הערה:

לקבלת רשימה מלאה של מאמרים בנושא אבטחה, ראו סקירת האבטחה ב- Acrobat DC ובקובצי PDF.

מדוע להכין לפרסום או להסיר תוכן רגיש?

לפני ההפצה של קובץ PDF, רצוי לבחון אם המסמך אינו מכיל תוכן רגיש או מידע פרטי שעלול לשייך את המסמך אליכם. השתמשו בכלי Redact כדי להסיר או להכין לפרסום תמונות ומלל רגישים הגלויים בקובץ PDF.

השתמשו בתכונה Remove Hidden Information כדי לאתר תוכן נסתר בקובץ PDF ולמחוק אותו. לדוגמה, לרוב שמו של יוצר המסמך יפורט במטא-נתונים של קובץ PDF. כמו כן, ייתכן שתרצו להסיר תוכן שיכול לשנות בשוגג את המראה של המסמך. JavaScript, פעולות ושדות טופס הם סוגי תוכן שניתן לשנותם.

הכנת תוכן רגיש לפרסום (Acrobat Pro DC)

הכנה לפרסום היא תהליך של מחיקת מלל וגרפיקה גלויים לצמיתות מתוך מסמך. ניתן להשתמש בכלי Redact כדי להסיר תוכן. כתחליף לפריטים המוסרים, ניתן להציב סימוני הכנה לפרסום, הנראים כתיבות צבעוניות או להשאיר את השטח ריק. ניתן לציין מלל מותאם משתמש או קודי הכנה לפרסום שיופיעו מעל סימוני ההכנה לפרסום.

הערה:

אם ברצונכם לאתר ולהסיר מילים, תווים או ביטויים מסויימים, השתמשו בכלי Find Text  במקום זאת.

הכנה לפרסום של תוכן רגיש
מלל שסומן להכנה לפרסום (שמאל) ולאחר ההכנה לפרסום (ימין)

 1. בחרו Tools Redact.

  ערכת הכלים Redact מוצגת בסרגל הכלים המשני.

 2. בסרגל הכלים המשני, בחרו Mark for Redaction ‏> Text & Images.

 3. (אופציונלי) כדי לקבוע את המראה של סימוני הכנה לפרסום, לחצו על Properties  בסרגל הכלים המשני.  (ראו שינוי המראה של סימוני הכנה לפרסום.)

 4. סמנו פריטים להסרה באחת הדרכים:
  • לחצו לחיצה כפולה כדי לבחור מילה או תמונה.
  • גררו כדי לבחור שורה, בלוק של מלל, עצם או אזור.
  • לחצו על Ctrl תוך כדי גרירה כדי לבחור אזורים בעמוד במסמך סרוק.

  הערה:

  כדי להציג תצוגה מקדימה של מראה סימוני ההכנה לפרסום, החזיקו את הסמן מעל האזור שסומן.

 5. כדי להחיל הזנות קוד מרובות על הכנה לפרסום, לחצו לחיצה ימנית על סימון ההכנה לפרסום ובחרו אפשרות. לקבלת מידע נוסף, ראו החלת הזנות קוד מרובות על הכנה לפרסום.

 6. (אופציונלי) כדי לחזור על סימון הכנה לפרסום, לחצו עליו לחיצה ימנית ובחרו באפשרות Repeat Mark Across Pages. תכונה זו נוחה לשימוש אם כותרת עליונה, כותרת תחתונה או סימן מים מסויימים מופיעים באותו מיקום בעמודים רבים.

 7. לאחר שתסיימו לסמן את הפריטים שברצונכם להכין לפרסום, לחצו על Apply בסרגל הכלים המשני כדי להסיר את הפריטים ולאחר מכן לחצו על OK.

  הפריטים יוסרו לתמיד מהמסמך עם שמירתו.

 8. אם ברצונכם לחפש מידע מוסתר במסמך ולמחוק אותו על-ידי שימוש בתכונה Remove Hidden Information, לחצו על Yes בתיבת הסימון. אחרת, לחצו על No.

 9. בחרו File ‏> Save וציינו שם קובץ ומיקום. הסיומת “‎_Redacted‏” תתווסף לשם הקובץ. אם אינכם רוצים לכתוב על הקובץ המקורי, שמרו את הקובץ בשם אחר, במיקום אחר או שניהם.

חיפוש מלל ומחיקתו (Acrobat Pro DC)

השתמשו בכלי Find Text כדי למצוא ולהסיר מילים או ביטויים בקובץ PDF אחד או יותר שכוללים מלל ניתן לחיפוש.

הערה:

הכלי Find Text אינו מבצע חיפוש בקובצי PDF מאובטחים (מוצפנים).

 1. בחרו Tools ‏> Redact.

  ערכת הכלים Redact מוצגת בסרגל הכלים המשני.

 2. בסרגל הכלים המשני, בחרו Mark For Redaction ‏> Find Text.

 3. בתיבת הדו-שיח Search,  ציינו אם ברצונכם לבצע חיפוש בקובץ ה- PDF הנוכחי או בכל קובצי ה- PDF במיקום אחר.

 4. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לחפש מילה או ביטוי יחיד, בחרו באפשרות Single Word Or Phrase והקלידו את המילה או את הביטוי בשדה המלל.
  • כדי לחפש מילים רבות, בחרו באפשרות Multiple Words Or Phrase ולחצו על Select Words. הקלידו כל מילה בשדה המלל New Word Or Phrase ולחצו על Add. ניתן גם לייבא קובץ מלל עם רשימת מילים או ביטויים לחיפוש.
  • כדי לחפש תבנית חוזרת (לדוגמה, מספרי טלפון, מספרי כרטיס אשראי, כתובות דוא"ל, מספרי תעודת זהות או תאריכים), לחצו על Patterns. בחרו אחת מהתבניות הזמינות. ניתן לשנות את גרסת השפה של התבנית. (ראו בחירת גרסת שפה שונה לתבניות.)
 5. לחצו על Search & Remove Text.

 6. בתוצאות החיפוש, לחצו על סימן הפלוס (+) הסמוך לשם המסמך כדי להציג את כל המופעים של מילה או ביטוי. לאחר מכן, בחרו את המופעים המיועדים לסימון להכנה לפרסום:
  • כדי לבחור בכל המופעים ברשימה, לחצו על Check All.
  • כדי לבחור מופעים פרטניים, לחצו על תיבת הסימון של כל מופע המיועד להכנה לפרסום. כדי להציג את המופע בעמוד המקורי שלו, לחצו על המלל הסמוך לתיבת הסימון.
  • כדי לא לסמן מופעים כלל, סגרו את תיבת הדו-שיח Search או לחצו על New Search כדי להתחיל מחדש.
  • כדי לסמן מילים שלמות או חלקי מילים (תווים) להכנה לפרסום, בחרו באפשרות תחת Redaction Mark Options. עבור חלקי מילים, בחרו Mark Partial Word(s) For Redaction. תיבת הדו-שיח Settings מופיעה. בתיבת הדו-שיח Settings, ציינו את המספר והמיקום של התווים להכנה לפרסום. הכנת תווים לפרסום שימושית אם מחפשים תבנית, כגון מספרים של כרטיסי אשראי ורוצים להשאיר חלק מהמספר גלוי לצורכי זיהוי.
 7. אם בחרתם מופעים שמיועדים להכנה לפרסום, לחצו על Mark Checked Results For Redaction.

  הפריטים שבחרתם מהרשימה מוצגים כשהם מסומנים בסימון הכנה לפרסום.

  הערה:

  אם לא שמרתם את הקובץ, תוכלו לבחור סימוני הכנה לפרסום במסמך וללחוץ על Delete כדי למחוק את סימון ההכנה לפרסום. הקיבוע של סימוני ההכנה לפרסום נעשה עם שמירת הקובץ.

 8. כדי להסיר את הפריטים המסומנים, לחצו על Apply בסרגל הכלים המשני ולאחר מכן לחצו על OK.

  הפריטים יוסרו לתמיד מהמסמך עם שמירתו.

 9. אם ברצונכם לחפש מידע מוסתר במסמך ולמחוק אותו על-ידי שימוש בתכונה Remove Hidden Information, לחצו על Yes. אחרת, לחצו על No.

 10. בחרו File ‏> Save וציינו שם קובץ ומיקום. אם אינכם רוצים לכתוב על הקובץ המקורי, שמרו את הקובץ בשם אחר, במיקום אחר או שניהם.

איתור ומחיקה של תוכן רגיש

השתמשו בתכונה Remove Hidden Information כדי לאתר במסמך תוכן שאינכם מעוניינים בו, כגון מלל נסתר, מטא-נתונים, הערות וקבצים מצורפים ולמחוק אותו. בעת מחיקת פריטים, פריטים נוספים נמחקים באופן אוטומטי מהמסמך. הפריטים שנמחקים כוללים חתימות דיגיטליות, פרטי מסמך שהוסיפו תוספים ויישומים של צד שלישי ותכונות מיוחדות שמאפשרות למשתמשים של Adobe Reader לסקור מסמכי PDF, לחתום עליהם ולמלא אותם.

הערה:

כדי לחפש תוכן נסתר בכל קובץ PDF לפני סגירתו או שליחתו בדוא"ל, ציינו אפשרות זו בהעדפות המסמך, באמצעות תיבת הדו-שיח Preferences.

 1. בחרו ToolsRedact.

  ערכת הכלים Redact מוצגת בסרגל הכלים המשני.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Remove Hidden Information.

  אם נמצאים פריטים, הם מפורטים בחלונית Remove Hidden Information כשלצד כל פריט מופיעה תיבת סימון מסומנת.

 3. ודאו שרק תיבות הסימון של הפריטים שברצונכם למחוק מהמסמך מסומנות. (ראו אפשרויות מחיקת מידע נסתר.)
 4. לחצו על Remove כדי למחוק פריטים שנבחרו מהקובץ ולחצו על OK.

 5. בחרו File ‏> Save וציינו שם קובץ ומיקום. אם אינכם רוצים לכתוב על הקובץ המקורי, שמרו את הקובץ בשם אחר, במיקום אחר או שניהם.

התוכן שנבחר יוסר לתמיד בשעת שמירת הקובץ. אם סגרתם את הקובץ בלי לשמור אותו, חזרו על התהליך והקפידו לבצע שמירה בסופו.

אפשרויות מחיקת מידע נסתר

Metadata

מטא-נתונים כוללים מידע אודות המסמך ותוכנו, כגון שם המחבר, מילות מפתח ופרטי זכויות יוצרים. כדי להציג מטא-נתונים, בחרו File ‏> Properties.

File Attachments

ניתן לצרף לקובץ PDF קבצים בכל תבנית. כדי להציג קבצים מצורפים, בחרו View ‏> Show/Hide ‏> Navigation Panes ‏> Attachments.

Bookmarks

הסימניות הן קישורים עם מלל מייצג הפותחים עמודים מוגדרים במסמך PDF. כדי להציג סימניות, בחרו View ‏> Show/Hide ‏> Navigation Panes ‏> Bookmarks.

Comments And Markups

פריט זה מכיל את כל ההערות שנוספו למסמך PDF באמצעות הכלי להערות ולסימון, לרבות קבצים שצורפו כהערות. כדי להציג הערות, בחרו Tools ‏> Comments.

Form Fields

פריט זה כולל שדות טופס (ובכללם שדות חתימה) ואת כל הפעולות והחישובים המקושרים לשדות הטופס. אם מסירים את הפריט הזה, כל השדות בטופס ישוטחו ולא ניתן יהיה יותר למלא ולערוך אותם או לחתום עליהם.

Hidden Text

בקובץ PDF, פריט זה מצביע על מלל שקוף, מלל מכוסה בתוכן אחר או מלל בצבע זהה לצבע הרקע שלו.

Hidden Layers

קובץ PDF עשוי להכיל מספר שכבות שכל אחת מהן יכולה להיות גלויה או מוסתרת. הסרת שכבות מוסתרות מסירה את השכבות האלו מקובץ PDF ומשטחת את שאר השכבות לשכבה יחידה. כדי להציג שכבות, בחרו View ‏> Show/Hide ‏> Navigation Panes ‏> Layers.

Embedded Search Index

אינדקס חיפוש מוטמע מאיץ את החיפושים בקובץ ה- PDF. כדי לקבוע אם קובץ ה- PDF מכיל אינדקס חיפוש, בחרו Tools ‏> Index ולאחר מכן לחצו על Manage Embedded Index בסרגל הכלים המשני. הסרת האינדקסים מקטינה את הקובץ אך מאריכה את זמן החיפוש.

Deleted Or Cropped Content

לעיתים נשמר בקובצי PDF תוכן שנמחק ולא ניתן לראותו, כגון עמודים שנחתכו או נמחקו או תמונות שנמחקו.

Links, Actions And JavaScripts

פריט זה כולל קישורים לאינטרנט, פעולות שהוסיף אשף הפעולה וסקריפטים של JavaScript מהמסמך כולו.

Overlapping Objects

פריט זה כולל עצמים שחופפים זה לזה. העצמים עשויים להיות תמונות (מורכבות מפיקסלים), גרפיקה וקטורית (מורכבת מנתיבים), מעברי צבע או דוגמאות.

בחירת גרסת שפה שונה לתבניות (Acrobat Pro DC)

תבניות המותאמות לשפות אחרות מופיעות בחלונית Search ‏(Redact ‏> Mark For Redaction ‏> Find Text).

 1. בחרו Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Acrobat >‏ Preferences‏ (Mac OS).

 2. מתוך Categories משמאל, בחרו Documents.

 3. באזור Redaction, בחרו שפה מתוך התפריט Choose Localization For Search & Remove Text Patterns. לאחר מכן לחצו על OK.

שינוי המראה של סימוני הכנה לפרסום (Acrobat Pro DC)

כברירת מחדל, מוצגת מסגרת אדומה דקה סביב תמונות ומלל שמסומנים לצורך הכנה לפרסום ותיבות שחורות מוצגות במקום תמונות או מלל לאחר הכנה לפרסום. ניתן לקבוע את מראה ברירת המחדל של סימוני הכנה לפרסום לפני סימון הפריטים. כמו כן, ניתן לשנות את מראה סימוני ההכנה לפרסום לפני החלתה.

קביעת ברירת המחדל למראה של כל הסימונים

 1. לחצו על Tools ‏> Redact.

  ערכת הכלים Redact מוצגת בסרגל הכלים המשני.

 2. בסרגל הכלים המשני, בחרו Properties.

  תיבת הדו-שיח Redaction Tool Properties מוצגת.

 3. בכרטיסיה Appearance, בחרו באפשרויות המיועדות לשינוי ולחצו על OK:

  • לחצו על סמל צבע המילוי של אזור ההכנה לפרסום ובחרו צבע מילוי לתיבות שיחליפו פריטים שהוסרו מתוך לוח הצבעים. בחרו באפשרות No Color כדי להשאיר את אזור ההכנה לפרסום ריק.
  • בחרו באפשרות Use Overlay Text אם ברצונכם לבחור מלל מותאם אישית או אפשרויות של קוד הכנה לפרסום. בחרו גופן, גודל ויישור של המלל.
  • בחרו באפשרות Custom Text והקלידו את המלל שברצונכם שיוצג באזור ההכנה לפרסום.
  • בחרו באפשרות Redaction Code ולאחר מכן בחרו קוד מתוך ערכה קיימת או לחצו על Edit Code כדי להגדיר ערכת קוד חדשה או קוד חדש. (ראו יצירת קודים של הכנה לפרסום וערכות קוד.)
  • באזור Redaction Mark Appearance, לחצו על סמל צבע המסגרת או על סמל צבע המילוי או על שניהם. בחרו צבע עבור התמונות והמלל שאתם מסמנים בסימוני הכנה לפרסום מתוך לוח הצבעים. הזיזו את המחוון כדי לבצע התאמה של אטימות הצבע. בחרו באפשרות No Colorכדי להשאיר את האזור שנבחר ריק.

מאפיינים של מלל הכנה לפרסום (Acrobat Pro DC)

Custom Text

מציג מלל שתקלידו תחת האפשרות Custom Text מעל סימון ההכנה לפרסום.

Font

המלל המותאם אישית יוצג בגופן שנבחר.

Font Size

המלל המותאם אישית יוצג בגודל הגופן שנבחר.

Auto-Size Text To Fit Redaction Region

הגודל של המלל המתואם אישית ישונה אוטומטית כך שיתאים לאזור ההכנה לפרסום. כאשר בוחרים באפשרות זו, היא מבטלת את הקביעה תחת Font Size עבור מלל הכיסוי.

Font Color

המלל המותאם אישית יוצג בצבע שנבחר שניתן לשינוי בלחיצה על דוגמית צבע.

Repeat Overlay Text

השטח שהוכן לפרסום ימולא במופעים של המלל המותאם אישית בכל מספר שיידרש, ללא שינוי גודל הגופן. לדוגמה, אם ציינתם את האות x או מקף (-) כמלל מותאם אישית, תווים אלה יחזרו בכל האזור שהוכן לפרסום.

Text Alignment

מיישר את המלל לשמאל, לימין או למרכז.

קודים של הכנה לפרסום (Acrobat Pro DC)

Acrobat משתמשת במלל כיסוי להדפסת רכב באזורים שנבחרו להכנה לפרסום. דוגמה אחת למלל כיסוי היא קוד הכנה לפרסום שמורכב מהזנת קוד אחת או יותר מתוך ערכת קוד. Acrobat כולל ערכות קוד של U.S. FOIA and U.S. Privacy Act לשימושכם. ניתן להשתמש בקודים או במלל מותאם אישית ליצירת מלל כיסוי. ההבדל הוא שקודי הכנה לפרסום אלו רשומות מלל שאותן ניתן לשמור, לייצא ולייבא. ערכת קוד אחת יכולה להכיל כמה קודים.

הערה:

קודים לא שומרים כחלק מהגדרת הקוד את התכונות הנוכחיות שלהם כמלל כיסוי, כגון צבעים, מאפייני גופן וכן חזרה או גודל מלל. כל תפקידם של הקודים הוא לספק מלל כיסוי שניתן לשימוש חוזר בפעולות עתידיות גם של משתמשים אחרים שאיתם אתם משתפים ערכות קוד. תכונות נוספות של הקוד נקבעות בתיבת הדו-שיח Redaction Tool Properties.

יצירת קודי הכנה לפרסום וערכות קוד

 1. לחצו על Tools ‏> Redact.

  ערכת הכלים Redact מוצגת בסרגל הכלים המשני.

 2. בסרגל הכלים המשני, בחרו Properties.

  תיבת הדו-שיח Redaction Tool Properties מוצגת.

  Redaction Tool Properties ב- Acrobat
  צרו קודי הכנה לפרסום באמצעות תיבת הדו-שיח Redaction Tool Properties.

 3. בחרו באפשרות Use Overlay Text.

 4. בחרו Redaction Code.

  • כדי להוסיף הזנות קוד מרובות לקוד הכנה לפרסום, בחרו הזנה מתוך הרשימה Code Entries ולחצו על Add Selected Entry. חזרו על הפעולה כרצונכם. בחרו Remove Selected Entry כדי למחוק הזנת קוד קיימת ברשימה Redaction Code.
  • לחצו על Edit Codes כדי לערוך שינויים נוספים.
 5. בתיבת הדו-שיח Redaction Code Editor, לחצו על Add Set.

 6. (אופציונלי) הקלידו שם חדש לערכה בשדה המלל מתחת לרשימת ערכות הקוד ולחצו על Rename Set.

 7. לחצו על Add Code והקלידו את המלל שברצונכם שיוצג כמלל כיסוי בשדה המלל שנמצא מתחת לרשימת הזנות הקוד ולאחר מכן לחצו על Rename Code.

 8. חזרו על הצעד הקודם כדי להוסיף רשומת קוד נוספת לאותה ערכת קוד או חזרו על שלושת הצעדים הקודמות כדי ליצור ערכות קוד נוספות על קודיהן.

עריכת קודי הכנה לפרסום וערכות קוד (Acrobat Pro DC)

 1. לחצו על Tools ‏> Redact.

  ערכת הכלים Redact מוצגת בסרגל הכלים המשני.

 2. בסרגל הכלים המשני, בחרו Properties.

  תיבת הדו-שיח Redaction Tool Properties מוצגת.

 3. בחרו באפשרות Use Overlay Text ולאחר מכן בחרו Redaction Code.

 4. בחרו ערכת קוד מתוך הרשימה בצד שמאל ולחצו על Edit Codes.

 5. בתיבת הדו-שיח Redaction Code Editor, בצעו כל אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר ערכת קוד ואת כל הזנות הקוד הכלולות בה, בחרו הזנה מתוך ערכת הקוד ולחצו על Remove Set.
  • כדי לייצא ערכת קוד לקובץ XML נפרד שניתן לשימוש חוזר בקובצי PDF אחרים או לשיתוף עם אחרים בחרו בערכת הקוד. לאחר מכן לחצו על Export Set, ציינו שם קובץ ומיקום ולחצו על Save.
  • כדי לייבא ערכת קוד שנשמרה בעבר, לחצו על Import Set, אתרו ובחרו את הקובץ ולחצו על Open.
  • כדי לשנות שם של ערכת קוד, בחרו הזנה מתוך ערכת הקוד, הקלידו שם חדש בתיבה שמתחת לרשימה ולחצו על Rename Set.
 6. כאשר ערכת הקוד מסומנת, בחרו את הזנת הקוד שברצונכם לערוך ובצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר הזנת קוד, לחצו על Remove Code.
  • כדי לשנות שם של הזנת קוד, הקלידו שם חדש בתיבה שנמצאת מתחת לרשימה ולחצו על Rename Set.

החלת הזנות קוד מרובות על הכנה לפרסום

 1. לחצו לחיצה ימנית על סימון ההכנה לפרסום.

 2. בחרו ערכת קוד מתוך הרשימה שנמצאת בתחתית תפריט ההקשר ולאחר מכן בחרו הזנת קוד מתוך התפריט הנפתח. לאחר החלת הקוד, יוצג סימן ביצוע לצד הזנת הקוד.

 3. חזרו על השלבים הקודמים כדי להוסיף הזנת קוד נוספת להכנה לפרסום.

החזיקו את הסמן מעל סימון ההכנה לפרסום כדי להציג את כל הזנות הקוד כשהן מופרדות בפסיקים.

הערה:

כדי להחיל את אותו קוד על הכנות רבות לפרסום, קבעו את מאפייני ההכנה לפרסום לפני שתסמנו את התוכן. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Properties. בחרו באפשרות Use Overlay Text ולאחר מכן בחרו Redaction Code. בחרו ערכת קוד והזנת קוד ולחצו על Add Selected Entry.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת