לקיצורי מקשים נפוצים במקלדת שניתן להשתמש בהם עם Windows, ראו http://support.microsoft.com/kb/126449.

הערה:

מסמך זה מספק הוראות עבור Acrobat DC ו- Acrobat 2017. אם אתם משתמשים ב- Acrobat XI, עיינו בעזרה של Acrobat XI.

מקשים לבחירת כלים

להפעלת קיצורי מקשים של מקש יחיד, פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences‏ (Edit‏ > Preferences), ובאזור General, בחרו באפשרות Use Single-Key Accelerators To Access Tools.

כלי

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

הכלי Hand

H

H

בחירה זמנית בכלי Hand

מקש רווח

מקש רווח

הכלי Select

V

V

הכלי Marquee Zoom

Z

Z

מעבר בין כלי זום: Marquee Zoom,‏ Dynamic Zoom,‏ Loupe

Shift+Z

Shift+Z

בחירה זמנית של הכלי Dynamic Zoom (כאשר הכלי Marquee Zoom נבחר)

Shift

Shift

התרחקות זמנית (כאשר הכלי Marquee Zoom נבחר)

Ctrl

Option

בחירה זמנית בכלי Zoom In

Ctrl+מקש רווח

מקש רווח+Command

הכלי Select Object

R

R

הכלי Edit Object

O

O

כניסה לעריכת טפסים ויציאה ממנה

A

A

הכלי Crop

C

C

הכלי Link

L

L

הכלי Text Field

F

F

מעבר בין כלים במצב עריכת טפסים: Text Field‏, Check Box‏, Radio Button‏, List Box‏, Dropdown Box‏, Button‏, Digital Signature‏, Barcode

Shift+F

Shift+F

הכלי 3D

M

M

מעבר בין כלים של מולטימדיה: 3D object‏, SWF‏, Sound‏, Video

Shift+M

Shift+M

הכלי Edit Document Text

T

T

עיבוד

Shift+Y

Shift+Y

מעבר בין כלי תיקון: Touch Up Text‏, Touch Up Reading Order‏, Touch Up Object

Shift+T

Shift+T

JavaScript Debugger

Ctrl+J

Command+J

הוספת הכלי Blank Pages

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Insert Files

Ctrl+Shift+I

 

Shift+Command+I

Delete pages

Ctrl+Shift+D

 

Shift+Command+D

פתיחת תצוגה מקדימה של פלט

~

~

הכלי Touch Up Reading Order (או אם הוא כבר נבחר, החזירו את המיקוד לתיבת הדו-שיח)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

מקשים לעבודה עם הערות

להפעלת קיצורי מקשים של מקש יחיד, פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences‏ (Edit‏ > Preferences) ובאזור General, בחרו באפשרות Use Single-Key Accelerators To Access Tools.

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

הכלי Sticky Note

S

S

הכלי עריכות מלל

E

E

הכלי Stamp

K

K

כלי הסימון הנוכחי

U

U

מעבר בין כלי הדגשה: Highlighter‏, Underline Text‏, Cross Out Text

Shift+U ‏(Windows בלבד)

Shift+U

הכלי הנוכחי לסימון ציור

D

D

מעבר בין כלי סימון ציור: Cloud‏, Arrow‏, Line‏, Rectangle‏, Oval‏, Polygon Line‏, Polygon‏, Pencil Tool‏, Eraser Tool

Shift+D ‏(Windows בלבד)

Shift+D

הכלי Cloud

Q‏ (Windows בלבד)

Q

הכלי Text Box

X

X

הכלי הנוכחי - Stamp או Attach

J

J

מעבר בין Stamp‏, Attach File‏, Record‏ Audio Comment

Shift+J

Shift+J

העברת המיקוד להערה או לשדה הטופס הבאים

Tab

Tab

העברת המיקוד להערה או לשדה הטופס הקודמים

Shift+Tab

Shift+Tab

הוסף סימן ביקורת ברשימה Comments עבור ההערה שנבחרה. Shift + K Shift + K

פתיחת פתק נפתח (או שדה מלל ברשימה Comments) בהערה שהסמן בתוכה

Enter

Return

מענה להערה שהסמן בתוכה ברשימה Comments R R

סוגר או יוצא מהתפריט נפתח (או שדה מלל ברשימה Comments) בהערה שהסמן נמצא בתוכה

Esc

Esc

מקשי ניווט במסמך PDF

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

מסך קודם

Page Up או Shift+Enter

Page Up או Shift+Return

המסך הבא

Page Down או Enter

Page Down או Return

עמוד ראשון

Home או Shift+Ctrl+Page Up או Shift‏+Ctrl+חץ למעלה

Home או Shift‏+Command+חץ למעלה

עמוד אחרון

End או Shift+Ctrl+Page Down או Shift+Ctrl+חץ למטה

End או Shift‏+Command‏+חץ למטה

עמוד קודם

חץ שמאלה או Ctrl‏+Page Up

חץ שמאלה או Command‏+Page Up

העמוד הבא

חץ ימינה או Ctrl+Page Down

חץ ימינה או Command+Page Down

מסמך פתוח קודם

Ctrl+F6 ‏(UNIX)

Command+F6

המסמך הפתוח הבא

Shift+Ctrl+F6 ‏(UNIX)

Shift + Command + F6

גלילה כלפי מעלה

חץ למעלה

חץ למעלה

גלילה כלפי מטה

חץ למטה

חץ למטה

גלילה (כשהכלי Hand נבחר)

מקש רווח

מקש רווח

התקרבות

Ctrl+סימן שוויון

Command+סימן שוויון

התרחקות

Ctrl+מקף

Command+מקף

מקשים לעבודה עם טפסים

להפעלת קיצורי מקשים של מקש יחיד, פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences‏ (Edit‏ > Preferences) ובאזור General, בחרו באפשרות Use Single-Key Accelerators To Access Tools.

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

החלפה בין מצב עריכה לתצוגה מקדימה של הטופס P P
הפעלה / כיבוי של החלפת מצב מדריכים G G
יישור שדות נבחרים שמאלה L L
יישור שדות נבחרים ימינה R R
יישור שדות נבחרים למעלה T T
יישור שדות נבחרים למטה B B
יישור שדות נבחרים אופקי H H
יישור שדות נבחרים אנכי V V
מרכוז שדות אופקי Shift+H Shift+H
מרכוז שדות אנכי Shift+V Shift+V
סימון שדות Shift + L Shift + L
הצגת סדר מעבר באמצעות מקש טאב Shift+N Shift+N
סקריפטים של JavaScript של מסמך Shift+D Shift+D

מקשים לעבודה עם תיקי PDF

מקשים אלה זמינים ברשימת הקבצים של החלון Details.

תוצאה

פעולה ב- Windows

פעולה ב- Mac OS

העברת המיקוד לשורה הבאה או הקודמת בתוך גוף רשימת הקבצים משמאל

חץ למעלה או חץ למטה

חץ למעלה או חץ למטה

אם מקישים עליהם בגוף רשימת הקבצים, הם מנווטים רמה אחת למעלה בתוך התיקיה

Backspace

Delete

לחץ על הלחצן Go Back בתיקיה אם המיקוד נמצא על הלחצן.

Enter או Spacebar

Enter או Spacebar

כאשר מקישים עליהם בזמן שהמיקוד נמצא בשורה ברשימת הקבצים המייצגת תיקיית משנה, הם מנווטים לתיקיית משנה או פותחים קובץ מצורף במצב תצוגה מקדימה.

Enter

Enter

אם מקישים עליו בגוף רשימת הקבצים, עוברים לשורה הראשונה או האחרונה

Home או End

Home או End

אם מקישים עליהם בגוף רשימת הקבצים, עוברים לקבוצת השורות הבאה או האחרונה כדי להתאים לגודל המסך

Page Down או Page Up

Page Down או Page Up

בחירת כל הקבצים או ביטול בחירת כל הקבצים

Ctrl+A או Shift+Ctrl+A

Command+A או Shift+Command+A

אם מקישים עליהם בגוף רשימת הקבצים, הם מרחיבים את הבחירה על-ידי הוספת השורה הבאה שמעל או מתחת לשורה שנבחרה

Shift+חץ למעלה או Shift+חץ למטה

Shift+חץ למעלה או Shift+חץ למטה

קביעה אם השורה שנמצאת במיקוד תיבחר או לא

Ctrl+מקש רווח

Command+מקש רווח

העברת המיקוד שורה אחת למעלה או למטה מבלי לשנות את הבחירה

Ctrl+חץ למעלה או Ctrl+חץ למטה

Command+חץ למעלה או Command+חץ למטה

מקשים לניווט בחלונות ניווט

תוצאה

פעולה ב- Windows

פעולה ב- Mac OS

העברת המיקוד לפריט הבא בחלונית המסמכים, בחלונות המשימות, בסרגל ההודעות ובסרגל הניווט

F6

F6

העברת המיקוד לפריט הקודם בחלונית המסמכים, בחלונות המשימות, בסרגל ההודעות ובסרגל הניווט

Shift+F6

Shift+F6

העברת המיקוד לחלונית הבאה בחלון המשימות

Ctrl+Tab

Option+Tab

העברת המיקוד לחלונית הקודמת בחלון המשימות

Ctrl+Shift+Tab

Command+ Shift+Tab

ניווט לחלונית הבאה ולבקרת החלונית בחלון משימות פתוח

Tab

Tab

ניווט לחלונית הקודמת ולבקרת החלונית בחלון משימות פתוח

Shift+Tab

Shift+Tab

ניווט ללחצן הפקודה הבא בחלונית

חץ למטה

חץ למטה

ניווט ללחצן הפקודה הקודם בחלונית

חץ למעלה

חץ למעלה

הרחבה או כיווץ של החלונית שהסמן נמצא בתוכה (הקישו F6 כדי להעביר את המיקוד לחלון Tools ולאחר מכן עברו באמצעות Tab לחלונית הרצויה)

מקש רווח או Enter

מקש רווח או Enter

פתיחה או סגירה של החלונית Task

Shift+F4

Shift+F4

סגירת החלונית שמפרטת את המשימות בפעולה

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

פתיחת התפריט והעברת המיקוד לאפשרות התפריט הראשונה כאשר המיקוד נמצא על פקודה עם תפריט משנה או רכיב של תפריט משנה עם תפריט מעוף החוצה

מקש רווח או Enter

מקש רווח או Enter

העברת המיקוד חזרה ללחצן של פקודת ההורה עם תפריט משנה או רכיב של תפריט משנה עם תפריט מעוף החוצה

Esc

Esc

הפעלת הפקודה שנמצאת במיקוד

מקש רווח או Enter

מקש רווח או Enter

ניווט לפריט הבא בחלונית הפעילה בתיבות הדו-שיח Create New Action‏, Edit Action‏, Create Custom Tool או Edit Custom Tool

Tab

Tab

ניווט לפריט הקודם בחלונית הפעילה בתיבות הדו-שיח Create New Action‏, Edit Action‏, Create Custom Tool או Edit Custom Tool

Shift+Tab

Shift+Tab

מקשי ניווט כלליים

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

העברת המוקד לתפריטים (Windows,‏ UNIX); הרחבת פריט ראשון בתפריט (UNIX)

F10

Control+F2

העברת המוקד לסרגל כלים בדפדפן וביישום

(ביישום, מגדיר את המוקד ללחצן הראשון ברגל העליון - Home)

Shift+F8 Shift+F8
ניווט בפקדים האחרים בסרגל העליון - Home‏, Tools‏, Document חץ ימינה/שמאלה או Tab/Shift Tab חץ ימינה/שמאלה או Tab/Shift Tab
בחירת פקד מסומן בסרגל העליון Enter או Spacebar Return או מקש רווח
מעבר לכרטיסיית המסמך הפתוחה הבאה (כאשר מספר מסמכים פתוחים באותו חלון) Ctrl+Tab Control+Tab
מעבר לכרטיסיית המסמך הפתוחה הקודמת (כאשר מספר מסמכים פתוחים באותו חלון) Ctrl+Shift+Tab Control+Shift+Tab

מעבר לחלון המסמך הפתוח הבא (כשחלון המסמך במיקוד)

Ctrl+F6

Command+F6

מעבר לחלון המסמך הפתוח הקודם (כשחלון המסמך במיקוד)

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

סגירת המסמך הנוכחי

Ctrl+F4

Command+F4

סגירת כל המסמכים הפתוחים

לא זמין

Command+Option+W

הזזת המיקוד להערה הבאה, לקישור הבא או לשדה הבא בטופס בחלון המסמך

Tab

Tab

הזזת המיקוד לחלון המסמך

F5

F5

הזזת המיקוד להערה קודמת, לקישור קודם או לשדה טופס קודם בחלון המסמך

Shift+Tab

Shift+Tab

הפעלת הכלי, הפריט (כגון סרטון או סימנייה) או הפקודה שנבחרו

מקש רווח או Enter

מקש רווח או Return

פתיחת תפריט תלוי-הקשר

Shift+F10

Control+לחיצה

סגירת תפריט תלוי-הקשר

F10

Esc

חזרה לכלי Hand או לכלי Select

Esc

Esc

הזזת המיקוד לכרטיסייה הבאה בתיבת דו-שיח הכוללת כרטיסיות

Ctrl+Tab

לא זמין

מעבר לתוצאת החיפוש הקודמת והדגשתה במסמך

Shift + F3 או

Ctrl + Shift + G

Shift + Command + G

מעבר לתוצאת החיפוש הבאה וסימונה במסמך

F3 או

Ctrl + G

Command + G

חיפוש במסמך קודם (כשתוצאות החיפוש מציגות קבצים מרובים)

Alt+Shift+חץ שמאלה (Windows בלבד)

Command+Shift+חץ שמאלה

חיפוש במסמך הבא (כשתוצאות החיפוש מציגות קבצים מרובים)

Alt+Shift+חץ ימינה (Windows בלבד)

Command‏+Shift+חץ ימינה

בחירת מלל (כשהכלי Select נבחר)

Shift+מקשי החצים

Shift+מקשי החצים

בחירת המילה הבאה או ביטול בחירה במילה הקודמת (כשהכלי Select נבחר)

Shift‏+Ctrl+חץ ימינה או חץ שמאלה

לא זמין

מקשים לעבודה עם חלוניות הניווט

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

פתיחה והזזת מיקוד לחלון הניווט

Ctrl+Shift+F5

Command+Shift+F5

הזזת המוקד בין המסמך, שורת ההודעות וחלונות הניווט

F6

F6

הזזת המיקוד ללוח או לחלונית קודמים

Shift+F6

Shift+F6

מעבר בין רכיבים בחלון הניווט הפעיל

Tab

Tab

מעבר לחלונית הניווט הקודמת או הבאה והפעלתה (כשלחצן החלונית במיקוד)

חץ למעלה או חץ למטה

חץ למעלה או חץ למטה

מעבר לחלונית הניווט הבאה והפעלתה (כשהמיקוד במקום כלשהו בחלונית הניווט)

Ctrl+Tab

לא זמין

בחירה או ביטול בחירה של קובץ ברשימת הקבצים (פתיחה/סגירה של חלונית ההקשר עם הקובץ שנבחר) Space Space
בחירה או ביטול בחירה של כרטיס To Do (פתיחה/סגירה של חלונית הקשר עם כרטיס ה- To Do שנבחר) Space Space
פתיחת קובץ שנבחר מרשימת קבצים Enter Enter
פתיחת כרטיס To Do שנבחר Enter Enter
העברת המיקוד אל הקובץ הקודם או הבא ברשימת הקבצים כדי לבחור שורת קובץ בודדת מקשי החצים מקשי החצים
הרחבת הבחירה על-ידי הוספה של השורה הבאה מעל או מתחת לשורה שנבחרה Shift+מקשי החצים Shift+מקשי החצים
הזזת המיקוד שורה אחת למעלה או למטה מבלי לשנות את הבחירה Ctrl+מקשי החצים Command+מקשי החצים

הרחבת הסימנייה הנוכחית (החלונית 'סימניות' במיקוד)

חץ ימינה או Shift+סימן פלוס

חץ ימינה או Shift+סימן פלוס

צמצום הסימנייה הנוכחית (החלונית 'סימניות' במיקוד)

חץ שמאלה או סימן מינוס

חץ שמאלה או סימן מינוס

הרחבת כל הסימניות

Shift+*

Shift+*

צמצום הסימנייה שנבחרה

לוכסן ימני (/)

לוכסן ימני (/)

הזזת המיקוד לפריט הבא בחלונית ניווט

חץ למטה

חץ למטה

הזזת המיקוד לפריט הקודם בחלונית ניווט

חץ למעלה

חץ למעלה

מקשי ניווט בחלון Help

תוצאה

פעולה ב- Windows/UNIX

פעולה ב- Mac OS

פתיחת החלון Help

F1

F1 או ?+Command

סגירת החלון Help

Ctrl+W ‏(Windows בלבד) או Alt+F4

Command+W

מעבר חזרה לנושא הקודם שנפתח

Alt+חץ שמאלה

Command+חץ שמאלה

מעבר קדימה לנושא הבא

Alt+חץ ימינה

Command+חץ ימינה

מעבר לחלון הבא

Ctrl+Tab

ראו מערכת העזרה לפרטים על דפדפן ברירת המחדל שלכם

מעבר לחלון קודם

Shift+Ctrl+Tab

ראו מערכת העזרה לפרטים על דפדפן ברירת המחדל שלכם

העברת המוקד לקישור הבא בחלון

Tab

לא זמין

העברת המוקד לקישור קודם בחלון

Shift+Tab

לא זמין

הפעלת קישור מסומן

Enter

לא זמין

הדפסת נושא עזרה

Ctrl+P

Command+P

מקשי נגישות

תוצאה

פעולה ב- Windows

פעולה ב- Mac OS

שינוי קביעות קריאה למסמך הנוכחי

Shift+Ctrl+5

Shift+Command+5

הזרמה מחדש של PDF מתויג וחזרה לתצוגה ללא הזרמה מחדש

Ctrl+4

Command+4

הפעלה וביטול של הקראה בקול רם

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

הקראת העמוד הנוכחי בלבד בקול רם

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

הקראה בקול רם מהעמוד הנוכחי ועד לסוף המסמך

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

השהיית הקראה בקול רם

Shift+Ctrl+C

Shift+Command+C

הפסקת הקראה בקול רם

Shift+Ctrl+E

Shift+Command+E

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת