מסמך זה מסביר על היסודות של שדות טופס של PDF ב-Acrobat DC. (אם אתה מחפש מידע על יצירת טפסים מאפס, הפצת טפסים, מעקב אחר טפסים או מילוי וחתימה על טפסים, לחץ על הקישור המתאים לעיל. כדי לעיין בתשובות לשאלות נפוצות על טפסים, לחץ על הקישור 'שאלות נפוצות על טפסים').

 

צור שדות טופס

ב- Acrobat ניתן ליצור שדה טופס בעזרת בחירה באחד מכלי הטופס. עבור כל סוג שדה, באפשרותך לקבוע אפשרויות שונות באמצעות תיבת הדו-שיח Properties של שדה הטופס.

 1. לאחר המרת המסמך לטופס PDF, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר שדה טופס מסרגל הכלים.

  • לחץ לחיצה ימנית על העמוד ובחר שדה.

  הסמן הופך לצלב ומציג תצוגה מקדימה של השדה.

 2. לחץ בעמוד במקום שברצונך להוסיף בו את השדה כדי ליצור שדה בגודל ברירת המחדל. ליצירת שדה בגודל מותאם אישית, גרור לסימון מלבן להגדרת גודל השדה.
 3. בתיבה Field Name, הקלד את שם השדה וציין אם ברצונך שהשדה יהיה שדה חובה. בחר שם מתאים ותיאורי כדי להקל על הארגון והאיסוף של הנתונים.

 4. כדי להציג את תיבת הדו-שיח Properties ולשנות מאפייני שדה נוספים, לחץ על All Properties.

  הערה:

  אם בחרת באפשרות Keep Tool Selected בסרגל הכלים, התיבה Field Name אינה מופיעה לאחת הוספת שדה. בכל פעם שתלחץ בעמוד, שדה חדש יתווסף לטופס. כדי לצאת ממצב זה, הקש על מקש Esc או לחץ על לחצן הכלי Select Object . כדי לשנות את מאפייני השדה, לחץ לחיצה כפולה על השדה.

 5. כדי לבדוק את הטופס, לחץ על הלחצן Preview בסרגל הכלים. תצוגה מקדימה של טופס מאפשרת להציג את הטופס כפי שיראו אותו הנמענים, ומעניקה לך הזדמנות לאמת את הטופס. אם אתה מציג טופס בתצוגה מקדימה, באפשרותך ללחוץ על הלחצן Edit כדי לחזור למצב עריכה.

 6. לאחר שתסיים את הטופס, לחץ על לחצן הצלב לכיוון ימין בסרגל הכלים כדי לסגור את עריכת הטופס.

פריסת שדות טופס על גבי רשת

ניתן להשתמש ברשתות כדי לסייע במיקום מדויק של שדות הטופס בעמוד. ניתן להגדיר את הרווחים, את הצבע ואת המיקום של הרשת. ניתן גם לבחור אם גבולות שדה הטופס ייצמדו לקווי הרשת בשעת עריכת שדה הטופס. קווי הרשת אינם מודפסים.

 1. בחר View ‏> Show/Hide ‏> Rulers & Grids ‏> Grid.

 2. כדי לגרום לשדות טופס להיצמד לקווי הרשת הקרובים ביותר כאשר אתה יוצר או מעביר אותם, בחר View‏ > Show/Hide‏ > Rulers & Grids ‏> Snap To Grid.

העתקת שדה טופס

ניתן ליצור עותקים של שדה טופס בעמוד אחד של טופס PDF. ניתן גם להעתיק שדה טופס ולהדביקו בעמודים אחרים. כשיוצרים שדות טופס משוכפלים, העתקים של השדה המקורי נוספים לעמוד או לעמודים אחרים. השדות המשוכפלים תמיד באותו מיקום בכל עמוד כשל השדה המקורי. ניתן לגרור גם את העותקים וגם את העותקים המשוכפלים למיקומים אחרים בעמוד, אך לא מעמוד לעמוד.

הן עותקים והן עותקים משוכפלים נוצרים עם אותו שם בסיסי כשל שדה הטופס המקורי. לעותקים ועותקים משוכפלים שמודבקים באמצעות הפקודה Duplicate Across Pages מצורף גם מספר. כל שדות הטופס באותו שם בסיסי כוללים את אותם נתוני משתמש ומאפייני פעולות. כתוצאה מכך, כשמשתמש מוסיף או עורך תגובה לעותק או לעותק משוכפל, התגובה תופיע בכל השדות באותו שם בסיסי.

אם שתנה את המאפיינים של אחת מהגרסאות המרובות של שדה טופס באותו שם בסיסי, השינויים ישפיעו רק על עותק זה של שדה הטופס. יוצא הדופן הוא כשמשנים רשימת פעולות אם הגורם המניע איננו פעולת עכבר.

הערה:

כדי למנוע תגובה מותאמת לשדה המקורי של העותק המשוכפל או שדה הטופס שהועתק, שנה את השם של שדה הטופס החדש.

יצירת עותק של שדה טופס

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחר בשדה הטופס, ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להעתקת שדה הטופס למרכז התצוגה הנוכחית, בחר בתפריט Edit‏ > Copy ולאחר מכן בחר Edit‏ > Paste.

  • להעתקת שדה הטופס ולהעברתו למיקום אחר בעמוד, הקש Ctrl תוך כדי גרירת שדה הטופס.

   עצה: להגבלת התנועה האנכית או האופקית תוך כדי גרירה, הקש והחזק את Shift.

 3. אם ברצונך שהשדה יתמלא אוטומטית בנתונים שהמשתמש מקליד בשדה המקורי, השאר את השם כמות שהוא. אם השדה המועתק מיועד למידע ייחודי למשתמש, שנה את שמו.

יצירת עותקים מרובים של שדה טופס בעמוד

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. לחץ לחיצה ימנית על שדה הטופס ובחר Create Multiple Copies.

 3. בתיבת הדו-שיח Create Multiple Copies Of Fields, בחר Preview והזז את תיבת הדו-שיח בהתאם לצורך כדי שתוכל לראות את השדה המקורי ואת העותקים בעמוד הטופס.

 4. בחר באפשרויות שברצונך להחיל.
  • כדי לשנות את מספר העותקים שנוצרו, הזן ערכים שונים באפשרויות Copy Selected Fields Down ו- Copy Selected Fields Across.

  • כדי לשנות את הממדים של השדה המקורי וכל העותקים, הזן ערכים שונים באפשרויות Change Width ו- Change Height.

  • להזזת השדה המקורי וכל העותקים, השתמש בלחצנים Up,‏ Down,‏ Left ו- Right.

 5. אם ברצונך שהשדה יתמלא אוטומטית בנתונים שהמשתמש מקליד בשדה המקורי, השאר את שמות השדות כמות שהם. אם השדות המועתקים מיועדים למידע ייחודי למשתמש, שנה את שמותיהם.

שכפול שדה טופס בעמודים מרובים

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. לחץ לחיצה ימנית על שדה הטופס ובחר Duplicate Across Pages.

  הערה:

  הפקודה Duplicate Across Pages אינה זמינה לטפסים הכוללים עמוד אחד בלבד.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשכפול שדה הטופס בכל עמוד של הטופס, בחר All ולחץ על OK.

  • לשכפול שדה הטופס במספר מוגבל של עמודים, לחץ על הלחצן From והקלד את העמוד הראשון והעמוד האחרון שברצונך להציג בהם את שדה הטופס. לאחר מכן לחץ על OK.

  הערה:

  אין השפעה על פעולת השכפול אם כוללים או לא כוללים את העמוד שבו מופיע במקור שדה הטופס. אם כוללים עמוד זה, הדבר לא ייצור עותק נוסף בראש העמוד המקורי, ואם לא כוללים את העמוד, הדבר לא יסיר את שדה הטופס המקורי.

 4. אם ברצונך שהשדה יתמלא אוטומטית בנתונים שהמשתמש מקליד בשדה המקורי, השאר את שמות השדות כמות שהם. אם השדות המשוכפלים מיועדים למידע ייחודי למשתמש, שנה את שמותיהם.

בחירת שדות טופס מרובים

בחירת שדות טופס מרובים היא הצעד הראשון למספר משימות שניתן לבצע, כגון יצירת עותקים, יישור שדות טופס והתאמת הריווח בין שדות הטופס.

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. בצע כל אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לבחור את כל שדות הטופס מכל הסוגים, בחר Edit‏ > Select All.

  • לבחירת טווח שדות טופס, לחץ על שדה הטופס הראשון בטווח, ולאחר מכן הקש Shift ולחץ על שדה הטופס האחרון. כל שדות הטופס בין שני שדות טופס אלה ייבחרו.

  • לבחירת שדות טופס בודדים בחלקים שונים של עמוד PDF, הקש Ctrl תוך כדי לחיצה על כל אחד משדות הטופס.

  • כדי לבחור את כל שדות הטופס באזור העמוד, השתמש בכלי Select Object  כדי לגרור סימון בחירה מסביב לאזור.

  • לביטול בחירה בשדה טופס אחד, הקש Ctrl תוך כדי לחיצה על שדה זה.

  השדה המסומן בכחול כהה ומציג נקודות אחיזה על גבולות השדה הוא נקודת העיגון. כשבוחרים מספר שדות טופס בלחיצה, השדה האחרון שנבחר הוא נקודת העיגון. כשמשתמשים במלבן סימון, שדה הטופס שנוצר ראשון הוא נקודת העיגון. אם תקיש Ctrl תוך כדי לחיצה על נקודת עיגון כדי לבטל את הבחירה בה, שדה הטופס הממוקם בפינה השמאלית העליונה של הבחירה יהפוך לנקודת העיגון החדשה.

שינוי גודל וסידור שדות טופס

לאחר יצירת שדות טופס, ניתן לסדר אותם מחדש, לשנות את גודלם או להזיזם כדי להעניק לעמוד מראה נקי ומקצועי יותר.

שינוי גודל של שדה טופס

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחר בשדה הטופס שברצונך לשנות את גודלו.
 3. בצע כל אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשנות את גודל השדה ידנית, גררו נקודת אחיזה של גבול. החזק את מקש Shift לחוץ תוך כדי גרירה של נקודת אחיזה בפינה כדי לשמור על יחס הגובה-רוחב הנוכחי של שדה הטופס.

  • כדי לשנות את גודל השדה בפיקסל אחד, הקש Ctrl‏+אחד ממקשי החצים; כדי לשנות את גודל השדות בעשרה פיקסלים, הקש Ctrl‏+Shift‏+אחד ממקשי החצים.

  • כדי לשנות את הגודל לממדים מסוימים, לחץ לחיצה ימנית על השדה ובחר באפשרות Properties. לאחר מכן, לחץ על הכרטיסייה Position ובצע התאמה של ערכי Width ו- Height.

שינוי גודל שדות טופס מרובים כדי שיתאימו לשדה טופס שנבחר

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחר בכל שדות הטופס שברצונך לשנות את גודלם.
 3. בחר אפשרות מתאימה בחלונית הימנית תחת Match Size.

  תוכל גם ללחוץ לחיצה ימנית על שדה הטופס שברצונך להתאים לפיו את שאר שדות הטופס שנבחרו. בחר Set Fields To Same Size ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  Height

  מתאים את הגובה מבלי לשנות את הרוחב.

  Width

  מתאים את הרוחב מבלי לשנות את הגובה.

  Both

  מתאים גם את הרוחב וגם את הגובה.

הזזת שדות טופס בודדים

ניתן להזיז שדות טופס בגרירה פשוטה. ליתר דיוק ומהירות, ניתן להשתמש בתכונות מיוחדות המיישרות את שדות הטופס זה לזה, מתאימות את הריווח ביניהם וממרכזות אותם בעמוד.

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחר שדה טופס אחד או יותר שברצונך להזיז.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להעברה למיקום מקורב, גררו את שדות הטופס שנבחרו למיקום החדש.

   עצה: כדי להגביל את התנועה לכיוון אופקי או אנכי, התחל לגרור ולאחר מכן הקש Shift המשך לגרור.

  • כדי לבצע העברה למיקום מסוים, לחץ לחיצה ימנית על השדה ובחר באפשרות Properties. לאחר מכן, לחץ על הכרטיסייה Position וקבע ערכי מיקום.

  • להזזה אופקית או אנכית בדרגות קטנות, הקש על מקשי החצים למיקום מדויק יותר של שדה הטופס שנבחר.

  • להזזת שדה הטופס בדיוק למרכז העמוד, בחר Edit‏ > Cut, נווט לעמוד הרצוי ובחר Edit‏ > Paste.

   עצה: שדות ממוקמים במרכז העמוד רק כשמדביקים אותם בפעם הראשונה. שדות שמדביקים שוב יוסטו מהשדה הקודם שהודבק.

יישור ומרכוז שדות טופס מרובים

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחר שדה טופס אחד או יותר שברצונך ליישר.
 3. לחץ על אפשרות מתאימה בחלונית הימנית.

  תוכל גם ללחוץ לחיצה ימנית על השדה שברצונך ליישר לפיו את יתר השדות. בחר Align, Distribute Or Center ולאחר מכן בחר פקודה באופן הבא:

  • ליישור עמודה של שדות, בחר Align Left‏, Align Right או Vertical. השדות מתיישרים בהתאמה לקצה השמאלי, לקצה הימני או לציר האנכי (מרכז) של שדה הטופס המשמש כנקודת עיגון.

  • כדי ליישר שורת שדות, בחר Align Top‏, Bottom או Horizontally. השדות מתיישרים בהתאמה לקצה העליון, לקצה התחתון או לציר האופקי (מרכז) של שדה הטופס המשמש כנקודת עיגון.

  • כדי למרכז את השדות, בחר Center Vertically‏, Horizontally או Both.

  הערה:

  כשלוחצים לחיצה ימנית על אחד מהשדות שנבחרו, הוא מציג את נקודות האחיזה של הגבול, המציינות שזהו שדה הטופס המשמש כנקודת עיגון. הפקודות בתפריט Align מזיזות את יתר שדות הטופס שנבחרו, כך שהם יתיישרו עם קצות שדה הטופס של נקודת האחיזה.

התאמת הריווח בין שדות טופס

כשפורסים שדות טופס בעמוד, פיזור פירושו יצירת ריווח אחיד בקבוצה של שדות טופס, כשהריווח הנמדד ממרכזי השדות הסמוכים. הפקודה Distribute מקבלת עדיפות על-פני הפקודה Snap To Grid.

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחר בשדות הטופס שברצונך להתאים.
 3. בחר אפשרות מתאימה בחלונית הימנית תחת Distribute.

  תוכל גם ללחוץ לחיצה ימנית על אחד משדות הטופס שנבחרו ולבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפיץ את השדות באופן שווה בין השדה העליון ביותר והשדה התחתון ביותר, בחר Align‏, Distribute Or Center‏ >Distribute Vertically.

  • כדי להפיץ את השדות באופן שווה בין השדה הימני ביותר והשדה השמאלי ביותר, בחר Align‏, Distribute Or Center‏ >Distribute Horizontally.

   הערה: לפקודה Distribute בתחתית החלונית הימנית יש פונקציה אחרת. השתמש בפקודה זו כדי לשלוח את הטופס לאחרים שימלאו את המידע ויחזירו אליך את הנתונים.

    

מחיקת שדה טופס

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחלונית הימנית, תחת Fields או תצוגת העמוד, בחר בשדות הטופס שברצונך למחוק.

 3. לחץ לחיצה ימנית ובחר Delete או בחר Edit ‏> Delete.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת