סימן מים הוא מלל או תמונה שמופיעים מעל או מאחורי תוכן קיים של מסמך, בדומה לחותמת. לדוגמה, ייתכן שתרצו להחיל סימן מים "חסוי" על עמודים עם מידע רגיש. באפשרותכם להוסיף סימני מים מרובים למסמך PDF אחד או יותר, אבל עליכם להוסיף כל סימן מים בנפרד. ניתן לציין עמוד או טווח עמודים שבהם יופיע סימן המים.

הערה:

בניגוד לחותמת, סימן מים מוטמע בעמודי PDF כרכיב קבוע. חותמת היא סוג של הערת PDF, שמאפשרת למשתמשים אחרים שקוראים את מסמך PDF לפתוח אותה להצגת ביאור מלל, להזיז, לשנות או למחוק אותה.

לפני ואחרי הוספת סימן מים ב- Acrobat
לפני ואחרי הוספת סימן מים

הוספה או החלפה של סימן מים‏, עם מסמך פתוח

 1. בחרו Tools‏ > Edit PDF ‏> Watermark ‏> Add.

 2. ‏‏(אופציונלי) להחלת סימן המים בצורה סלקטיבית על עמודים בודדים, לחצו על Page Range Options‏. לאחר מכן ציינו טווח עמודים ובחרו באפשרות Subset, בהתאם לצורך.

 3. ציינו את סימן המים:
  • כדי להשתמש מחדש בסימן מים ואפשרויות סימן מים ששמרתם בהפעלה קודמת, בחרו בו בתפריט Saved Settings.

  • ליצירת סימן מים הכולל מלל, בחרו Text והקלידו את המלל בתיבה. שנו את אפשרויות עיצוב המלל בהתאם לצורך.

  • כדי להשתמש בתמונה כסימן מים, בחרו File‏. לאחר מכן לחצו על Browse ובחרו בקובץ התמונה. אם הקובץ כולל עמודים מרובים עם תמונות, ציינו את Page Number הרצוי.

  הערה:

  ניתן להשתמש בתמונות PDF‏, JPEG ו- BMP בלבד כסימני מים.

 4. לשינוי גודל תמונה של סימן מים, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי גודל סימן המים ביחס לגודל קובץ התמונה המקורי, הזינו ערך באחוזים באפשרות Absolute Scale (באזור Source של תיבת הדו-שיח).

  • כדי לשנות את גודל סימן המים ביחס לממדי עמוד ה- PDF, הזינו אחוזים ב- Scale Relative To Target Page (באזור Appearance של תיבת הדו-שיח).

 5. התאימו את המראה והמיקום של סימן המים בהתאם לצורך.
 6. (אופציונלי) לחצו על Appearance Options וציינו את האפשרויות הבאות:

  • כדי לציין מתי סימן המים מופיע, סמנו או בטלו את הסימון באפשרויות Show When Printing ו- Show When Displaying On Screen.

  • כדי לשלוט בווריאציות במסמך PDF הכולל עמודים בגדלים שונים, סמנו או בטלו את הסימון באפשרות Keep Position And Size Of Watermark Text Constant When Printing On Different Page Sizes.

 7. (אופציונלי) כדי להחיל את אותן קביעות על מסמכי PDF נוספים, לחצו על Apply To Multiple Files. לחצו על Add Files, בחרו Add Files או Add Open Files ולאחר מכן בחרו את הקבצים. לאחר מכן, בתיבת הדו-שיח Output Options, ציין את העדפות התיקיה ושם הקובץ ולחץ על OK.

הוספה או החלפה של סימן מים, ללא מסמך פתוח (Windows בלבד)

 1. בחרו Tools‏ > Edit PDF ‏> Watermark ‏> Add.

 2. בתיבת הדו-שיח, לחצו על Add Files, בחרו Add Files ובחרו את הקבצים.

  הערה:

  ניתן גם להוסיף קבצים או תיקיות באמצעות גרירתם לתוך תיבת הדו-שיח.

 3. לחצו על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Add Watermark‏.

 4. בצעו את צעדים 2 עד 6 בהליך להוספה או להחלפה של סימן מים עם מסמך פתוח. בתום הגדרת סימן המים, לחצו על OK.

 5. בתיבת הדו-שיח Output Options, ציינו את העדפות התיקיה ושם הקובץ ולחצו על OK.

הוספה או החלפה של סימן מים במסמכי PDF הנכללים בתיק PDF

 1. בחרו מסמך PDF אחד או יותר של רכיבים בתיק PDF.
 2. בצעו את הצעדים בהליך להוספה או להחלפה של סימן מים עם מסמך פתוח.

עדכון סימן מים

 1. פתחו מסמך PDF יחיד.
 2. בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Watermark ‏> Update.

 3. בצעו שינויים בסימן המים ולחצו על OK.

הערה:

אם מסמך PDF כולל סימני מים מרובים, תהליך זה יעדכן רק את סימן המים הראשון שהוספתם וימחוק את כל שאר סימני המים. אם תשנו את דעתכם לגבי עדכון סימני המים לאחר שהשלמתם תהליך זה, בחרו מיד Edit‏ > Undo Watermark.

הסרת סימני מים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • פתחו מסמך PDF יחיד או בחרו מסמך PDF אחד או יותר של רכיבים בתיק PDF. לאחר מכן בחרו Tools ‏> Edit PDF ‏> Watermark ‏> Remove.

  • כדי להסיר סימני מים ממסמכי PDF מרובים, סגור מסמכי PDF פתוחים ובחר Tools‏ > Edit PDF‏ > Watermark‏ > Remove. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחצו על Add Files, בחרו Add Files ובחרו את הקבצים. לחץ על OK ובתיבת הדו-שיח Output Options ציין את העדפות התיקיה ושם הקובץ.