משימות הדפסת PDF בסיסיות

הערה:

אם אתה נתקל בבעיות בעת הדפסה חד-צדדית או דו-צדדית ב-Mac, ראה לא ניתן להדפיס בהדפסה חד-צדדית או דו-צדדית ב-Acrobat ב-Mac

משימות הדפסה נפוצות

הדפסה על שני צדי הנייר

ניתן להדפיס על שני צדי הדף אם המדפסת שלכם תומכת בהדפסה דו-צדדית (הדפסת דופלקס).  

הערה: הדפסה דו-צדדית נקראת גם דופלקס, גב לגב או חזית וגב או הדפסה משני צדי הדף.

מנהל ההתקן של המדפסת הוא השולט באפשרויות, ולא Adobe Acrobat או Adobe Reader. בדקו במסמכי המדפסת כדי לראות באילו תכונות המדפסת תומכת.

 • בתיבת הדו-שיח Print, הפעילו את Print on both sides of paper ובחרו באיזה צד יתהפך הנייר.

הערה: ייתכן שתיתקלו במצב שבו אף על פי שהמדפסת תומכת בהדפסה דו-צדדית, אפשרות זו אינה מוצגת בתיבת הדו-שיח Print. במקרים כאלה, ניתן ללחוץ על מאפייני המדפסת כדי לגשת לאפשרות זו ישירות מהעדפות המדפסת.

הדפסה בשחור-לבן

ניתן להדפיס PDF צבעוני בגוונים של אפור (נקרא גם גוני אפור או אפור מורכב).

 • בתיבת הדו-שיח Print, הפעילו את האפשרות Print In Grayscale (Black And White)‎‏.

הדפסה בגודל שונה

ניתן להגדיל או לכווץ דפים בעת ההדפסה. ניתן לשנות את הגודל באופן אוטומטי כדי להתאים את הנייר או לשנות את הגודל באופן ידני על-ידי ציון אחוזים

 • בתיבת הדו-שיח Print, לחצו על Size ולאחר מכן ציינו את אפשרויות הגודל.

האפשרות Fit  מקטינה או מגדילה כל עמוד כדי שיתאים לאזור הניתן להדפסה של גודל הנייר שנבחר כעת. במדפסות PostScript‎®‎‎, מסמך PPD קובע את האזור הניתן להדפסה של הנייר.

האפשרות Actual Size מדפיסה את העמודים ללא שינוי גודל. עמודים או בחירות שלא יתאימו לגודל הנייר ייחתכו. ניתן לקבוע אפשרות זו כברירת מחדל בעזרת קביעת ההדפסה המוגדרת מראש None. ראו יצירת קביעות הדפסה מוגדרות מראש.

האפשרות Shrink Oversize Pages מכווצת עמודים גדולים כך שיתאימו לגודל העמוד שנבחר, אך אינה מגדילה עמודים קטנים. אם נבחר שטח גדול משטח ההדפסה של הדף הנבחר, גודלו ישתנה כך שיתאים לשטח המודפס. אפשרות זו תמיד מופעלת במהלך הדפסת N-up. ניתן לקבוע אפשרות זו כברירת מחדל בעזרת קביעת ההדפסה המוגדרת מראש Default. ראו יצירת קביעות הדפסה מוגדרות מראש.

האפשרות Custom Scale משנה את גודל העמוד בהתאם לאחוז שתציינו.

האפשרות Choose Paper Source By PDF Page Size‏ (Windows‏)  משנה את גודל עמוד ה- PDF כדי לקבוע את מגש הפלט, במקום אפשרות הגדרת העמוד. אפשרות זו שימושית להדפסת קובצי PDF המכילים גדלים שונים של עמודים במדפסות בעלות מספר מגשי פלט בגדלים שונים.

הדפסת פוסטרים וכרזות

ניתן להדפיס מסמך בתבנית גדולה, כגון פוסטר או כרזה, על-ידי פיצול העמוד לגיליונות נייר מרובים (נקרא "פריסת אריחים"). האפשרות Poster מחשבת את מספר גיליונות הנייר הדרושים. ניתן לכוונן את גודל העותק המקורי כדי שיתאים לנייר ולציין את גודל החפיפה בין האריחים. אז ניתן לחבר את האריחים יחד.

 • בתיבת הדו-שיח Print, לחצו על Poster ולאחר מכן ציינו את אפשרויות הפרישה.

האפשרות Tile Scale  משנה את גודל העמודים לפי הכמות שאתם מציינים.

האפשרות Overlap קובעת את הכמות שכל משבצת חופפת עם משבצות סמוכות.

האפשרות Cut Marks מוסיפה סימני יישור לכל עמוד כדי לסייע לכם לחתוך את האזור החופף.

האפשרות Labels מוסיפה את שם הקובץ ואת מספר העמוד לכל "משבצת."

האפשרות Tile Only Large Page  מחילה פרישה על עמודים הגדולים יותר מגודל הנייר שנבחר בקנה המידה שצוין. עמודים אלה ימופו למספר גיליונות דפים.

הדפסת כמה עמודים בגיליון

ניתן להדפיס יותר מעמוד PDF אחד בגיליון נייר אחד. הדפסת כמה עמודים בגיליון נקראת גם הדפסת N-up (למשל, ‎2-up או ‎6-up). ניתן לקבוע כי העמודים יופיעו בסדר אופקי לרוחב העמוד או בטורים אנכיים.

האפשרות Pages Per Sheet מדפיסה מספר עמודים שהוגדר מראש, או מספר מותאם אישית (עד 99), באופן אופקי ובאופן אנכי. אם בוחרים במספר שהוגדר מראש מתוך התפריט, Acrobat יבחר באופן אוטומטי את כיוון הנייר המתאים ביותר.

האפשרות Page Order מגדירה את האופן שבו העמודים מסודרים על-גבי הנייר. ההגדרה Horizontal ממקמת עמודים משמאל לימין, מלמעלה למטה. ההגדרה Horizontal Reversed ממקמת עמודים מימין לשמאל, מלמעלה למטה. ההגדרה Vertical ממקמת עמודים מלמעלה למטה, משמאל לימין. ההגדרה Vertical Reversed ממקמת עמודים מלמעלה למטה, מימין לשמאל. סדר עמודים זה מתאים למסמכים בשפות אסייתיות.

ההגדרה Print Page Border  מדפיסה את תיבת החיתוך (גבול העמוד של דפי PDF‏).

הערה: הדפסת עמודים מרובים לכל גיליון ב- Acrobat אינה תלויה בתכונות הדפסת N-up של מנהלי התקן המדפסת. הגדרות ההדפסה של Acrobat אינן משקפות את הגדרות N-up של מנהלי ההתקנים של המדפסת. בחרו את אפשרויות העמודים המרובים ב- Acrobat או במנהל התקן המדפסת, אבל לא בשניהם.

הדפסת חוברות

ניתן להדפיס מסמכים מרובי עמודים כגון חוברות. בכל גיליון ייפרשו שני עמודים. כאשר תאספו, תקפלו ותהדקו את הגיליונות המודפסים משני הצדדים, התוצאה תהיה חוברת אחת המאגדת את העמודים בסדר הנכון.

 • בתיבת הדו-שיח Print, לחצו על Booklet ולאחר מכן ציינו את אפשרויות החוברת.

לקבלת מידע נוסף, ראו הדפסת עלונים ותיקי PDF.

הדפסת הערות

ניתן להדפיס הערות ברשימת תקציר או במקומן בקובץ (כמו פתקיות שמודבקות על עמוד).

בצע אחת מהפעולות הבאות:

Summary — באזור Comments and Forms, לחצו על Summarize Comments‏.

Drawing Markups — באזור Comments and Forms, בחרו באפשרות Document And Markups‏.

הערות על העמוד - בצעו את השלבים הבאים:

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences , לחצו על הקטגוריה Comments בצד שמאל ובחרו באפשרות Print Notes And Pop-Ups.
 2. בטלו את הבחירה באפשרות Hide Comment Pop-ups When Comment List Is Open.
 3. פתחו את ההערות הקופצות שברצונכם להדפיס.
 4. בצעו התאמה של מיקום ההערות בעמוד כך שלא יחפפו לתוכן בעמוד או יגלשו מעבר לעמוד.
 5. לחצו על סמל הכלי Print .
 6. באזור Comments and Forms, בחרו Document And Markups.

הדפסת חלק מהעמוד

ניתן להדפיס חלק מעמוד PDF. השתמש בכלי Snapshot (‏Edit ‏> Take a Snapshot) כדי לבחור רק את האזור שברצונכם להדפיס. האזור יכול להכיל מלל, גרפיקה או את שניהם. ניתן להדפיס את האזור שנבחר בגודל מלא או לשנות את גודלו כך שיתאים לנייר.

 1. בחרו Edit‏ > Take a Snapshot
 2. ציירו מלבן כדי לבחור חלק מהעמוד
 3. בחרו File‏ > Print
 4. בתיבת הדו-שיח Print, לחצו על Selected graphic.
לחצו על Edit,‏ Take a Snapshot

הדפסה לקובץ

ניתן ליצור קובץ PostScript תלוי התקנים של מסמך. הקובץ שייווצר מכיל קוד המאפשר שליטה במאפייני התקן ספציפיים, דבר ההופך אותו למתאים פחות להתקנים שונים מהתקן היעד. לקבלת תוצאות טובות יותר בעת יצירת קובצי PostScript השתמשו באפשרות Save As Other‏ > More Options‏ > PostScript.

 • לחצו על הלחצן Advanced , בחרו באפשרות Print To File ולחצו על OK.

אפשרויות בתיבת הדו-שיח Print

מרבית האפשרויות הקיימות בתיבת הדו-שיח Print ב- Acrobat זהות לאלה הקיימות ביישומים אחרים. עם זאת, חלק מהאפשרויות משתנות בהתאם למדפסת ולחומר שבחרתם להדפיס.

Comments & Forms

אפשרויות Comments & Forms שולטות על הדפסות התוכן הגלוי.

אפשרויות Comments and Forms ב- Acrobat

Document

מדפיס את תוכן המסמך ואת שדות הטופס.

Document And Markups

מדפיס את תוכן המסמך, שדות הטופס וההערות.

Document And Stamps

מדפיס את המסמך, שדות הטופס והחותמות, אך ללא הדפסת סימונים אחרים, כגון הערות פתקה וקווי עיפרון.

Form Fields Only

מדפיס שדות טפסים אינטראקטיביים, אך לא את תוכן המסמך.

Summarize Comments

יוצר PDF נפרד שניתן להדפסה ומכיל את ההערות במסמך. אפשרות זו אינה זמינה כאשר מדפיסים מתוך דפדפן אינטרנט או כאשר מדפיסים מסמכים מרובים בתיקי PDF.

Pages to Print

אפשרויות Pages To Print מציינות את העמודים או את טווחי העמודים שיש להדפיס.

אפשרויות הדפסת עמוד ב- Acrobat

Current Page

מדפיס את העמוד הגלוי בתצוגה הנוכחית.

Pages

מציין את טווח העמודים להדפסה. השתמשו במקף כדי להפריד בין המספרים בטווח. השתמשו בפסיק כדי להפריד מספרי עמודים יחידים או להפריד בין טווחים (לדוגמה, 6, 10-‏31, 42). האופן בו יש לציין את מספרי העמודים תלוי בהעדפה שנבחרה תחת Page Display. אם בחרתם באפשרות Use Logical Page Numbers יש להזין מספרים שתואמים למספרי העמודים. לדוגמה, אם מספרו של העמוד הראשון במסמך הוא iii, הזינו iii כדי להדפיס עמוד זה.

הערה:

כדי להדפיס מעמוד מסוים עד סוף המסמך, הזינו את מספר העמוד ואחריו מקף. לדוגמה, "‎11-‎" ידפיס מעמוד 11 עד העמוד האחרון במסמך.

