מסמך זה מסביר על היסודות של טופסי PDF ב-Acrobat DC. (אם אתה מחפש מידע על יצירת טפסים מאפס, הפצת טפסים, מעקב אחר טפסים או מילוי וחתימה על טפסים, לחץ על הקישור המתאים לעיל. כדי לעיין בתשובות לשאלות נפוצות על טפסים, לחץ על הקישור 'שאלות נפוצות על טפסים').

 

אודות טפסים

ניתן למלא טפסים באמצעות Adobe Acrobat או באמצעות Acrobat Reader , שניתן ללא תשלום. ניתן ליצור טפסים סטטיים או אינטראקטיביים ב- Acrobat. טפסים אינטראקטיביים מזרימים את תהליך המילוי והאיסוף של הנתונים.

ניתן להשתמש ב- Acrobat ליצירת טפסים באחת מהשיטות הבאות:

  • המירו מסמך אלקטרוני קיים (לדוגמה, Adobe PDF‏, Microsoft Word, או מסמך Excel) לטופס PDF.

  • סרקו טופס נייר כדי להמירו לטופס PDF.

לאחר המרת מסמך קיים לטופס PDF, ניתן להוסיף לו שדות כדי להמירו לטופס אינטראקטיבי.

טופס אינטראקטיבי ניתן למלא במחשב ולמסור דרך חיבור אינטרנט או חיבור רשת מקומית.

העדפות טפסים

הגדר את העדפות הטפסים כדי לשלוט בהיבטים שונים באינטראקציה שלך עם שדות טופס.

בתיבת הדו-שיח Preferences, בחר Forms מצד שמאל. העדפות הטפסים מאורגנות בשלושה חלקים: General‏, Highlight Color ו- Auto-Complete.

הערה:

כל העדפות הטפסים יחולו על האופן שבו מטפל היישום בטפסים פתוחים במהלך העבודה. ההעדפות אינן נשמרות יחד עם טופסי PDF.

General

Automatically Calculate Field Values

ביצוע אוטומטי של חישובי כל השדות עם כניסת המשתמש.

הערה:

הקביעה של אפשרות זו חלה רק על המופע הנוכחי.

Automatically adjust tab order when modifying fields

מאפס את סדר הכרטיסיות כאשר יוצרים, מוחקים או מזיזים שדות טופס.

Show Focus Rectangle

מציין איזה שדה טופס נמצא כרגע במוקד.

Show Text Field Overflow Indicator

מציג סימן פלוס (+) בשדות מלל החורגים מהגבולות שצוינו בשעת יצירת השדות.

Always Hide Forms Document Message Bar

הסתרת שורת הודעות המסמך בטפסים כברירת מחדל כאשר טופס PDF נפתח ב- Acrobat Reader, אלא אם כן שורת הודעות המסמך כוללת לחצן Submit Form. אם שורת ההודעות כוללת לחצן Submit Form, אין באפשרותך להסתיר את שורת ההודעות.

Show Field Preview When Creating Or Editing Form Fields

הצגת המראה של שדה טופס בשעת יצירה או עריכה של טפסים.

Manage Barcode Parameters

פתיחת תיבת דו-שיח עם רשימת פריטי ברקוד (לרבות Parameter Set Name‏, Symbology ו- Built-in status עבור כל פריט). כולל את הלחצנים New, Edit, Delete, Import ו- Export לעבודה עם ערכות פרמטרים חדשות או ערכות פרמטרים שנבחרו.

Highlight Color

Show Border Hover Color For Fields

מציג מסגרת שחורה מסביב לשדה טופס כשממקמים עליו את המצביע.

Fields Highlight Color

פתיחת דוגם צבע לבחירת הצבע לסימון שדות טופס. הסימון מופיע כאשר מתבצעת לחיצה על הלחצן Highlight Existing Fields בשורת הודעות המסמך.

Required Fields Highlight Color

פתיחת דוגם צבע לבחירת צבע המסגרת של שדות טופס שיש למלא. הגבול מופיע עבור שדות טופס דרושים כאשר הלחצן Highlight Existing Fields נבחר או לאחר שאתה מנסה לשלוח את הטופס.

Auto-Complete

תפריט Auto-Complete

מציג שלוש אפשרויות של Auto-Complete (מילוי אוטומטי): Off‏, Basic‏ או Advanced.

Remember Numerical Data

מציע להזין תחילה פריטים מספריים בשעת הקלדת התו הראשון בשדה דומה. כשמבטלים את הסימון באפשרות Auto-Complete, המערכת מציעה אפשרויות לפריטי מלל בלבד. (זמין רק כשבוחרים באפשרות Basic או Advanced).

Edit Entry List

מציג את הפריטים הנוכחיים המאוחסנים בזיכרון האפשרות Auto-Complete. ניתן לבחור ולמחוק כל פריט שאין ברצונך לכלול בעתיד בטפסים המיועדים למילוי. (אפשרות זו אינה זמינה אם אין פריטים בזיכרון).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת