צור שדות טופס

ב- Acrobat DC, ניתן ליצור שדה טופס בעזרת בחירה באחד מכלי הטופס. עבור כל סוג שדה, באפשרותכם לקבוע אפשרויות שונות באמצעות תיבת הדו-שיח Properties של שדה הטופס.

 1. לאחר המרת המסמך לטופס PDF, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • בחרו שדה טופס מסרגל הכלים.

  • לחצו לחיצה ימנית על העמוד ובחרו שדה.

  הסמן הופך לצלב ומציג תצוגה מקדימה של השדה.

 2. לחצו בעמוד במקום שברצונכם להוסיף בו את השדה כדי ליצור שדה בגודל ברירת המחדל. ליצירת שדה בגודל מותאם אישית, גררו לסימון מלבן להגדרת גודל השדה.
 3. בתיבה Field Name, הקלידו את שם השדה וציינו אם ברצונכם שהשדה יהיה שדה חובה. בחרו שם מתאים ותיאורי כדי להקל על הארגון והאיסוף של הנתונים.

 4. כדי להציג את תיבת הדו-שיח Properties ולשנות מאפייני שדה נוספים, לחצו על All Properties.

  הערה:

  אם בחרתם באפשרות Keep Tool Selected בסרגל הכלים, התיבה Field Name אינה מופיעה לאחת הוספת שדה. בכל פעם שתלחצו בעמוד, שדה חדש יתווסף לטופס. כדי לצאת ממצב זה, הקישו על מקש Esc או לחצו על לחצן הכלי Select Object . כדי לשנות את מאפייני השדה, לחצו לחיצה כפולה על השדה.

 5. כדי לבדוק את הטופס, לחצו על הלחצן Preview בסרגל הכלים. תצוגה מקדימה של טופס מאפשרת להציג את הטופס כפי שיראו אותו הנמענים, ומעניקה לכם הזדמנות לאמת את הטופס. אם אתם מציגים טופס בתצוגה מקדימה, באפשרותכם ללחוץ על הלחצן Edit כדי לחזור למצב עריכה.

 6. לאחר שתסיימו את הטופס, לחצו על לחצן הצלב לכיוון ימין בסרגל הכלים כדי לסגור את עריכת הטופס.

פריסת שדות טופס על גבי רשת

ניתן להשתמש ברשתות כדי לסייע במיקום מדויק של שדות הטופס בעמוד. ניתן להגדיר את הרווחים, את הצבע ואת המיקום של הרשת. ניתן גם לבחור אם גבולות שדה הטופס ייצמדו לקווי הרשת בשעת עריכת שדה הטופס. קווי הרשת אינם מודפסים.

 1. בחרו View ‏> Show/Hide ‏> Rulers & Grids ‏> Grid.

 2. כדי לגרום לשדות טופס להיצמד לקווי הרשת הקרובים ביותר כאשר אתם יוצרים או מעבירים אותם, בחרו View‏ > Show/Hide‏ > Rulers & Grids ‏> Snap To Grid.

העתקת שדה טופס

ניתן ליצור עותקים של שדה טופס בעמוד אחד של טופס PDF. ניתן גם להעתיק שדה טופס ולהדביקו בעמודים אחרים. כשיוצרים שדות טופס משוכפלים, העתקים של השדה המקורי נוספים לעמוד או לעמודים אחרים. השדות המשוכפלים תמיד באותו מיקום בכל עמוד כשל השדה המקורי. ניתן לגרור גם את העותקים וגם את העותקים המשוכפלים למיקומים אחרים בעמוד, אך לא מעמוד לעמוד.

הן עותקים והן עותקים משוכפלים נוצרים עם אותו שם בסיסי כשל שדה הטופס המקורי. לעותקים ועותקים משוכפלים שמודבקים באמצעות הפקודה Duplicate Across Pages מצורף גם מספר. כל שדות הטופס באותו שם בסיסי כוללים את אותם נתוני משתמש ומאפייני פעולות. כתוצאה מכך, כשמשתמש מוסיף או עורך תגובה לעותק או לעותק משוכפל, התגובה תופיע בכל השדות באותו שם בסיסי.

אם תשנו את המאפיינים של אחת מהגרסאות המרובות של שדה טופס באותו שם בסיסי, השינויים ישפיעו רק על עותק זה של שדה הטופס. יוצא הדופן הוא כשמשנים רשימת פעולות אם הגורם המניע איננו פעולת עכבר.

הערה:

כדי למנוע תגובה מותאמת לשדה המקורי של העותק המשוכפל או שדה הטופס שהועתק, שנו את השם של שדה הטופס החדש.

יצירת עותק של שדה טופס

 1. אם אינכם במצב עריכת טופס, בחרו Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחרו בשדה הטופס, ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להעתקת שדה הטופס למרכז התצוגה הנוכחית, בחרו בתפריט Edit‏ > Copy ולאחר מכן בחרו Edit‏ > Paste.

  • להעתקת שדה הטופס ולהעברתו למיקום אחר בעמוד, הקישו Ctrl תוך כדי גרירת שדה הטופס.

   עצה: להגבלת התנועה האנכית או האופקית תוך כדי גרירה, הקישו והחזיקו את Shift.

 3. אם ברצונכם שהשדה יתמלא אוטומטית בנתונים שהמשתמש מקליד בשדה המקורי, השאירו את השם כמות שהוא. אם השדה המועתק מיועד למידע ייחודי למשתמש, שנו את שמו.

יצירת עותקים מרובים של שדה טופס בעמוד

 1. אם אינכם במצב עריכת טופס, בחרו Tools ‏> Prepare Form.

 2. לחצו לחיצה ימנית על שדה הטופס ובחרו Create Multiple Copies.

 3. בתיבת הדו-שיח Create Multiple Copies Of Fields, בחרו Preview והזיזו את תיבת הדו-שיח בהתאם לצורך כדי שתוכלו לראות את השדה המקורי ואת העותקים בעמוד הטופס.

 4. בחרו באפשרויות שברצונכם להחיל.
  • כדי לשנות את מספר העותקים שנוצרו, הזינו ערכים שונים באפשרויות Copy Selected Fields Down ו- Copy Selected Fields Across.

  • כדי לשנות את הממדים של השדה המקורי וכל העותקים, הזינו ערכים שונים באפשרויות Change Width ו- Change Height.

  • להזזת השדה המקורי וכל העותקים, השתמשו בלחצנים Up,‏ Down,‏ Left ו- Right.

 5. אם ברצונכם שהשדה יתמלא אוטומטית בנתונים שהמשתמש מקליד בשדה המקורי, השאירו את שמות השדות כמות שהם. אם השדות המועתקים מיועדים למידע ייחודי למשתמש, שנו את שמותיהם.

שכפול שדה טופס בעמודים מרובים

 1. אם אינכם במצב עריכת טופס, בחרו Tools ‏> Prepare Form.

 2. לחצו לחיצה ימנית על שדה הטופס ובחרו Duplicate Across Pages.

  הערה:

  הפקודה Duplicate Across Pages אינה זמינה לטפסים הכוללים עמוד אחד בלבד.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לשכפול שדה הטופס בכל עמוד של הטופס, בחרו All ולחצו על OK.

  • לשכפול שדה הטופס במספר מוגבל של עמודים, לחצו על הלחצן From והקלידו את העמוד הראשון והעמוד האחרון שברצונכם להציג בהם את שדה הטופס. לאחר מכן לחצו על OK.

  הערה:

  אין השפעה על פעולת השכפול אם כוללים או לא כוללים את העמוד שבו מופיע במקור שדה הטופס. אם כוללים עמוד זה, הדבר לא ייצור עותק נוסף בראש העמוד המקורי, ואם לא כוללים את העמוד, הדבר לא יסיר את שדה הטופס המקורי.

 4. אם ברצונכם שהשדה יתמלא אוטומטית בנתונים שהמשתמש מקליד בשדה המקורי, השאירו את שמות השדות כמות שהם. אם השדות המשוכפלים מיועדים למידע ייחודי למשתמש, שנו את שמותיהם.

בחירת שדות טופס מרובים

בחירת שדות טופס מרובים היא הצעד הראשון למספר משימות שניתן לבצע, כגון יצירת עותקים, יישור שדות טופס והתאמת הריווח בין שדות הטופס.

 1. אם אינכם במצב עריכת טופס, בחרו Tools ‏> Prepare Form.

 2. בצעו כל אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לבחור את כל שדות הטופס מכל הסוגים, בחרו Edit‏ > Select All.

  • לבחירת טווח שדות טופס, לחצו על שדה הטופס הראשון בטווח, ולאחר מכן הקישו Shift ולחצו על שדה הטופס האחרון. כל שדות הטופס בין שני שדות טופס אלה ייבחרו.

  • לבחירת שדות טופס בודדים בחלקים שונים של עמוד PDF, הקישו Ctrl תוך כדי לחיצה על כל אחד משדות הטופס.

  • כדי לבחור את כל שדות הטופס באזור העמוד, השתמשו בכלי Select Object  כדי לגרור סימון בחירה מסביב לאזור.

  • לביטול בחירה בשדה טופס אחד, הקישו Ctrl תוך כדי לחיצה על שדה זה.

  השדה המסומן בכחול כהה ומציג נקודות אחיזה על גבולות השדה הוא נקודת העיגון. כשבוחרים מספר שדות טופס בלחיצה, השדה האחרון שנבחר הוא נקודת העיגון. כשמשתמשים במלבן סימון, שדה הטופס שנוצר ראשון הוא נקודת העיגון. אם תקישו Ctrl תוך כדי לחיצה על נקודת עיגון כדי לבטל את הבחירה בה, שדה הטופס הממוקם בפינה השמאלית העליונה של הבחירה יהפוך לנקודת העיגון החדשה.

שינוי גודל וסידור שדות טופס

לאחר יצירת שדות טופס, ניתן לסדר אותם מחדש, לשנות את גודלם או להזיזם כדי להעניק לעמוד מראה נקי ומקצועי יותר.

שינוי גודל של שדה טופס

 1. אם אינכם במצב עריכת טופס, בחרו Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחרו בשדה הטופס שברצונכם לשנות את גודלו.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשנות את גודל השדה ידנית, גררו נקודת אחיזה של גבול. החזיקו את מקש Shift לחוץ תוך כדי גרירה של נקודת אחיזה בפינה כדי לשמור על יחס הגובה-רוחב הנוכחי של שדה הטופס.

  • כדי לשנות את גודל השדה בפיקסל אחד, הקישו Ctrl‏+אחד ממקשי החצים; כדי לשנות את גודל השדות בעשרה פיקסלים, הקישו Ctrl‏+Shift‏+אחד ממקשי החצים.

  • כדי לשנות את הגודל לממדים מסוימים, לחצו לחיצה ימנית על השדה ובחרו באפשרות Properties. לאחר מכן, לחצו על הכרטיסייה Position ובצעו התאמה של ערכי Width ו- Height.

שינוי גודל שדות טופס מרובים כדי שיתאימו לשדה טופס שנבחר

 1. אם אינכם במצב עריכת טופס, בחרו Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחרו בכל שדות הטופס שברצונכם לשנות את גודלם.
 3. בחרו אפשרות מתאימה בחלונית הימנית תחת Match Size.

  תוכלו גם ללחוץ לחיצה ימנית על שדה הטופס שברצונכם להתאים לפיו את שאר שדות הטופס שנבחרו. בחרו Set Fields To Same Size ובחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

  Height

  מתאים את הגובה מבלי לשנות את הרוחב.

  Width

  מתאים את הרוחב מבלי לשנות את הגובה.

  Both

  מתאים גם את הרוחב וגם את הגובה.

הזזת שדות טופס בודדים

ניתן להזיז שדות טופס בגרירה פשוטה. ליתר דיוק ומהירות, ניתן להשתמש בתכונות מיוחדות המיישרות את שדות הטופס זה לזה, מתאימות את הריווח ביניהם וממרכזות אותם בעמוד.

 1. אם אינכם במצב עריכת טופס, בחרו Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחרו שדה טופס אחד או יותר שברצונכם להזיז.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להעברה למיקום מקורב, גררו את שדות הטופס שנבחרו למיקום החדש.

   עצה: כדי להגביל את התנועה לכיוון אופקי או אנכי, התחילו לגרור ולאחר מכן הקישו Shift והמשיכו לגרור.

  • כדי לבצע העברה למיקום מסוים, לחצו לחיצה ימנית על השדה ובחרו באפשרות Properties. לאחר מכן, לחצו על הכרטיסייה Position וקבעו ערכי מיקום.

  • להזזה אופקית או אנכית בדרגות קטנות, הקישו על מקשי החצים למיקום מדויק יותר של שדה הטופס שנבחר.

  • להזזת שדה הטופס בדיוק למרכז העמוד, בחרו Edit‏ > Cut, נווטו לעמוד הרצוי ובחרו Edit‏ > Paste.

   עצה: שדות ממוקמים במרכז העמוד רק כשמדביקים אותם בפעם הראשונה. שדות שמדביקים שוב יוסטו מהשדה הקודם שהודבק.

יישור ומרכוז שדות טופס מרובים

 1. אם אינכם במצב עריכת טופס, בחרו Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחרו שדה טופס אחד או יותר שברצונכם ליישר.
 3. לחצו על אפשרות מתאימה בחלונית הימנית.

  תוכלו גם ללחוץ לחיצה ימנית על השדה שברצונכם ליישר לפיו את יתר השדות. בחרו Align, Distribute Or Center ולאחר מכן בחרו פקודה באופן הבא:

  • ליישור עמודה של שדות, בחרו Align Left‏, Align Right או Vertical. השדות מתיישרים בהתאמה לקצה השמאלי, לקצה הימני או לציר האנכי (מרכז) של שדה הטופס המשמש כנקודת עיגון.

  • כדי ליישר שורת שדות, בחרו Align Top, Bottom, or Horizontally. השדות מתיישרים בהתאמה לקצה העליון, לקצה התחתון או לציר האופקי (מרכז) של שדה הטופס המשמש כנקודת עיגון.

  • כדי למרכז את השדות, בחרו Center Vertically, Horizontally, or Both.

  הערה:

  כשלוחצים לחיצה ימנית על אחד מהשדות שנבחרו, הוא מציג את נקודות האחיזה של הגבול, המציינות שזהו שדה הטופס המשמש כנקודת עיגון. הפקודות בתפריט Align מזיזות את יתר שדות הטופס שנבחרו, כך שהם יתיישרו עם קצות שדה הטופס של נקודת האחיזה.

התאמת הריווח בין שדות טופס

כשפורסים שדות טופס בעמוד, פיזור פירושו יצירת ריווח אחיד בקבוצה של שדות טופס, כשהריווח הנמדד ממרכזי השדות הסמוכים. הפקודה Distribute מקבלת עדיפות על-פני הפקודה Snap To Grid.

 1. אם אינכם במצב עריכת טופס, בחרו Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחרו בשדות הטופס שברצונכם להתאים.
 3. בחרו אפשרות מתאימה בחלונית הימנית תחת Distribute.

  תוכלו גם ללחוץ לחיצה ימנית על אחד משדות הטופס שנבחרו ולבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפיץ את השדות באופן שווה בין השדה העליון ביותר והשדה התחתון ביותר, בחרו Align, Distribute Or Center‏ >Distribute Vertically.

  • כדי להפיץ את השדות באופן שווה בין השדה הימני ביותר והשדה השמאלי ביותר, בחרו Align, Distribute Or Center‏ >Distribute Horizontally.

   הערה: לפקודה Distribute בתחתית החלונית הימנית יש פונקציה אחרת. השתמשו בפקודה זו כדי לשלוח את הטופס לאחרים שימלאו את המידע ויחזירו אליכם את הנתונים.

    

מחיקת שדה טופס

 1. אם אינכם במצב עריכת טופס, בחרו Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחלונית הימנית, תחת Fields או תצוגת העמוד, בחרו בשדות הטופס שברצונכם למחוק.

 3. לחצו לחיצה ימנית ובחרו Delete או בחרו Edit ‏> Delete.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת