Handboek Annuleren

Een stempel aan een PDF toevoegen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Document stempelen

U kunt een PDF op vergelijkbare manier stempelen als een papieren document. U kunt een keuze maken in een lijst met vooraf gedefinieerde stempels of u kunt uw eigen stempels maken. Met dynamische stempels worden gegevens opgehaald van uw computer en uit het venster Identiteit van het dialoogvenster Voorkeuren. Zo kunt u de naam, de datum en de tijd aangeven in de stempel.

Het gereedschap Stempel staat in de secundaire werkbalk van het gereedschap Opmerking.  

Categorieën van gereedschap Stempel in Acrobat
Categorieën van gereedschap Stempel

A. Dynamische stempel B. Hier ondertekenen-stempel C. Standaardbedrijfsstempel D. Eigen stempel 

Voor een zelfstudie over het maken van dynamische stempels gaat u naar Dynamic Stamp Secrets (Geheime tips voor dynamische stempels) op http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets.

Het stempelpalet openen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Gereedschappen > Stempel > Palet Stempels.
  • Kies Gereedschappen > Opmerking > Stempels > Stempelpalet weergeven.

Een stempel plaatsen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om een stempel te selecteren:
  • Klik op het gereedschap Stempel. De laatstgebruikte stempel wordt geselecteerd.

  • Kies in het palet Stempels een categorie in het menu en selecteer vervolgens een stempel.

 2. Klik op de documentpagina waar u de stempel wilt plaatsen of sleep een rechthoek om de grootte en plaats van de stempel te definiëren.
 3. Als u geen naam hebt opgegeven in de identiteitsvoorkeuren, wordt het dialoogvenster Identiteitsinstellingen weergegeven. U kunt hierin een naam opgeven.

De locatie of de weergave van een stempel wijzigen

 1. Voer met het gereedschap Selectie of met het gereedschap Handje een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een stempel wilt verplaatsen, sleept u het naar de nieuwe locatie.

  • Als u het formaat van een stempel wilt wijzigen, klikt u erop en sleept u een hoekgreep.

  • Als u een stempel wilt roteren, klikt u erop. Zodra het pictogram voor stempel roteren  wordt weergegeven, plaatst u de aanwijzer op de greep aan de bovenkant van de stempel en sleept u de stempel.

  • Als u een stempel wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de stempel en kiest u Verwijderen.

  • Als u de dekking van een stempel of de kleur van de pop-upnotitie wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de stempel en kiest u Eigenschappen. Op het tabblad Weergave stelt u de dekking en de kleur in.

Een stempel verplaatsen naar de lijst met favorieten

 1. Selecteer met het gereedschap Selectie of met het gereedschap Handje een stempelmarkering op de pagina.
 2. In de secundaire werkbalk van het gereedschap Opmerking klikt u op het gereedschap Stempel en kiest u Huidige stempel toevoegen aan Favorieten.

Een eigen stempel maken

U kunt eigen stempels maken van een aantal verschillende indelingen, waaronder (maar niet beperkt tot) PDF-, JPEG-, bitmap-, Adobe® Illustrator® (AI)-, Adobe® Photoshop® (PSD)- en Autodesk AutoCAD (DWT, DWG)-bestanden. In Acrobat Reader kunt u alleen een eigen stempel maken in de PDF-indeling.

Opmerking:

Als u een afbeelding slechts eenmaal aan een PDF wilt toevoegen, kunt u de afbeelding ook gewoon in het document plakken. Geplakte afbeeldingen hebben dezelfde kenmerken als andere stempelopmerkingen: elke afbeelding heeft een pop-upnotitie en eigenschappen die u kunt bewerken.

 1. Open het palet Stempels door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Kies Gereedschappen > Stempel > Palet Stempels.
  • Kies Gereedschappen > Opmerking > Stempels > Stempelpalet weergeven.
 2. Klik op Importeren en selecteer het bestand.

 3. Als het bestand uit meerdere pagina's bestaat, schuift u naar de gewenste pagina en klikt u op OK.

 4. Kies een categorie in het menu of typ een naam om een nieuwe categorie te maken. Geef een naam op voor de eigen stempel en klik op OK.

De naam of categorie wijzigen voor een eigen stempel

 1. Open het palet Stempels door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Kies Gereedschappen > Stempel > Palet Stempels.
  • Kies Gereedschappen > Opmerking > Stempels > Stempelpalet weergeven.
 2. Kies de stempelcategorie, klik met de rechtermuisknop op de stempel en kies Bewerken.

 3. Bewerk de categorie of naam van de stempel of vervang de afbeelding en klik op OK.

Een eigen stempel verwijderen

U kunt alleen stempels verwijderen die u zelf hebt gemaakt. De vooraf gedefinieerde stempels kunt u niet verwijderen. Als u een stempel verwijdert, wordt de stempel verwijderd uit het menu Stempel. Het stempelbestand wordt echter niet verwijderd.

 1. Open het palet Stempels door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Kies Gereedschappen > Stempel > Palet Stempels.
  • Kies Gereedschappen > Opmerking > Stempels > Stempelpalet weergeven.
 2. Kies de stempelcategorie in het menu, klik met de rechtermuisknop op de eigen stempel en kies Verwijderen.

Een categorie met eigen stempels verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Gereedschappen > Stempel > Aangepaste stempels.
  • Kies Gereedschappen > Opmerking > Stempels > Aangepaste stempels > Stempels beheren.
 2. Selecteer de categorie die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Opmerking:

  Als u alle stempels uit een categorie met eigen stempels verwijdert, wordt de hele categorie verwijderd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account