Watermerken toevoegen aan PDF's

Een watermerk is een tekst of afbeelding die voor of achter bestaande documentinhoud wordt weergegeven, vergelijkbaar met een stempel. U kunt bijvoorbeeld een watermerk met de tekst 'Vertrouwelijk' toepassen op pagina's die gevoelige informatie bevatten. U kunt meerdere watermerken aan een of meer PDF's toevoegen, maar u moet elk watermerk afzonderlijk toevoegen. U kunt de pagina of het paginabereik vastleggen waarop elk watermerk verschijnt.

Opmerking:

In tegenstelling tot een stempel wordt een watermerk als vast onderdeel in PDF-pagina's geïntegreerd. Een stempel is een soort PDF-opmerking die lezers van de PDF kunnen openen om een tekstannotatie weer te geven en die ze kunnen verplaatsen, wijzigen of verwijderen.

Voor en na het toevoegen van een watermerk in Acrobat
Voor en na het toevoegen van een watermerk

Watermerken toevoegen of vervangen, met een geopend document

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Watermerk > Toevoegen.

 2. (Optioneel) Als u het watermerk selectief wilt toepassen op afzonderlijke pagina's, klikt u op Opties voor paginabereik. Geef vervolgens een paginabereik op en kies zo nodig een subsetoptie.

 3. Geef het watermerk op:
  • Als u een watermerk en de watermerkopties wilt gebruiken die u in een eerdere sessie hebt opgeslagen, selecteert u deze in de vervolgkeuzelijst Opgeslagen instellingen.

  • Als u een tekstwatermerk wilt maken, selecteert u Tekst en typt u de tekst in het tekstvak. Pas vervolgens zo nodig de opmaakopties aan.

  • Als u een afbeelding als watermerk wilt gebruiken, selecteert u Bestand. Klik vervolgens op Bladeren en selecteer het afbeeldingsbestand. Als het bestand meerdere pagina's met afbeeldingen bevat, geeft u het gewenste paginanummer op.

  Opmerking:

  U kunt voor watermerken alleen PDF-, JPEG- en BMP-afbeeldingen gebruiken.

 4. Als u de grootte van een afbeeldingswatermerk wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de grootte van het watermerk wilt wijzigen ten opzichte van de grootte van het originele afbeeldingsbestand, voert u voor de optie Absolute schaal een percentage in (in de sectie Bron van het dialoogvenster).

  • Als u de grootte van het watermerk wilt wijzigen ten opzichte van de pagina-afmetingen van de PDF, voert u voor de optie Schalen ten opzichte van doelpagina een percentage in (in de sectie Weergave van het dialoogvenster).

 5. Pas de weergave en de positie van het watermerk desgewenst aan.
 6. (Optioneel) Klik op Weergaveopties en geef de volgende optie op:

  • Als u wilt bepalen wanneer het watermerk wordt weergegeven, schakelt u Tonen bij afdrukken en Tonen bij weergave op scherm in of uit.

  • Als u wilt voorkomen dat de weergave van het watermerk varieert in een PDF met verschillende paginaformaten, schakelt u de optie Positie en grootte van watermerk constant houden tijdens afdrukken op verschillende paginaformaten in.

 7. (Optioneel) Als u dezelfde instellingen wilt toepassen op andere PDF's, klikt u op Toepassen op meerdere bestanden. Klik op Bestanden toevoegen, kies Bestanden toevoegen of Geopende bestanden toevoegen en selecteer de bestanden. Geef vervolgens in het dialoogvenster Uitvoeropties de map en voorkeuren voor bestandsnamen op en klik op OK.

Een watermerk toevoegen of vervangen, zonder geopend document (Alleen Windows)

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Watermerk > Toevoegen.

 2. Klik in het dialoogvenster op Bestanden toevoegen, kies Bestanden toevoegen en selecteer vervolgens de bestanden.

  Opmerking:

  U kunt ook bestanden of mappen toevoegen door deze te slepen naar het dialoogvenster.

 3. Klik op OK om het dialoogvenster Watermerk toevoegen te sluiten.

 4. Voer stap 2 tot en met 6 in de procedure uit om een watermerk toe te voegen of te vervangen in een geopend document. Klik op OK als u het watermerk hebt ingesteld.

 5. Geef vervolgens in het dialoogvenster Uitvoeropties de map en voorkeuren voor bestandsnamen op en klik op OK.

Een watermerk zoeken of vervangen in deel-PDF's in een PDF-portfolio

 1. Selecteer een of meer deel-PDF's in een PDF-portfolio.
 2. Voer de stappen in de procedure uit om een watermerk toe te voegen of te vervangen in een geopend document.

Een watermerk bijwerken

 1. Open één PDF.
 2. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Watermerk > Bijwerken.

 3. Breng wijzigingen in het watermerk aan en klik vervolgens op OK.

Opmerking:

Wanneer een PDF meerdere watermerken bevat, wordt bij deze procedure alleen het eerste watermerk bijgewerkt dat u hebt toegevoegd en worden de andere watermerken genegeerd. Mocht u zich bedenken nadat u het bijwerken van de watermerken hebt voltooid, kies dan direct Bewerken > Ongedaan maken Watermerk.

Watermerken verwijderen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Open één PDF of selecteer een of meer deel-PDF's in een PDF-portfolio. Kies vervolgens Gereedschappen > PDF bewerken > Watermerk > Verwijderen.

  • Sluit eventueel geopende PDF's en kies Gereedschappen > PDF bewerken > Watermerk > verwijderen om watermerken uit meerdere PDF's te verwijderen. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt, op Bestanden toevoegen, kies Bestanden toevoegen en selecteer vervolgens de bestanden. Klik op OK, geef vervolgens in het dialoogvenster Uitvoeropties de map en voorkeuren voor bestandsnamen op.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account