Beginselen van PDF-formuliervelden

In dit document worden de grondbeginselen van PDF-formuliervelden in Acrobat DC uitgelegd. (Klik voor meer informatie over de eigenschappen van formuliervelden op de desbetreffende koppeling hierboven.)

 

Formuliervelden maken

In Acrobat maakt u een formulierveld door een van de formuliertools te kiezen: Voor elk veldtype kunt u allerlei opties instellen via het dialoogvenster Eigenschappen van het formulierveld.

 1. Nadat u uw document naar een PDF-formulier hebt geconverteerd, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Kies een formulierveld in de werkbalk.

  • Klik met de rechtermuisknop op een pagina en selecteer een veld.

  De cursor krijgt de vorm van een draadkruis en toont een voorbeeld van het veld.

 2. Klik op de positie op de pagina waar u het veld wilt toevoegen, waarna een veld met de standaardgrootte wordt gemaakt. Als u een veld met een aangepaste grootte wilt maken, sleept u een rechthoek om de grootte van het veld te bepalen.
 3. Typ de naam van het veld in het vak Veldnaam en geef op of het een verplicht veld moet zijn. Kies een naam die relevant en beschrijvend is, zodat gegevens gemakkelijker kunnen worden geordend en verzameld.

 4. Klik op Alle eigenschappen als u het dialoogvenster Eigenschappen wilt weergeven en een van de andere veldeigenschappen wilt wijzigen.

  Opmerking:

  Als u de optie Gereedschap geselecteerd houden op de werkbalk hebt geselecteerd, verschijnt het vak Veldnaam niet nadat u een veld hebt toegevoegd. Telkens wanneer u op de pagina klikt, wordt een nieuw veld toegevoegd aan het formulier. U sluit deze modus af door te drukken op Esc of te klikken op de knop gereedschap Object selecteren . Als u de eigenschappen van het veld wilt wijzigen, dubbelklikt u op het veld.

 5. Klik op de knop Voorbeeld in de werkbalk om het formulier te testen. Wanneer u een voorbeeld van een formulier bekijkt, ziet u het formulier op dezelfde manier als de ontvangers ervan, zodat u het formulier kunt controleren. Als u een voorbeeld van een formulier bekijkt, kunt u op de knop Bewerken klikken om terug te gaan naar de bewerkingsmodus.

 6. Wanneer het formulier is voltooid, klikt u op de knop met het kruis aan de rechterzijde van de werkbalk om het bewerken van het formulier te sluiten.

Formuliervelden op een raster indelen

Met behulp van rasters kunt u formuliervelden nauwkeurig op een pagina plaatsen. U kunt de rasterafstand, de kleur en de positie definiëren. Verder kunt u bepalen of de randen van een formulierveld op rasterlijnen worden uitgelijnd wanneer u het formulierveld bewerkt. Rasterlijnen worden niet afgedrukt.

 1. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Raster.

 2. Als u de formuliervelden magnetisch wilt uitlijnen op de dichtstbijzijnde rasterlijnen als u de velden maakt of verplaatst, kiest u Beeld > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Magnetisch raster.

De eigenschappen van formuliervelden gebruiken om de velden correct te plaatsen

U kunt de positie van een formulierveld aanpassen door de uitlijning op te geven in de formulierveldeigenschappen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het formulierveld en kies Eigenschappen.

 2. Klik op het tabblad Positie. Met het tabblad Positie kunt u het geselecteerde veld of de geselecteerde velden verplaatsen, vergroten of verkleinen met een nauwkeurigheid van maar liefst een tienduizendste van een inch.

  Nauwkeurigheid van formuliervelden tot op een tienduizendste van een inch

  Zie Eigenschappen van PDF-formuliervelden voor meer informatie over de eigenschappen van formuliervelden.

Een formulierveld kopiëren

U kunt kopieën van een formulierveld maken op één pagina in een PDF-formulier. U kunt een formulierveld ook kopiëren en op andere pagina's plakken. Wanneer u duplicaten van een formulierveld maakt, worden exacte kopieën van het originele veld toegevoegd aan een of meer andere pagina's. De duplicaten staan op elke pagina altijd op dezelfde positie als het origineel. Als er al een formulierveld aanwezig is op de locatie, wordt het gekopieerde veld in het midden van de pagina geplakt. U kunt zowel kopieën als duplicaten naar een andere locatie op een pagina slepen, maar niet naar een andere pagina.

Zowel kopieën als duplicaten worden gemaakt met dezelfde basisnaam als het oorspronkelijke formulierveld. Aan kopieën en duplicaten die zijn geplakt met de opdracht Dupliceren over pagina's, wordt een getal toegevoegd. Alle formuliervelden met dezelfde basisnaam bevatten dezelfde gebruikersgegevens en handelingseigenschappen. Wanneer een gebruiker een antwoord toevoegt of bewerkt in een kopie of duplicaat, wordt dat antwoord weergegeven in alle velden met dezelfde basisnaam.

Als u de eigenschappen wijzigt van een van de versies van een formulierveld met dezelfde basisnaam, zijn die wijzigingen alleen van toepassing op die kopie van het formulierveld. Een uitzondering hierop is wanneer u een handeling wijzigt en de trigger geen muishandeling is.

Opmerking:

Als u wilt voorkomen dat een gedupliceerd of gekopieerd formulierveld samen met het oorspronkelijke veld reageert op door de gebruiker ingevoerde antwoorden, wijzigt u de naam van het nieuwe formulierveld.

Een kopie van een formulierveld maken

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden als de bewerkingsmodus voor formulieren niet actief is.

 2. Selecteer het formulierveld en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u het formulierveld wilt kopiëren naar het midden van de huidige weergave, kiest u Bewerken > Kopiëren en kiest u vervolgens Bewerken > Plakken.

  • Als u het formulierveld wilt kopiëren en naar een andere locatie op de pagina wilt verplaatsen, versleept u het veld terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

   Tip: houd Shift ingedrukt als u het slepen wilt beperken tot verticale of horizontale verplaatsing.

 3. Als u wilt dat het veld automatisch wordt ingevuld met de gegevens die de gebruiker in het oorspronkelijke veld typt, wijzigt u de naam niet. Als het gekopieerde veld voor unieke gebruikersinformatie is bestemd, wijzigt u de naam.

Meerdere kopieën van een formulierveld op een pagina maken

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden als de bewerkingsmodus voor formulieren niet actief is.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het formulierveld en kies Meerdere kopieën maken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Meerdere kopieën van velden maken de optie Voorbeeld en verplaats het dialoogvenster naar wens, zodat u het originele veld en de kopieën op de formulierpagina kunt zien.

 4. Selecteer de instellingen die u wilt toepassen:
  • Als u het aantal kopieën dat wordt gemaakt, wilt wijzigen, typt u andere waarden in de velden Geselecteerde velden omlaag kopiëren en Geselecteerde velden opzij kopiëren.

  • Als u de afmetingen wilt wijzigen van het oorspronkelijke veld en van alle kopieën, typt u andere waarden in de velden Breedte wijzigen en Hoogte wijzigen.

  • Als u het oorspronkelijke veld en alle kopieën wilt verplaatsen, klikt u op de knoppen Omhoog, Omlaag, Links en Rechts.

 5. Als u wilt dat de velden automatisch worden ingevuld met de gegevens de gebruiker in het oorspronkelijke veld typt, wijzigt u de namen niet. Als de gekopieerde velden voor unieke gebruikersinformatie zijn bestemd, wijzigt u de namen.

Een formulierveld dupliceren over meerdere pagina's

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden als de bewerkingsmodus voor formulieren niet actief is.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het formulierveld en kies Dupliceren op pagina's.

  Opmerking:

  De opdracht Dupliceren op pagina's is niet beschikbaar voor formulieren die slechts uit één pagina bestaan.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Alle en klik op OK om het formulierveld op elke pagina in het formulier te dupliceren.

  • Als u het formulierveld op een beperkt aantal pagina's wilt dupliceren, klikt u op de knop Van en typt u de eerste en de laatste pagina waarop u het formulierveld wilt weergeven. Klik vervolgens op OK.

  Opmerking:

  Het is voor het dupliceren niet van belang of u hierbij ook de pagina opgeeft waarop het formulierveld oorspronkelijk wordt weergegeven. Als u deze pagina opgeeft, wordt er geen tweede kopie boven op het oorspronkelijke veld gemaakt. Geeft u deze pagina niet op, dan wordt het oorspronkelijke formulierveld niet verwijderd.

 4. Als u wilt dat de velden automatisch worden ingevuld met de gegevens de gebruiker in het oorspronkelijke veld typt, wijzigt u de namen niet. Als de duplicaatvelden voor unieke gebruikersinformatie zijn bestemd, wijzigt u de namen.

Meerdere formuliervelden selecteren

Het selecteren van meerdere formuliervelden is de eerste stap bij verschillende taken, zoals kopieën maken, formuliervelden uitlijnen en de afstand tussen formuliervelden aanpassen.

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden als de bewerkingsmodus voor formulieren niet actief is.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u alle formuliervelden van alle typen wilt selecteren, kiest u Bewerken > Alles selecteren.

  • Als u een bereik van formuliervelden wilt selecteren, klikt u op het eerste formulierveld in het bereik, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het laatste formulierveld. Alle formuliervelden tussen de twee formuliervelden worden geselecteerd.

  • Als u afzonderlijke formuliervelden in verschillende delen van de PDF-pagina wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op elk formulierveld.

  • Als u alle formuliervelden in een paginagebied wilt selecteren, sleept u met het gereedschap Object selecteren een selectiekader rond het gebied.

  • Als u een afzonderlijk formulierveld wilt uitschakelen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op dat veld.

  Het veld dat donkerblauw wordt gemarkeerd en waarop grepen op de randen worden weergegeven, is het anker. Wanneer u meerdere formuliervelden selecteert door te klikken, is het laatst geselecteerde veld het anker. Wanneer u een selectiekader gebruikt, is het eerst gemaakte formulierveld het anker. Als u Ctrl ingedrukt houdt en klikt om de selectie van het anker op te heffen, wordt het formulierveld linksboven in de selectie het nieuwe ankerformulierveld.

Het formaat van formuliervelden wijzigen

Nadat u formuliervelden hebt gemaakt, kunt u deze opnieuw rangschikken, verplaatsen of het formaat ervan wijzigen om de pagina er beter of professioneler te laten uitzien.

Formaat van een formulierveld wijzigen

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden als de bewerkingsmodus voor formulieren niet actief is.

 2. Selecteer het formulierveld waarvan u het formaat wilt wijzigen.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de grootte van het veld handmatig wilt wijzigen, sleept u een greep op de rand. Houd de Shift-toets ingedrukt en sleep een hoekgreep om de huidige hoogte-/breedteverhouding van het formulierveld te behouden.

  • Als u het formaat van het veld met één pixel tegelijk wilt wijzigen, drukt u op Ctrl+pijltoets. Als u het formaat van het veld met tien pixels tegelijk wilt wijzigen, drukt u op Ctrl+Shift+pijltoets.

  • Als u de grootte wilt wijzigen in een specifieke afmeting, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en kiest u Eigenschappen. Klik vervolgens op de tab Positie en pas de waarden voor Breedte en Hoogte aan.

Het formaat van meerdere formuliervelden aanpassen aan een geselecteerd formulierveld

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden als de bewerkingsmodus voor formulieren niet actief is.

 2. Selecteer alle formuliervelden waarvan u het formaat wilt wijzigen.
 3. Kies de gewenste optie bij Aanpassen aan grootte in het deelvenster aan de rechterkant.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op het formulierveld klikken waarop u de andere geselecteerde velden wilt afstemmen. Kies Velden op dezelfde grootte instellen en selecteer een van de volgende opties:

  Hoogte

  Hiermee past u de hoogte van de velden aan zonder de breedte te wijzigen.

  Breedte

  Hiermee past u de breedte van de velden aan zonder de hoogte te wijzigen.

  Beide

  Hiermee past u zowel de hoogte als de breedte van de velden aan.

Formuliervelden verplaatsen

Afzonderlijke formuliervelden verplaatsen

U kunt velden verplaatsen door deze naar de juiste positie te slepen. Als u sneller en nauwkeuriger wilt werken, kunt u speciale functies gebruiken om velden met elkaar uit te lijnen, de afstand tussen velden aan te passen en velden op de pagina te centreren.

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden als de bewerkingsmodus voor formulieren niet actief is.

 2. Selecteer twee of meer formuliervelden die u wilt verplaatsen.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de velden op het oog wilt verplaatsen, sleept u de geselecteerde formuliervelden naar de nieuwe locatie.

   Tip: Als u uitsluitend horizontaal of verticaal wilt verplaatsen, begint u te slepen en drukt u op Shift terwijl u de selectie blijft slepen.

  • Als u naar een specifieke locatie wilt gaan, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en kiest u Eigenschappen. Klik vervolgens op de tab Positie en stel de waarden voor Positie in.

  • Als u velden in kleine stappen horizontaal of verticaal wilt verplaatsen, drukt u op de pijltoetsen om het geselecteerde formulierveld naar de juiste positie te verschuiven.

  • Als u het formulierveld precies naar het middelpunt van de pagina wilt verplaatsen, kiest u Bewerken > Knippen, navigeert u naar de gewenste pagina en kiest u Bewerken > Plakken.

   Opmerking: Velden worden alleen de eerste keer dat ze worden geplakt in het midden van de pagina geplaatst. Aanvullende geplakte velden worden verschoven ten opzichte van het vorige geplakte veld.

Meerdere formuliervelden uitlijnen en centreren

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden als de bewerkingsmodus voor formulieren niet actief is.

 2. Selecteer twee of meer formuliervelden die u wilt uitlijnen.
 3. Klik op de geschikte optie in het deelvenster aan de rechterkant.

  U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op het veld waarop u de andere velden wilt uitlijnen. Kies Uitlijnen, verdelen of centreren en kies een van de volgende opdrachten:

  • Als u een kolom met velden wilt uitlijnen, kiest u Links, Rechts of Verticaal voor Uitlijnen. De velden worden respectievelijk met de linkerrand, de rechterrand of de verticale (middelste) as van het ankerformulierveld uitgelijnd.

  • Als u een rij met velden wilt uitlijnen, kiest u Boven, Onder of Horizontaal voor Uitlijnen. De velden worden respectievelijk met de bovenrand, de onderrand of de horizontale (middelste) as van het ankerformulierveld uitgelijnd.

  • Als u de velden wilt centreren, kiest u Verticaal, Horizontaal of Beide voor Centreren.

  Opmerking:

  Wanneer u met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde velden klikt, worden de grepen op de randen weergegeven om aan te geven dat dit het ankerformulierveld is. Met de opties in het menu Uitlijnen verplaatst u de overige geselecteerde formuliervelden zodat deze worden uitgelijnd met de randen van het ankerformulierveld.

De afstand tussen formuliervelden aanpassen

Bij het opmaken van formuliervelden op een pagina betekent de term verspreiden dat voor een groep velden een gelijkmatige afstand wordt opgegeven, gemeten vanaf het midden van aangrenzende velden. De opdrachten voor verspreiden hebben voorrang op de opdracht Magnetisch raster.

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden als de bewerkingsmodus voor formulieren niet actief is.

 2. Selecteer de formuliervelden die u wilt aanpassen.
 3. Kies de gewenste optie bij Uitvullen in het deelvenster aan de rechterkant.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde formuliervelden klikken en een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Als u de velden evenredig wilt verdelen tussen de bovenste en de onderste velden, kiest u Uitlijnen, verdelen of centreren > Verticaal verspreiden.

  • Als u de velden evenredig wilt verdelen tussen de meest linkse en de meest rechtse velden, kiest u Uitlijnen, verdelen of centreren > Horizontaal verspreiden.

   Opmerking: De opdracht Verspreiden rechtsonder in het deelvenster heeft een andere functie. Gebruik die opdracht om uw formulier naar anderen te versturen, zodat zij de informatie kunnen invullen en naar u terug kunnen sturen.

    

Een formulierveld verwijderen

 1. Kies Gereedschappen > Formulier voorbereiden als de bewerkingsmodus voor formulieren niet actief is.

 2. Selecteer in het rechtervenster onder Velden of de paginaweergave de formuliervelden die u wilt verwijderen.

 3. Klik met de rechtermuisknop en kies Verwijderen of kies Bewerken > Verwijderen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account