More Options

מציג אפשרויות נוספות לשליטה בעמודים שיודפסו.

Current View/Selected Graphic

(לחצו על More Options תחת Pages To Print.) מדפיס את האזור הגלוי במסמך, את העמודים שנבחרו או את המלל והגרפיקה שהועתקו בעזרת הכלי Snapshot. בחירה בעמודים או שימוש בכלי Snapshot משנים את שם האפשרות בהתאם.

Odd Or Even Pages

בחרו איזה עמודים להדפיס: All Pages In Range‏Odd Pages Only‏, או Even Pages Only. לדוגמה, אם תקבעו טווח שכולל את העמודים 2, 7–10 ותבחרו באפשרות Even Pages Only, יודפסו רק העמודים 2, 8 ו- 10.

Reverse Pages

מדפיס עמודים בסדר הפוך. אם הוזנו טווחי עמודים, יודפסו העמודים בסדר הפוך לסדר הזנתם. לדוגמה, אם בתיבה Pages מוצגים העמודים 3–5, 7–10, בחירה באפשרות Reverse Pages תביא להדפסת העמודים 10–7 ואחריהם 5–3.

Orientation

Auto Portrait/Landscape

בוחר באופן אוטומטי את כיוון העמוד שמתאים בצורה הטובה ביותר לתוכן ולנייר. לדוגמה, גיליון אלקטרוני יודפס אופקית ואילו עלון יודפס אנכית. האפשרות Auto-Portait/Landscape דורסת את בחירת הכיוון ב- Page Setup.

כיוון העמוד

משאבים נוספים

לקבלת מידע נוסף על הדפסה, בקר בפורומים בנושא הדפסה והכנה לדפוס.

הדפסת שכבות

בדרך כלל, כאשר מדפסים מסמך PDF שכולל שכבות, מודפס רק התוכן שגלוי על המסך. אך היוצר של מסמך ה- PDF שכולל שכבות יכול לשלוט בתוכן שיודפס, ללא קשר להצגתו על המסך. יוצר מסמך ה- PDF יכול לדרוש שסימני מים יודפסו או למנוע הדפסה של מידע סודי. אם המסמך תוכנן להדפסה באופן שונה מהצגתו הנוכחית על המסך, ייתכן שתוצג הודעה בתיבת הדו-שיח Print. בתמונת התצוגה המקדימה בתיבת הדו-שיח Print מוצג תמיד העמוד כפי שיודפס.

הערה:

כדי לעבוד עם שכבות ב-Acrobat, המירו את מסמך המקור לתבנית PDF באמצעות קביעה מוגדרת מראש השומרת על שכבות, כגון בגרסת Acrobat 6 (תבנית PDF 1.5) או גרסה מתקדמת יותר.

צפו בדרך שבה השכבות מודפסות

 1. לחצו על סמל Layers בחלונית Navigation. אם סמל ה-Layers אינו גלוי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר View ‏> Show/Hide ‏> Navigation Panes ‏> Layers.
  • לחץ לחיצה ימנית בחלונית השמאלית, ובחר Layers.
  בחר Layers בחלונית השמאלית של תפריט תלוי-הקשר

 2. בחרו באפשרות Apply Print Overrides מתוך התפריט Options.

  הערה:

  בהתאם לקביעות הנראות שציינו בעת יצירת מבסמך ה- PDF, ייתכן שהאפשרות Apply Print Overrides לא תהיה זמינה בתפריט Options.

שינוי הגדרות הדפסה של שכבה

 1. לחצו על סמל Layers  בחלונית הניווט‏.‏ (אם סמל Layers אינו מוצג, בחרו View‏ > Show/Hide‏ > Navigation Panes‏ > Layers.)

 2. הרחיבו את האזור Layers, בחרו שכבה ולאחר מכן בחרו באפשרות Layer Properties מתוך התפריט Options .

 3. בתיבת הדו-שיח Layer Properties, בחרו באחת האפשרויות הבאות מתוך התפריט הנפתח Print:

  Always Prints

  כופה הדפסה של השכבה.

  Never Prints

  כופה אי-הדפסה של השכבה.

  Prints When Visible

  מתאים את הפלט המודפס למה שגלוי על המסך.

  הערה:

  ב- Reader ניתן לפתוח את תיבת הדו-שיח Layer Properties, אך לא ניתן לשנות את הקביעות בה.

יצירת קביעות הדפסה מוגדרות מראש

מסמך PDF עשוי להכיל קביעות הדפסה מוגדרות מראש, קבוצת ערכים ספציפיים-למסמך שנועדו לקביעת אפשרויות הדפסה בסיסיות. יצירת קביעה מוגדרת מראש להדפסה עבור מסמך מאפשרת להימנע מקביעה ידנית של אפשרויות מסויימות בתיבת הדו-שיח Print בכל פעם שמדפיסים את המסמך. מומלץ להגדיר הגדרות הדפסה עבור מסמך PDF בעת יצירתו. אולם קביעות מוגדרות מראש להדפסה מספקות אמצעי להוספת קביעות הדפסה בסיסיות למסמך PDF בכל זמן.

 1. בחרו File‏ > Properties ולחצו על הכרטיסייה Advanced.

 2. קבעו אפשרויות במקטע Print Dialog Presets ולחצו על OK.

בפעם הבאה שתפתחו את תיבת הדו-שיח Print הערכים הקבועים בתיבה יהיו אלה שנקבעו בקביעות המוגדרות מראש להדפסה. הגדרות אלה משמשות גם להדפסה של קובצי PDF בודדים מתוך תיק PDF.

הערה:

כדי לשמר קביעה מוגדרת להדפסה עבור מסמך PDF, שמרו את המסמך אחרי יצירת הקביעה המוגדרת מראש להדפסה.

Page Scaling

ממלא מראש את התפריט Page Scaling בתיבת הדו-שיח Print באפשרויות שתבחרו:

Default

משתמש בקביעת ברירת המחדל של היישום, שהיא Shrink To Printable Area.

None

מונע שינוי גודל אוטומטי לצורך התאמה לאזור הניתן להדפסה. השתמשו בקביעה זו כדי לשמר את קנה המידה במסמכי הנדסה או את גודל הנקודה הנדרש מסיבות משפטיות.

הערה:

אפשרויות נוספות מוצגות בתפריט Page Scaling בתיבת הדו-שיח Print, אך לא ניתן למלא את תיבת הדו-שיח מראש באפשרויות אלה. בחרו אחת מהאפשרויות בזמן ההדפסה.

DuplexMode

כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר, על המדפסת שנבחרה לתמוך בהדפסת דופלקס (על שני צידי הגיליון) אם בחרתם באפשרות דופלקס.

Simplex

מדפיס על צד אחד של הדף.

Duplex Flip Long Edge

מדפיס על שני צידי הדף; הדף מתהפך לאורך הקצה הארוך שלו.

Duplex Flip Short Edge

מדפיס על שני צידי הדף; הדף מתהפך לאורך הקצה הקצר שלו.

Paper Source By Page Size

מבצע בחירה באפשרות בשם זה בתיבת הדו-שיח Print. משתמש בגודל עמוד PDF, ולא באפשרות קביעת העמוד, כדי לקבוע את מגש הפלט. אפשרות זו שימושית להדפסת קובצי PDF המכילים גדלים שונים של עמודים במדפסות בעלות מספר מגשי פלט בגדלים שונים.

Print Page Range

ממלא מראש את טווחי העמודים שתזינו בתיבה Pages במקטע Print Range בתיבת הדו-שיח Print. קביעה זו שימושית לזרימת עבודה שבה כוללים המסמכים הן עמודי הוראות והן עמודים בגודל משפטי. לדוגמה, אם העמודים 1–2 מציגים הנחיות למילוי טופס, ניתן לקבוע עבודת הדפסה שתדפיס את הטופס בלבד.

Number Of Copies

ממלא מראש את התיבה Copies בתיבת הדו-שיח Print. בחרו מספר בין 2 ל- 5 או בחרו באפשרות Default כדי להשתמש בברירת המחדל של היישום, שהיא עותק אחד. הגבלה זו מונעת הדפסת עותקים רבים בלתי-רצויים.

מדוע איני מצליח להדפיס את המסמך?

התחילו בעצות הבאות לפתרון בעיות

לבעיות הדפסה יכולות להיות סיבות שונות. כדי לזהות מה הבעיה, התחל בעיון בהודעה הטכנית הבאה: פתרון בעיות הדפסת PDF‏ | Acrobat, Reader.

ה- PDF מוגן באמצעות סיסמה ואין אפשרות להדפיס

אם תקבלו PDF המוגן באמצעות סיסמה, הזינו את הסיסמה שנקבעה כדי להדפיס את המסמך. על חלק מהמסמכים המאובטחים חלות הגבלות המונעות מכם להדפיס, לערוך או להעתיק תוכן במסמך. אם חלות על המסמך הגבלות הדפסה, פנו למחבר ה- PDF.

(Windows בלבד) Protected Mode מפריע

המצב Protected Mode, שמוגדר כברירת מחדל, משפר במידה רבה את האבטחה של Reader. כדי לקבוע אם Protected Mode מפריע להדפסה, בטלו אותו באופן זמני: לחצו לחיצה ימנית על המסמך ובחרו Page Display Preferences. לאחר מכן לחצו על General מימין ובחרו Enable Protected Mode At Startup. סגרו את Reader, הפעילו אותו מחדש ונסו שנית להדפיס את המסמך.

הערה:

כדי להבטיח שתקבלו אבטחה מרבית, כאשר תסיימו להדפיס, בחרו שוב את האפשרות Enable Protected Mode At Startup.

מה יש לעשות אם Acrobat Reader מבקש לשמור קובץ בעת הדפסת מסמך?

אם Acrobat Reader מבקש מכם לשמור קובץ כאשר אתם לוחצים על Print, לחצו על Advanced בתיבת הדו-שיח Print ובטלו את הבחירה באפשרות Print to File.

הערה:

 • ודאו שבחרתם מדפסת פיזית להדפסה, ולא Adobe PDFXPS/Send note או מדפסת וירטואלית אחרת.
 • האפשרות Print to File היתה זמינה בתיבת הדו-שיח Print עד לגרסאות Acrobat 10.X.

מה יש לעשות כדי להדפיס הערות הזמינות במסמך ה- PDF‏?

קיימים כמה סוגי ביאורים (לדוגמה, הערות קופצות) הזמינים במסמך PDF ואינם מודפסים כברירת מחדל, אלא רק אם ברצונכם להדפיס אותם.

מדובר בתכנון מכוון שמטרתו למנוע מביאורים מסוג זה להסתיר את התוכן הזמין מאחוריהם.

עם זאת, ייתכן שבמקרים מסוימים כן תרצו להדפיס את הביאורים. כדי להדפיס את ההערות הקופצות וביאורים מסוגים אחרים:

 1. עברו אל Edit ‏> Preferences.
 2. לחצו על Commenting.
 3. הפעילו את האפשרות Print notes and pop-ups.

Acrobat Reader נסגר בעת הדפסה / Acrobat Reader אינו מדפיס אחרי לחיצה על הלחצן Print

מקרים אלה עשויים להתרחש בשל פגם בקובץ ההתקנה של Adobe Acrobat. כדי לפתור את הבעיה, ודאו שקיימת ברשותכם הגרסה העדכנית ביותר של היישום Adobe Reader/ Acrobat‏.

אם הבעיה מתרחשת בגרסה העדכנית ביותר:

 1. הסר את ההתקנה של Acrobat Reader בעזרת כלי העזר Acrobat cleaner.
 2. התקינו מחדש את Adobe Reader‏.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון

[Feedback V2 Badge]