeki noktaları veya yol parçalarını seçer. Bkz. Kement aracıyla nesne seçme
.Çalışma Yüzeyi aracı, yazdırma veya dışa aktarma için ayrı çalışma yüzeyleri oluşturur. Bkz. Çalışma yüzeyi oluşturma
.

Illustrator aşağıdaki çizim araçlarını sunar:Kalem aracı (P), nesne oluşturmak üzere düz ve eğri çizgiler çizer. Bkz. Kalem aracıyla çizim yapma
.Bağlantı Noktası Ekleme aracı (+), yollara bağlantı noktaları ekler. Bkz.Bağlantı noktası ekleme ve silme
.Bağlantı Noktası Silme aracı (-), yollardan bağlantı noktalarını siler. Bkz.Bağlantı noktası ekleme ve silme
.Bağlantı Noktası Dönüştürme aracı (Shift+C), yumuşak noktaları köşe noktalarına veya köşe noktalarını yumuşak noktalara dönüştürür. Bkz. Yumuşak noktalarla köşe noktaları arasında dönüştürme
.Çizgi Parçası aracı (\), ayrı ayrı düz çizgi parçaları çizer. Bkz. Çizgi Parçası aracıyla düz çizgiler çizme
.Yay aracı, ayrı ayrı içbükey veya dışbükey eğri parçaları çizer. Bkz. Yay çizme
.Spiral aracı, saat yönünde ve saat yönünün tersine spiraller çizer. Bkz. Spiral çizme
.Dikdörtgen Izgara aracı, dikdörtgen ızgaralar çizer. Bkz. Dikdörtgen ızgaralar çizme
.Yuvarlak Izgara aracı, dairesel ızgaralar çizer. Bkz. Dairesel (yuvarlak) ızgaralar çizme
.Dikdörtgen aracı (M), kareler ve dikdörtgenler çizer. Bkz. Dikdörtgenler ve kareler çizme
.Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracı, yuvarlak köşeli kareler ve dikdörtgenler çizer. Bkz. Dikdörtgenler ve kareler çizme
.Elips aracı (L), daireler ve ovaller çizer. Bkz. Elips çizme
.Çokgen aracı, eşkenarlı, çok kenarlı şekiller çizer. Bkz. Çokgen çizme
.Yıldız aracı, yıldızlar çizer. Bkz. Yıldız çizme
.Mercek Parlaması aracı, mercek parlamasına veya güneş parlamasına benzer efektler oluşturur. Bkz. Mercek parlaması çizme
.Kurşun Kalem aracı (N), serbest çizgiler çizer ve düzenler. Bkz. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
.Düzgünleştirme aracı, Bezier yollarını düzgünleştirir. Bkz. Yolları düzgünleştirme
.Yol Silme aracı, nesneden yollar ve bağlantı noktaları siler. Bkz. Resim silme
.Perspektif Izgarası, perspektifte resim oluşturmanıza ve işlemenize olanak sağlar. Bkz. Perspektif Izgarası hakkında
.Perspektif Seçimi aracı; nesneleri, metni ve sembolleri perspektife getirmenize, nesneleri perspektife taşımanıza ve nesneleri geçerli yönlerine paralel olarak dikey taşımanıza olanak sağlar. Bkz. Perspektif Izgarası hakkında
.

.

Illustrator aşağıdaki yazım araçlarını sunar:Yazım aracı (T), tek tek yazı ve yazı kapları oluşturup yazı girmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Bkz. Alana metin girme
.Alan Metni aracı, kapalı yolları yazı kaplarına dönüştürür ve içlerine metin girip düzenlemenizi sağlar. Bkz. Alana metin girme
.Yola Yazma aracı, yolları yazı yollarına dönüştürür ve içlerine metin girip düzenlemenizi sağlar. Bkz. Yola yazma oluşturma
.Dikey Metin aracı, dikey metin ve dikey metin kapları oluşturup dikey metin girmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Bkz. Alana metin girme
.Dikey Alan Metni aracı, kapalı yolları dikey yazı kaplarına dönüştürür ve içlerine metin girip düzenlemenizi sağlar. Bkz. Alana metin girme
.Dikey Yola Yazma aracı, yolları dikey yazı yollarına dönüştürür ve içlerine metin girip düzenlemenizi sağlar. Bkz. Yola yazma oluşturma
.

Illustrator aşağıdaki boyama araçlarını sunar:Boya Fırçası aracı (B), hem serbest ve kaligrafik çizgiler hem de yollar üzerine resim, desenler ve saçılma fırça darbeleri çizer. Bkz. Yol çizerken aynı zamanda fırça darbeleri uygulama
.Izgara aracı (U), ızgaralar ve ızgara zarfları oluşturur ve düzenler. Bkz. Kafes nesneleri oluşturma
.Degrade aracı (G), başlangıç ve bitiş noktalarını, nesne içindeki degradelerin açısını ayarlar ya da nesnelere degrade uygular. Bkz. Nesneye degrade uygulama
.Damlalık aracı (I), nesnelerden örnekleme yapar ve efektler de dahil olmak üzere renk, tür ve görünüm niteliklerini uygular. Bkz. Damlalık aracını kullanarak görünüm niteliklerini kopyalama
.Canlı Boyama Kovası aracı (K), Canlı Boyama gruplarının yüzeylerini ve kenarlarını mevcut boyama nitelikleriyle boyar. Bkz. Canlı Boyama Kovası aracıyla boyama
.Canlı Boyama Seçimi (Shift-L) aracı, Canlı Boyama grupları içindeki yüzeyleri ve kenarları seçer. Bkz. Canlı Boyama gruplarındaki öğeleri seçme
.Ölçü aracı, iki nokta arasındaki uzaklığı ölçer. Bkz. Nesneler arasındaki uzaklığı ölçme
.Kabarcık Fırçası aracı (Shift B), aynı rengi paylaşan ve yığın sırasında bitişik olan kaligrafi fırçası yollarını otomatik olarak genişleten ve birleştiren yolları çizer. Bkz. Kabarcık Fırçası aracıyla yolları çizme ve birleştirme
.

Illustrator uygulaması, nesneleri yeniden şekillendirmek için aşağıdaki araçları sunar:


Döndürme aracı (R), nesneleri sabit bir nokta etrafında döndürür. Bkz. Nesneleri döndürme.


Yansıtma aracı (O), nesneleri sabit bir eksen üzerinde çevirir. Bkz. Nesneleri yansıtma veya çevirme.


Ölçek aracı (S), nesneleri sabit bir nokta çevresinde yeniden boyutlandırır. Bkz. Nesneleri ölçekleme.


Yamultma aracı, nesneleri sabit bir nokta etrafında eğriltir. Bkz.Nesneleri Eğme aracıeğriltme.


Yeniden Şekillendir aracı, yolun genel ayrıntılarını olduğu gibi koruyarak seçilen bağlantı noktalarını ayarlar. Bkz. Genel şeklini bozmadan bir yolun parçalarını uzatma.


Serbest Dönüştürme aracı (E), bir seçimi ölçekler,döndürür,veya eğriltir.


Karışım aracı (W), birden çok nesnenin rengi ve şekli arasında geçiş oluşturan bir dizi nesne oluşturur. Bkz. Karışım oluşturma.


Genişlik aracı (Shift+W) değişken genişliğe sahip bir kontur oluşturmanıza olanak verir. Bkz. Genişlik aracını kullanma.


Çarpıtma aracı (Shift+R), nesneleri imlecin hareketiyle (kili şekillendirir gibi) şekillendirir. Bkz. Nesneleri bir sıvılaştırma aracını kullanarak deforme etme.


Burgu aracı, bir nesne içinde girdapvari deformasyonlar oluşturur. Bkz. Nesneleri bir sıvılaştırma aracını kullanarak deforme etme.


Büzme aracı, kontrol noktalarını imlece doğru hareket ettirerek bir nesneyi söndürür. Bkz. Nesneleri bir sıvılaştırma aracını kullanarak deforme etme.


Şişirme aracı, kontrol noktalarını imleçten uzaklaştırarak bir nesneyi şişirir. Bkz. Nesneleri bir sıvılaştırma aracını kullanarak deforme etme.


Tarak aracı, bir nesnenin anahatlarına rastgele eğri ayrıntılar ekler. Bkz. Nesneleri bir sıvılaştırma aracını kullanarak deforme etme.


Kristalleştirme aracı, bir nesnenin anahatlarına sivri uçlu rastgele ayrıntılar ekler. Bkz. Nesneleri bir sıvılaştırma aracını kullanarak deforme etme.


Kırışıklık aracı, bir nesnenin anahatlarına kırışık benzeri ayrıntılar ekler. Bkz. Nesneleri bir sıvılaştırma aracını kullanarak deforme etme.


Şekil Oluşturucu aracı; özel, karmaşık şekiller oluşturmak için basit şekilleri birleştirir. Bkz. Şekil Oluşturucu aracını kullanarak yeni şekiller oluşturma.

  Kukla Çarpıtma aracı, raptiye eklemenize ve raptiyeleri taşıyıp döndürerek çalışma yüzeyinize kolaylıkla farklı pozisyonlar ve görünümler vermenize olanak tanır. Bkz. Kukla Çarpıtma aracı.      

Dilimleme ve kesme aracı galerisi

Illustrator uygulaması, nesneleri dilimlemek ve kesmek için aşağıdaki araçları sunar:Dilim aracı, resmi ayrı web görüntülerine böler.Dilimler oluşturmaDilim Seçimi aracı (Shift-K), Web dilimlerini seçer. Bkz. Dilimleri seçmeSilgi aracı (Shift-E); nesnenin, aracı üzerinde sürüklediğiniz alanlarını siler. Bkz. Silgi aracını kullanarak nesneleri silmeMakas aracı (C), yolları belirlenen noktalardan keser. Bkz. Yolu bölmeBıçak aracı, nesneleri ve yolları keser. Bkz. Bıçak aracıyla nesneleri kesme
.

Sembolizm araçları, sembol örneği kümeleri oluşturmanızı ve değiştirmenizi sağlar. Sembol Spreyi aracını kullanarak sembol kümesi oluşturabilirsiniz. Kümedeki örneklerin sıklığını, rengini, konumunu, boyutunu, dönüşünü, saydamlığını ve stilini, diğer sembolizm araçlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.Sembol Spreyi aracı (Shift+S), resme birden çok sembol örneğini küme halinde yerleştirir. Bkz. Sembol kümeleri oluşturma
.Sembol Yer Değiştirme aracı, sembol örneklerini taşır ve yığın sıralamasını değiştirir. Bkz. Kümedeki sembol örneklerinin yığın sıralamasını değiştirme
.Sembol Ezici aracı, sembol örneklerini birbirine yaklaştırır veya birbirinden uzaklaştırır. Bkz. Sembol örneklerini bir araya toplama veya dağıtma
.Sembol Boyutlandırıcı aracı, sembol örneklerini yeniden boyutlandırır. Bkz. Sembol örneklerini yeniden boyutlandırma
.Sembol Çevirici aracı, sembol örneklerini döndürür. Bkz. Sembol örneklerini döndürme
.Sembol Boyayıcı aracı, sembol örneklerini renklendirir. Bkz. Sembol örneklerini boyama
.Sembol Perdeleyici aracı, sembol örneklerine opaklık uygular. Bkz. Sembol örneklerinin saydamlığını ayarlama
.Sembol Stilcisi aracı, sembol örneklerine seçilen stili uygular. Bkz. Sembol örneklerine grafik stili uygulama
.

Illustrator, her biri farklı türden bir grafik oluşturmak için dokuz grafik aracı sunar. Seçeceğiniz grafik türü, iletmek istediğiniz bilgilere bağlıdır. Bkz. Grafik oluşturma.Sütun Grafik aracı (J), verileri dikey sütunlar kullanarak karşılaştıran grafikler oluşturur.Yığınlanmış Sütun Grafik aracı, sütun grafiklere benzeyen grafikler oluşturur; ancak sütunları yan yana değil, üst üste dizer. Bu grafik türü, parçaların toplama oranını göstermek için yararlıdır.Çubuk Grafik aracı, sütun grafiklere benzeyen grafikler oluşturur; ancak çubukları dikey değil yatay olarak konumlandırır.Yığınlanmış Çubuk Grafik aracı, yığınlanmış sütun grafiklere benzeyen grafikler oluşturur; ancak çubukları dikey değil yatay olarak dizer.Çizgi Grafik aracı, bir veya birden çok değer kümesini temsil eden noktaları kullanarak ve her kümedeki noktaların farklı bir çizgiyle birleştirildiği grafikler oluşturur. Bu türden grafikler çoğunlukla, belirli bir zaman aralığı içinde bir veya birden çok konunun eğilimlerini göstermekte kullanılır.Alan Grafiği aracı, çizgi grafiklere benzeyen grafikler oluşturur; ancak değerlerdeki değişikliklerin yanı sıra toplamları da vurgular.Saçılma Grafik aracı, x ve y eksenleri boyunca eşlenmiş koordinat kümeleri olarak veri noktaları yerleştiren grafikler oluşturur. Saçılma grafikleri, verilerdeki dağılım kalıplarını veya eğilimleri belirlemekte yararlıdır. Ayrıca, değişkenlerin birbirini etkileyip etkilemediğini de gösterirler.Pasta Grafiği aracı, karşılaştırılan değerlerin göreli yüzdelerini dilimlerle temsil eden dairesel grafikler oluşturur.Radar Grafik aracı, zaman içinde veya belirli kategorilerdeki belirli noktalarda yer alan değer kümelerini karşılaştıran grafikler oluşturur ve dairesel biçimde görüntülenir. Bu türden grafiklere ağ grafik de denir.

Illustrator, çalışma yüzeyinde dolaşmak ve çalışma yüzeyinin görünümünü kontrol etmek için aşağıdaki araçları sunar:El aracı (H), Illustrator çalışma yüzeyini, illüstrasyon penceresi içinde taşır.Baskı Döşeme aracı, resmin, basılı sayfanın neresinde yer alacağını kontrol etmek için sayfa ızgarasını ayarlar.Yakınlaştırma aracı (Z), illüstrasyon penceresindeki görünümün büyütme oranını artırır veya düşürür.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi