מסמך זה מסביר על שדות טופס ברקוד של PDF ב-Acrobat DC. (אם אתה מחפש מידע על יצירת טפסים מאפס, הפצת טפסים, מעקב אחר טפסים או מילוי וחתימה על טפסים, לחץ על הקישור המתאים לעיל. כדי לעיין בתשובות לשאלות נפוצות על טפסים, לחץ על הקישור 'שאלות נפוצות על טפסים').

 

אודות ברקודים

שדות ברקוד מתרגמים פריטים שהזין המשתמש בטופס לתבנית חזותית שניתן לסרוק אותה, לפענח אותה ולכלול אותה במסד נתונים. ברקודים מועילים כשהמשתמשים מוסרים את הטופס על-גבי נייר או שולחים אותו בפקס.

השימוש בברקודים חוסך זמן, מבטל את הצורך בקריאה ובתיעוד ידניים של תגובות, ועוקף שגיאות אפשריות בהזנת הנתונים.

תהליך עבודה טיפוסי עם ברקוד כולל את השלבים הבאים:

 • מחבר הטופס יוודא שהאפשרות Automatically Calculate Field Values נבחרה בהעדפות הטופס, ולאחר מכן ייצור את הטופס ב- Acrobat, ויגדיר את כל יתר השדות כרגיל.

 • מחבר הטופס יוסיף את שדה הברקוד לטופס ויגדיר את הברקוד כך שהוא ילכוד את הנתונים הדרושים.

 • מחבר הטופס יפעיל את הטופס למשתמשי Acrobat Reader (אם ברצונו להתיר למשתמשים לשמור עותק של הטופס שמילאו או אם הטופס כולל שדות ברקוד מסוימים).

 • מחבר הטופס יפיץ את הטופס למשתמשים אחרים.

 • המשתמשים ימלאו את הטופס במחשבים שלהם, וימסרו אותו אלקטרונית או ידפיסו עותק וישלחו את העותק למפיץ הטופס.

 • נתוני הברקוד שיתקבלו יפוענחו באחת מהדרכים הבאות, ולאחר מכן יכול מקבל הטופס לעיין בהם, למיין אותם ולהשתמש בהם.

  טפסים הנשלחים בפקס לשרת פקסים

  מקבל הטופס יכול להשתמש ב- Adobe Acrobat Capture®‎‏‎‎‎‎‏ כדי לאסוף תמונות TIFF משרת הפקס ולהציב אותן בתיקיה בעלת ההשגחה Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder, אם המוצרים בבעלות המקבל.

  טפסים שנמסרו על-גבי נייר

  מקבל הטופס יכול לסרוק טופסי נייר ולהשתמש ביישום כגון LiveCycle Barcoded Forms Decoder כדי לפענח את הברקודים בתוך טפסים אלה.

הערה:

Acrobat Capture ו- LiveCycle Barcoded Forms Decoder הם מוצרים עצמאיים המתאימים לתהליכי עבודה ארגוניים ונמכרים בנפרד מ- Acrobat.

עצות לעיצוב ברקודים

בעיות המשפיעות על אופן העיצוב והמיקום של ברקודים כוללות אפשרות שימוש ומקום. לדוגמה, גודל ברקוד יכול גם להגביל את כמות הנתונים שניתן לקודד. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, עקבו אחרי ההנחיות הבאות:

 • מקם את הברקוד כך שסביר להניח שהוא יתקפל כשימוקם במעטפה, ומקם אותו רחוק מספיק מקצות העמוד כדי שהוא לא ייחתך במהלך הדפסה או משלוח בפקס.

 • מקם אותו כדי שניתן יהיה לראותו ולסרוק אותו בקלות. אם אתה משתמש בסורק ידני, הימנע מברקודים רחבים מ- 4 אינץ' (10.3 ס"מ). ברקודים גבוהים וצרים מתאימים ביותר במקרה זה. כמו כן, הימנע מדחיסת תוכן ברקוד בשעת שימוש בסורק ידני.

 • ודא שגודל הברקוד יכול להתאים לכמות הנתונים לקידוד. אם שטח הברקוד קטן מדי, הוא מוצג באפור אחיד. הקפד לבדוק טופס שהשלמת לפני הפצתו כדי לוודא ששטח הברקוד גדול מספיק.

יצירה, בדיקה ועריכה של שדות ברקוד

דרך אחת לשיפור ברקוד של טופס PDF היא בעזרת סקריפטים מותאמים אישית. כתיבת סקריפטים מסוג זה דורשת היכרות בסיסית עם JavaScript וידע ב- JavaScript ייחודי ל- Acrobat. למידע נוסף, ראה פיתוח יישומי Acrobat®‎ באמצעות JavaScript™‎ ב- www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_il ‏(PDF, אנגלית בלבד). לקבלת מידע אודות JavaScript בסיסי, עיין בכל אחד מהמשאבים הרבים הזמינים בנושא זה.

הערה:

לאחר הוספת ברקוד בגודל המרבי, שינוי גודל התא או תנאי הקידוד עלול לגרום לברקוד לחרוג מגבולות העמוד. הימנע מהתנהגות זו באמצעות בחירת גודל התא ותנאי הקידוד המתאימים לברקוד.

הוספת שדה ברקוד

 1. פתח את הטופס ב- Acrobat. פתח את תיבת הדו-שיח Preferences ‏(Edit ‏> Preferences) ובחר Forms מצד שמאל. לאחר מכן בחר באפשרות Automatically Calculate Field Values.

 2. בחר Tools‏ > Prepare Form.

 3. לחץ על הסמל Barcode בסרגל הכלים.

 4. סמן בגרירה מלבן להגדרת אזור הברקוד, ולחץ פעמיים על שדה הברקוד כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Properties.
 5. בכרטיסייה Value, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Encode Using ולאחר מכן בחר תבנית (XML או Tab Delimited). לחץ על הלחצן Pick ובחר בשדות שברצונך לקודד בשדה הברקוד. אם אין ברצונך לכלול את שמות השדות בנתוני הברקוד, בטל את הסימון באפשרות Include Field Names.

  • בחר Custom Calculation Script, לחץ על Edit והזן את קוד JavaScript המותאם אישית בתיבת הדו-שיח JavaScript Editor.

 6. בכרטיסייה Options, בצע את כל הפעולות הבאות:
  • בחר אפשרות Symbology:‏ PDF417,‏ QR Code או Data Matrix.

  • בחר Compress Data Before Encoding To Barcode אם ברצונך להחיל דחיסה זו. אין לבחור אפשרות זו אם סורק ידני משמש ללכידת הנתונים מהטפסים שיוחזרו.

  • תחת Decode Condition, בחר את סוג החומרה שתעבד טפסים שיוחזרו: Handheld Barcode Scanner,‏ Fax Server,‏ Document Scanner או Custom.

  • במידת הצורך, לחץ על Custom והזן ערכים עבור X Dimension‏, Y/X Ratio ו- Error Correction Level.

 7. הכנס את השינויים הרצויים בכרטיסיות General ו- Actions. לאחר מכן סגור את תיבת הדו-שיח Barcode Field Properties.

  קוד JavaScript נוצר באופן אוטומטי כדי לקודד את השדות שנבחרו בתבנית XML או Tab Delimited. תיבת הדו-שיח Barcode Field Properties נסגרת והברקוד שעבורו ציינת ערכים מופיע בטופס.

  הערה:

  אם תוסיף שדה חדש לטופס לאחר יצירת הברקוד, השדה לא ייכלל אוטומטית בנתונים של ברקודים קיימים. עם זאת, ניתן לכלול ידנית שדות נתונים נוספים בברקוד.

בדיקת שדה ברקוד

 1. לחץ על הלחצן Preview בסרגל הכלים.

 2. מלא את הטופס. השתמש בנתונים לדוגמה המייצגים את הכמות המרבית של מידע לכל שדה שאתה מצפה שהמשתמש יזין.
 3. אם שדה הברקוד מעומעם, עקבו אחר ההליך לשינוי גודל שדה הברקוד או להתאמת הנתונים. ‏(ראה המשימות הבאות).
 4. ודא שאזור שדה הברקוד גדול מספיק כדי לכלול את כל הנתונים שיוכנסו. כדי להסיר את הנתונים לדוגמה, בחלונית הימנית, בחר More ‏> Clear Form.

 5. בחר File ‏> Save.

שדה הטופס של הברקוד מוכן כעת להפצה.

הוספת שדות נתונים לברקוד

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. לחץ פעמיים על שדה הברקוד.
 3. בכרטיסייה Value, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם האפשרות Encode Using מסומנת, לחץ על Pick ובחר שדות טופס נוספים לקידוד.

  • אם האפשרות Custom Calculation Script מסומנת, לחץ על Edit וכתוב JavaScript נוסף כדי לכלול את השדות הנוספים.

לאחר שתכלול את שדות הנתונים החדשים בברקוד, ודא שאזור הברקוד גדול מספיק באמצעות בדיקת נתונים לדוגמה. אם אזור הברקוד מעומעם, התאם את גודל הברקוד או את מאפייני שדה המלל, כך שתוכן הנתונים יתאים לאזור הברקוד.

התאמת תוכן הנתונים כך שיתאימו לשדה ברקוד

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. לחץ פעמיים על שדה הברקוד ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסייה Options, לחץ על הלחצן Custom והזן ערכים נמוכים יותר עבור Error Correction Level ו- Y/X Ratio.

  • בכרטיסייה Options, בחר Compress Data Before Encoding To Barcode, אבל רק אם אתה משתמש במפענח תוכנת Adobe (זמין בנפרד).

  • בכרטיסייה Value, בחר Tab Delimited ולא XML כתבנית קידוד הנתונים. XML דורש אזור ברקוד גדול יותר לקידוד מידע מאשר Tab Delimited.

  • בכרטיסייה Options, בחר אפשרות Symbology אחרת.

  • בכרטיסייה Value, לחץ על הלחצן Pick ובטל את הסימון בשדות שאינך רוצים לקודד. לדוגמה, אל תכלול שדות עם מידע החוזר על עצמו.

  • בכרטיסייה Value, הזן סקריפט מותאם אישית הממיר את המלל שמזין המשתמש לאותיות קטנות או לאותיות גדולות בתהליך הקידוד.

  הערה:

  הנחיות NACTP ‏(National Association of Computerized Tax Processors), המשמשות את משרדי United States Internal Revenue Service ומשרד המיסוי, ממליצות על שימוש באותיות גדולות בלבד לנתוני ברקוד מסוג 2D.

 3. למזעור שטח הברקוד שיכיל את הנתונים, לחץ פעמיים על שדה הברקוד, ובכרטיסייה Value כתוב סקריפט מותאם אישית שיגביל את הנתונים לתווים אלפנומריים ולאותיות גדולות בלבד או קטנות בלבד. (מלל באותיות גדולות או באותיות קטנות בלבד דורש פחות שטח ברקוד ממלל הנכתב בתערובת של אותיות גדולות וקטנות).

הערה:

שקלו ליצור שדות ברקוד נוספים בטופס ולמפות נתונים שונים לכל שדה ברקוד.

קביעת ניווט בשדות טופס

אם למסמך PDF אין סדר כרטיסיות שצוין, סדר הכרטיסיות המוגדר כברירת מחדל מבוסס על מבנה המסמך, אלא אם כן המשתמש ביטל את הסימון באפשרות Tab Order בהעדפות Accessibility.

ניתן לשנות את סדר הכרטיסיות לאחר יצירת השדות. אם אתה נמצא במצב עריכה, ניתן לסדר את הכרטיסיות לפי מבנה המסמך (ברירת מחדל), לפי שורה או לפי עמודה. ניתן גם לבחור סדר ידנית בגרירה ושחרור של שדות בחלונית Fields. אם אינך נמצא במצב עריכה, ניתן לשנות את מאפייני העמוד כדי לסדר את הכרטיסיות לפי שורה או עמודה. עם זאת, לא ניתן להתאים אישית את סדר הכרטיסיות ידנית.

קביעת סדר כרטיסיות במצב עריכה

 1. אם אינך במצב עריכת טופס, בחר Tools ‏> Prepare Form.

 2. בחלונית Fields מימין, ודא שסימנת את האפשרות Sort By ‏> Tab Order.

 3. (אופציונלי) כדי להציג את סדר הכרטיסיות עבור השדות, בחלונית Fields, בחר Tab Orders ‏> Show Tab Numbers.

 4. בחר אפשרות Tab Order:

  Order Tabs By Structure

  כרטיסיות המבוססות על מבנה המסמך ועוקבות אחרי הסדר שנקבע בתיוג.

  Order Tabs By Row

  כרטיסיות מהשדה השמאלי העליון, המזיזות כל שורה בתורה, תחילה משמאל לימין ולאחר מכן למטה.

  Order Tabs By Column

  כרטיסיות מהשדה השמאלי העליון, המזיזות כל עמודה בתורה, תחילה מלמעלה למטה ולאחר מכן לרוחב, משמאל לימין.

  Order Tabs Manually

  מאפשר לך לגרור ולשחרר שדה במיקום הרצוי בתוך החלונית Fields. לא ניתן להזיז שדה לעמוד אחר, לחצן אפשרויות לקבוצה אחרת או שדה ללחצן אפשרויות.

  Order Tabs Unspecified

  מציין שלא צוין סדר כרטיסיות. סדר הכרטיסיות נקבע על-ידי ההגדרות במאפייני העמוד.

קביעת סדר כרטיסיות ב- Page Properties

 1. אם אתה נמצא במצב עריכת טופס, לחץ על לחצן הצלב לכיוון ימין בסרגל הכלים כדי לצאת ממצב זה.

 2. לחץ על הלחצן Page Thumbnails או בחר View ‏> Show/Hide ‏> Navigation Panes ‏> Page Thumbnails כדי לפתוח את החלונית Page Thumbnails.

 3. בחר סמל עמוד אחד או יותר, ובחר Page Properties בתפריט Options של החלונית Page Thumbnails. ניתן גם ללחוץ לחיצה ימנית ולאחר מכן לבחור Page Properties.

 4. בחר אפשרות Tab Order:

  Use Row Order

  כרטיסיות מהשדה השמאלי העליון, המזיזות כל שורה בתורה, תחילה משמאל לימין ולאחר מכן למטה.

  Use Column Order

  כרטיסיות מהשדה השמאלי העליון, המזיזות כל עמודה בתורה, תחילה מלמעלה למטה ולאחר מכן לרוחב, משמאל לימין.

  Use Document Structure

  לטפסים עם שדות מתויגים, מעקב אחר הסדר שנקבע בתיוג.

  Unspecified

  משתמש ברצף הקיים.

 5. לחץ על OK‏.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת