סקירה על Acrobat Distiller

ב- Acrobat Distiller, ניתן לבחור קביעות שמשמשות להמרת מסמכים ל- PDF, אפשרויות אבטחה ופרטי גופן. כמו כן, ניתן להשתמש בחלון Acrobat Distiller לצורך ניטור העבודות הממתינות להמרה ל- PDF.

החלון של Acrobat Distiller
החלון הראשי של Acrobat Distiller ‏(Windows)

A. תפריטים B. קבצים של קביעות Adobe PDF‏ C. קבצים בתור המשימות D. משימות שנכשלו E. תפריט תלוי-הקשר F. חלון מצב 

הערה:

כדי להמיר קובצי PostScript באופן אוטומטי ב- Acrobat Pro, הגדירו תיקייה בהשגחה ב- Distiller.

להפעלת Acrobat Distiller ‏(Windows), בחרו All Programs ‏> Adobe Acrobat Distiller DC.

ניהול תור ההמרה

Distiller מאפשר לכם להציב בתור קובצי PostScript שיצרתם ביישומים ליצירת תוכן ולאחר מכן לפקח עליהם בתהליך להמרת PDF.

הצבת קובץ PostScript בתור

 1. ב- Distiller, בחרו קובץ קביעות של Adobe PDF מתוך התפריט הנפתח Default Settings.
 2. (אופציונלי) בחרו Settings‏ > Security ובחרו רמת הצפנה.
 3. פתחו קובץ PostScript והתחילו בתהליך ההמרה, באחת מהשיטות הבאות:
  • בחרו File ‏> Open, פתחו קובץ PostScript ולחצו על Open.

  • גררו קובץ PostScript אחד או יותר משולחן העבודה לתוך החלון של Acrobat Distiller.

הערה:

לחצו על Pause לפני ביצוע שלב 3, אם ברצונכם לסקור את התור לפני תחילת המרת הקבצים ב- Distiller.

שינוי התור במהלך העיבוד

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי לעצור באופן זמני את עיבוד המשימה הנוכחית, לחצו על Pause.
 • כדי להמשיך בעיבוד המשימה הנוכחית, לחצו על Continue.
 • כדי למחוק קבצים מהתור, לחצו על Cancel Job‏. Cancel Job מוחק מהתור את כל הקבצים שעיבודם טרם הושלם בהצלחה. או (ב- Windows בלבד), לחצו לחיצה ימנית על קבצים יחידים בתור המשימות ובחרו באפשרות Cancel Job(s)‎ כדי לבחור את הקבצים הללו בלבד.
 • (Windows בלבד) כדי לפתוח את התיקייה שבה נמצאים הקבצים שנבחרו, לחצו לחיצה ימנית על תור המשימות ובחרו Explore.
 • (Windows בלבד) כדי לפתוח קובץ PDF שנבחר ב- Acrobat, בדפדפן או ב- Reader, לחצו לחיצה ימנית על תור המשימות ובחרו View. לחלופין, לחצו פעמיים על PDF כדי לפתוח אותו ב- Acrobat.

שמירת היסטוריה של תור המשימות (Windows)

 1. לחצו לחיצה ימנית על תור המשימות ובחרו באפשרות Save List.

Distiller שומרת ופותחת את ההיסטוריה כ- PDF.

ניקוי התור

הסרה מהרשימה של כל הקבצים המושהים והקבצים שהומרו בהצלחה:

 • (Windows) לחצו לחיצה ימנית על תור המשימות ובחרו Clear History.
 • (Mac OS) לחצו על הלחצן Clear List מעל התור.

העדפות Distiller

ההעדפות של Distiller שולטות בקביעות הכוללות של Distiller. ניתן להגדיר העדפות ב- Distiller על-ידי בחירה ב- File‏ > Preferences‏ (Windows) או Distiller‏ > Preferences‏ (‏Mac OS).

Notify When Watched Folders Are Unavailable (Acrobat Pro)‎

מחזיר הודעה אם תיקייה בהשגחה הופכת ללא זמינה או אם לא ניתן למצוא אותה.

(Windows)‏ Notify When Windows TEMP Folder Is Nearly Full

מזהיר אתכם אם גודל השטח הפנוי בדיסק הקשיח קטן מ- 1‎ MB. בדרך כלל, השטח הדרוש בדיסק הקשיח כפול מהגודל של קובץ PostScript שנמצא בעיבוד.

Ask For PDF File Destination

מאפשר לכם לציין את השם והמיקום של הקבצים בשעת השימוש בגרירה ושחרור או בפקודה Print.

Ask To Replace Existing PDF File

מזהיר אתכם אם אתם עומדים לדרוס PDF קיים.

View PDF When Using Distiller

פותח באופן אוטומטי מסמך PDF לאחר ההמרה.

Delete Log Files For Successful Jobs

יוצר קובץ יומן (ששמו messages.log) רק אם יש הודעות מפענוח קובץ PostScript או אם התרחשה שגיאת PostScript (קובצי יומן למשימות שנכשלו נוצרים תמיד).

קווים מנחים ליצירת קובצי PostScript

אם ברצונכם לבצע כוונון עדין של יצירת PDF תוך שימוש בפרמטרים של Distiller או באופרטורים של pdfmark, צרו תחילה קובץ PostScript ולאחר מכן המירו קובץ זה ל- PDF. לקבלת מידע נוסף אודות Adobe Acrobat DC SDK, בקרו ב- Acrobat Developer Center בכתובת www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_il (אנגלית בלבד).

ביישומים ליצירת תוכן כגון Adobe InDesign, השתמשו בפקודה Print ובחרו במדפסת Adobe PDF p כדי להמיר קובץ ל- PostScript. תיבות הדו-שיח Print עשויות להיות שונות מיישום ליישום. להוראות על יצירת קובץ PostScript מתוך היישום המסוים שלכם, עיינו בתיעוד של היישום.

זכרו את ההנחיות הבאות בשעת יצירת קובצי PostScript:

 • השתמשו ב- PostScript Language Level 3 בכל עת שהדבר מתאפשר, כדי להפיק את המרב מהתכונות המתקדמות ביותר של PostScript.

 • השתמשו במדפסת Adobe PDF כמדפסת PostScript.

 • (Windows) שלחו את הגופנים המשמשים במסמך.

 • העניקו לקובץ PostScript שם הזהה לשם המסמך המקורי, אך עם הסיומת ps. (ישנם יישומים המשתמשים בסיומת ‎.prn כתחליף).

 • השתמשו בצבע ובגודלי העמודים המותאמים אישית שזמינים בקובץ PPD של Adobe Acrobat Distiller DC. קובצי PPD אחרים עלולים לגרום לאי התאמה בצבעים, בגופנים או בגודלי עמודים ב- PDF.

 • שלחו קובצי PostScript כנתונים בינאריים של 8 סיביות כשאתם משתמשים ב- FTP להעברת הקבצים בין מחשבים, במיוחד אם הפלטפורמות שונות. פעולה זו מונעת המרת מעברי שורה למעברי פסקה או להפך.

הגדרת תיקייה בהשגחה (Acrobat Pro DC)

ניתן להגדיר את Distiller לחיפוש של קובצי PostScript בתיקיות מסוימות הנקראות תיקיות בהשגחה. Distiller יכולה לפקח על 100 תיקיות בהשגחה. כאשר Distiller מוצאת קובץ PostScript הממוקם בתיקייה 'In' של תיקייה בהשגחה, היא ממירה את הקובץ ל- PDF ומעבירה את מסמך PDF (ובדרך כלל גם את קובץ PostScript המתאים וקובצי יומן המשויכים לו) לתיקייה 'Out'. לתיקייה בהשגחה ניתן להגדיר קביעות Adobe PDF וקביעות אבטחה נפרדות שיחולו על כל הקבצים שיעובדו ממנה. לקביעות אבטחה של תיקייה בהשגחה יש עדיפות גבוהה יותר מאשר לקביעות האבטחה של Distiller. לדוגמה, Distiller לא תמיר קובץ PostScript הממוקם בתיקייה בהשגחה, אם הקובץ מסומן כבעל הרשאה לקריאה בלבד.

(Windows) הקביעות וההעדפות ייחודיות לכל משתמש. במערכת שאינה מערכת קבצים מסוג NT (NTFS), כל משתמש במערכת יכול לקבל גישה לקריאה או כתיבה בקובצי קביעות מותאמות אישית שמאוחסנים בתיקיית הגדרות זו. במערכת קבצים מסוג NTFS, רק למשתמשים שיצרו את הקבצים יש גישה לקריאה וכתיבה של קבצים אלה. קובצי קביעות שיצרו משתמשים אחרים נועדו לקריאה בלבד (קובצי קביעות ברירת המחדל שמותקנים עם Adobe Acrobat Distiller DC הם קבצים שמוגדרים לקריאה בלבד ומוסתרים.)

(Mac OS) לרוב, משתמש אינו יכול לגשת לקביעות ולהעדפות של משתמש אחר עבור Distiller. כדי לשתף תיקייה בהשגחה עם משתמשים אחרים, על יוצר התיקייה לקבוע את ההרשאות המתאימות לתיקיות 'In' ו- 'Out'. שיתוף מאפשר למשתמשים אחרים להעתיק קבצים לתיקייה 'In' ולקבל קבצים מהתיקייה 'Out'. על היוצר להיכנס למערכת ולהפעיל את Distiller. על יתר המשתמשים להיכנס למערכת מרחוק כדי לפתוח את התיקייה הנמצאת בהשגחה ולעבד את הקבצים שלהם.

הערה:

לא ניתן לקבוע תיקיות בהשגחה כשירות רשת למשתמשים אחרים. לכל משתמש שיוצר קובצי PDF חייב להיות רישיון ל- Acrobat Pro.

הגדרת תיקייה בהשגחה (Acrobat Pro)

 1. ב- Acrobat Distiller DC, בחרו Settings‏ > Watched Folders.

 2. לחצו על Add Folder ובחרו את תיקיית המטרה. Distiller תציב באופן אוטומטי תיקייה 'In' ותיקייה 'Out' בתיקיית היעד. ניתן להציב תיקיות 'In' ו- 'Out' בכל רמה בדיסק הקשיח.
 3. להגדרת אפשרויות אבטחה של תיקייה, בחרו בתיקייה ולחצו על Edit Security. לחצו על OK כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Watched Folders.

  הערה:

  סמל אבטחה מקדים את השם של כל תיקייה שנקבעה לה אבטחה. כדי להחזיר תיקייה לאפשרויות המקוריות שנבחרו בחלון של Distiller, בחרו בתיקייה ולחצו על Clear Security.

 4. הגדרת קביעות המרה של Adobe PDF עבור התיקיות:
  • כדי לערוך את קביעות Adobe PDF שיחולו על התיקייה, בחרו את התיקייה, לחצו על Edit Settings וערכו את הקביעות של Adobe PDF. לחצו על OK כדי לשמור אותן בתיקייה בהשגחה בשם folder.joboptions.

  • כדי להשתמש בסדרה שונה של קביעות Adobe PDF, בחרו את התיקייה ולחצו על Load Settings. השתמשו בקביעות שהגדרתם, נתתם להם שם ושמרתם אותן, ולחצו על OK.

 5. קבעו אפשרויות לניהול של עיבוד הקבצים:
  • הזינו מספר שניות לציון תדירות הבדיקה של התיקיות. ניתן להזין עד 9999 ‏(לדוגמה, 120 שווה ל- 2 דקות ו- 9999 שווה לכ- 2 ו- 3/4 שעות).

  • בחרו מה לעשות בקובץ PostScript לאחר עיבודו. ניתן להעביר את הקובץ לתיקייה 'Out' יחד עם מסמך PDF, או למחוק אותו. קובצי יומן יועתקו באופן אוטומטי לתיקייה 'Out'.

  • כדי למחוק קובצי PDF לאחר פרק זמן מסוים, הזינו מספר ימים, עד 999. אפשרות זו מוחקת גם קובצי PostScript וקובצי יומן, אם בחרתם למחוק אותם.

 6. אם ברצונכם להסיר תיקייה, בחרו בתיקייה ולחצו על Remove Folder. ודאו כי Distiller סיימה לעבד את כל הקבצים בתיקייה לפני הסרתה.

  הערה:

  כשמסירים תיקייה בהשגחה, Distiller לא מוחקת את התיקיות 'In' ו-'Out', את תוכנן או את הקובץ folder.joboptions. ניתן למחוק אותם באופן ידני במועד המתאים לכם.