Handboek Annuleren

Koppelingen en bijlagen in PDF's

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Pas snel dezelfde opmaak toe op alle koppelingen.Open het contextmenu van de koppeling waarvan u de weergave wilt toepassen op alle andere koppelingen en selecteer Huidige weergave als nieuwe standaardweergave gebruiken.

PDF-koppelingen zijn elementen in een document die gebruikers naar een specifieke locatie binnen hetzelfde document of naar een externe bron leiden. Deze kan een webpagina, bestandsbijlage of zelfs een e-mailadres bevatten. U kunt koppelingen maken met behulp van tekst, afbeeldingen of andere elementen in de PDF.

Met koppelingen kunt u naar andere locaties in hetzelfde document of naar andere documenten gaan, inclusief websites, bijlagen of een e-mailadres.

U kunt koppelingen gebruiken om handelingen te starten of om ervoor te zorgen dat gebruikers onmiddellijk toegang hebben tot gerelateerde informatie. Ook kunt u handelingen toevoegen om geluid of een film af te spelen.

 1. Kies Bewerken > Koppelen > Koppeling toevoegen of bewerken.

  De aanwijzer wordt een kruiscursor en alle bestaande koppelingen in het document, inclusief onzichtbare koppelingen, zijn tijdelijk zichtbaar.

 2. Sleep een rechthoek waar u een koppeling wilt maken. Dit is het gebied waarin de koppeling actief is.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Koppeling maken de gewenste weergaveopties voor de koppeling.

 4. Selecteer een van de volgende handelingen voor een koppeling:

  Naar een paginaweergave gaan

  Selecteer Volgende om het paginanummer in te stellen en de gewenste schermvergroting te bekijken in het huidige document of een ander document (zoals een bestandsbijlage). Selecteer vervolgens Koppeling instellen.

  Een bestand openen

  Selecteer het doelbestand. Als het bestand een PDF-bestand is, geeft u op hoe het document moet worden geopend. Geef bijvoorbeeld op of het document moet worden geopend in een nieuw of bestaand venster. Selecteer vervolgens OK.

  Opmerking:

  Als de bestandsnaam niet in het tekstvak past, wordt deze in het midden afgekapt.

  Een webpagina openen

  Geef de URL van de doelwebpagina op.

  Aangepaste koppeling

  Klik op Volgende om het dialoogvenster Koppelingseigenschappen weer te geven. In dit dialoogvenster kunt u elke handeling instellen die aan de koppeling moet worden gekoppeld, zoals het lezen van een artikel of het uitvoeren van een opdracht.

U kunt een koppeling op elk gewenst moment bewerken. Zo kunt u het selectiegebied of de bijbehorende actie van de koppeling wijzigen, de koppelingsrechthoek verwijderen of de grootte ervan wijzigen, of een andere bestemming voor de koppeling opgeven. Als u de eigenschappen van een bestaande koppeling wijzigt, is dat alleen van invloed op de op dat moment geselecteerde koppeling. Als een koppeling niet is geselecteerd, zijn de eigenschappen van toepassing op de volgende koppeling die u maakt.

Opmerking:

Als u de eigenschappen van meerdere koppelingen tegelijk wilt wijzigen, selecteert u de koppelingen door een rechthoek te slepen met de tool Koppelen.

Een koppelingsrechthoek verplaatsen of de grootte ervan wijzigen

 1. Kies Bewerken > Koppelen > Koppeling toevoegen of bewerken.

 2. Plaats de aanwijzer op de koppelingsrechthoek zodat de handgrepen worden weergegeven.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de koppelingsrechthoek wilt verplaatsen, sleept u de rechthoek.

  • Als u de grootte van de koppelingsrechthoek wilt wijzigen, sleept u een van de hoekpunten van de rechthoek.

De weergave van een koppeling wijzigen

 1. Kies Bewerken > Koppelen > Koppeling toevoegen of bewerken.

 2. Open het dialoogvenster Koppelingseigenschappen voor de koppeling die u wilt bewerken.

 3. Kies op het tabblad Weergave een kleur, lijndikte en lijnstijl voor de koppeling.

 4. Selecteer een markeringsstijl voor wanneer de koppeling wordt geselecteerd.

  Geen

  Hiermee wordt de weergave van de koppeling niet gewijzigd.

  Negatief

  Hiermee wordt de kleur van de koppeling gewijzigd in de tegenovergestelde kleur.

  Contour

  Hiermee wordt de contour van de koppeling gewijzigd in de tegenovergestelde contour.

  Inzet

  Hiermee wordt de weergave van een rechthoek met reliëf gemaakt.

  Opmerking:

  De opties Koppelingstype, Kleur en Lijnstijl zijn niet beschikbaar als u de optie Onzichtbaar selecteert voor Weergave.

 5. Als u de PDF-koppeling wilt verbergen, vooral als deze zich op een afbeelding bevindt, selecteert u Onzichtbare rechthoek als het Koppelingstype.

 6. Als u wilt voorkomen dat gebruikers uw instellingen per ongeluk wijzigen, selecteert u de optie Vergrendeld.

 7. Als u de koppeling wilt testen, selecteert u de tool Handje en selecteert u vervolgens de koppeling. U kunt naar de specifieke locatie voor de koppeling gaan.

  Opmerking:

  De koppelingseigenschappen in het dialoogvenster Koppeling maken zijn van toepassing op alle nieuwe koppelingen die u maakt totdat u de eigenschappen wijzigt. Als u de weergave-instellingen voor een koppeling opnieuw wilt gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op de koppeling waarvan u de eigenschappen als standaardeigenschappen wilt gebruiken en kiest u Huidige weergave gebruiken als nieuwe standaardweergave.

Actie van een koppeling bewerken

U kunt een koppelingsactie wijzigen om een andere actie uit te voeren wanneer een gebruiker de koppeling activeert.

 1. Kies Bewerken > Koppelen > Koppeling toevoegen of bewerken.

 2. Open het dialoogvenster Koppelingseigenschappen voor de koppeling waarvan u de koppelingsactie wilt bewerken.

 3. Koppel op het tabblad Acties een nieuwe actie met de koppeling en klik op OK.

Koppeling verwijderen

 1. Kies Bewerken > Koppelen > Koppeling toevoegen of bewerken.

 2. Selecteer de rechthoek met de koppeling die u wilt verwijderen.

 3. Druk op de toets Delete op uw toetsenbord.

U kunt gebruikers naar een PDF-bijlage doorsturen door in het hoofd-PDF- document een koppeling te maken die de gebruiker bij de bijlage brengt.

Opmerking:

Bestandsbijlagen verschillen van bestanden die kunnen worden geopend via een koppeling. Gekoppelde documenten kunnen op andere locaties worden opgeslagen, maar bestandsbijlagen worden altijd samen met de PDF opgeslagen.

 1. Open een PDF die een PDF-bestandsbijlage bevat.
 2. Ga naar de plaats waar u een koppeling wilt maken. Als de locatie de bestandsbijlage is, selecteert u de optie Bijlagebestand in het deelvenster Bewerken en voegt u de bestandsbijlage toe.

 3. Kies Bewerken > Koppelen > Koppeling toevoegen of bewerken en selecteer het gebied voor de koppeling.

 4. Stel in het dialoogvenster Koppeling maken de weergave van de koppeling in. Selecteer op het tabblad Acties de optie Naar een paginaweergave gaan.

 5. Stel het paginanummer en de schermvergroting in die u wilt weergeven, in het bovenliggende PDF-document of de bestandsbijlage in. Zorg dat de bestandsbijlage is geopend voordat u de koppeling tot stand brengt, anders werkt deze niet goed. Selecteer vervolgens Koppeling instellen.

Bestemmingen beheren

Een bestemming is het eindpunt van een koppeling die wordt aangegeven met tekst in het deelvenster Bestemmingen. U kunt met bestemmingen navigatiepaden instellen voor een verzameling PDF's. Adobe raadt u aan om bestemmingen te gebruiken bij het koppelen van meerdere documenten. In tegenstelling tot directe koppelingen naar pagina's heeft het toevoegen of verwijderen van pagina's in het doeldocument geen gevolgen voor de bestemmingskoppelingen.

U kunt bestemmingen beheren via het deelvenster Bestemmingen.

 1. Kies in het hamburgermenu Weergeven > Tonen/Verbergen > Zijvensters > Bestemmingen. Alle bestemmingen worden automatisch gescand.

 2. Als u bestemmingsnamen alfabetisch wilt sorteren, selecteert u het label Naam.Als u bestemmingen op paginanummer wilt sorteren, selecteert u het label Pagina.

 3. Kies Ga naar bestemming in het contextmenu om naar de doellocatie te gaan. Als u de bestemming wilt verwijderen, kiest u Verwijderen. Als u het doel van de bestemming wilt herstellen naar de weergegeven pagina, kiest u Bestemming instellen. Als u een nieuwe naam aan de bestemming wilt toewijzen, selecteert u Naam wijzigen.

Een doel maken en koppelen

U kunt een koppeling maken naar een bestemming in dezelfde of een andere PDF.

 1. Kies in het doeldocument (bestemming) de optie Weergave > Tonen/Verbergen >Zijvensters > Bestemmingen in het hamburgermenu. Als het document al een bestemming bevat waarnaar u wilt koppelen, gaat u verder met stap 5.

 2. Ga naar de locatie waar u een bestemming wilt maken en stel de gewenste weergave in.
 3. Kies in het venster Bestemmingen de optie Nieuwe bestemming in het menu Opties en geef de bestemming een naam.

 4. Sla het doeldocument op.
 5. Kies in het brondocument Bewerken > Koppelen > Koppeling toevoegen of bewerken en sleep een rechthoek om een locatie voor de koppeling op te geven.

 6. Stel in het dialoogvenster Koppeling maken de weergave van de koppeling in, selecteer Naar een paginaweergave gaan en klik vervolgens op Volgende.

 7. Open de bestemming in het doeldocument in het deelvenster Bestemmingen.

 8. Sla het brondocument op.

Werken met PDF-bijlagen

Een bijlage in een PDF-document is een extern bestand dat is ingesloten in het document. Bijlagen kunnen verschillende bestandstypen zijn, zoals afbeeldingen, andere PDF's, Word-documenten, Excel-spreadsheets of zelfs multimediabestanden zoals audio- of videobestanden. Als u bijlagen insluit in een PDF, vindt u aanvullende informatie of bronnen voor de content van het primaire document. Hierdoor hebben gebruikers toegang tot alle benodigde bestanden op één plek.

Een bijlage toevoegen

Het is mogelijk om PDF's en andere typen bestanden aan een PDF te koppelen. Als u de PDF naar een nieuwe locatie verplaatst, worden ook de bijlagen verplaatst. Bijlagen kunnen koppelingen bevatten naar of vanuit het hoofddocument of andere bijlagen.

Let op het verschil tussen gekoppelde opmerkingen en bestandsbijlagen. Een bestand dat is gekoppeld als opmerking, wordt weergegeven op de pagina met het pictogram Bestandsbijlage of het pictogram Geluidsbijlage en in de Lijst met opmerkingen met andere opmerkingen. (Zie Opmerkingen toevoegen in een bestandsbijlage.)

 1. Kies Bewerken > Meer > Bestand bijvoegen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Bestanden toevoegen het bestand dat u als bijlage wilt bijvoegen.

  Opmerking:

  Als u EXE-, VBS- of ZIP-bestanden bijvoegt, krijgt u een waarschuwing waarin wordt aangegeven dat de bijlagen niet in Acrobat kunnen worden geopend. Deze indelingen zijn gekoppeld aan virussen, macro's en schadelijke programma's.

 3. Sla de PDF op.
 4. (Optioneel) Als u een beschrijving aan de bijlage wilt toevoegen, selecteert u het bijgevoegde bestand. Kies Beschrijving bewerken in het menu Opties. Bewerk de tekst van de beschrijving en sla het bestand op.

Bijlagen openen

U kunt een PDF-bijlage openen en deze wijzigen als u de vereiste machtigingen hebt.

Voor bijlagen met andere bestandstypen kunt u de bestanden openen of opslaan. Als u het bestand opent, wordt de toepassing gestart die de bestandsindeling regelt. U moet echter wel de applicatie op uw computer installeren om de bijlage te openen.

 1. Om het deelvenster Bijlagen te openen kiest u Weergeven > Tonen/Verbergen > Zijvensters > Bijlagen in het hamburgermenu.

 2. Selecteer de bijlage in het deelvenster Bijlagen.

 3. Selecteer in het menu Opties de gewenste optie om de bijlage in de native applicatie te openen, de bijlage op te slaan of te verwijderen.

Zoeken in bijlagen

Gebruik het deelvensterBijlagen om bijlagen te zoeken die in uw document zijn opgenomen. Bijgevoegde PDF's en andere bestandstypen opnemen bij het zoeken naar specifieke woorden of zinsdelen.

Gebruikers van Windows® kunnen zoeken in Microsoft® Office-documenten (zoals .doc, .xls en .ppt), bestanden met AutoCAD-tekeningen (.dwg en .dwf), HTML-bestanden en Rich Text Format-bestanden (.rtf).

Gebruikers van macOS kunnen zoeken in Microsoft® Word- (.doc), HTML- en rtf-bestanden. Zoekresultaten van bijlagen worden in de lijst Resultaten weergegeven onder de bestandsnaam en het pictogram van de bijlage. Bij zoekmachines worden bijlagen in andere indelingen genegeerd.

Opmerking:

Zoeken in Microsoft®- en AutoCAD-bestanden is alleen mogelijk als de juiste IFilters voor de bestandstypen zijn geïnstalleerd. IFilters worden meestal geïnstalleerd met de bijbehorende toepassingen, maar ze kunnen ook worden gedownload van productwebsites.

 1. Als u het deelvenster Bijlagen wilt openen, kiest u Weergeven > Tonen/Verbergen > Zijvensters > Bijlagen in het hamburgermenu.

 2. In het deelvenster Bijlagen selecteert u Zoeken in bijlage.

 3. Typ in het zoekvenster het woord of de woordgroep waarnaar u wilt zoeken en selecteer vervolgens Zoeken in bijlagen.

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?