עריכת מסמכי PDF סרוקים

מאמר זה מסביר כיצד לערוך טקסט ותמונות במסמכי PDF סרוקים ב-Acrobat. (לקבלת מידע על אופן העריכה של טקסט, תמונות או אובייקטים ב-PDF, לחץ על הקישור המתאים לעיל).

Acrobat יכול להפוך בקלות את המסמכים הסרוקים שלכם למסמכי PDF ניתנים לעריכה. כאשר אתם פותחים מסמך סרוק לעריכה, Acrobat מפעיל באופן אוטומטי OCR (זיהוי תווים אופטי) ברקע, וממיר את המסמך לתמונות ומלל ניתנים לעריכה עם גופנים שזוהו בהתאם למסמך. בנוסף, בפינה הימנית העליונה מופיעה הודעה שמציגה בפניכם את שפת OCR שזוהתה. הודעה זו גם מפנה אתכם ללחצן הקביעות אם ברצונכם לשנות את שפת OCR.

כברירת מחדל, רק העמוד הנוכחי מומר למלל ניתן לעריכה, במקום המסמך כולו בבת אחת. כאשר אתם עוברים מעמוד לעמוד, העמוד שבו אתם נמצאים הופך לעמוד הניתן לעריכה.

ערכת לימוד מהירה בווידאו

הפעל את הווידאו כדי ללמוד במהירות כיצד להמיר מסמך סרוק ל-PDF ערוך עם Acrobat.

עריכת מלל במסמך סרוק

 1. פתחו את קובץ PDF הסרוק ב-Acrobat.

 2. בחרו Tools ‏> Edit PDF. ‏ ‏Acrobat מחיל באופן אוטומטי OCR על המסמך וממיר אותו לעותק הניתן לעריכה מלאה של קובץ ה-PDF.

  הערה:

  בפינה הימנית העליונה מופיעה הודעה שמציגה בפניכם את שפת OCR שזוהתה. לשינוי השפה, לחצו על Settings בתוך ההודעה או בחלונית הימנית. לקבלת מידע נוסף על האפשרויות השונות, ראו אפשרויות לעריכת מסמכים סרוקים להלן.

 3. לחצו על רכיב המלל שברצונכם לערוך והתחילו להקליד. המלל החדש מתאים למראה של הגופנים המקוריים בתמונה הסרוקה. לקבלת מידע נוסף על עריכת טקסט, ראה עריכת טקסט במסמכי PDF.

 4. בחרו File ‏> Save As והקלידו שם חדש עבור המסמך הניתן לעריכה.

אפשרויות לעריכת מסמכים סרוקים

כאשר אתם פותחים מסמך סרוק לעריכה, שתי אפשרויות ספציפיות לסריקה מוצגות בחלונית הימנית תחת Scanned Documents:

אפשרויות לעריכת מסמכים סרוקים
(Tools ‏> Edit PDF) אפשרויות של עריכת מסמכים סרוקים

●   Settings: אפשרות זו מציגה אפשרויות לבחירת שפת OCR, שימוש בגופני המערכת והגדרת כל העמודים כניתנים לעריכה בפעולה אחת. לקבלת מידע נוסף, ראו הגדרות - שפת OCR, גופני מערכת וכל העמודים ניתנים לעריכה.

●   Recognize text: אפשרות זו מאפשרת מעבר בין מצבי העריכה text-to-image או image-to-text. לקבלת מידע נוסף, ראו הפיכת OCR אוטומטי עבור מסמכים סרוקים לזמין או ללא זמין.

הגדרות - שפת OCR, גופני מערכת וכל העמודים ניתנים לעריכה

השתמשו בקביעות כדי לשנות את שפת OCR, להחליט אם יש להשתמש בגופני המערכת, ולהפוך את כל העמודים לעמודים ניתנים לעריכה בבת אחת. בחלונית הימנית, לחצו על Settings תחת Scanned Documents. תיבת הדו-שיח מציגה את שלוש הקביעות הבאות:

הגדרות לעריכת מסמכים סרוקים
(Tools ‏> Edit PDF) הגדרות לעריכת מסמכים סרוקים

 • Recognize Text in (OCR language)‎: כברירת מחדל, שפת OCR נבחרת בהתאם למיקום ברירת המחדל.
 • Use available system font: אם אפשרות זו מסומנת, במהלך המרת המלל הסרוק למלל ניתן לעריכה, המלל שהומר מוצג בגופן שמותקן במערכת עם ההתאמה הקרובה ביותר לגופן המקורי בעמוד הסרוק.
 • Make all the pages editable: אם אפשרות זו מסומנת, כל העמודים במסמך הנוכחי מומרים למלל ניתן לעריכה בבת אחת. זוהי אפשרות איטית יותר בהשוואה לאפשרויות האחרות. השתמשו בה רק אם ברצונכם לערוך את כל העמודים או להמיר את כל העמודים למלל ניתן לעריכה.

בהתחלה, השפה נקבעת בהתאם למיקום ברירת המחדל, והאפשרויות האחרות מושבתות. השינויים שתבצעו בקביעות אלה יישארו בתוקף ויופעלו כאשר תעברו למצב העריכה (Tools ‏> Edit PDF).

כיבוי או השבתה של OCR אוטומטי עבור מסמכים סרוקים

ה-OCR מופעל כברירת מחדל. לכן, כאשר אתם פותחים מסמך סרוק לעריכה, העמוד הנוכחי מומר למלל ניתן לעריכה. בהתאם לרצונכם להמיר את המסמכים הסרוקים למלל ניתן לעריכה או לא, באפשרותכם לבטל/להפעיל את אפשרות ה-OCR האוטומטי.

לכיבוי/הפעלה של אפשרות ה-OCR האוטומטי:

 1. בחר Tools ‏> Edit PDF. ‏

 2. כדי להשבית את אפשרות ה-OCR האוטומטי, בצע את הפעולה הבאה:

  • בחלונית הימנית, בטל את הסימון של התיבה Recognize text. החל מהפעם הבאה, מערכת Acrobat לא תפעיל OCR באופן אוטומטי.
  כיבוי OCR אוטומטי
  אפשרות לכיבוי OCR אוטומטי

 3. כדי להפעיל את אפשרות ה-OCR האוטומטי, בצע את הפעולה הבאה:

  • בחלונית הימנית, סמן את התיבה Recognize text. מהפעם הבאה, Acrobat יפעיל OCR באופן אוטומטי וימיר מסמך סרוק למלל ניתן לעריכה.
  הפעלת OCR אוטומטי
  אפשרות להפעלת OCR אוטומטי

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון