מסמך זה מסביר כיצד להוסיף, לשנות גודל, להזיז או להחליף תמונות ואובייקטים ב-PDF באמצעות Acrobat DC. (אם אתם מחפשים פרטים לגבי עריכה או עיצוב של מלל ב-PDF או עריכה של מסמך PDF סרוק, לחצו על הקישור המתאים לעיל.)

הערה: מסמך זה מספק הוראות עבור Acrobat DC ו- Acrobat 2017. אם אתם משתמשים ב- Acrobat XI, עיינו בעזרה של Acrobat XI.
 

סרטון ערכת לימוד: עריכת מלל ותמונות בקובץ PDF באמצעות Acrobat

למדו כיצד לערוך מלל ותמונות בקובצי PDF באמצעות Acrobat במחשב שולחני, וכיצד לערוך קובצי PDF בהתקנים ניידים באמצעות מנוי של Acrobat Pro.

סרטון (05:07) | מאת מתיו פיצי (train simple)

מיקום תמונה או עצם ב- PDF

 1. פתחו את קובץ ה- PDF ב- Acrobat ולאחר מכן בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Add Image .

  הכלי Edit text & image
 2. בתיבת הדו-שיח Open, אתרו את קובץ התמונה שברצונכם למקם.

 3. בחרו את קובץ התמונה ולחצו על Open.

 4. לחצו על המיקום שבו ברצונכם למקם את התמונה או לחצו תוך כדי גרירה כדי לקבוע את גודל התמונה בזמן המיקום.

  עותק של קובץ התמונה מופיע בעמוד, עם אותה רזולוציה כשל הקובץ המקורי.

 5. השתמשו בנקודות האחיזה של התיבה התוחמת כדי לשנות את גודל התמונה, או בכלים בלוח הימני תחת Objects כדי לבצע Flip,‏ Rotate או Crop של התמונה.

הזזה או שינוי גודל של תמונה או עצם

 1. פתחו את קובץ ה- PDF ב- Acrobat ולאחר מכן בחרו את הכלי המתאים, בהתאם לפריט שאתם מעוניינים להזיז:

  תמונה: בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Edit . כאשר עומדים עם המצביע מעל תמונה ניתנת לעריכה, סמל התמונה מופיע בפינה השמאלית העליונה.

  עצמים אינטראקטיביים: כדי לערוך שדות טופס, לחצנים או עצמים אינטראקטיביים אחרים, בחרו Tools ‏> Rich Media ‏> Select Object .

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להזיז את התמונה או העצם, גררו אותם אל המיקום הרצוי. אין באפשרותכם לגרור תמונות או עצמים אל עמוד אחר (באפשרותכם לגזור ולהדביק אותם במקום זאת בעמוד חדש). כדי להגביל את התנועה למעלה או למטה, או ימינה או שמאלה, הקישו והחזיקו את מקש Shift ולאחר מכן גררו את העצם.
  • כדי לשנות את הגודל של התמונה או העצם, בחרו בהם וגררו נקודת אחיזה. כדי לשמור על יחסי הגודל המקוריים, החזיקו את מקש Shift ולאחר מכן גררו את נקודת האחיזה.

  הערה:

  אם אתם בוחרים עצמים מרובים, באפשרותכם להזיז או לשנות את גודלם ביחד. כדי לבחור עצמים מרובים, הקישו והחזיקו את מקש Shift ולאחר מכן לחצו על העצמים זה אחר זה.

סיבוב, היפוך, חיתוך או החלפה של תמונה

 1. פתחו את קובץ ה- PDF ב- Acrobat ולאחר מכן בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Edit .

 2. בחרו את התמונה (או התמונות) - לחצו על התמונה כדי לבחור אותה.

 3. תחת Objects בלוח הימני, לחצו על אחד מהכלים הבאים:

  Flip Vertical גורם להיפוך אנכי של התמונה על הציר האופקי.

  Flip Horizontal גורם להיפוך אופקי של התמונה על הציר האנכי.

  Rotate Counterclockwise מסובב את התמונה שנבחרה בתשעים מעלות נגד כיוון השעון.

  Rotate Clockwise מסובב את התמונה שנבחרה בתשעים מעלות בכיוון השעון.

  Crop Image חותך את התמונה שנבחרה. גררו נקודת אחיזה כדי לחתוך את התמונה.

  Replace Image מחליף את התמונה שנבחרה בתמונה שבחרתם. אתרו את התמונה החלופית בתיבת הדו-שיח Open ולחצו על Open.

הערה:

כדי לסובב את התמונה שנבחרה באופן ידני, הציבו את המצביע מחוץ לנקודת אחיזה. כאשר הסמן יתחלף במצביעסיבובי, גררו אותו בכיוון שאליו ברצונכם לסובב.

הזזת תמונה או עצם לפני רכיבים אחרים או אחריהם

האפשרות Arrange מאפשרת להזיז תמונה או עצם כך שימוקמו לפני רכיבים אחרים או אחריהם. באפשרותכם לדחוף פריט רמה אחת קדימה או אחורה, או לשלוח אותו כך שיוצב לפני סדר הערימה של רכיבים בעמוד או אחריו.

 1. פתחו את קובץ ה- PDF ב- Acrobat ולאחר מכן בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Edit .

 2. בחרו את העצם (או העצמים) - לחצו על העצם כדי לבחור אותו.

 3. תחת Objects בלוח הימני, לחצו על Arrange ובחרו באפשרות המתאימה.

  לחלופין, תוכלו ללחוץ לחיצה ימנית על העצם (או העצמים) ולהצביע על Arrange ולאחר מכן לבחור באפשרות המתאימה.

  הערה:

  בדפים מורכבים שבהם קשה לבחור עצם, ייתכן שיהיה קל יותר לשנות את הסדר בעזרת הכרטיסייה Content. (בחרו View‏ > Show/Hide‏ > Navigation Panes‏ > Content.)

ישור של תמונות או עצמים

אפשרויות AlignObjects  ‏בחלונית הימנית מאפשרות לכם ליישר עצמים בצורה מדויקת לצד מסוים - left, ‏vertical center, ‏right, ‏top, ‏horizontalcenterו- bottom.

כאשר אתם מיישרים עצמים זה ביחס לזה לפי הקצוות שלהם, אחד מהעצמים אינו זז. לדוגמה, האפשרות left מיישרת את הקצוות השמאליים של העצמים שנבחרו ביחס לקצה השמאלי של העצם השמאלי ביותר. העצם השמאלי ביותר אינו זז, והעצמים האחרים מתיישרים ביחס אליו.

האפשרות horizontal center מיישרת את העצמים שנבחרו בצורה אופקית דרךמרכזהעצמים, והאפשרות vertical center מיישרת את העצמים שנבחרו בצורה אנכית דרך מרכזי העצמים. העצמים מתיישרים לאורך קו אופקי או אנכי שמייצג את הממוצע של המיקומים המקוריים שלהם. ייתכן שעצם לא יזוז אם הוא כבר מיושר לקו האופקי או האנכי.

בהתאם לאפשרות היישור שתבחרו, העצמים יזוזו למעלה, למטה, שמאלה או ימינה, והם עשויים לחפוף לעצם שכבר ממוקם שם. אם אתם רואים חפיפה, תוכלו לבטל את היישור.

 1. פתחו את קובץ ה- PDF ב- Acrobat ולאחר מכן בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Edit .

 2. בחרו את העצם (או העצמים) - הקישו והחזיקו את מקש Shift ולאחר מכן לחצו על העצמים זה אחר זה.

 3. תחת Objects בלוח הימני, לחצו על Align Objects ובחרו באפשרות היישור המתאימה.

  לחלופין, תוכלו ללחוץ לחיצה ימנית על העצם (או העצמים) ולהצביע על האפשרות Align Objects מתפריט ההקשר ולאחר מכן לבחור באפשרות היישור המתאימה מהתפריט המשני.

עריכת תמונה מחוץ ל- Acrobat

באפשרותכם לערוך תמונה או גרפיקה באמצעות יישום אחר, כגון Photoshop‏, Illustrator או Microsoft Paint. בעת שמירת התמונה או הגרפיקה, Acrobat מעדכן באופן אוטומטי את ה- PDF בשינויים. היישומים שמופיעים בתפריט Edit Using תלויים במה שהתקנתם ובסוג התמונה או הגרפיקה שבחרתם. לבחירתכם, באפשרותכם לציין את היישום שברצונכם להשתמש בו.

 1. פתחו את קובץ ה- PDF ב- Acrobat ולאחר מכן בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Edit .

 2. בחרו את התמונה או העצם.

  הערה:

  בחרו פריטים מרובים אם ברצונכם לערוך אותם ביחד באותו קובץ. כדי לערוך את כל התמונות והעצמים בעמוד, לחצו לחיצה ימנית על העמוד ובחרו Select All.

 3. תחת Objects בלוח הימני, לחצו על Edit Using ולאחר מכן בחרו עורך.

  כדי לבחור עורך אחר מזה שהוצע בתפריט, בחרו Open With, אתרו את היישום ולחצו על Open.

  הערה:

  אם תוצג הודעה שתשאל אם להמיר לפרופילי ICC, בחרו באפשרות Don’t Convert. אם חלון המסמך מציג דוגמת לוח שחמט כשהוא נפתח, סימן שלא ניתן לקרוא את נתוני התמונה. 

 4. בצעו את השינויים הרצויים ביישום העריכה החיצוני. זכרו את המגבלות הבאות:
  • אם אתם משנים את הממדים של התמונה, ייתכן שהתמונה לא תתיישר כהלכה ב- PDF.
  • מידע שקיפות נשמר רק עבור מסיכות שמצוינות כערכי אינדקס במרחב צבע מסודר באינדקס.
  • אם אתם עובדים ב- Photoshop, בצעו שיטוח של התמונה.
  • אין תמיכה במסיכות תמונה.
  • אם תשנו את מצבי התמונה בשעת העריכה, ייתכן שתאבדו מידע חשוב שניתן להחיל רק במצב המקורי.
 5. ביישום העריכה, בחרו File ‏> Save. העצם יעודכן ויוצג באופן אוטומטי במסמך PDF כשתעבירו את Acrobat לחזית.

  הערה:

  ב- Photoshop, אם התמונה היא בתבנית שנתמכת ב- Photoshop 6.0 או בגרסה מתקדמת יותר, התמונה לאחר העריכה תישמר בחזרה כמסמך PDF. עם זאת, אם התמונה היא בתבנית שאינה נתמכת, תוכנת Photoshop תטפל בה כתמונת PDF גנרית, והתמונה לאחר העריכה תישמר בדיסק ולא כמסמך PDF.

ייצוא תמונות הכלולות בקובץ PDF לתבנית אחרת

ניתן לשמור כל עמוד (כל המלל, התמונות והעצמים הווקטוריים בעמוד) כתמונה באמצעות הפקודה File ‏> Export To ‏> Image ‏> [סוג התמונה]. ניתן גם לייצא כל תמונה בקובץ PDF לקובץ תמונה נפרד.

לקבלת מידע נוסף, ראו המרה או ייצוא של קובצי PDF לתבניות קובץ אחרות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת