Handboek Annuleren

Op een certificaat gebaseerde handtekeningen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het hier getoonde scherm niet overeenkomt met uw productinterface, schakelt u over naar de Help bij uw huidige ervaring.

Net als een conventionele, geschreven handtekening identificeert een op een certificaat gebaseerde handtekening de persoon die een document ondertekent. In tegenstelling tot een geschreven handtekening is een digitale handtekening op basis van een certificaat echter moeilijk te vervalsen, omdat deze versleutelde gegevens bevat die uniek zijn voor de ondertekenaar. Het kan eenvoudig worden geverifieerd en informeert de ontvangers of het document is gewijzigd nadat de ondertekenaar het in eerste instantie heeft ondertekend.

Als u een document wilt ondertekenen met een handtekening op basis van een certificaat, moet u een digitale ID opvragen of een door uzelf ondertekende digitale ID maken in Acrobat of Acrobat Reader. De digitale ID bevat een persoonlijke sleutel, een certificaat met een openbare sleutel en meer. De handtekening op basis van een certificaat wordt gemaakt met de persoonlijke sleutel. Het certificaat is een referentie die automatisch wordt toegepast op het ondertekende document. De handtekening wordt geverifieerd wanneer ontvangers het document openen.

Wanneer u een handtekening op basis van een certificaat toepast, wordt in Acrobat een hash-algoritme gebruikt om een berichtenoverzicht te maken. Met dit algoritme wordt het overzicht versleuteld op basis van uw persoonlijke sleutel. Acrobat sluit de versleutelde berichtensamenvatting in de PDF, certificaatgegevens, afbeelding van de handtekening en een documentversie in wanneer het ondertekend is.

Op certificaat gebaseerde handtekening in een PDF-formulier
Op certificaat gebaseerde handtekening in een PDF-formulier

Stappen om een op een certificaat gebaseerde handtekening toe te voegen aan een PDF

 1. Open een PDF in Acrobat en kies Alle tools > Meer > Certificaat gebruiken in de algemene balk.

  U kunt ook vanuit Acrobat Home de optie Alle tools weergeven selecteren. Selecteer in de sectie Beveiligen Een certificaat gebruiken en selecteer een bestand dat u wilt certificeren.

 2. De tool Certificaat gebruiken wordt geopend in het linkerdeelvenster.

  • Selecteer Certificeren (zichtbare handtekeningen) om te certificeren met een zichtbare digitale handtekening en selecteer vervolgens Nieuwe handtekeningrechthoek slepen in het dialoogvenster dat verschijnt.
  • Selecteer Certificeren (onzichtbare handtekeningen) als u het document wilt certificeren zonder een zichtbare handtekening.
  Een PDF certificeren (zichtbare handtekeningen)

 3. Selecteer OK in het dialoogvenster Opslaan als gecertificeerd document.

 4. Als u in stap 2 Certificeren (zichtbare handtekeningen) hebt geselecteerd, sleept u met de muis en tekent u een rechthoekig gebied waar u de handtekening wilt plaatsen.

 5. Kies in het dialoogvenster Ondertekenen met een digitale ID de digitale ID die u wilt gebruiken om het document te certificeren en selecteer Doorgaan of selecteer Nieuwe digitale ID configureren om een een nieuwe ID te maken.

  Digitale ID selecteren

 6. Selecteer Bekijken om de content van het document te controleren voordat u het ondertekent en selecteer vervolgens Ondertekenen. Sla de PDF op wanneer daarom wordt gevraagd. Uw document is nu gecertificeerd.

Certificeren en het ondertekenen van documenten

Met de tool Certificaat gebruiken kunt u twee typen op certificaten gebaseerde handtekeningen toepassen. U kunt een document Certificeren, de content bevestigen of een document goedkeuren met de optie Digitaal ondertekenen.

Digitaal ondertekenen

Wanneer u digitaal ondertekent met een certificaat, wordt de handtekening beschouwd als een handtekening voor goedkeuring.

Certificeren (zichtbare of onzichtbare handtekeningen)

De opties Certificeren bieden een hoger niveau van documentbeheer dan Digitaal ondertekenen. Voor documenten die certificering vereisen, moet u de documenten certificeren voordat anderen deze ondertekenen. Als een document al is ondertekend, zijn de certificeringsopties uitgeschakeld. Wanneer u een document certificeert, kunt u bepalen welke soorten wijzigingen andere personen kunnen aanbrengen. U kunt certificeren met of zonder weergave van een handtekening.

Handtekeningen die worden gemaakt met de opties Certificeren of Digitaal ondertekenen voldoen aan de normen voor gegevensbescherming van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Daarnaast voldoen beide handtekeningtypen aan de norm PDF Advanced Electronic Signature (PAdES). Acrobat en Acrobat Reader zijn voorzien van een optie waarmee u de standaardopmaak voor ondertekening kunt wijzigen in de indeling CAdES. Deze optie is compatibel met deel 3 van de norm PAdES. De functionaliteit voor tijdstempels en de eigen ondersteuning voor langdurige validatie van handtekeningen (ingevoerd in Acrobat 9.1) zijn compatibel met deel 4 van de norm PAdES. Als de standaardopmaak voor handtekeningen correct is ingesteld, is deze compatibel met deel 2 van de norm PAdES. U kunt deze standaardmethode voor ondertekening of indeling wijzigen in het deelvenster Handtekeningen van het dialoogvenster Voorkeuren. Bij Maken en Weergave klikt u op Meer.

Op certificaten gebaseerde handtekeningen instellen

U kunt het ondertekeningsproces versnellen en de resultaten optimaliseren door de volgende voorbereidingen te treffen.

Opmerking:

In sommige situaties moet er met bepaalde digitale id's worden ondertekend. Een bedrijf of overheidsinstantie kan bijvoorbeeld voorschrijven dat personen officiële documenten alleen ondertekenen met digitale id's die door die instantie zijn uitgegeven. Zie voor het gebruik van uw digitale id het beleid van uw organisatie voor het juiste gebruik van digitale handtekeningen.

 • Haal een digitale id op van uw eigen organisatie, koop een digitale id (zie de website van Adobe voor beveiligingspartners) of maak een zelfondertekende id. Zie Zelfondertekende id's maken. U kunt geen op certificaat gebaseerde handtekening toepassen zonder digitale ID.

 • Stel de standaardondertekeningsmethode in.
 • Gebruik de modus Documentvoorbeeld om eventuele dynamische inhoud te onderdrukken waardoor de weergave van het document kan veranderen. Zo voorkomt u dat u een ongeschikt document ondertekent. Zie Ondertekenen in de modus Documentvoorbeeld voor informatie over het gebruik van de modus Documentvoorbeeld.
 • Controleer alle pagina's in het document voordat u het ondertekent. Documenten kunnen op meerdere pagina's handtekeningvelden bevatten.
 • Kies een ondertekeningstype. Leer meer over handtekeningen voor goedkeuring en voor certificering om te bepalen welk type u moet kiezen om uw document te ondertekenen. (Zie Typen handtekeningen.)

Ondertekeningsvoorkeuren instellen

Met voorkeuren voor ondertekeningswerkstromen bepaalt u wat u kunt zien en doen wanneer u het dialoogvenster voor ondertekening opent. U kunt bepaalde acties toestaan, gegevensvelden verbergen en weergeven en wijzigen hoe inhoud invloed heeft op het ondertekenen. Door ondertekeningsvoorkeuren in te stellen, bepaalt u de mogelijkheid te zien wat u ondertekent. Raadpleeg voor informatie over de beschikbare voorkeuren voor ondertekening 'Voorkeuren voor ondertekeningsworkflow' in de handleiding Digitale ondertekening.

Ondertekeningsworkflows aanpassen met seedwaarden

Zaadwaarden bieden extra mogelijkheden voor auteurs van een document, omdat hiermee kan worden opgegeven welke keuzen ondertekenaars kunnen maken bij het ondertekenen van een document. Door zaadwaarden op handtekeningvelden in niet-ondertekende PDF's toe te passen kunnen auteurs opties aanpassen en taken automatiseren. Zij kunnen ook handtekeningvereisten voor items opgegeven, zoals certificaten en tijdstempelservers. Raadpleeg voor meer informatie over het aanpassen van handtekeningen met seedwaarden de Handleiding Digitale ondertekening.

De weergave van een op een certificaat gebaseerde handtekening maken

U kunt het uiterlijk van uw handtekening op basis van een certificaat bepalen door opties te selecteren in het deelvenster Handtekeningen van het dialoogvenster Voorkeuren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een afbeelding van uw handgeschreven handtekening, een bedrijfslogo of een foto op te nemen. U kunt ook verschillende handtekeningen maken voor verschillende doelen. Voor sommige weergaven kunt u een groter detailniveau instellen.

Een handtekening kan bovendien informatie bevatten waarmee anderen gemakkelijker uw handtekening kunnen verifiëren, zoals de reden om te ondertekenen, contactgegevens, en meer.

Handtekeningindelingen in Acrobat
Handtekeningindelingen

A. Handtekening met tekst B. Handtekening met afbeelding 

 1. (Optioneel) Als u een afbeelding van uw handgeschreven handtekening in de digitale handtekening op basis van een certificaat wilt opnemen, scant u uw handtekening en slaat u deze op als afbeeldingsbestand. Plaats de afbeelding in een afzonderlijk document en converteer dit naar PDF.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het handtekeningveld en selecteer Document ondertekenen of Certificeren met zichtbare handtekening.

  Opmerking:

  U kunt ook een weergave maken met de handtekeningvoorkeuren: Hamburgermenu  > Voorkeuren > Handtekeningen (Windows) of Acrobat > Voorkeuren > Handtekeningen (macOS).

 3. Selecteer Nieuwe weergave maken in het menu Weergave van het dialoogvenster Ondertekenen.

 4. Geef een naam op voor de handtekening die u maakt in het dialoogvenster Handtekeningweergave configureren. Als u een document ondertekent, selecteert u de handtekening met deze naam. Gebruik daarom een korte beschrijvende naam.
 5. Kies een optie in de sectie Afbeelding configureren:

  Geen afbeelding

  Hiermee geeft u alleen het standaardpictogram weer en de informatie die is opgegeven in de sectie Tekst configureren.

  Geïmporteerde afbeelding

  Hiermee geeft u een afbeelding weer met uw handtekening op basis van een certificaat. Selecteer deze optie als u een afbeelding van uw handgeschreven handtekening wilt opnemen. Als u het afbeeldingsbestand wilt importeren, selecteert u Bestand, selecteert u Bladeren en selecteert u het afbeeldingsbestand.

  Naam

  Hiermee geeft u alleen het standaard handtekeningpictogram weer met uw naam zoals deze is opgenomen in het digitale id-bestand.

 6. Selecteer in de sectie Tekst configureren de opties die u in de handtekening wilt opnemen. Met Herkenningsnaam geeft u de gebruikerskenmerken weer die in uw digitale id zijn gedefinieerd, inclusief uw naam, organisatie en land.
 7. Geef bij Teksteigenschappen de tekstrichting en het gebruikte type cijfers op en klik op OK. Zie ook Talen van rechts naar links inschakelen.

 8. (Optioneel) Geef in de sectie Aanvullende handtekeninggegevens van het dialoogvenster de reden voor het ondertekenen van het document, de locatie en uw contactgegevens op. Deze opties zijn alleen beschikbaar als u ze instelt als uw voorkeuren in het dialoogvenster Voorkeuren voor maken en weergave (Voorkeuren > Handtekeningen > Maken en uiterlijk > Meer).

Een account voor een zwervende id instellen

Een zwevende id is een digitale id die is opgeslagen op een server en kan worden benaderd door de abonnee. U moet beschikken over een internetverbinding om toegang te krijgen tot een zwervende id, en over een account van een organisatie die zwervende digitale id's levert.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren.
 2. Selecteer onder Categorieën de optie Handtekeningen.
 3. Selecteer Meer voor Identiteiten en vertrouwde certificaten.

 4. Vouw Digitale ID's aan de linkerkant uit, selecteer Roaming ID-accounts en selecteer Account toevoegen.

 5. Typ de naam en URL voor de roaming ID-server en selecteer Volgende.

 6. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord of volg de aanwijzingen om een account te maken. Selecteer Volgende en selecteer vervolgens Voltooien.

Zodra de zwervende id is toegevoegd, kan deze worden gebruikt voor ondertekening of versleuteling. Als u een taak uitvoert waarvoor uw zwervende id nodig is, wordt u automatisch bij de zwervende-id-server aangemeld als uw verificatie niet is verlopen.

PKCS#12 Modules en tokens

U kunt meerdere digitale id's hebben die u gebruikt voor verschillende doeleinden, vooral als u documenten ondertekent in verschillende functies of met verschillende certificeringsmethoden. Digitale id's zijn over het algemeen beveiligd met een wachtwoord. Ze kunnen worden opgeslagen op uw computer in de bestandsindeling PKCS #12. Digitale id's kunnen ook worden opgeslagen op een smartcard of hardware-token of in het Windows-certificaatarchief. Zwervende id's kunnen worden opgeslagen op een server. Acrobat biedt een standaard handtekening-handler waarmee u toegang kunt krijgen tot digitale id's op verschillende locaties. Een digitale id is pas beschikbaar voor gebruik nadat u deze in Acrobat hebt geregistreerd.

Certificaten opslaan op directoryservers

Directoryservers worden vaak gebruikt als gecentraliseerde opslagruimten voor identiteiten binnen een organisatie. De server is een ideale locatie om gebruikercertificaten op te slaan in ondernemingen die gebruikmaken van versleuteling door middel van certificaten. Met behulp van directoryservers kunt u certificaten zoeken op netwerkservers, waaronder LDAP-servers (Lightweight Directory Access Protocol). Nadat u een certificaat hebt gevonden, kunt u dit toevoegen aan de lijst met vertrouwde identiteiten zodat u het certificaat niet opnieuw hoeft op te zoeken. Als u of een lid van uw werkgroep een opslagplaats voor vertrouwde certificaten ontwikkelt, wordt het toepassen van versleuteling in uw werkgroep gemakkelijker.

Raadpleeg voor meer informatie over directoryservers de Handleiding Digitale ondertekening.

Instellingen van directoryserver importeren (alleen Windows)

U importeert instellingen van directoryservers met een bestand met een import-/exportmethodologie voor beveiliging of een bestand met beveiligingsinstellingen. Als u instellingen in een bestand importeert met een import-/exportmethodologie, moet u zeker weten dat u de leverancier van het bestand vertrouwt voordat u het bestand opent.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren.
 2. Selecteer onder Categorieën de optie Handtekeningen.
 3. Selecteer Meer voor Een tijdstempel toevoegen aan een document.

 4. Selecteer Directoryservers aan de linkerkant en selecteer vervolgens Importeren.

 5. Selecteer het import-/exportmethodiekbestand en selecteer Openen.

 6. Selecteer de knop Eigenschappen van handtekening om de huidige status van de handtekening te controleren als het bestand is ondertekend.

 7. Selecteer Instellingen zoekdirectory importeren.

 8. Selecteer OK als u wordt gevraagd om uw keuze te bevestigen.

  De directoryserver wordt weergegeven in het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen.

Instellingen van directoryserver exporteren (alleen Windows)

Hoewel het de voorkeur verdient om beveiligingsinstellingen te exporteren, kunt u directoryinstellingen als bestand met een import-/exportmethodologie exporteren. Met het bestand kunt u de directoryserver op een andere computer configureren.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren.
 2. Selecteer Identiteit onder Categorieën.
 3. Voer uw naam, organisatie en e-mailadres in om uw profiel te maken.
 4. Selecteer onder Categorieën de optie Handtekeningen.
 5. Selecteer Meer voor Een tijdstempel toevoegen aan een document.

 6. Selecteer Directoryservers aan de linkerkant en selecteer een of meer servers aan de rechterkant.
 7. Selecteer Exporteren, selecteer een bestemming en selecteer vervolgens Volgende.

 8. Als u wilt bewijzen dat het bestand van u afkomstig is, selecteert u Ondertekenen, voegt u uw handtekening toe en selecteert u vervolgens Volgende.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u het bestand wilt opslaan, geeft u de naam en locatie op en selecteert u Opslaan.

  • Als u het bestand als bijlage wilt verzenden, typt u een e-mailadres in het vak Aan, selecteert u Volgende en selecteert u vervolgens Voltooien.

Tijdstempel toevoegen aan handtekeningen op basis van een certificaat

U kunt de datum en tijd waarop u het document hebt ondertekend, in de op een certificaat gebaseerde handtekening opnemen. Tijdstempels kunnen eenvoudiger worden geverifieerd als ze zijn gekoppeld aan een certificaat van een vertrouwde certificeringsinstantie. Met een tijdstempel kunt u precies zien wanneer u het document hebt ondertekend en is de kans op een ongeldige handtekening kleiner. U kunt een tijdstempel opvragen bij een externe tijdstempelinstantie of bij de certificeringsinstantie die uw digitale id heeft uitgegeven.

Tijdstempels worden weergegeven in het handtekeningveld en in het dialoogvenster Eigenschappen van handtekening. Als er een tijdstempelserver is geconfigureerd, wordt deze weergegeven op het tabblad Datum/tijd in het dialoogvenster Eigenschappen van handtekening. Is er geen tijdstempelserver geconfigureerd, dan wordt in het veld Handtekeningen de lokale tijd van de computer op het moment van ondertekening weergegeven.

Opmerking:

Als u bij de ondertekening van het document geen tijdstempel hebt toegevoegd, kunt later een tijdstempel toevoegen aan uw handtekening. Zie Langdurige validatie van handtekeningen definiëren. Een tijdstempel die is toegevoegd na ondertekening van een document, gebruikt de tijd die wordt aangeleverd door de tijdstempelserver.

Een tijdstempelserver configureren

Als u een tijdstempelserver wilt configureren, hebt u de servernaam en de URL nodig. Deze kunt u verkrijgen bij een beheerder of uit een bestand met beveiligingsinstellingen.

Als u een bestand met beveiligingsinstellingen hebt, installeert u dit. De volgende instructies voor het configureren van een server hebt u dan niet nodig. Zorg dat het bestand met beveiligingsinstellingen van een vertrouwde bron afkomstig is. Installeer dit bestand alleen in overleg met de systeembeheerder of de IT-afdeling.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren.
 2. Selecteer onder Categorieën de optie Handtekeningen.
 3. Voor Tijdstempel voor document klikt u op Meer.
 4. Selecteer Tijdstempelservers aan de linkerkant.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Wanneer u een bestand met de import-/exportmethodologie en de instellingen voor de tijdstempelserver hebt, klikt u op de knop Importeren . Selecteer het bestand en selecteer Openen.

  • Als u een URL heeft voor de tijdstempelserver, selecteert u de knop Nieuw . Typ een naam en typ vervolgens de URL van de server. Geef op of de server een gebruikersnaam en wachtwoord vereist en selecteer vervolgens OK.

Een tijdstempelserver als standaard instellen

Als u een tijdstempelserver wilt gebruiken om handtekeningen te voorzien van een tijdstempel, moet u deze server instellen als standaardserver.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren.
 2. Selecteer onder Categorieën de optie Handtekeningen.
 3. Voor Tijdstempel voor document klikt u op Meer.
 4. Selecteer Tijdstempelservers aan de linkerkant.
 5. Selecteer de tijdstempelserver en klik op de knop Standaard instellen .
 6. Selecteer OK om uw selectie te bevestigen.

Servers van Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM)

Met Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM)-servers kunt u centrale regels definiëren voor de toegang tot documenten. De regels worden opgeslagen op de ALCRM-server. U kunt instellen dat toegang tot de server vereist is om ze te gebruiken.

ALCRM-servers sluiten informatie over toegangsrechten van gebruikers in documenten in. Leg daarom ontvangers van documenten vast in ALCRM-regels. U kunt de ALCRM-server ook een lijst met ontvangers laten ophalen van LDAP-directory's.

Gebruik ALCRM-servers om bevoegdheden in te stellen voor afzonderlijke documenttaken, bijvoorbeeld openen, bewerken en afdrukken. U kunt ook regels voor documentcontrole vastleggen op ALCRM-servers.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?