Verzamel automatisch de opmerkingen van iedereen in één PDF-bestand. Houd de vorderingen bij en consolideer de opmerkingen.

Een gedeelde revisie starten

De gedeelde PDF die u verzendt, bevat de deelvensters Annotaties en Markeringen voor tekeningen, en aanwijzingen op de documentberichtenbalk.

 1. Kies Gereedschappen > Verzenden voor opmerkingen.

  De gereedschapset Verzenden voor opmerkingen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

  Opmerking:

  U kunt een gedeelde revisie ook rechtstreeks starten vanuit andere toepassingen die werken met PDFMaker, zoals Microsoft Word. Kies Adobe PDF > Converteren naar Adobe PDF en verzenden voor gedeelde opmerkingen. Kies voor Office 2007/2010-toepassingen Acrobat > Maken en verzenden voor gedeelde opmerkingen.

 2. Klik in de secundaire werkbalk op Verzenden voor gedeelde opmerkingen.

  Opmerking:

  Selecteer bij de aanwijzing een PDF-bestand dat u wilt verzenden voor gedeelde revisie.

 3. Selecteer de manier waarop u opmerkingen van de revisor wilt verzamelen en klik op Volgende.

 4. Selecteer hoe u het gedeelde revisiebestand wilt hosten en geef de locatie op.

   

  Netwerkmappen

  Als alle ontvangers zich binnen een lokaal netwerk bevinden, zijn netwerkmappen en SharePoint-servers de beste keuze voor een opmerkingenserver. Netwerkmappen zijn in het algemeen het goedkoopst en het betrouwbaarst.

  SharePoint-/Office 365-subsites

  U kunt uw eigen interne serverlocatie gebruiken, zoals een Microsoft SharePoint-site, als uw ontvangers achter een firewall werken en allemaal toegang hebben tot een gemeenschappelijke server. Zie Gedeelde revisies hosten op SharePoint/Office 365-sites voor meer informatie.

  WebDAV-servers

  WebDAV-servers (webservers die het WebDAV-protocol gebruiken) kunt u het best alleen gebruiken als revisoren zich buiten de firewall of het lokale netwerk bevinden. Voor meer informatie over hoe u Acrobat kunt configureren voor het gebruik van een WebDAV-service gaat u naar Een gedeelde revisie hosten: een alternatief voor Acrobat.com.

   

 5. Kies een verspreidings- en verzamelingsmethode. Klik op Volgende.

 6. Voer een nieuwe profielnaam in en klik op Volgende. Of klik op Volgende om de standaardinstelling te gebruiken.

 7. Geef in het e-mailscherm de gewenste instellingen op:

  Bezorgingsmethode

  Klik om een andere bezorgings- en verzamelmethode op te geven dan de geselecteerde methode.

  Aan, CC

  Voer de e-mailadressen in van de revisoren. Voeg na elk adres een puntkomma of Return in. Klik op de knop Aan of CC om e-mailadressen te selecteren in het adresboek van uw e-mailtoepassing.

  Onderwerp, Bericht

  Bekijk een voorbeeld van de e-mail en breng zo nodig wijzigingen aan in het onderwerp en de tekst van het bericht. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden opgeslagen en de volgende keer dat u een document voor revisie verzendt, weergegeven. Klik op Standaardbericht opnieuw instellen als u het standaard-e-mailbericht wilt gebruiken.

  Deadline revisie

  Klik om een andere datum of geen deadline op te geven. Nadat de deadline van de revisie is verlopen, kunnen revisoren geen opmerkingen meer publiceren.

  Opmerking:

  Als de deadline van de revisie verloopt terwijl een revisor het document geopend heeft in Acrobat, kan de revisor de opmerkingen publiceren voordat hij of zij het document sluit.

 8. Klik op Verzenden.

Een kopie van het bestand voor gedeelde revisie, met de naam [oorspronkelijke bestandsnaam]_revisie.pdf, wordt gemaakt in dezelfde map als het originele bestand dat u hebt gekozen voor de revisie.

Een e-mailrevisie starten

Wanneer u een e-mailrevisie start, stuurt u een bijgehouden exemplaar van de PDF uit, zodat u gemakkelijk de opmerkingen die u ontvangt erin kunt samenvoegen. Formuliervelden in een PDF kunnen tijdens de revisie niet worden ingevuld. Nadat u een gedeelde revisie hebt gestart, kunt u ook een e-mailrevisie starten voor dezelfde PDF.

De revisie starten

Voordat u een e-mailrevisie start, moet u ervoor zorgen dat uw e-mailtoepassing of webmailaccount is geconfigureerd voor Acrobat.

 1. Kies Gereedschappen > Verzenden voor opmerkingen.

  De gereedschapset Verzenden voor opmerkingen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

 2. Klik op Verzenden voor opmerkingen per e-mail.

 3. Typ desgevraagd gegevens in het dialoogvenster Identiteitsinstellingen.

 4. Als er nog geen PDF is geopend, geeft u een PDF op en klikt u op Volgende. De PDF die u opgeeft wordt het hoofdbestand. De opmerkingen die u van de revisoren ontvangt, voegt u in dit bestand samen.

 5. Geef revisoren op door hun e-mailadres te typen. Voeg tussen de verschillende adressen een puntkomma of Return in. Klik op Adresboek om e-mailadressen te selecteren in het adresboek van uw e-mailtoepassing of webmail.

 6. Bekijk een voorbeeld van de e-mailuitnodiging en bewerk deze zo nodig. Klik vervolgens op Uitnodiging verzenden.

 7. Selecteer een e-mailclient voor het verzenden van de uitnodiging en klik op Doorgaan.

Een kopie van de PDF wordt als bijlage naar de revisoren verzonden. Wanneer deze PDF-bijlage wordt geopend, zijn in het venster opmerkingsgereedschappen en instructies beschikbaar.

Opmerkingen samenvoegen

Nadat u opmerkingen hebt ontvangen van revisoren, kunt u de opmerkingen samenvoegen in de hoofd-PDF.

 1. Nadat u opmerkingen hebt ontvangen van een revisor, opent u het bijgevoegde bestand in de e-mailtoepassing. Als de oorspronkelijke versie van de PDF niet kan worden gevonden in de e-mailtoepassing, wordt u gevraagd ernaar te bladeren.

  Opmerking:

  U kunt opmerkingen doorsturen naar de aanvrager als u de revisie niet hebt gestart. Voeg deze opmerkingen eerst samen in uw exemplaar van de PDF. Vervolgens verzendt u de opmerkingen (zie Opmerkingen verzenden per e-mail). Als u al opmerkingen hebt verzonden, ontvangt de aanvrager alleen de nieuwe opmerkingen. In samengevoegde opmerkingen blijft de naam van de oorspronkelijke auteur behouden.

 2. Als u de aanvrager van de revisie bent, verschijnt het dialoogvenster Opmerkingen samenvoegen. Kies een van de volgende opties:

  Ja

  De hoofd-PDF wordt geopend en alle opmerkingen worden erin samengevoegd. Sla de hoofd-PDF op zodra de opmerkingen zijn samengevoegd.

  Nee, alleen dit exemplaar openen

  De PDF met opmerkingen van de revisor wordt geopend. Als u deze optie inschakelt, kunt u nog steeds opmerkingen samenvoegen met de opdracht Opmerkingen > Opmerkingen samenvoegen in hoofd-PDF.

  Annuleren

  De PDF met opmerkingen van de revisor wordt gesloten.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid