מסמך זה מסביר כיצד להוסיף או להחליף מלל, לתקן שגיאות הקלדה, לשנות גופנים וסוגי גופנים, לכוונן יישור, ולשנות גודל מלל במסמך PDF באמצעות Acrobat DC. (אם אתם מחפשים פרטים לגבי עריכת תמונות, אובייקטים, או קובצי PDF סרוקים, לחצו על הקישור המתאים לעיל.)

הערה: מסמך זה מספק הוראות עבור Acrobat DC ו- Acrobat 2017. אם אתם משתמשים ב- Acrobat XI, עיינו בעזרה של Acrobat XI.

 

עריכת מלל ב- PDF

הכלי Edit Text & Images מאפשר לכם להחליף, לערוך או להוסיף מלל ל- PDF. באפשרותכם לתקן שגיאות הקלדה, לשנות גודל וסוג של גופנים, לבצע התאמות ביישור, להוסיף כתב עילי או כתב תחתי ולשנות את גודל המלל או הפסקאות.

הכלי Edit text & image
פתחו קובץ PDF ב- Acrobat ולאחר מכן בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Edit.

עליכם לערוך עמוד אחד של PDF בכל פעם. עבור עריכה נרחבת יותר או כדי לבצע שינויים כלליים בעיצוב במסמך כולו, ערכו את המסמך המקורי. אם המסמך המקורי אינו זמין, באפשרותכם לשמור את ה- PDF כמסמך Microsoft Word או מצגת PowerPoint‏. לאחר מכן ערכו וצרו מחדש את ה- PDF.

סרטון ערכת לימוד: עריכת מלל ותמונות בקובץ PDF באמצעות Acrobat

למדו כיצד לערוך מלל ותמונות בקובצי PDF באמצעות Acrobat במחשב שולחני, וכיצד לערוך קובצי PDF בהתקנים ניידים באמצעות מנוי של Acrobat Pro.

סרטון (05:07) | מאת מתיו פיצי (train simple)

עיצוב מלל ב-PDF

בעת עריכת מלל, הגלישה של פסקת המלל בתיבת המלל מעוצבת מחדש בהתאם לשינויים. כל תיבת מלל היא עצמאית, והוספת מלל לקטע מלל אחד לא דוחפת למטה תיבת מלל סמוכה או מזרימה אותה מחדש אל העמוד הבא.

 1. בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Edit .

  בחרו Tools‏, Edit PDF‏, Edit
  קווי מתאר מזהים את המלל ואת התמונות שבאפשרותכם לערוך.

 2. בחרו במלל שברצונכם לערוך.
 3. ערכו את המלל באמצעות אחד מהצעדים הבאים:
  • הקלידו מלל חדש שיחליף את המלל שנבחר או לחצו על Delete כדי להסיר אותו.
  • נהלו פריטי רשימה באמצעות פקדי הרשימה (רשימות עם תבליטים ורשימות ממוספרות) תחת Format בחלונית הימנית. ניתן ליצור פריטי רשימה חדשים, להמיר פסקה קיימת לפריט רשימה, להמיר פריט רשימה קיים לפסקה, ולבצע המרה מסוג רשימה אחד לשני.
  • בחרו גופן, גודל גופן או אפשרויות עיצוב אחרות תחת Format בחלונית הימנית. תוכלו גם להשתמש באפשרויות העיצוב המתקדמות, כגון רווח בין שורות, רווח בין תווים, שינוי גודל אופקי, רוחב קו וצבע.
  אפשרויות עיצוב
  אפשרויות העיצוב בחלונית הימנית

  הערה:

  מסיבות משפטיות, יש לרכוש גופן ולהתקין אותו במערכת כדי שניתן יהיה לערוך מלל המשתמש בגופן זה.

  תוכלו לערוך מלל רק אם הגופן ששימש לכתיבתו מותקן במערכת שלכם. אם הגופן אינו מותקן במערכת, אבל הוא מוטמע ב- PDF, תוכלו לשנות רק את הצבע של הגופן או את גודלו. אם הגופן אינו מותקן במערכת או מוטמע ב- PDF, לא תוכלו לערוך את המלל.

 4. לחצו מחוץ לאזור שבחרתם כדי לבטל את הבחירה ולהתחיל מחדש.

הוספה או הסרה של רשימה ממוספרת או רשימה עם תבליטים

ניתן להוסיף פריטים לרשימה ממוספרת או לרשימה עם תבליטים, ליצור פריטי רשימה חדשים, להמיר פסקה קיימת לפריט רשימה, להמיר פריט רשימה קיים לפסקה, ולבצע המרה מסוג רשימה אחד לשני.

 1. בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Edit .

  הערה:

  Acrobat מזהה פסקאות ורשימות בנפרד. לכן, ייתכן שגם הפסקה וגם הרשימה יופיעו באותה תיבה תוחמת בעת העריכה. לאחר שתשמרו את הקובץ שהשתנה או תשמרו אותו בשם אחר, ותפתחו אותו מחדש, הפסקה והרשימה יוצגו בתיבות תוחמות נפרדות.

 2. בצעו את הפעולות הבאות:

  כדי להוסיף או להסיר פריטים מרשימה ממוספרת או מרשימה עם תבליטים:

  • באפשרותכם להוסיף או להסיר פריטים מהרשימה בכל הרמות המקוננות באמצעות אותם פקדים מוכרים שבהם אתם משתמשים ב- MS Office. לדוגמה, הקישו Enter בסוף פריט רשימה כדי להוסיף שורה חדשה. הקישו Backspace כדי להסיר את השורה החדשה ולהחזיר את הסמן לסוף פריט הרשימה הקודם.

  כדי ליצור רשימה ממוספרת או רשימה עם תבליטים:

  1. הציבו את הסמן במסמך במיקום שבו ברצונכם להוסיף רשימה חדשה.
  2. בחרו את סוג הרשימה המתאים (רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת) תחת Format בחלונית הימנית.

  כדי להמיר פסקה קיימת לפריט רשימה:

  • מקמו את הסמן בפסקה ולאחר מכן בחרו את סוג הרשימה המתאים (רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת) תחת Format בחלונית הימנית.

  כדי להמיר פריט רשימה קיים לפסקה:

  1. בחרו את כל הפריטים ברשימה. סוג הרשימה המתאים מסומן תחת Format בחלונית הימנית.
  2. לחצו על סוג הרשימה המסומן.

  כדי לבצע המרה מסוג רשימה אחד לשני:

  1. מקמו את הסמן בפריט הרשימה או בחרו את כל הפריטים ברשימה.
  2. בחרו את סוג הרשימה המתאים (רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת) תחת Format בחלונית הימנית.
  אפשרויות עיצוב
  אפשרויות העיצוב בחלונית הימנית


  הערה:

  ניתן להשתמש גם במקלדת כדי להוסיף פריט רשימה. לדוגמה, לפני פסקה, ניתן להקליד מספר 'א' ואחריו תו הסוגריים הסוגר ')' ולהוסיף רווח אחד. בעקבות זאת, תתווסף רשימה ממוספרת המתחילה ב- 'א)'.

הוספת מלל חדש ל- PDF

באפשרותכם להוסיף או להכניס מלל חדש ל- PDF באמצעות כל אחד מהגופנים המותקנים במערכת.

 1. בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Add Text .

  הכלי Add text
  פתחו קובץ PDF ולאחר מכן בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Add text.

 2. גררו כדי להגדיר את הרוחב של קטע המלל שברצונכם להוסיף.
 3. לקבלת מלל אנכי, לחצו לחיצה ימנית על תיבת המלל ובחרו באפשרות Make Text Direction Vertical.

 4. הכלי Add text מזהה באופן חכם את מאפייני המלל הבאים של המלל הקרוב לנקודת הלחיצה:

  • שם הגופן, גודלו והצבע שלו
  • רווח בין תווים, פסקאות ושורות
  • שינוי גודל אופקי

  מאפייני מלל אלה מוחלים באופן אוטומטי על המלל שתוסיפו בנקודת הלחיצה.

  תוכלו לשנות את מאפייני המלל באמצעות האפשרויות תחת Format בחלונית הימנית.

 5. הקלידו את המלל.
 6. כדי לשנות את גודל תיבת המלל, גררו נקודת אחיזה.
 7. כדי להזיז את תיבת המלל, הציבו את המצביע מעל שורת התיבה התוחמת (הימנעו מנקודות האחיזה). כאשר הסמן מתחלף במצביע הזזה , גררו את התיבה למיקום החדש. כדי לשמור על יישור ביחס לפריטים האחרים ברשימה, לחצו על Shift בזמן הגרירה.

הזזה, סיבוב או שינוי גודל של תיבת מלל

באפשרותכם להזיז או לסובב תיבות מלל בעמוד. הכלי Edit Text & Images יוצר מתאר מסביב לכל תיבת מלל ולכן ברור מהו המלל המושפע. עריכות מוגבלות לעמוד. לא ניתן לגרור קטע מלל לעמוד אחר או להזיז או לסובב מילים או תווים יחידים בתוך תיבת מלל. אך ניתן להעתיק תיבות מלל ולהדביק אותן בעמוד אחר.

שינוי גודל של תיבת מלל גורם להזרמה מחדש של המלל בתוך גבולות תיבת המלל החדשה. הוא אינו משנה את גודל המלל. כדי לשנות את גודל הגופן, ראו עריכה או עיצוב של מלל ב- PDF. בדומה לעריכות מלל אחרות, שינוי הגודל מוגבל לעמוד הנוכחי. מלל אינו זורם אל העמוד הבא.

 1. בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Edit .

 2. לחצו על תיבת המלל שברצונכם להזיז, לסובב או לשנות את גודלה.
  הזזה, סיבוב או שינוי גודל של תיבת מלל
  תיבה תוחמת עם נקודות אחיזה המקיפה את תיבת המלל שלחצתם עליה.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  Move

  הציבו את המצביע מעל שורת התיבה התוחמת (הימנעו מנקודות האחיזה). כאשר הסמן יתחלף במצביע הזזה , גררו את התיבה למיקום הרצוי. לחצו על מקש Shift בזמן הגרירה כדי להגביל את התנועה לתנועה אנכית או אופקית.

  הזזת תיבת מלל

  Rotate

  הציבו את המצביע מחוץ לנקודת אחיזה. כאשר הסמן יתחלף במצביע סיבובי , גררו אותו בכיוון שאליו ברצונכם לסובב.

  סיבוב תיבת מלל

  Resize

  הציבו את המצביע מעל נקודת אחיזה. כאשר הסמן יתחלף במצביע שינוי גודל , גררו את נקודת האחיזה כדי לשנות את גודלו של גוש המלל.

  שינוי גודל של תיבת מלל

הוספה, עריכה או הזזה של מלל בטפסים לא אינטראקטיביים או בזמן חתימה

ארגונים מספקים לעתים קרובות גרסאות PDF של טופסי נייר, ללא שדות טופס אינטראקטיביים (הנקראים "טפסים שטוחים"). השתמשו בכלי Add Text בסרגל הכלים Comment כדי למלא טפסים שאינם אינטראקטיביים או כדי להוסיף מלל למסמכים שעליכם לחתום עליהם. מלל שנוסף באמצעות כלי זה הוא למעשה הערה ואינו משנה את ה- PDF המקורי.

הוספת מלל לקובץ PDF שאינו אינטראקטיבי (טופס שטוח)

 1. בחרו Tools ‏> Comment ‏> Add Text Comment .

 2. לחצו במיקום שבו ברצונכם להוסיף מלל.

 3. בסרגל הכלים Text Properties, בחרו את הצבע, הגופן וגודל הגופן עבור המלל שברצונכם להוסיף.

  סרגל הכלים Text Properties
  סרגל הכלים Text Properties

  הערה:

  אם אינכם רואים את סרגל הכלים Text Properties, לחצו על הסמל Text Properties בסרגל הכלים Comment או הקישו CTRL+E.

 4. הקלידו את המלל. הקישו Enter כדי להוסיף שורה שנייה.

עריכת מלל בקובץ PDF שאינו אינטראקטיבי (טופס שטוח)

כדי לשנות את מאפייני המלל, בחרו את המלל שברצונכם לערוך. השתמשו בכל אחד מהכלים הבאים בסרגל הכלים Text Properties:

סרגל הכלים Text Properties
שימוש במגוון האפשרויות בסרגל הכלים כדי לשנות מאפייני מלל

הערה:

אם אינכם רואים את סרגל הכלים Text Properties, לחצו על הסמל Text Properties בסרגל הכלים Comment או הקישו CTRL+E.

 • בחרו גופן מהתפריט Font.
 • בחרו גודל גופן מהתפריט הנפתח.
 • בחרו צבע מהתפריט Text Color.
 • כדי לשנות את הרווח בין השורות (מוביל), לחצו על הלחצן Decrease Character Spacing או על הלחצן Increase Character Spacing.

הזזת מלל או שינוי הגודל שלו בקובץ PDF שאינו אינטראקטיבי (טופס שטוח)

כדי להזיז קטע מלל או לשנות את גודלו, בחרו Tools ‏> Comment ‏> Comment List (בחלונית הימנית). ברשימת ההערות, לחצו על ההערה המכילה את המלל שברצונכם להזיז או לשנות את גודלו. כאשר התיבה התוחמת מופיעה, גררו את קטע המלל או את אחת מהפינות שלו.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת