מידע על Forms Tracker‏ |    איסוף וניהול של נתוני טפסים    |

מסמך זה מסביר כיצד לעקוב אחר טפסים ונשלחו ולהציג תגובות באמצעות Tracker. (אם אתה מחפש מידע על יצירת טפסים מאפס, הפצת טפסים, מעקב אחר טפסים או מילוי וחתימה על טפסים, לחץ על הקישור המתאים לעיל. כדי לעיין בתשובות לשאלות נפוצות על טפסים, לחץ על הקישור 'שאלות נפוצות על טפסים').

 

מעקב אחר טפסים

השתמש ברכיב ה- Tracker כדי לנהל טפסים שהפצת או שקיבלת. רכיב ה-Tracker מאפשר לצפות ולערוך את המיקום של קובץ התגובות, לעקוב אילו נמענים הגיבו, להוסיף נמענים, לשלוח הודעה בדוא"ל לכל הנמענים ולצפות בתגובות לטופס.

 1. ב- Acrobat, בחר Edit‏ > Form Options‏ > Track או View‏ > Tracker.

 2. בחלונית הניווט השמאלית, הרחב את התיקייה Forms.

 3. בחר טופס ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את כל התגובות עבור טופס, לחץ על View Responses.

  • כדי לשנות את מיקום קובץ התגובות, ב- Responses File Location, לחץ על Edit File Location.

  • כדי להציג את הטופס המקורי, לחץ על Open Original Form.

  • כדי לשלוח את הטופס לנמענים נוספים, לחץ על Add Recipients.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת