פתיחת עמודים בקובץ PDF

בהתאם לקובץ PDF שנפתח, עליכם לעבור קדימה מספר רב של עמודים, להציג חלקים שונים מהעמוד או לשנות את רמת ההגדלה. קיימות דרכים רבות לנווט, אך השימוש בפריטים הבאים נפוץ ביותר:

Next ו- Previous:

הלחצן Next‏ Page והלחצן Previous Page מופיעים בסרגל הכלים Page Navigation. תיבת המלל שלידם היא אינטראקטיבית, וניתן להקליד בה מספר עמוד ולהקיש Enter כדי לעבור ישירות לעמוד זה.

סרגלי גלילה:

בכל מקרה שבחלון המסמך לא מוצג המסמך במלואו, יופיעו סרגלי גלילה אנכיים ואופקיים מימין ובתחתית חלון המסמך. להצגת עמודים אחרים או אזורים שונים של העמוד, לחצו על החצים או גררו.

סרגל הכלים Select & Zoom:

סרגל כלים זה כולל לחצנים ובקרים לשינוי ההגדלה של עמוד.

החלונית Page Thumbnails:

הלחצן Page Thumbnails בצד שמאל של אזור העבודה פותח את חלון הניווט לחלונית Page Thumbnails, אשר מציגה תמונות ממוזערות של כל עמוד. לפתיחת אותו עמוד בחלונית המסמך, לחצו על תמונה ממוזערת של עמוד.

הערה:

אם אנכם רואים פריטים אלה, בחרו View >‏ Show/Hide >‏ Toolbar Items >‏ Reset Toolbars.

הכלים של Page navigation

דפדוף במסמך

קיימות דרכים רבות למעבר בין עמודים בקובץ PDF. אנשים רבים משתמשים בלחצנים בסרגל הכלים Page Navigation, אך אפשר להשתמש גם במקשי החצים, בסרגלי הגלילה ובתכונות אחרות כדי לעבור קדימה או אחורה ב- PDF מרובה עמודים.

סרגל הניווט Page Navigation נפתח כברירת מחדל. סרגל הכלים שנקבע כברירת מחדל מכיל כלים הנמצאים בשימוש נפוץ: Show Next Page ,‏ Show Previous Page ו- Page Number. כמו כל סרגלי הכלים, ניתן להסתיר או לפתוח מחדש את סרגל הכלים Page Navigation על-ידי בחירתו בתפריט Toolbars מתחת לתפריט View. ניתן להציג כלים נוספים בסרגל הכלים Page Navigation על-ידי לחיצה ימנית על סרגל הכלים ובחירת כלי, Show All Tools או More Tools ולאחר מכן בחירה וביטול בחירה של הכלים בתיבת הדו-שיח.

דפדוף בקובץ PDF

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Previous Page או Next Page  בסרגל הכלים.

  • בחרו View >‏ Navigation >‏ [מיקום].

  • בחרו View >‏ Navigation > עברו אל Page, הקלידו את מספר העמוד בתיבת הדו-שיח Go To Page ולחצו על OK

  • הקישו Page Up ו- Page Down במקלדת.

מעבר לעמוד מסוים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • בתצוגת העמוד Single Page או Two-Up, גררו את סרגל הגלילה האנכי עד שהעמוד יופיע בתצוגה הנפתחת הקטנה.

  • להחלפת הסרגל שמופיע כעת בסרגל הכלים Page Navigation, הקלידו את מספר העמוד והקישו Enter.

  הערה:

  אם מספרי העמודים במסמך שונים ממקומם בפועל של העמודים בקובץ PDF, המיקום של העמוד בקובץ מופיע בסוגריים לאחר מספר העמוד שהקצתה התוכנה בסרגל הכלים 'ניווט בעמוד'. לדוגמה, אם הקצתם מספור לקובץ שהנו פרק בן 18 עמודיםשיתחיל בעמוד 223, המספר שיופיע כאשר העמוד הראשון פעיל הוא 223 (1 מתוך 18). ניתן לבטל את תצוגת המספור הלוגי של עמודים בהעדפות Page Display. ראו מספור מחדש של עמודים והעדפות לתצוגת מסמכי PDF.

  מספרי עמודים לוגיים

מעבר לעמודים לפי סימניות

הסימניות משמשות כתוכן עניינים, ובדרך כלל מייצגות פרקים וסעיפים במסמך. הסימניות מופיעות בחלון הניווט.

‏החלונית Bookmarks
‏החלונית Bookmarks

A. ‏הלחצן ‏Bookmarks‏ B. לחצו לתצוגת תפריט האפשרויות של הסימניות C. סימניה מורחבת 
 1. לחצו על הלחצן Bookmarks, או בחרו View > ‏Show/Hide >‏ Navigation Panes >‏ Bookmarks.

 2. כדי לעבור לנושא מסוים, לחצו על הסימנייה. הרחיבו או צמצמו את תוכן הסימנייה, בהתאם לצורך.

  הערה:

  בהתאם לאופן ההגדרה של הסימנייה, לחיצה עליה אינה מעבירה אתכם למיקום הרצוי אלא מבצעת פעולה אחרת במקום זאת.

  אם רשימת הסימניות נעלמת לאחר הלחיצה על סימנייה, לחצו על הלחצן Bookmarks כדי להציג שוב את הרשימה. כדי להסתיר את הלחצן Bookmarks לאחר לחיצה על סימנייה, בחרו בתפריט האפשרויות בפקודה Hide After Use.

שימוש בתמונות ממוזערות של עמודים למעבר לעמודים מסוימים

תמונות ממוזערות של עמודים הן תצוגות מקדימות זעירות של עמודי המסמך. ניתן להשתמש בתמונות ממוזערות בחלונית Page Thumbnails כדי לשנות את תצוגת העמודים ולעבור לעמודים אחרים. התיבה במסגרת אדומה המופיעה בתמונה הממוזערת מציינת את האזור בעמוד שמופיע בתצוגה. ניתן לשנות את גודל התיבה כדי לשנות אחוזי זום.

 1. להצגת החלונית Page Thumbnails , לחצו על לחצן Page Thumbnails או בחרו View >‏ Show/ Hide >‏ Navigation Panes >‏ Page Thumbnails

 2. כדי לעבור לעמוד אחר, לחצו על התמונה הממוזערת של העמוד.

גלילה אוטומטית במסמך

גלילה אוטומטית מקדמת את התצוגה של קובץ PDF בקצב קבוע, בתנועה אנכית עד לסוף המסמך. אם התהליך יופסק כתוצאה משימוש בסרגלי הגלילה כדי לנוע קדימה או אחורה לעמוד או למקום אחר, הגלילה האוטומטית תמשיך מאותה נקודה קדימה. הגלילה האוטומטית נעצרת בסוף קובץ PDF ואינה מתחילה מחדש עד שמפעילים אותה שנית.

 1. בחרו View >‏ Display Options >‏ Automatically Scrolling.

 2. הקישו Esc כדי להפסיק את הגלילה.

חזרה על נתיב צפייה

ניתן למצוא עמודי PDF שהוצגו קודם לכן בעזרת חזרה על נתיב הצפייה בעמודים. חשוב להבין את ההבדל בין העמוד הבא או הקודם ובין התצוגה הבאה או הקודמת.

 • העמוד הקודם והעמוד הבא מפנים לשני עמודים סמוכים, לפני העמוד הפעיל הנוכחי ואחריו.
 • התצוגה הקודמת והתצוגה הבאה מפנות אל היסטוריית ההצגה שלכם. לדוגמה, אם עברתם קדימה ואחורה במסמך, היסטוריית הצפייה חוזרת לאחור באותם צעדים בדיוק, ומציגה את העמודים שהוצגו בסדר הפוך לסדר הצפייה בהם.
 1. בחרו View >‏ Navigation >‏ Previous View .

 2. כדי להמשיך ולהציג חלק אחר בנתיב, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • חזרו על צעד 1.

  • בחרו View >‏ Navigation >‏ Next View .

  הערה:

  באפשרותכם להפוך את הלחצן Previous View  ‏ והלחצן Next View לזמינים באזור סרגל הכלים על-ידי לחיצה ימנית על סרגל הכלים Page Navigation ובחירה בהם בתפריט ההקשרי, או על-ידי בחירה באפשרות Show All Tools.

קישורים יכולים להעביר אתכם למיקום אחר במסמך הנוכחי, למסמכי PDF אחרים או לאתרי אינטרנט. לחיצה על קישור יכולה גם לפתוח קבצים מצורפים ולהפעיל תוכן תלת-ממד, סרטים וקובצי שמע. כדי להפעיל קובצי מולטימדיה, התוכנה והחומרה המתאימות חייבות להיות מותקנות במחשב.

האדם שיוצר מסמך PDF קובע כיצד ייראו קישורים במסמך.

הערה:

אם קישור ב- Acrobat לא נוצר באמצעות הכלי Link, עליכם לוודא כי האפשרות Create Links From URLs נבחרה ב- General preferences כדי שהקישור יפעל כראוי.

 1. בחרו בכלי Select.
 2. הציבו את המצביע על האזור המקושר בעמוד, עד שהוא ישנה את צורתו לצורת יד עם אצבע מצביעה סימן פלוס (+) או האות w יופיעו בתוך היד אם הקישור מוביל לאינטרנט. לאחר מכן, לחצו על הקישור.

מסמכי PDF עם קבצים מצורפים

כשפותחים קובץ PDF עם קובץ מצורף אחד או יותר, החלונית Attachments נפתחת אוטומטית ומציגה רשימת קבצים מצורפים. ניתן לפתוח קבצים אלה לתצוגה, לערוך אותם ולשמור את השינויים בהתאם לקביעות מחברי המסמך.

בשעת העברת קובץ PDF למיקום חדש, הקבצים המצורפים יעברו איתו אוטומטית.

שרשורי מאמרים

בקובצי PDF, המונח מאמרים מתייחס לשרשורים אלקטרוניים אפשריים שמחבר קובץ PDF מגדיר באותו PDF. מאמרים מובילים את הקוראים לתוכן PDF, מדלגים על עמודים או אזורים של העמוד שאינם כלולים במאמר. באותו אופן שבו אתם מעיינים בדרך כלל בעיתון או בכתב-עת, קוראים כתבה מסוימת ומתעלמים מהשאר. בשעת קריאת מאמר, תצוגת העמוד מוגדלת או מוקטנת, כך שהחלק הנוכחי של המאמר ממלא את המסך.

פתיחה וניווט בשרשור של מאמר

 1. לחצו על הכלי Hand בסרגל הכלים Common Tools.
 2. כדי לפתוח את החלונית Articles, בחרו View >‏ Show/ Hide >‏ Navigation Panes >‏ Articles

  הערה:

  לא ניתן לפתוח את החלונית Articles כאשר מציגים את ה- PDF בדפדפן אינטרנט. במקום זאת, פתחו את מסמך PDF ב- Acrobat.

 3. כדי לעבור לתחילת המאמר, לחצו פעמיים על הסמל Article. הסמל משתנה למצביע של Follow Article ‏.

  הערה:

  כשהחלונית Articles ריקה, פירושו של דבר שמחבר המסמך לא הגדיר מאמר בקובץ PDF.

 4. כשהמאמר פתוח, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לגלול במאמר חלון אחד בכל פעם, הקישו Enter או לחצו במאמר.

  • כדי לגלול במאמר אחורה חלון אחד בכל פעם, הקישו Shift ולחצו במאמר, או הקישו Shift+Enter.

  • כדי לעבור לתחילת המאמר, הקישו Ctrl ולחצו במאמר.

 5. בסוף המאמר, לחצו שוב במאמר.

  תצוגת העמוד הקודם תשוחזר והמצביע ישתנה למצביע End Article ‏.

יציאה מהשרשור לפני סוף המאמר

 1. ודאו שהכלי Hand נבחר.
 2. הקישו Shift+Ctrl ולחצו בעמוד.

תצוגת העמוד הקודם תשוחזר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת