ניתן להדפיס מסמך בתבנית גדולה, כגון פוסטר או כרזה, על-ידי פיצול העמוד למספר גליונות נייר (שנקראים "אריחים"). אפשרות החלוקה לאריחים מחשבת את מספר גיליונות הנייר הדרושים. ניתן לבצע התאמה של גודל המקור כך שיתאים בצורה מיטבית לנייר ולציין את מידת החפיפה של כל "אריח". אז ניתן לחבר את האריחים יחד.�

כמו כן, ניתן להגדיל מסמך בגודל סטנדרטי ולהדפיס אותו על מספר עמודים.

 1. בחרו File‏ > Print.

 2. לחצו על Poster.

 3. (אופציונלי) קבעו את מהאפשרויות הבאות תוך בדיקת תמונת התצוגה המקדימה כדי לראות את תוצאות הפלט:

  Tile Scale

  מכוון את הגודל. שינוי הגודל משפיע על האופן שבו מקטעים בעמוד ה- PDF ממופים לגיליון הנייר הפיזי. (לחצו על השדה Overlap כדי לאלץ עיצוב מחדש של התצוגה המקדימה לפי ערך הגודל החדש.)

  Overlap

  קובע את הכמות המזערית של מידע כפול שברצונכם כי יודפס על כל אריח כדי לבצע את ההרכבה בקלות. האפשרות Overlap עושה שימוש ביחידת המידה של המסמך. על הערך להיות גדול יותר מערך המינימום שנקבע לשוליים ללא הדפסה למדפסת. ניתן לציין עד חצי מגודל הצד הקצר ביותר של עמוד המסמך לחפיפה. לדוגמה, אריחים לעמוד שגודלו 11 על 17 אינץ' (279.4 מ"מ על 431.8 מ"מ) עשויים לחפוף עד 5.5 אינץ' (139.7 מ"מ).

  Labels

  כולל את שם מסמך PDF, תאריך ההדפסה ואת קואורדינטות האריחים בכל גיליון. לדוגמה, עמוד 1 (1,1) משמעו שורה 1, עמודה 1 בעמוד הראשון. קואורדינטות האריחים משמשות להרכבה מחדש של האריחים.

  Cut Marks

  מדפיס סימנים בכל פינה של עמוד שפוצל לאריחים כדי להקל על ההרכבה. השתמשו באפשרות זו בצירוף לאפשרות החפיפה. אם תקבעו פינה חופפת ואז תניחו פינות אלו זו על זו, תוכלו להשתמש בסימני החיתוך כדי לסדר את האריחים בשורות.

  Tile Only Large Pages

  מסדר באריחים רק עמודים מוגדלים ומדפיס עמודים בגודל סטנדרטי כמות שהם.

שינוי גודל מסמך לצורך הדפסה

Acrobat יכול לשנות באופן אוטומטי את גודלו של מסמך PDF כך שיתאים לנייר. כמו כן, ניתן לשנות את גודלם של עמודים על-ידי קביעת אחוז מסוים.

 1. בחרו File‏ > Print.

 2. לחצו על Size ובחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

  Fit

  מגדיל עמודים קטנים ומקטין עמודים גדולים כך שיתאימו לגודל הנייר.

  Shrink Oversize Pages

  משנה רק את גודלם של עמודים גדולים כך שיתאימו לגודל הנייר ומדפיס עמודים קטנים כמות שהם.

  Custom Scale

  משנה את גודל העמודים בהתאם לאחוז שתציינו.

  הערה:

  אם אינכם רואים אפשרויות Page Scaling, לחצו על החץ לצד התפריט Printer כדי לחשוף פקדים נוספים בתיבת הדו-שיח Print.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת