אודות חוברות

חוברות הם מסמכים שכוללים עמודים רבים המסודרים על גיליונות נייר שלאחר קיפולם מציגים את סדר העמודים הנכון. תוכלו ליצור חוברות 'שני צדדים כלפי מעלה' בכריכת סיכות, שבהם שני עמודים זה לצד זה, שהודפסו משני הצדדים, מקופלים פעם אחת ומשודכים לאורך קו הקיפול. העמוד הראשון יודפס על אותו גיליון שעליו יודפס העמוד האחרון. העמוד השני יודפס על אותו גיליון שעליו יודפס העמוד לפני אחרון וכן הלאה. כל עמוד ייושר באופן אוטומטי על הגיליון, ועמודים גדולים מכווצים כדי להתאים לאזור הניתן להדפסה. לאחר שתאספו, תקפלו ותשדכו את העמודים הדו-צדדיים, התוצאה תהיה חוברת אחת שהעימוד שלה נכון.

כדי להדפיס חוברות, על המדפסת לתמוך באפשרות אוטומטית או ידנית של הדפסת דופלקס (הדפסה על שני צדדיו של הגיליון). הדפסה דו-צדדית ידנית דורשת שני מעברי הדפסה נפרדים: אחד כדי להדפיס את הצד הקדמי, והשני כדי להדפיס את הצד האחורי. כדי לברר אם המדפסת שברשותכם תומכת בהדפסה דו-צדדית, בדקו במדריך של המדפסת או פנו ליצרן.

מסמכים מרובי עמודים ב- Acrobat
מסמך מרובה עמודים (שמאל), עמודים מסודרים בפריסת חוברת (מרכז) ועמודים מודפסים ומקופלים לחוברת חדשה (ימין)

 1. בחרו File‏ > Print ולאחר מכן בחרו מדפסת.

 2. ציינו אילו עמודים להדפיס:
  • כדי להדפיס את כל העמודים מההתחלה ועד הסוף, בחרו All.
  • כדי לחלק חוברת גדולה לקבוצות עמודים קטנות יותר, בחרו Pages וציינו טווח עמודים לקבוצה הראשונה. הדפיסו כל טווח עמודים בנפרד.
 3. לחצו על Booklet.

 4. כדי להדפיס עמודים מסוימים על נייר מסוג שונה, השתמשו באפשרות Sheets From/To כדי לציין את מספרי העמודים הללו. לחצו על הלחצן Properties ובחרו במגש הנייר המתאים ובכל אפשרות אחרת לפי הצורך.

 5. בחרו אפשרויות נוספות לטיפול בעמודים. התמונה בתצוגה המקדימה תשתנה בהתאם לאפשרויות שתבחרו.

  Booklet Subset

  קובע אילו צדדים של הנייר יודפסו. בחרו באפשרות Both Sides כדי להדפיס באופן אוטומטי על שני צדי הנייר (על המדפסת לתמוך בהדפסה דו-צדדית אוטומטית). בחרו באפשרות Front Side Only כדי להדפיס את כל העמודים שמופיעים בחזיתו של הנייר. לאחר שתסתיים ההדפסה על עמודים אלה, הפכו אותם, בחרו שוב File‏ > Print ולאחר מכן בחרו באפשרות Back Side Only. בהתאם לדגם המדפסת, ייתכן שיהיה עליכם להפוך ולסדר מחדש את הדפים כדי להדפיס את הצדדים האחוריים.

  אזהרה:

  אם המדפסת אינה תומכת בהדפסה דו-צדדית אוטומטית, יהיה עליכם להפוך את הדפים ולהכניס אותם שוב. השלבים המדויקים תלויים בדגם של המדפסת, ותוכלו לעדכן את ההגדרות באמצעות האפשרות Properties בתיבת הדו-שיח Print. לקבלת מידע נוסף, ראו הדפסה דו-צדדית.

  Auto-Rotate Pages Within Each Sheet

  מסובב כל עמוד באופן אוטומטי כדי להתאים בצורה המיטבית לאזור הניתן להדפסה.

  Sheets From

  קובע את הגיליון הראשון והאחרון להדפסה. Acrobat תקבע אילו גיליונות חייבים להיות מודפסים לצורך ביצוע משימת ההדפסה. לדוגמה, אם המסמך ברצונכם להדפיס מכיל 16 עמודים, יודפסו עמודים 1 עד 4.

  Binding

  קובע את הכיוון לצורך כריכה. בחרו באפשרות Left להדפסת מלל שכיוון הקריאה שלו הוא משמאל לימין; בחרו באפשרות Left ‏(Tall)‏ עבור נייר שהקיפול יתבצע בצידו הארוך, שבו האזור הניתן להדפסה ארוך וצר. בחרו באפשרות Right להדפסת מלל שכיוון הקריאה שלו הוא מימין לשמאל או כתב אסייאתי שנקרא מלמעלה למטה; בחרו באפשרות Right ‏(Tall‏)‎‏ עבור נייר שהקיפול יתבצע בצידו הארוך.

  כריכות ב- Acrobat
  כריכות ב- Acrobat
  השוואה בין כריכה במצב Right לבין כריכה במצב Right (Tall)‎‏.

  הערה:

  כדי למנוע מאחרים, בסביבת הדפסה משותפת, להדפיס על הדפים שלכם לפני שהדפסתם את צדדיהם האחוריים, שקלו את האפשרות להדפיס את הדפים בעלי הצדדים האחוריים במגש נייר נפרד.

תיק PDF כולל מסמכים רבים שכרוכים בקובץ PDF אחד. ניתן להדפיס את הקבצים המרכיבים תיק PDF בנפרד או כולם יחד. המסמכים יודפסו בסדר אלפביתי, מבלי להתייחס לסדר של הקבצים.

הערה:

כדי לשנות שם של קובץ או לשנות את סדר הקבצים בתוך תיק ה- PDF, השתמשו בתצוגה Details. ראו עבודה עם קבצים שמרכיבים תיק PDF.

 1. פתחו את תיק ה- PDF. להדפסת מסמכי PDF בודדים בלבד, בחרו במסמכים אלה.
 2. בחרו File‏ > Print ולאחר מכן בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

  All PDF Files

  מדפיס את כל קובצי ה- PDF שכלולים בתיק ה- PDF.

  Selected PDF Files

  מדפיס מסמכי PDF שנבחרו. אפשרות זו זמינה רק כאשר נבחרו מספר מסמכים ברשימת המסמכים הכלולים בחבילה.

 3. בחרו באפשרויות ההדפסה הרצויות ולחצו על OK.

הערה:

יש להשתמש ביישום המקורי כדי להדפיס כל קובץ שאינו קובץ PDF הנכלל בתיק. לפתיחת קובץ ביישום המקורי שבו הוא נוצר, לחצו לחיצה ימנית על הקובץ ובחרו Open File In Native Application. ‏(היישום המקורי חייב להיות מותקן במחשב כדי שתוכלו לפתוח את הקובץ).

ניתן להדפיס את העמודים הקשורים לסימניות ישירות מתוך הכרטיסייה Bookmarks. הסימניות מופיעות בצורת היררכיה, הכוללת סימניות 'אבות' וסימניות 'בנים'. אם תדפיסו סימניית 'אב', יודפס גם כל תוכן העמוד המקושר לסימניות ברמת ה'בן'.

לא כל הסימניות מציגות את תוכן העמוד, ואי לכך לא ניתן להדפיסן. לדוגמה, יש סימניות הפותחות קובץ או משמיעות צליל. אם תבחרו בשילוב של סימניות הניתנות להדפסה ואלה שאינן ניתנות להדפסה, תתעלם התוכנה מהסימניות שאינן ניתנות להדפסה.

הערה:

סימניות המורכבות מתוכן מתויג יציגו תמיד את תוכן העמוד, מפני שהתוכן המתויג מייצג רכיבים ניתנים להדפסה במבנה המסמך, כגון כותרות ותרשימים.

 1. פתחו מסמך PDF עם סימניות. במידת הצורך, בחרו View ‏> Show/Hide‏ > Navigation Panes ‏> Bookmarks כדי שהסימניות יוצגו בחלונית הניווט.

 2. בחרו בסימנייה אחת או יותר, ולחצו לחיצה ימנית על הבחירה.
 3. בחרו באפשרות Print Page(s)‎ מתוך התפריט.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת