Handboek Annuleren

PDF-pagina's uitsnijden

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

U kunt het zichtbare paginagebied aanpassen met behulp van de tool Pagina's snijden en het dialoogvenster Paginavakken instellen. Door het bijsnijden van pagina's kunt u een PDF met verschillende paginaformaten een consistenter uiterlijk geven.

Pagina's uitsnijden met de tool Uitsnijden

Opmerking:

Snijden leidt niet tot een kleinere bestandsgrootte omdat de weggesneden informatie niet verwijderd, maar verborgen wordt.

 1. Kies Tools > PDF bewerken.

  De toolset voor PDF's bewerken wordt weergegeven op de secundaire werkbalk.

 2. Selecteer Pagina's bijsnijden op de secundaire werkbalk.

 3. Sleep een rechthoek op de pagina die u wilt uitsnijden. U kunt de pagina de gewenste afmeting geven door de handvatten op de hoeken van het snijkader te slepen.

 4. Dubbelklik binnen het snijkader.

  In het dialoogvenster Paginavakken instellen wordt de grootte van de marges van het snijkader weergegeven en van de pagina die u wilt uitsnijden. U kunt het snijgebied dat u hebt gedefinieerd, overschrijven door nieuwe selecties te maken in het dialoogvenster voordat u op OK klikt.

 5. Als u deze instellingen op meer pagina's wilt toepassen, stelt u het bereik in of selecteert u Alles onder Paginabereik.

 6. Selecteer OK om de pagina of pagina's uit te snijden.

De opties voor Marges instellen in het dialoogvenster Paginavakken instellen

Het dialoogvenster Paginavakken instellen bevat opties voor het uitsnijden van pagina's. De opties voor Marges instellen zijn als volgt:

Alle vakken tonen (Acrobat Pro)

Hiermee geeft u het zwarte, rode, groene en blauwe kader in het paginavoorbeeld weer voor de CropBox, ArtBox, TrimBox en BleedBox. Wanneer twee (of meer) marges samenvallen, wordt slechts een gekleurde lijn weergegeven.

CropBox

Hiermee definieert u de grens voor de inhoud van een pagina wanneer u deze weergeeft of afdrukt.

ArtBox (Acrobat Pro)

Hiermee definieert u de inhoud van de pagina, inclusief witruimte.

TrimBox (Acrobat Pro)

Hiermee definieert u de uiteindelijke afmetingen van de pagina na het snijden.

BleedBox (Acrobat Pro)

Hiermee definieert u het snijpad wanneer de pagina professioneel wordt afgedrukt waarbij rekening wordt gehouden met het bijsnijden en vouwen van het papier. Het is mogelijk dat drukkermarkeringen buiten de BleedBox vallen.

Verhoudingen behouden

Hiermee vergrendelt u de verhoudingen van het snijden zodat alle marges op dezelfde afstand liggen.

Witte marges verwijderen

Hiermee snijdt u de pagina tot aan de illustratiegrens. Deze optie is handig voor het uitsnijden van de randen van presentatiedia's die zijn opgeslagen als PDF's.

Instellen op nul

Hiermee herstelt u de standaardinstelling van de snijmarges (nul).

Selectie opnieuw instellen

Hiermee herstelt u de snijmarge die met de tool Pagina snijden is ingesteld.

Witte marges verwijderen

 1. Kies Tools > Afdrukproductie.

  De toolset voor afdrukproductie wordt in het rechterdeelvenster weergegeven.

 2. Klik op Paginavakken instellen.

  Het dialoogvenster Paginavakken instellen wordt weergegeven.

 3. Selecteer onder Marges instellen de optie Witte marges verwijderen.

 4. Als u witte marges uit meer pagina's wilt verwijderen, stelt u het bereik in of selecteert u Alles onder Paginabereik.

Uitsnijden ongedaan maken

Het bijsnijden van een PDF leidt niet tot een kleinere bestandsgrootte omdat de weggesneden informatie niet verwijderd maar verborgen wordt. Door het paginaformaat opnieuw in te stellen, kunt u de pagina en de inhoud ervan in de oorspronkelijke staat herstellen.

 1. Open het dialoogvenster Paginavakken instellen door in het menu Opties  in het deelvenster Paginaminiaturen van het navigatievenster de optie Pagina's snijden te kiezen.

 2. Selecteer de knop Instellen op nul om de marges opnieuw in te stellen op de oorspronkelijke pagina-afmetingen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account