אודות קביעות הדפסה מתקדמות

אם קביעות ההדפסה הרגילות אינן מפיקות את התוצאות שלהן אתם מצפים, ייתכן שיהיה עליכם לציין אפשרויות בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup. לדוגמה, אם הפלט המודפס אינו תואם למראה המסמך המוצג על המסך, ייתכן שיהיה עליכם לנסות להדפיס את המסמך כתמונה (מדפסות PostScript בלבד). או, אם מסמך PDF משתמש בגופן שאינו מוטמע, עליכם להוריד את הגופנים למדפסת בשעת הדפסת המסמך.

אפשרויות הדפסה מתקדמות נוספות ב- Acrobat Pro DC מאפשרות הוספה של סימני מדפסת לפלט המודפס ובחירה באופן הטיפול בצבעים.

קביעת אפשרויות הדפסה מתקדמות (Acrobat Standard)

תיבת הדו-שיח Advanced Print זמינה עבור מדפסות PostScript ומדפסות מסוגים אחרים.

 1. בתיבת הדו-שיח Print, לחצו על Advanced.

  הערה:

  כדי ללמוד עוד על אפשרות כלשהי, בחרו בה. תיאור של האפשרות מופיע בתחתית תיבת הדו-שיח.

 2. קבעו אפשרויות ולחצו על OK.

  הערה:

  Acrobat קובע את רמת PostScript באופן אוטומטי בהתבסס על המדפסת שנבחרה.

קביעת אפשרויות הדפסה מתקדמות (Acrobat Pro DC)

קביעות הדפסה נשמרות עד שמשנים אותן. כאשר משנים את הקביעה הקיימת באפשרות, ערך הקביעות משתנה באופן אוטומטי מ- Acrobat Default ל- Custom והקביעות החדשות נשמרות. כמו כן, ניתן לשמור קביעות מותאמות אישית בשם ייחודי.

 1. בתיבת הדו-שיח Print, לחצו על Advanced.

 2. אם קיים קובץ קביעות מדפסת מותאמות אישית המכיל את הקביעות הרצויות, בחרו בקובץ זה מהתפריט Settings. אם לא קיים קובץ כזה, בחרו Acrobat Default.

  הערה:

  כדי ללמוד עוד על אפשרות כלשהי, בחרו בה. תיאור של האפשרות מופיע בתחתית תיבת הדו-שיח.

 3. אם הדפסה רגילה אינה מפיקה את התוצאות הרצויות, בחרו באפשרות Print As Image ובחרו רזולוציה מתוך הרשימה הנפתחת.

 4. בחרו באחד מהאזורים המוצגים בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Advanced Print Setup, והגדירו אפשרויות לפלט ללא הפרדות צבע או לפלט של הפרדות צבע.

  הערה:

  חלק מהאפשרויות שקיימות בתיבת הדו-שיח הכללית Print משפיעות על הקביעות בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup. לדוגמה, בחירה באפשרות Print Color As Black (‏Windows) משפיעה על קביעות הצבע בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup.

  הערה:

  Acrobat קובע את רמת PostScript באופן אוטומטי בהתבסס על המדפסת שנבחרה.

 5. כדי לשמור את הקביעות בשם ייחודי, לחצו על Save As, ציינו שם קובץ ולחצו על OK.

 6. לחצו על OK כדי לקבל את הקביעות ולחזור לתיבת הדו-שיח Print.

אפשרויות PostScript

השתמשו בחלונית PostScript Options בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup כדי לקבוע אפשרויות עבור מדפסת PostScript מסוימת. אפשרויות אלה כוללות אפשרויות לטיפול בגופנים שאינם מותקנים במדפסת ואפשרויות להורדת גופנים אסייתיים. אם קובץ PDF מכיל קביעות התלויות בהתקן, כגון רשתות הדפסה ופונקציות העברה, ניתן לשלוח קביעות אלו בפלט PostScript כדי לעקוף את קביעות ברירת המחדל שבמדפסת. כדי שתוכלו להשתמש באפשרויות אלו, עליכם להיות מחוברים למדפסת PostScript, או לוודא שמותקן מנהל מדפסת PostScript עם קובץ PPD שנבחר.

Font And Resource Policy

קובע כיצד יישלחו גופנים ומשאבים במסמך למדפסת כאשר גופנים ומשאבים אלה אינם קיימים במדפסת.

Send At Start

מוריד את כל הגופנים והמשאבים בתחילת משימת ההדפסה. הגופנים והמשאבים נשארים במדפסת עד לסיום הדפסת המשימה. אפשרות זו היא המהירה ביותר אך היא משתמשת בכמות הגדולה ביותר של זיכרון מדפסת.

Send By Range

מוריד גופנים ומשאבים לפני הדפסת העמוד הראשון שעושה בהם שימוש, ולאחר מכן מוחק אותם כאשר אין בהם עוד צורך. אפשרות זו משתמשת בכמות קטנה יותר של זיכרון מדפסת. עם זאת, אם מעבד PostScript מסדר מחדש את העמודים במועד מאוחר יותר בתהליך העבודה, ייתכן שהגופן שהורד לא יהיה הגופן הנכון, והתוצאה תהיה גופנים חסרים. ייתכן שאפשרות זו לא תפעל במדפסות מסוימות.

Send For Each Page

מוריד את כל הגופנים והמשאבים לעמוד נתון לפני שהוא מודפס, ולאחר מכן מוחק את הגופנים כאשר הדפסת העמוד מסתיימת. אפשרות זו משתמשת בכמות הקטנה ביותר של זיכרון מדפסת.

Print Method ‏(Acrobat Pro DC)

קובע איזו רמה של PostScript להפיק בעמודים. בחרו ברמה של PostScript המתאימה למדפסת שברשותכם.

Language ‏(Acrobat Pro DC)

קובע איזו רמה של PostScript להפיק בעמודים. בחרו ברמה של PostScript המתאימה למדפסת שברשותכם.

Download Asian Fonts

מדפיס מסמכים עם גופנים אסייתיים שאינם מותקנים במדפסת או מוטמעים במסמך PDF. יש לוודא כי הגופנים האסייתיים נמצאים במערכת שבשימוש.

Emit Undercolor Removal/Black Generation ‏(Acrobat Pro DC)

הפקת שחור מחשבת את כמות השחור שישמש להפקת צבע. הסרת צבע תחתון (UCR) מפחיתה את הצבעים ציאן, מגנטה וצהוב כדי לפצות על הצבע השחור שנוסף על-ידי הפקת השחור. מאחר שהסרת הצבע התחתון משתמשת בפחות דיו, היא משמשת להדפסת עיתונים ולהדפסה על נייר ללא ציפוי.

Emit Halftones (‏Acrobat Pro DC)

מאפשר להשמיט רשתות הדפסה מוטמעות במקום להשתמש בהן בהתקן הפלט. נתוני רשת הדפסה שולטים בכמות הדיו המודפס במיקום מסוים על גבי הנייר. שינוי גודל ודחיסות הנקודה יוצר אשליה של וריאציות של גווני אפור או צבע רציף. בתמונת CMYK, נעשה שימוש בארבע רשתות הדפסה: אחת לכל צבע דיו שנעשה בו שימוש בתהליך ההדפסה.

Emit Transfer Functions ‏(Acrobat Pro DC)

מפיק פונקציות העברה מוטמעות. פונקציות ההעברה משמשות בדרך כלל לפיצוי על התפשטות נקודה או התכווצות נקודה, שעלולה להתרחש בהעברת תמונה לסרט צילום. התפשטות נקודה מתרחשת כשנקודות צבע הדיו היוצרות את התמונה המודפסת גדולות יותר (לדוגמה, עקב התפשטות על גבי הנייר) מאשר ברשת ההדפסה. התכווצות נקודה מתרחשת כשהנקודות המודפסות הן קטנות יותר. בעזרת אפשרות זו, פונקציות ההעברה מוחלות על הקובץ כשמפיקים פלט של הקובץ.

Emit Flatness ‏(Acrobat Pro DC)

מאפשר להשתמש בערך השיטוח של מסמך PDF אם מסמך PDF כבר כולל קביעות שיטוח. אם מסמך PDF אינו כולל קביעות שיטוח, Acrobat שולט בשיטוח בהדפסת PostScript. ערך השיטוח קובע את הגבול למידת ההתקרבות של Acrobat להדפסת עקומה.

Emit PS Form Objects ‏(Acrobat Pro DC)

משמיט עצמים של PostScript עבור עצמי XObject בתוך ה- PDF. בחירה באפשרות זו עלולה להקטין את הגודל הכולל של משימת ההדפסה, אך עלולה להגדיל את זיכרון המדפסת שנעשה בו שימוש. עצם XObject הוא מכל של עצמים גרפיים (כולל עצמי נתיב, עצמי מלל ותמונות שנדגמו) במסמך PDF. עצמי XObjects יוצרים תיאור יחיד לעצמים מורכבים היכולים להופיע מספר רב של פעמים במסמך אחד, כגון תמונות רקע או סמלי לוגו של חברה.

Discolored Background Correction

מונע בעיות הדפסה כגון תיבות אדומות מעל הגרפיקה או עמודים שמודפסים בשיקוף או הפוכים. בעיות מסוג זה עשויות להתרחש כאשר Acrobat או Reader אינם יכולים להשתמש ביומני עיבוד צבע (CRD) המוגדרים כברירת מחדל בחלק ממדפסות PostScript.

Always Use Host Collation (‏Acrobat Pro DC)

מציין אם ברצונכם ש- Acrobat ישתמש תמיד באיסוף מבוסס-מארח להדפסה, מבלי לבדוק את מנהל המדפסת. Acrobat משתמש באיסוף של המדפסת כברירת מחדל. איסוף של המדפסת שולח את משימת ההדפסה בנפרד למדפסת ומאפשר לה לקבוע כיצד לאסוף את הדפים. לדוגמה, אם תשלחו שני עותקים של משימת הדפסה הכוללת שני עמודים, המדפסת תקבל שתי משימות של שני עמודים. איסוף מבוסס-מארח קובע ב- Acrobat כיצד לאסוף את הדפים, ולאחר מכן שולח את המשימה למדפסת. לדוגמה, אם תשלחו שני עותקים של משימת הדפסה הכוללת שני עמודים, המדפסת תקבל משימת הדפסה מאורגנת אחת של ארבעה עמודים.

Print As Image

מדפיס כתמונות מסוג מפת סיביות (bitmap). בחרו באפשרות זו אם הדפסה רגילה אינה מפיקה את התוצאות הרצויות, וקבעו את הרזולוציה. אפשרות זו זמינה רק למדפסות PostScript.

הורדת גופנים אסייתיים למדפסת

בחרו באפשרות Download Asian Fonts בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup אם ברצונכם להדפיס קובץ PDF שכולל גופנים אסייתיים שאינם מותקנים במדפסת או מוטמעים במסמך. תתבצע הורדה של גופנים מוטמעים ללא קשר לבחירה באפשרות זו. תוכלו להשתמש באפשרות זו במדפסת PostScript Level 2 ומעלה. כדי שהגופנים האסייתיים יהיו זמינים להורדה למדפסת, ודאו שהורדתם את הגופנים למחשב על-ידי שימוש באפשרות ההתקנה Complete או Custom במהלך ההתקנה של Acrobat.

אם לא בוחרים באפשרות Download Asian Fonts, קובץ ה- PDF יודפס כהלכה רק אם הגופנים המאוזכרים יותקנו במדפסת. אם המדפסת מכילה גופנים דומים, היא תבצע החלפה של גופני המסמך בגופנים אלה. אם לא קיימים גופנים מתאימים במדפסת, ייעשה שימוש בגופן Courier למלל.

אם האפשרות Download Asian Fonts אינה מפיקה את התוצאות הרצויות, הדפיסו את מסמך PDF כתמונת מפת סיביות. הדפסת מסמך כתמונה עשויה להימשך זמן רב יותר מאשר שימוש בגופן מדפסת חלופי.

הערה:

קיימים גופנים שאינם ניתנים להורדה למדפסת, משום שהגופן הוא מפת סיביות או משום שקיימת הגבלה על הטמעת גופנים במסמך זה. במקרים אלה, נעשה שימוש בגופן חלופי להדפסה, וייתכן שהפלט המודפס לא יהיה תואם לתצוגת המסך.

אפשרויות פלט‏ (‏Acrobat Pro DC)

השתמשו בחלונית Output בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup כדי לקבוע אפשרויות פלט.

Color

מציג אפשרויות ללא הפרדה ועם הפרדה. אפשרויות אחרות יהפכו להיות זמינות בחלונית Output על פי הבחירות שביצעתם בתפריט זה. לקבלת מידע נוסף על פלט ללא הפרדת צבע ועם הפרדת צבע, ראו הדפסת צבע.

Flip

מציין את כיוון העמוד במדיה. בצעו היפוך אופקי במסמכים שכיוון הקריאה בהם שגוי והיפוך אנכי לשינוי הכיוון האנכי. אפשרות זו מופעלת רק בהפרדות צבע והיא מושבתת ללא הפרדות צבע.

Negative

בחרו באפשרות זו כדי להדפיס את המסמך במהופך. לדוגמה, בפלט שיתקבל, שחור יוצג כלבן. אפשרות זו מופעלת רק בהפרדות צבע והיא מושבתת ללא הפרדות צבע.

Screening

מציין את שילובי השורות לאינץ' (lpi) ונקודות לאינץ' (dpi).

Trapping

מציין אם ההשמנה כבויה. לחצו על Trap Presets כדי לנהל את קביעות ההשמנה המוגדרות מראש.

Transparency Flattener Preset

משטח עצמים שקופים בהתאם לקביעות המוגדרות מראש שנבחרו.

Simulate Overprinting

מדמה את השפעת הדפסת רכב של צבעי דיו ספוט בפלט ללא הפרדה, וממיר צבעי ספוט לצבעי פרוצס לצורך ההדפסה; במסמך עצמו לא חל כל שינוי. אפשרות זו שימושית להתקני הדפסה שאינם תומכים בהדפסת רכב, והיא זמינה רק אם בחרתם באפשרות Composite בתפריט Color. אם בכוונתכם להשתמש בקובץ להפרדות צבע ב- RIP ‏(מעבד תמונות רישות) או לפלט סופי, אל תבחרו באפשרות זו.

הערה:

בשעת הדפסה למדפסת התומכת באוברפרינט, ודאו שאפשרות זו לא נבחרה, כך שניתן להשתמש ביכולות האוברפרינט המקוריות של המדפסת.

Use Maximum Available JPEG2000 Image Resolution

אפשרות זו שולטת בנתוני התקדמות הרזולוציה, אם קיימים, הנמצאים בשימוש בשעת הפקת PostScript. בשעת בחירה באפשרות זו, נעשה שימוש בנתוני הרזולוציה המרבית שבתמונה. אם אפשרות זו לא נבחרה, נתוני הרזולוציה יהיו תואמים להגדרות הרזולוציה שבחלונית Transparency Flattening.

Ink Manager

משנה את אופן הטיפול בצבעי דיו בזמן שמסמך PDF פתוח. ראו סקירת Ink Manager.

ציון צפיפות רשת הדפסה (Acrobat Pro DC)

בהדפסה מסחרית, גוון רציף מדומה בעזרת נקודות (הנקראות נקודות Halftone) המודפסות בשורות (הנקראות שורות או שורות רשת הדפסה). השורות מודפסות בזוויות שונות כדי לטשטש את מראה השורות. התפריט Screening במקטע Output של תיבת הדו-שיח Print מציג את הערכות המומלצות של שורות רשת הדפסה כשורות לאינץ' (lpi), ואת הרזולוציה כנקודות לאינץ' (dpi), בהתבסס על קובץ PPD שנבחר. בעת בחירת צבעי דפוס מרשימת הצבעים, הערכים בתיבות Frequency ו- Angle משתנים, ומציגים את צפיפות רשת ההדפסה והזווית לצבע זה.

ערך צפיפות רשת הדפסה גבוה (למשל, ‎150 lpi) גורם להדפסת הנקודות בצפיפות גבוהה, באופן היוצר תמונה חלקה בדפוס. ערך צפיפות נמוך (‎60 lpi עד ‎85 lpi) גורם להדפסת הנקודות רחוק יותר זו מזו, באופן היוצר תמונה גסה יותר. גם גודל הנקודות נקבע על-ידי שורת רשת ההדפסה. ערך צפיפות רשת הדפסה גבוה משתמש בנקודות קטנות, ואילו ערך צפיפות רשת הדפסה נמוך משתמש בנקודות גדולות. הגורם החשוב ביותר בבחירת ערך צפיפות רשת הדפסה הוא סוג מכונת הדפוס שבה יודפס המסמך. שאל את ספק שירותי הדפוס באיזו שורת רשת הדפסה תומכת מכונת הדפוס שלו, ובצע את הבחירות בהתאם.

שורות רשת הדפסה ב- Acrobat
שורות רשת הדפסה‏

A. ‏65‎ lpi: צפיפות גסה להדפסת עלוני חדשות ותלושי הנחה‏ B. ‏‎85 lpi: צפיפות בינונית להדפסת עיתונים‏ C. ‏‎133 lpi: צפיפות גבוהה להדפסת ירחונים בצבע מלא‏ D. ‏‎177 lpi: צפיפות עדינה במיוחד להדפסת דוחות שנתיים ותמונות בספרי אמנות‏ 

קובצי PPD למכונות דפוס ברזולוציה גבוהה מציעים טווח רחב של צפיפויות רשת הדפסה, לצד רזולוציות של מכונות דפוס שונות. קובצי PPD למדפסות ברזולוציה נמוכה מציעים פחות אפשרויות בחירה לשורות רשת הדפסה, בדרך-כלל רשתות גסות של בין ‎53 lpi לבין ‎85 lpi. צפיפויות הרשת הנמוכות מפיקות את התוצאות הטובות ביותר במדפסות ברזולוציה נמוכה. לדוגמה, שימוש בצפיפות רשת עדינה יותר של ‎100 lpi מפחיתה למעשה את איכות התמונות בשעת שימוש במדפסת ברזולוציה נמוכה להפקת הפלט הסופי.

בצעו את השלבים הבאים לציון צפיפות של רשת הדפסה:

 1. בחלונית Output בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לבחור באחד מצפיפויות המסך שהוגדרו מראש ובשילובי רזולוציה של המדפסת, בחרו אפשרות מתוך התפריט Screening.

  • כדי לציין צפיפות רשת הדפסה מותאמת אישית, ברשימת צבעי הדיו בחרו בלוח ההדפסה שיש להתאימו אישית, ולאחר מכן הזינו ערך lpi בתיבה Frequency, ואת ערך זווית המסך בתיבה Angle.

  הערה:

  לפני יצירת רשתות הדפסה משלכם, פנו לספק שירותי הדפוס שלכם לקבלת זוויות וצפיפויות מועדפים. כמו כן, יש לשים לב כי חלק מהתקני הפלט דורסים את הצפיפויות וזוויות הרשת המוגדרות כברירת מחדל.

ציון שכבות אמולסיה ומידת החשיפה של תמונות (Acrobat Pro DC)

בהתאם לסוג מכונת הדפוס שתשמש להדפסה ולאופן העברת המידע מסרט הצילום ללוחות הדפוס, ייתכן שיהיה צורך למסור לספק שירותי הדפוס סרטי צילום נגטיב או פוזיטיב, כשהצד עם שכבת האמולסיה פונה כלפי מעלה או כלפי מטה. אמולסיה מתייחסת לשכבה הרגישה לאור שעל-גבי סרט צילום או נייר. בדרך כלל, ספקי שירותי דפוס בארה"ב דורשים לקבל סרט צילום נגטיב, וספקי שירותי דפוס באירופה וביפן דורשים לקבל סרט צילום פוזיטיב. בדקו עם ספק שירותי הדפוס על איזה צד הוא מעדיף לקבל את שכבת האמולסיה.

כדי לקבוע מהו הצד עם שכבת האמולסיה ומהו הצד ללא שכבת אמולסיה (הנקרא גם בסיס), יש לבדוק את סרט הצילום הסופי בתאורה טובה. צד אחד נראה מבריק יותר מהצד השני. הצד המבריק פחות הוא הצד עם שכבת האמולסיה, והצד המבריק הוא הבסיס.

אפשרויות אמולסיה ב- Acrobat
אפשרויות אמולסיה

A. ‏תמונת פוזיטיב‏ B. ‏Negative‏ C. ‏נגטיב עם שכבת אמולסיה הפונה כלפי מטה 

הערה:

הגדרות האמולסיה וחשיפת התמונה בתיבת הדו-שיח Print ידרסו הגדרות מתנגשות במנהל המדפסת. יש לציין תמיד את הגדרות ההדפסה המשמשות את תיבת הדו-שיח Print.

בצעו את השלבים הבאים כדי לציין אמולסיה ומידת חשיפה:

 1. בחרו Output בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Advanced Print Setup.

 2. באפשרות Color, בחרו Separations.

 3. באפשרות Flip, בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

  None

  אינו מבצע שינויים בכיוון האזור הניתן להצגה. כתב המופיע בתמונה יהיה קריא (כלומר, "קריאה נכונה") כאשר השכבה הרגישה לאור תפנה כלפיכם. זוהי ברירת המחדל.

  Horizontal

  יוצר תמונת מראה של האזור הניתן להצגה בציר אופקי, כלומר "קריאה שגויה".

  Vertical

  יוצר תמונת מראה של האזור הניתן להצגה בציר אופקי, כלומר תמונה הפוכה.

  Horizontal And Vertical

  יוצר תמונת מראה של האזור הניתן להצגה בציר האופקי והאנכי, כלומר "קריאה שגויה". הכתב יהיה קריא כאשר השכבה הרגישה לאור תפנה מכם והלאה. תמונות שמודפסות על סרט צילום מודפסות לעתים קרובות בהתאם לקביעה Horizontal And Vertical.

 4. בחרו באפשרות Negative לסרט צילום נגטיב; בטלו את הבחירה לסרט צילום פוזיטיב.

  הערה:

  האפשרות Negative תהיה זמינה גם אם תבחרו באפשרות In-RIP Separations מהתפריט Color.

הכללת סימנים וגלישות (Acrobat Pro DC)

ניתן למקם סימני מדפסת בעמוד כדי לציין במסמך את הגבולות של תיבות שנתמכות ב- Adobe PDF כגון תיבות חיתוך ותיבות גלישה. סימנים אלה אינם נוספים כתוכן במסמך; אך הם כלולים בפלט PostScript.

האפשרויות בחלונית Marks And Bleeds אינן זמינות במקרים הבאים:

 • קובץ ה- PDF כולל סימני מדפסת שנוספו באמצעות תכונה אחרת של Acrobat, הכלי Add Printer Marks.

 • גודלן של תיבות החיתוך, הגלישה והקיטום זהה. תיבת החיתוך מוגדרת בתיבת הדו-שיח Crop Box (בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Set Page Boxes). אם הגרפיקה מכילה גלישה, ודאו שתיבת החיתוך גדולה מספיק כדי להכיל את תיבת הגלישה וסימני מדפסת אחרים.

סימני מדפסת ב- Acrobat
סימני מדפסת

A. סימני קיטום B. סימני רישום C. נתוני עמוד D. רצועות צבע E. סימני גלישה 
 1. בחרו באפשרות Marks And Bleeds בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Advanced Print Setup.

 2. בחרו את סימני המדפסת שבהם אתם מעוניינים. הסימנים יוצגו בתצוגה המקדימה שנמצאת בצידה השמאלי של תיבת הדו-שיח Advanced Print Setup.

אפשרויות סימנים וגלישות

All Marks

יוצר את כל סימני המדפסת בבת-אחת.

Style

קובע את המראה של הסימנים. ניתן לבחור את סימני ברירת מחדל של InDesign, או סימנים מיישומים אחרים כמפורט.

Line Weight

קובע את עובי הקווים לסימני חיתוך, גלישה וצלבי התאמה.

Trim Marks

מציב סימן בכל פינה של אזור הקיטום כדי לציין את גבולות תיבת הקיטום במסמך PDF.

Bleed Marks

מציב סימן בכל פינה של תיבת הגלישה כדי לציין את גבולות תיבת הגלישה של קובץ PDF. תיבת גלישה מגדירה את כמות השטח העודף של תמונה מחוץ לגודל העמוד שהוגדר.

Registration Marks

מציב סימנים מחוץ לאזור החיתוך לצורך התאמת הפרדות צבע שונות במסמך צבע.

Color Bars

מוסיף ריבוע צבע קטן לכל צבע בגווני אפור או צבע פרוצס. צבעי ספוט שהומרו לצבעי פרוצס מיוצגים באמצעות צבעי פרוצס. ספק השירות משתמש בסימנים אלה להתאמת צפיפות צבע הדיו במכונת הדפוס.

Page Information

מציב נתוני עמוד מחוץ לשטח החיתוך של העמוד. נתוני העמוד כוללים את שם הקובץ, את מספר העמוד, את התאריך והשעה הנוכחיים, ואת שם הפרדת הצבעים.

אפשרויות ניהול צבע‏ (Acrobat Pro DC)

השתמשו בחלונית Color Management בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup כדי לקבוע אפשרויות להדפסת צבע. לקבלת מידע נוסף על הדפסת צבע, ראו הדפסת צבע.

Color Handling

קובע אם ייעשה שימוש בניהול צבע, ואם כן, אם הוא יתבצע ביישום או בהתקן ההדפסה.

Acrobat color management

מאפשר לבחור פרופיל ICC שמתאר את התקן המטרה לפלט.

Printer Color Management

שולח את נתוני הצבע של המסמך יחד עם פרופיל המסמך ישירות למדפסת, ומתיר למדפסת להמיר את המסמך למרחב הצבע שלה. התוצאות המדויקות של המרת הצבעים יכולות להשתנות בין דגמים שונים של מדפסות.

Same as Source (No Color Management)‎

משמיט את כל נתוני ניהול הצבע ושולח את צבע ההתקן למדפסת.

Color Profile

קובע את הפרופיל שבו ייעשה שימוש לטיפול בצבעים במהלך ההדפסה.

Output Color

מציג את צבע הפלט בהתבסס על הקביעות בחלונית Output בתיבת הדו-שיח Advanced Print Setup.

Treat grays as K-only grays

בחרו באפשרות זו כדי להבטיח שכל גוון אפור וכל עצם גרפי שבו ערכי RGB זהים יודפסו בשחור (K) בלבד כאשר מפעילים ניהול צבע ומציינים הדפסת פרופיל CMYK במדפסת PostScript.

Preserve Black

מציין שצבעי CMYK טהורים מבוססי שחור נשמרים כצבעים מבוססי שחור בהמרות CMYK ל- CMYK שעשויות להתרחש כאשר מפעילים ניהול צבע ומציינים הדפסת פרופיל CMYK במדפסת PostScript.

Preserve CMYK Primaries

מציין שצבעי CMYK טהורים, מבוססי גווני בסיס (ציאן בלבד, מגנטה בלבד, צהוב בלבד או שחור בלבד), נשמרים בהמרות של CMYK ל- CMYK שעשויות להתרחש כאשר מפעילים ניהול צבע ומציינים הדפסת פרופיל CMYK במדפסת PostScript.

Apply Output Preview Settings

מדמה את משטח ההדפסה שהוגדר על-ידי ההתקן שזוהה בתפריט Simulation Profile בתיבת הדו-שיח Output Preview. (בחרו Tools ‏> Print Production ‏> Output Preview.) בעזרת אפשרות זו תוכלו לדמות את המראה שיתקבל בהתקן מסוים באמצעות התקן שונה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת