Handboek Annuleren

Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Opmerking:

Voor een volledige lijst met artikelen over beveiliging raadpleegt u Overzicht van beveiliging in Acrobat- en PDF-inhoud.

Als u documenten beveiligt, kunt u bekijken, bewerken, afdrukken en andere opties beperken tot de gebruikers die u opgeeft.

Het type beveiligen kiezen

Beveiligingsfuncties kunnen tamelijk eenvoudige maatregelen zijn, maar ook gecompliceerde systemen voor bedrijven en agentschappen. Welke functie u kiest, hangt af van wat u wilt bewerkstelligen. Hier volgen een paar voorbeelden:

 • U wilt dat maar een paar mensen uw PDF kunnen bekijken. De eenvoudigste oplossing is om een wachtwoord aan de PDF toe te voegen en het naar de bedoelde ontvangers te sturen. (Zie Wachtwoordbeveiliging toevoegen.)

 • U wilt dat niemand de PDF kan afdrukken of bewerken. U kunt afdrukken en bewerken in hetzelfde dialoogvenster blokkeren als waar u een wachtwoord instelt. (Zie Wachtwoordbeveiliging toevoegen.)

 • U wilt dat de ontvangers zeker weten dat de PDF echt van u afkomstig is. De beste manier is om een digitale id te kopen van een autoriteit die certificaten uitgeeft. U kunt ook een zelfondertekende digitale id maken als u communiceert met een groep die u vertrouwt. (Zie Digitale id's en Documenten beveiligen met certificaten.)

 • U wilt in de hele organisatie een beveiligingsoplossing voor PDF's invoeren. U kunt een oplossing ontwerpen die specifiek de gevoelige informatie die in het bedrijf omgaat aanpakt. Sommige organisatie gebruiken Adobe LiveCycle Rights Management ES om een beleid op documenten toe te passen. Het beleid bevat de lijst met ontvangers en hun individuele set rechten. Individuen kunnen een beleid gebruiken om dezelfde beveiligingsinstellingen toe te passen op een groot aantal documenten. (Zie Documenten beveiligen met Adobe LiveCycle Rights Management ES.)

Beveiligingsbeleid

Een beveiligings beleid bekrachtigt systematische beperkingen op de stroom informatie en uitwisselingen binnen een organisatie. Met Adobe LiveCycle Rights Management ES kunt u een beleid toepassen op documenten zonder dat digitale handtekeningen en certificaten nodig zijn. Als u vaak dezelfde beveiligingsinstellingen op PDF's toepast, kunt u eventueel een beveiligingsbeleid maken om de werkstroom te vereenvoudigen. Met verschillende soorten beleid komt u tegemoet aan verschillende vereisten.

Beleid met enveloppen

U kunt meerdere documenten beveiligen door deze in te sluiten in een PDF-envelop. U kunt enveloppen versleutelen om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot de inhoud en ze certificeren om de herkomst aan te tonen. Geautoriseerde ontvangers kunnen de envelop openen en de bestanden uitnemen om deze te bekijken.

Beleid met LiveCycle Rights Management ES

Beleid van Adobe LiveCycle Rights Management ES wordt opgeslagen op een server en gebruikers moeten toegang tot die server hebben om dat beleid te kunnen gebruiken. Om dit beleid te kunnen maken, moeten de ontvangers van het document vanuit een lijst in Adobe LiveCycle Rights Management ES worden opgegeven.

Beleid met wachtwoorden en certificaten

Sla u wachtwoord- en certificaatinstellingen op zodat u deze kunt hergebruiken om PDF's te coderen zonder elke keer een wachtwoord of certificaat in te stellen.

Beveiliging vereist:

Handeling:

Een wachtwoord instellen voor het openen van een PDF of voor het kopiëren of afdrukken van de inhoud ervan

Selecteer Alle tools bekijken > Een PDF beschermen.  Onder Geavanceerde opties in het linkerdeelvenster selecteert u Coderen met wachtwoord.

Voor een PDF-Portfolio selecteert u Beveiliging > Beveiligingseigenschappen in het hamburgermenu  (Windows) of Documenteigenschappen uit Bestand (macOS). Selecteer in het dialoogvenster Documenteigenschappen het tabblad Beveiliging. Selecteer de vervolgkeuzelijst naast Beveiligingsmethode en vervolgens Wachtwoordbeveiliging. Selecteer in het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging - Instellingen de optie Een wachtwoord vereisen om het document te openen en voer het wachtwoord in. Als u gereed bent, selecteert u OK.

Als uw onderneming zich heeft aangemeld, kunt u ook gebruikmaken van Adobe LiveCycle Rights Management ES om documenten te beveiligen.

Als u de wizard Handelingen gebruikt om beveiliging toe te passen op PDF-portfolio's in Acrobat Pro, worden de onderliggende documenten beveiligd, maar het voorblad niet.

Aangeven dat u de inhoud van de PDF goedkeurt

Onderteken en certificeer de PDF. U moet beschikken over een digitale id om digitale handtekeningen te kunnen toevoegen. Koop een digitale id (zie de Adobe-website voor beveiligingspartners) of maak een zelfondertekende ID. Zie Zelfondertekende id's maken.

Voor Aziatische talen kunt u een goedkeuringsstempel toevoegen.

Voorkomen dat formulieren worden gewijzigd

Gebruik LiveCycle Designer om formulieren te beveiligen en vergrendelde handtekeningvelden te maken. Zie de Help bij Adobe LiveCycle Designer.

Beveiligde bestandsbijlagen verzenden via e-mail

Gebruik beveiligingsenveloppen. (Alle tools > Beveiligen > Meer opties > Beveiligde envelop maken.

Alleen opgegeven personen toestaan een PDF weer te geven

Kies Alle tools > Een PDF beveiligen. Selecteer onder Geavanceerde opties de optie Coderen met certificaatof pas beveiliging toe met Adobe van LiveCycle Rights Management ES. U hebt certificaten nodig voor gebruikers die de documenten kunnen weergeven.

Aanvullende bronnen

Zie de volgende bronnen voor meer informatie over het gebruik van beveiligingsfuncties:

Beveiligingsmethoden in FIPS-modus kiezen (Windows)

Acrobat en Reader beschikken over een FIPS-modus om de gegevensbescherming te beperken tot de Federal Information Processing Standard (FIPS). De FIPS-modus maakt gebruikt van goedgekeurde FIPS 140-2-algoritmes met de cryptografische module RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (ME) 3.0.0.1.

De volgende beveiligingsopties zijn niet beschikbaar in de FIPS-modus:

 • Beveiligingsbeleid op basis van wachtwoorden toepassen op documenten. U kunt certificaten met een openbare sleutel of Adobe LiveCycle Right Management ES gebruiken om het document te beveiligen. U kunt echter geen wachtwoordversleuteling gebruiken om het document te beveiligen.

 • Zelfondertekende certificaten maken. Als u een zelfondertekend certificaat maakt, moet u dit opslaan in het Windows-certificaatarchief. U kunt niet een zelfondertekende digitale id maken die wordt opgeslagen naar een bestand.

 • RC4-versleuteling Een PDF-bestand mag in de FIPS-modus alleen worden gecodeerd met het AES-versleutelingsalgoritme.

 • Digest-methoden MD5 of RIPEMD160. In de FIPS-modus kunnen alleen digest-algoritmen van het type SHA-1 en SHA-2 worden gebruikt voor het maken van een digitale handtekening.

In de FIPS-modus kunt u documenten openen en bekijken die zijn beveiligd met algoritmes die niet compatibel zijn met FIPS. Maar u kunt geen wijzigingen aanbrengen in het document met wachtwoordbeveiliging. Als u beveiligingsbeleid wilt toepassen op het document, kunt u certificaten met een openbare sleutel of Adobe LiveCycleRights Management ES gebruiken.

De FIPS-modus wordt door een systeembeheerder geconfigureerd in het Windows-register. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding Digitale handtekeningen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?