Soms ziet u een waarschuwing als u een PDF opent. De waarschuwing kan vele vormen hebben (waarvan er hieronder drie worden getoond).

Beveiligingswaarschuwingen
Beveiligingswaarschuwingen

Wat betekent de waarschuwing?

Deze waarschuwing vraagt of u de mensen vertrouwt die u de PDF hebben gestuurd of de site waarop de PDF wordt weergegeven. De waarschuwing verschijnt omdat de inhoud van de PDF uw computer mogelijk kan beschadigen. De waarschuwing wordt bijvoorbeeld weergegeven voor PDF's die programma's en macro's bevatten of uitvoeren. Het betekent niet per se dat de PDF schadelijk is.

Wat kunt u het beste doen?

Sommige productfuncties kennen vertrouwen toe via hun eigen venster Voorkeuren. Betrouwbaarheidsbeheer bevat bijvoorbeeld opties voor het beheer van URL-toegang, en Multimedia vertrouwen (verouderd) beschikt over opties voor het afspelen van ingesloten multimedia. Voor functies die worden beïnvloed als de uitgebreide beveiliging wordt ingeschakeld, kunt u selectief beperkte handelingen toestaan door een methode te gebruiken die wordt beschreven in Uitgebreide beveiligingsrestricties omzeilen.

Opmerking:

Open de Voorkeuren als volgt: kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Voorkeuren (Mac OS).

Als u de afzender kent en vertrouwt

Als u de PDF of het bedrijf of individu dat de PDF verzonden heeft vertrouwt, klikt u op een van de knoppen Opties, Toestaan of Afspelen. (De knoppen variëren al naar gelang de waarschuwing.) U kunt de PDF nu weergeven.

Als u de afzender niet kent of vertrouwt

Als u de PDF niet vertrouwt of niet weet wie de maker is of waar de PDF vandaan komt, klikt u niet op Opties, Toestaan of Afspelen. In Acrobat en Adobe Acrobat Reader blijven de verdachte inhoud of acties dan geblokkeerd. Klik op Sluiten of Annuleren om de waarschuwing te verbergen. Als u op geblokkeerde inhoud klikt, verschijnt de waarschuwing weer.

Geen knop Opties, Toestaan of Afspelen?

Als de waarschuwing niet een van de knoppen Opties, Toestaan of Afspelen bevat, heeft uw beheerder deze functie uitgeschakeld. U kunt er dan niet voor kiezen deze inhoud te vertrouwen of toe te staan. Klik op Sluiten of Annuleren om de waarschuwing te verbergen. U kunt de PDF bekijken, maar u krijgt geen toegang tot de geblokkeerde inhoud. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

Opmerking:

Voor een volledige lijst met artikelen over beveiliging raadpleegt u Overzicht van beveiliging in Acrobat- en PDF-inhoud.

Wanneer worden beveiligingswaarschuwingen weergegeven?

Beveiligingswaarschuwingen kunnen in de volgende situaties getoond worden:

JavaScript op de zwarte lijst

JavaScript is een veelgebruikte computertaal. JavaScript-code kan kwetsbaar zijn voor aanvallen en JavaScript kan worden gebruikt om websites te openen. Adobe werkt de blacklist met bekende JavaScript-kwetsbaarheden regelmatig bij. Als een PDF probeert toegang te krijgen tot JavaScript dat op de blacklist staat, ziet u een bericht in de gele documentenbalk, boven aan het venster.

Voor beheerders:

 

Beveiligingsinstellingen bijwerken

Adobe verspreidt regelmatig certificaten voor beveiligingsdoeleinden. Deze downloads helpen waarborgen dat digitaal ondertekende PDF's van vertrouwde bronnen hun vertrouwde status behouden. Als u een update ontvangt van een onbekende bron, controleer dan of de update afkomstig is van een webadres dat u vertrouwt, voordat u verdergaat. Updates van niet-vertrouwde websites kunnen leiden tot beveiligingsrisico's op uw computer.

 

Toegang tot stroomobjecten (XObjecten)

In Acrobat en Reader verschijnt een bericht wanneer een PDF-bestand probeert externe inhoud te benaderen die is geïdentificeerd als stroomobject. Een URL kan bijvoorbeeld verwijzen naar een externe afbeelding. De stille overdracht van gegevens kan een veiligheidsrisico met zich meebrengen, aangezien Acrobat en Reader met een externe bron communiceren.

 

Gegevens invoegen in PDF's en formulieren

Een waarschuwing verschijnt als een niet-vertrouwde bron probeert gegevens toe te voegen aan een PDF-formulier. Deze functie om gegevens toe te voegen kan werkstromen in uw organisatie weliswaar stroomlijnen, maar kan ook worden gebruikt om schadelijke gegevens toe te voegen aan een PDF.

 

Stil afdrukken

Stil afdrukken is afdrukken naar een bestand of printer zonder dat u dit hebt bevestigd. Dit is een potentieel beveiligingsrisico, omdat een schadelijk bestand meerdere keren stil kan worden afgedrukt naar de printer en zo printerresources kan verspillen. Hierdoor kan ook worden verhinderd dat andere documenten worden afgedrukt doordat de printer bezet is.

Neem contact op met de systeembeheerder om te bepalen wanneer u stil afdrukken moet toestaan.

 

Webkoppelingen

Naast zichtbare webkoppelingen in een PDF-document kunnen formuliervelden verborgen JavaScript bevatten die een pagina in een browser openen of ongemerkt gegevens vanaf internet opvragen.

Opmerking:

In Acrobat en Reader X, 9.3 en 8.2 is de uitgebreide beveiliging standaard ingeschakeld. Adobe raadt u aan de uitgebreide beveiliging in te schakelen als dat nog niet het geval was, en de beperkingen alleen voor vertrouwde inhoud te omzeilen.