Handboek Annuleren

Gescand bestand of camera-afbeelding verbeteren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het hier getoonde scherm niet overeenkomt met de interface van uw product, gaat u naar de Help voor uw huidige ervaring.

Gescand bestand of camera-afbeeldingen verbeteren voor heldere PDF's

U kunt documentfoto's vastleggen met uw smartphone en de functie Camera-afbeelding verbeteren gebruiken om strakke, duidelijke en compacte PDF's te maken zonder dat u een standaard scanner nodig hebt. Deze functie is bedoeld voor veelvoorkomende problemen in door mobiele apparaten vastgelegde afbeeldingen zoals onjuiste perspectieven, gebieden buiten grenzen, schaduwen en inconsistente belichting. Hoewel dit misschien niet alle problemen elimineert, wordt de algemene kwaliteit van uw resulterende PDF aanzienlijk verbeterd.

Een camera-afbeelding verbeteren:

 1. Open de foto of de afbeelding van het document in Acrobat.

 2. Selecteer in het menu Alle tools de optie Scannen en OCR.

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Camera-afbeelding verbeteren en vervolgens Verbeteren in het dialoogvenster dat wordt geopend.

  De afbeelding wordt verbeterd en er wordt een PDF van de afbeelding weergegeven.

  Gebruik Acrobat Reader Desktop om foto's te verbeteren die met een mobiele camera zijn gemaakt.

 4. Om het standaard verbeteringsniveau verder aan te passen sleept u de schuifregelaar Verbetering aanpassen in de secundaire werkbalk.

  Gebruik Acrobat Reader Desktop om foto's te verbeteren die met een mobiele camera zijn gemaakt.

 5. Zo nodig past u de paginarand aan met behulp van de blauwe cirkel bij de hoekpunten van de foto. Selecteer Verbeteren.

 6. Sla het PDF-bestand op.

Een gescand bestand verbeteren:

 1. Open het gescande bestand in Acrobat.

 2. Selecteer in het menu Alle tools de optie Scannen en OCR > Gescand bestand verbeteren.

 3. Kies in het pop-updialoogvenster de Pagina's die u wilt verbeteren en selecteer Tekst herkennen om tekst in het document te identificeren.

 4. U kunt ook Instellingen selecteren om het dialoogvenster Gescande PDF verbeteren te openen en de opties voor het filteren en comprimeren van afbeeldingen aan te passen wat betreft kwaliteit, grootte of specifieke scanproblemen.

  Instellingen

  Details

  Aangepaste compressie inschakelen

  Hiermee verdeelt u elke pagina in zwart-witgebieden, grijswaardengebieden en kleurengebieden, en wordt een representatie gekozen die het uiterlijk behoudt en tegelijkertijd elke type inhoud sterk comprimeert. De aanbevolen scanresoluties zijn 300 dpi (dots per inch) voor grijswaarden- en RGB-invoer, en 600 dpi voor zwart-witinvoer.

  Kleur/grijswaarde

  Wanneer u pagina's in kleur of grijswaarden scant, selecteert u een van de volgende opties:

  • JPEG: past JPEG-compressie toe op de gekleurde afbeeldingsinhoud.
  • JPEG2000: past JPEG2000-compressie toe op de gekleurde afbeeldingsinhoud. (Deze instelling wordt niet aanbevolen bij het maken van PDF/A-bestanden. Gebruik in plaats daarvan JPEG.)
  • ZIP: past ZIP-compressie toe op de gekleurde afbeeldingsinhoud.

  Monochroom

  Wanneer u zwart-witte of monotone afbeeldingen scant, selecteert u een van de volgende instellingen:

  • Hiermee past u CCITT Groep 4-compressie toe op afbeeldingen van invoerpagina's in zwart-wit.
  • JBIGT (Lossless) en JBIGT (Lossy): past de JBIG2-compressiemethode toe op zwart-witte invoerpagina's. Bij hoogste kwaliteitsniveaus wordt de Lossless-methode gebruikt: de tekst wordt sterk gecomprimeerd bij lagere instellingen. Tekstpagina's zijn doorgaans 60% kleiner dan pagina's met compressie volgens CCITT Groep 4, maar de verwerking verloopt traag.

  Klein bestand/Hoge kwaliteit

  Hiermee stelt u de juiste balans in tussen bestandsgrootte en kwaliteit.

  Filters

  • Deskew: hiermee roteert u pagina's die niet zijn uitgelijnd met de zijden van het scannerbed, zodat de PDF verticaal wordt uitgelijnd. Kies Aan of Uit.
  • Achtergrond verwijderen: hiermee roteert u elke pagina die niet haaks staat op de zijkanten van het scannerbed om de PDF-pagina verticaal uit te lijnen. Kies Aan of Uit.
  • Descreen: hiermee verwijdert u een stippelstructuur in halftonen. Deze structuur kan JPEG-compressie verkleinen, moiré-effecten veroorzaken en ervoor zorgen dat tekst moeilijk te herkennen wordt. Deze optie is geschikt voor grijswaardeninvoer of RGB-invoer van 200-400 dpi of, bij Aangepaste compressie, zwart-witinvoer van 400-600 dpi. Bij de instelling Aan (aanbevolen) wordt de filter toegepast voor grijswaarden- en RGB-invoer van 300 dpi of hoger. Selecteer Uit wanneer u een pagina scant zonder afbeeldingen of opgevulde gebieden, of wanneer u scant met een resolutie die hoger is dan het effectieve bereik.
  • Tekst verscherpen: hiermee maakt u de tekst van het gescande PDF-bestand scherper. De standaardwaarde is laag en die is geschikt voor de meeste documenten. Verhoog de waarde als de kwaliteit van het gedrukte document slecht en de tekst onduidelijk is.

   

  Opties voor tekstherkenning

  • Documenttaal: geeft de taal op van de OCR-engine om de tekens te identificeren.
  • Uitvoer: hiermee bepaalt u het type PDF dat wordt gemaakt. Voor alle opties is een invoerresolutie vereist van 72 dpi of hoger (aanbevolen). Bij alle indelingen worden de OCR-functie, lettertype- en paginaherkenning toegepast op tekstuele afbeeldingen en worden deze geconverteerd naar normale tekst.
 5. Selecteer Verbeteren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?