Handboek Annuleren

Een PDF-revisie starten

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Verzamel automatisch de opmerkingen van iedereen in één PDF-bestand. Houd de vorderingen bij en consolideer de opmerkingen.

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Een PDF delen voor revisie met behulp van de revisieservice van Adobe Document Cloud

Beschikbaar in: Acrobat

Gebruik de revisieservice van Adobe Document Cloud om moeiteloos PDF-bestanden te delen voor revisie vanuit de desktopapplicatie van Acrobat, vanuit Document Cloud of vanuit de mobiele app van Acrobat Reader. Wanneer revisoren op de URL in de e-mailuitnodiging op hun computer klikken, kunnen ze eenvoudig feedback geven in een browser, zonder zich te hoeven aanmelden of extra software te hoeven gebruiken.

U kunt de service op een van de volgende manieren gebruiken om PDF-bestanden te delen voor revisie:

Met een anonieme of openbare koppeling zijn de bestanden toegankelijk voor iedereen die op de koppeling klikt. Voer onderstaande stappen uit om een revisiekoppeling te maken en deze vervolgens te delen via uw e-mailclient.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat.

 2. Selecteer Delen rechtsboven. U krijgt een van de volgende twee opties:

  • Koppeling ophalen: u krijgt deze optie als een bestand niet is gesynchroniseerd met de cloud. Selecteer Koppeling ophalen om het bestand te synchroniseren met de cloud. Als het bestand eenmaal is gesynchroniseerd, verandert de optie Koppeling ophalen in Koppeling kopiëren. Selecteer Koppeling kopiëren en deel deze desgewenst.
  Het venster Delen wordt weergegeven. Selecteer Koppeling ophalen.

  • Koppeling kopiëren: u krijgt deze optie als het bestand al met de cloud is gesynchroniseerd of met iemand is gedeeld. 
  Selecteer Delen en vervolgens Koppeling kopiëren

  Opmerking:
  • De computer moet zijn verbonden met internet om een gedeelde revisie te kunnen starten in Acrobat.
  • U kunt een gedeelde revisie ook rechtstreeks starten vanuit andere toepassingen die werken met PDFMaker, zoals Microsoft Word. Kies Start > PDF maken en koppeling delen.
 3. De schakelaar Personen kunnen een opmerking plaatsen is standaard ingeschakeld. Selecteer Iedereen heeft toegang en kan opmerkingen plaatsen in het dialoogvenster Delen om het bestand alleen voor weergave te delen. Schakel vervolgens de schakeloptie naast Personen kunnen opmerkingen plaatsen om deze uit te schakelen.

  Het venster Instellingen voor delen wordt weergegeven.

 4. De koppeling wordt standaard gemaakt en gekopieerd. Deel de koppeling met de overige ontvangers. U kunt ook een van de volgende handelingen uitvoeren vanuit het rechterdeelvenster:

  • Personen toevoegen: selecteer Delen en voer vervolgens de e-mailadressen in van de personen met wie u het bestand wilt delen.
  • Delen van bestand opheffen: selecteer Delen. De profielpictogrammen van de personen waarmee u het bestand hebt gedeeld, worden weergegeven naast Gedeeld met. Selecteer het profielpictogram om het dialoogvenster Gedeeld met te openen. Selecteer Delen opheffen rechtsonder om te stoppen met het delen van het bestand met anderen.

   

  Het venster Gedeeld met wordt weergegeven en Delen opheffen is gemarkeerd

Aan de kant van de revisor

De revisoren ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een koppeling naar de revisie-PDF. Wanneer ze op de koppeling of op de knop Openen  in de uitnodiging klikken, wordt de PDF in een webbrowser geopend. Ze kunnen de tools voor opmerkingen gebruiken om commentaar toe te voegen in de PDF. Ze kunnen ook de desktopapplicatie Acrobat Reader of Acrobat openen om opmerkingen toe te voegen. 

Zie Deelnemen aan een PDF-revisie voor meer informatie.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat.

 2. Selecteer Delen.

  Opmerking:
  • De computer moet zijn verbonden met internet om een gedeelde revisie te kunnen starten in Acrobat.
  • U kunt een gedeelde revisie ook rechtstreeks starten vanuit andere toepassingen die werken met PDFMaker, zoals Microsoft Word. Kies Acrobat > Maken en verzenden voor revisie.
 3. Voer de e-mailadressen van de ontvangers in of kies ontvangers in het adresboek.

  Het dialoogvenster Delen met anderen is weergegeven

 4. Voer (optioneel) een bericht in voor de ontvangers.

Een revisie starten met @-vermelding in een PDF

Gebruik @-vermelding in uw persoonlijke notities met opmerkingen om een revisie te starten. De @-vermeldingen bevatten uw zakelijke contactpersonen en uw gesynchroniseerde lijst met persoonlijke contactpersonen. Zodra u @mention in een PDF-bestand gebruikt, wordt de revisiemodus ingeschakeld. De revisoren ontvangen een uitnodiging per e-mail met een koppeling naar het gedeelde Document Cloud-revisiebestand.

Het dialoogvenster Opmerking toevoegen wordt weergegeven in een PDF

Aan de kant van de revisor

De revisoren ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een koppeling naar de revisie-PDF. Wanneer ze op de koppeling of op de knop Openen in de uitnodiging klikken, wordt de PDF in een webbrowser geopend. Ze kunnen de tools voor opmerkingen gebruiken om commentaar toe te voegen in de PDF. Ze kunnen ook de desktopapplicatie Acrobat Reader of Acrobat openen om opmerkingen toe te voegen.

Zie Deelnemen aan een PDF-revisie voor meer informatie.

Zie PDF-revisies bijhouden en beheren voor meer informatie over het volgen van de activiteit van de revisoren in het document.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online