PDF-pagina's bijsnijden

U kunt het zichtbare paginagebied aanpassen met behulp van het Gereedschap Pagina's snijden en het dialoogvenster Paginavakken instellen. Door het bijsnijden van pagina's kunt u een PDF met verschillende paginaformaten een consistenter uiterlijk geven.

Pagina's snijden met het gereedschap Snijden

Opmerking:

Snijden leidt niet tot een kleinere bestandsgrootte omdat de weggesneden informatie niet verwijderd, maar verborgen wordt.

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken.

  De gereedschapset voor PDF's bewerken wordt weergegeven op de secundaire werkbalk.

 2. Klik op Pagina's snijden op de secundaire werkbalk.

 3. Sleep een rechthoek op de pagina die u wilt snijden. U kunt de pagina de gewenste afmeting geven door de handvatten op de hoeken van het snijkader te slepen.
 4. Dubbelklik binnen het snijkader.

  Het dialoogvenster Paginavakken instellen wordt geopend. In het dialoogvenster wordt de grootte van de marges van het snijkader weergegeven en van de pagina die u wilt snijden. U kunt het snijgebied dat u hebt gedefinieerd, overschrijven door nieuwe selecties te maken in het dialoogvenster voordat u op OK klikt.

 5. Als u deze instellingen op andere pagina's wilt toepassen, stelt u het bereik in of klikt u op Alles onder Paginabereik.

 6. Klik op OK om de pagina of pagina's uit te snijden.

De opties voor Marges instellen in het dialoogvenster Paginavakken instellen

Het dialoogvenster Paginavakken instellen bevat opties voor het uitsnijden van pagina's. De opties voor Marges instellen zijn als volgt:

Alle vakken tonen (Acrobat Pro)

Hiermee geeft u het zwarte, rode, groene en blauwe kader in het paginavoorbeeld weer voor de CropBox, ArtBox, TrimBox en BleedBox. Wanneer twee (of meer) marges samenvallen, wordt slechts een gekleurde lijn weergegeven.

CropBox

Hiermee definieert u de grens voor de inhoud van een pagina wanneer u deze weergeeft of afdrukt.

ArtBox (Acrobat Pro)

Hiermee definieert u de inhoud van de pagina, inclusief witruimte.

TrimBox (Acrobat Pro)

Hiermee definieert u de uiteindelijke afmetingen van de pagina na het snijden.

BleedBox (Acrobat Pro)

Hiermee definieert u het snijpad wanneer de pagina professioneel wordt afgedrukt waarbij rekening wordt gehouden met het bijsnijden en vouwen van het papier. Het is mogelijk dat drukkermarkeringen buiten de BleedBox vallen.

Verhoudingen behouden

Hiermee vergrendelt u de verhoudingen van het snijden zodat alle marges op dezelfde afstand liggen.

Witte marges verwijderen

Hiermee snijdt u de pagina tot aan de illustratiegrens. Deze optie is handig voor het bijsnijden van de randen van presentatiedia's die zijn opgeslagen als PDF's.

Instellen op nul

Hiermee herstelt u de standaardinstelling van de snijmarges (nul).

Selectie opnieuw instellen

Hiermee herstelt u de snijmarge die met het gereedschap Pagina snijden is ingesteld.

Witte marges verwijderen

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie.

  De gereedschapset voor afdrukproductie wordt in het deelvenster aan de rechterkant weergegeven.

 2. Klik op Paginavakken instellen.

  Het dialoogvenster Paginavakken instellen wordt weergegeven.

 3. Selecteer onder Marges instellen de optie Witte marges verwijderen.

 4. Als u witte marges uit extra pagina's wilt verwijderen, stelt u het bereik in of klikt u op Alles onder Paginabereik.

Snijden ongedaan maken

Het snijden van een PDF leidt niet tot een kleinere bestandsgrootte omdat de weggesneden informatie niet verwijderd maar verborgen wordt. Door het paginaformaat opnieuw in te stellen, kunt u de pagina en de inhoud ervan in de oorspronkelijke staat herstellen.

 1. Open het dialoogvenster Paginavakken instellen door in het optiemenu  in het deelvenster Paginaminiaturen van het navigatievenster de optie Pagina's snijden te kiezen.

 2. Klik op de knop Instellen op nul om de marges opnieuw in te stellen op de de oorspronkelijke pagina-afmetingen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account