Handboek Annuleren

Digitale id's beheren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Veelgestelde vragen over digitale id's

Een digitale id lijkt op een elektronisch rijbewijs of paspoort waarmee u uw identiteit kunt aantonen. Een digitale id bestaat gewoonlijk uit uw naam en e-mailadres, de naam van de organisatie die de digitale id heeft uitgegeven, een serienummer en een vervaldatum. Digitale id's worden gebruikt voor de beveiliging van certificaten en digitale handtekeningen.

Digitale id's bevatten twee sleutels: met de openbare sleutel vergrendelt oftewel versleutelt u gegevens en met de persoonlijke sleutel ontgrendelt oftewel ontsleutelt u de gegevens. Wanneer u PDF's ondertekent, gebruikt u de persoonlijke sleutel om de digitale handtekening toe te passen. De openbare sleutel is een certificaat dat u aan anderen doorgeeft. U kunt bijvoorbeeld het certificaat verzenden naar degenen die uw handtekening of identiteit willen controleren. Sla uw digitale id op een veilige plek op, want het bevat uw persoonlijke sleutel die anderen kunnen gebruiken om uw informatie te ontsleutelen.

Digitale id's in Acrobat
Digitale id's bevatten een persoonlijke sleutel die u geheim houdt en een openbare sleutel (certificaat) die u deelt.

Voor het meeste werk dat u met PDF's doet, hebt u geen digitale id nodig. U hebt bijvoorbeeld geen digitale id nodig om PDF's te maken, er opmerkingen in te plaatsen of ze te bewerken. U hebt wel een digitale id nodig als u PDF's wilt ondertekenen of versleutelen via een certificaat.

Zelfondertekende digitale id's kunnen genoeg zijn voor persoonlijk gebruik of voor kleine tot middelgrote bedrijven. Het gebruik moet beperkt blijven tot partijen waartussen een onderling vertrouwen heerst.

De meeste zakelijke transacties hebben een digitale id van een betrouwbare leverancier nodig, ook wel een certificeringsinstantie genoemd. Aangezien de certificeringsinstantie verantwoordelijk is voor het verifiëren van uw identiteit, kunt u het beste een instantie kiezen die wordt vertrouwd door grote bedrijven die zakendoen op internet. Op de website van Adobe staan de namen van beveiligingspartners van Adobe die digitale id's en andere beveiligingsoplossingen aanbieden. Zie Leden van Adobe Approved Trust List.

Wanneer u het wachtwoord bent vergeten, kunt u het helaas niet meer herstellen of opnieuw instellen. Als u de id zelf hebt gemaakt, kunt u een nieuwe maken met dezelfde informatie die u voor de id hebt gebruikt. Als u de id hebt gekregen van een certificeringsinstantie, neemt u contact op met die instantie voor hulp.

Zelfondertekende digitale id's maken

Gevoelige transacties tussen bedrijven hebben over het algemeen een id van een certificeringsinstantie nodig, in plaats van een zelfondertekende id.

 1. Klik in Acrobat op het menu Bewerken en kies Voorkeuren > Handtekeningen.

 2. Klik op Meer aan de rechterkant voor Identiteiten en vertrouwde certificaten.

 3. Selecteer Digitale id's aan de linkerkant en klik op Id toevoegen .

  Een nieuwe digitale id toevoegen

 4. Selecteer de optie Een nieuwe digitale id die ik nu wil maken. Klik dan op Volgende.

  Een nieuwe digitale id maken

 5. Geef op waar de digitale id moet worden opgeslagen en klik op Volgende.

  Nieuw PKCS#12-bestand voor digitale id's

  Hiermee worden de gegevens over de digitale id opgeslagen in een bestand met de extensie .pfx in Windows en .p12 in Mac OS. U kunt de bestanden uitwisselen tussen de besturingssystemen. Als u een bestand naar een ander besturingssysteem verplaatst, wordt het nog steeds herkend door Acrobat.

  Windows-certificaatarchief (alleen Windows)

  Hiermee wordt de digitale id opgeslagen in een gemeenschappelijke locatie waar andere Windows-toepassingen de id ook kunnen ophalen.

 6. Ga als volgt te werk:

  1. Geef een naam, een e-mailadres en andere persoonlijke gegevens voor de digitale id op. Wanneer u een document certificeert of ondertekent, verschijnt deze naam in het venster Handtekeningen en in het veld Handtekening.
  2. Kies een optie in het menu Versleutelingsalgoritme. De optie 2048-bit RSA biedt een hogere beveiliging dan 1024-bit RSA, maar de compatibiliteit van 1024-bit RSA is beter.
  3. In het menu Digitale id gebruiken voor  geeft u aan  of u de digitale id wilt gebruiken voor handtekeningen, gegevenscodering of beide.
  4. Klik op Volgende.
  Uw identiteitsgegevens invoeren

 7. Ga als volgt te werk:

  1. Typ een wachtwoord voor het bestand met de digitale id. Bij elke toetsaanslag wordt de sterkte van het wachtwoord beoordeeld en geeft de sterktemeter de sterkte van het wachtwoord aan met een kleurpatroon. Bevestig uw wachtwoord nog een keer.
  2. Het bestand met de digitale id wordt op de standaardlocatie opgeslagen. Deze staat in het veld Bestandsnaam. Als u de digitale id op een andere locatie wilt opslaan, klikt u op Bladeren en kiest u de gewenste locatie.
  3. Klik op Voltooien.
  Een wachtwoord opgeven voor de id

  Als er al een gelijknamig bestand voor de digitale id bestaat, wordt u gevraagd om dat te vervangen. Klik op OK om het bestand te vervangen, of blader naar een andere locatie om het bestand op te slaan.

 8. De id is gemaakt. U kunt het certificaatbestand exporteren en verzenden naar contactpersonen zodat deze uw handtekening kunnen verifiëren.

  De id is gemaakt

  Opmerking:

  Maak een back-up van het digitale-id-bestand. Als uw digitale-id-bestand verloren gaat of beschadigd raakt of als u uw wachtwoord vergeet, kunt u dat profiel niet gebruiken om handtekeningen toe te voegen.

Digitale id registreren

Registreer uw digitale id bij Acrobat of Reader om uw id te kunnen gebruiken.

 1. Klik in Acrobat op het menu Bewerken en kies Voorkeuren > Handtekeningen. Selecteer Identiteiten en vertrouwde certificaten en klik op Meer.

 2. Selecteer Digitale id's aan de linkerkant.
 3. Klik op de knop Id toevoegen .
 4. Kies een van de volgende opties:

  Een bestand

  Selecteer deze optie als u een digitale id hebt ontvangen als elektronisch bestand. Volg de instructies om het digitale-id-bestand te selecteren, typ het wachtwoord en voeg de digitale id toe aan de lijst.

  Een zwervende digitale id die is opgeslagen op een server

  Selecteer deze optie om een digitale id te gebruiken die is opgeslagen op een ondertekeningserver. Typ desgevraagd de naam en de URL van de server waarop de zwervende id is opgeslagen.

  Een apparaat dat op deze computer is aangesloten

  Selecteer deze optie als een beveiligings- of hardwaretoken op de computer is aangesloten.

 5. Klik op Volgende en volg de aanwijzingen op het scherm om uw digitale id te registreren.

De digitale standaard-id opgeven

Om te voorkomen dat u elke keer een digitale id moet selecteren om een PDF te ondertekenen of certificeren, kunt u een standaard digitale id selecteren.

 1. Klik in Acrobat op het menu Bewerken en kies Voorkeuren > Handtekeningen. Selecteer Identiteiten en vertrouwde certificaten en klik op Meer.

 2. Klik op Digitale id's aan de linkerkant en selecteer de digitale id die u als standaard-id wilt gebruiken.
 3. Klik op de knop Gebruiksopties en kies een taak waarvoor u de digitale id als standaard-id wilt gebruiken. Als u de digitale id als standaard-id voor twee taken wilt opgeven, klikt u nogmaals op de knop Gebruiksopties en selecteert u een tweede optie.

  Selecteer de opties waarvoor u de digitale id wilt instellen als standaard

  Er staat een vinkje bij alle geselecteerde opties. Als u alleen de ondertekeningsoptie selecteert, wordt het  pictogram voor ondertekening  weergegeven  naast de digitale id. Als u alleen de versleutelingsoptie selecteert, wordt het pictogram  pictogram voor vergrendeling  weergegeven  . Als u alleen de certificeringsoptie selecteert of als u de ondertekenings- en de certificeringsoptie selecteert, wordt een  pictogram met een blauw lint  weergegeven  .

  Opmerking:

  Als u de standaardinstelling voor digitale id's wilt opheffen, herhaalt u deze stappen en schakelt u de gebruiksopties die u hebt geselecteerd uit.

Wachtwoord en time-out voor een digitale id wijzigen

Wachtwoorden en time-outs kunnen worden ingesteld voor PKCS#12-id's. Als de PKCS#12-id meerdere id's bevat, configureert u het wachtwoord en de time-out op bestandsniveau.

Opmerking:

Zelfondertekende digitale id's verlopen na vijf jaar. Na de vervaldatum kunt u een document nog wel openen met de id, maar niet meer ondertekenen of coderen.

 1. Klik in Acrobat op het menu Bewerken en kies Voorkeuren > Handtekeningen. Selecteer Identiteiten en vertrouwde certificaten en klik op Meer.

 2. Vouw Digitale id's aan de linkerkant uit, selecteer Digitale id-bestanden en selecteer een digitale id aan de rechterkant.
 3. Klik op Wachtwoord wijzigen. Typ het oude wachtwoord en vervolgens het nieuwe wachtwoord. Bij elke toetsaanslag wordt de sterkte van het wachtwoord beoordeeld en geeft de sterktemeter de sterkte van het wachtwoord aan met een kleurpatroon. Bevestig het nieuwe wachtwoord en klik op OK.

 4. Terwijl de id is geselecteerd klikt u op de knop Time-out voor wachtwoord.

 5. Geef op hoe vaak u om een wachtwoord moet worden gevraagd:

  Altijd

  Elke keer dat u de digitale id gebruikt, wordt om het wachtwoord gevraagd.

  Na

  U kunt een interval opgeven.

  Eén maal per sessie

  U wordt steeds als u Acrobat opent één keer om een wachtwoord gevraagd.

  Nooit

  U wordt nooit om een wachtwoord gevraagd.

 6. Typ het wachtwoord en klik op OK.

Opmerking:

Maak een reservekopie van het wachtwoord en bewaar dit op een veilige plaats. Als u uw wachtwoord verliest, kunt u een nieuwe zelfondertekende digitale id maken en de oude verwijderen, of een digitale id kopen bij een externe provider.

Digitale id verwijderen

Wanneer u een digitale id verwijdert in Acrobat, verwijdert u het feitelijke PKCS#12-bestand dat de persoonlijke sleutel en het certificaat bevat. Controleer voordat u de digitale id verwijdert, of deze niet wordt gebruikt door andere programma's en of deze niet nodig is om documenten te decoderen.

Opmerking:

U kunt alleen zelfondertekende digitale id's verwijderen die u in Acrobat hebt gemaakt. Een digitale id die u hebt gekregen van een andere provider, kan niet worden verwijderd.

 1. Klik in Acrobat op het menu Bewerken en kies Voorkeuren > Handtekeningen. Selecteer Identiteiten en vertrouwde certificaten en klik op Meer.

 2. Selecteer Digitale id's aan de linkerkant en selecteer vervolgens de digitale id die u wilt verwijderen.
 3. Klik op Id verwijderen.

 4. Bevestig het wachtwoord en klik op OK.

  Opmerking:

  Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u de id niet vanaf deze locatie verwijderen. Wanneer u op Id verwijderen klikt, wordt de volledige locatie van het bestand met de digitale id weergegeven in het dialoogvenster Acrobat-beveiliging. Ga naar deze locatie, verwijder het bestand en start Acrobat opnieuw op. De id wordt uit de lijst verwijderd.

Digitale id's beveiligen

Door uw digitale id's te beveiligen voorkomt u ongeautoriseerd gebruik van uw persoonlijke sleutels voor het ondertekenen of ontsleutelen van vertrouwelijke documenten. Zorg ervoor dat er een procedure bestaat voor het geval dat u de id kwijtraakt of dat deze wordt gestolen.

Digitale id's beveiligen

Gebruik sterke wachtwoorden of pincodes, wanneer persoonlijke sleutels zijn opgeslagen op hardware-tokens, smartcards of andere apparaten die met een wachtwoord of een pincode zijn beveiligd. Maak het wachtwoord nooit bekend aan anderen. Als u het wachtwoord moet opschrijven, bewaar het dan op een veilige plaats. Neem contact op met de systeembeheer voor richtlijnen over het kiezen van een sterk wachtwoord. Maak een sterk wachtwoord door deze regels te volgen:

 • Gebruik acht of meer lettertekens.

 • Gebruik zowel kleine letters als hoofdletters in combinatie met cijfers en speciale tekens.

 • Kies een wachtwoord dat moeilijk te raden of hacken is, maar dat u wel kunt onthouden zonder dat u het hoeft op te schrijven.

 • Gebruik geen woord met een correcte spelling in welke taal dan ook, omdat zulke woorden kwetsbaar zijn voor 'woordenboekaanvallen', waarmee ze binnen een paar minuten te kraken zijn.

 • Wijzig uw wachtwoord regelmatig.

 • Neem contact op met de systeembeheer voor richtlijnen over het kiezen van een sterk wachtwoord.

Gebruik een sterk wachtwoord en geef dienovereenkomstige time-outopties voor het wachtwoord op als u persoonlijke sleutels in P12/PFX-bestanden wilt opslaan. Als u P12-bestanden gebruikt voor het opslaan van persoonlijke sleutels die u gebruikt voor ondertekenen, stelt u de time-outoptie voor het wachtwoord in. Deze instelling zorgt ervoor dat u altijd een wachtwoord moet invoeren. Als u een P12-bestand gebruikt om persoonlijke sleutels op te slaan voor het decoderen van documenten, moet u een back-up maken van uw persoonlijke sleutel of het P12-bestand. U kunt de kopie van uw persoonlijke sleutel of het P12-bestand gebruiken om gecodeerde documenten te openen als u de sleutels kwijt bent.

De mechanismen die worden gebruikt voor het beveiligen van persoonlijke sleutels die zijn opgeslagen in het Windows-certificaatarchief, variëren afhankelijk van het bedrijf dat het archief verzorgt. Neem contact op met de provider voor informatie over het maken van back-ups en het beschermen van deze sleutels tegen onbevoegd gebruik. Gebruik als regel het krachtigste verificatiemechanisme en maak waar mogelijk gebruik van sterke wachtwoorden of pincodes.

Wat moet u doen bij verlies of diefstal van een digitale id

Als uw digitale id is uitgegeven door een certificeringsinstantie, stelt u deze onmiddellijk op de hoogte en verzoekt u om intrekking van het certificaat. U mag bovendien niet uw persoonlijke sleutel gebruiken.

Als u de digitale id zelf hebt gemaakt, vernietigt u de persoonlijke sleutel en brengt u iedereen op de hoogte aan wie u de overeenkomstige openbare sleutel (het certificaat) hebt verzonden.

Smartcards en hardware-tokens

Een smartcard is een kaart die eruitziet als een creditcard en waarop u uw digitale id kunt opslaan op de ingesloten microprocessorchip. Met de digitale id op een smartcard kunt u documenten ondertekenen en ontsleutelen op computers die kunnen worden aangesloten op een smartcard-lezer. Sommige lezers van smartcards zijn voorzien van een toetsenbord waarop u een persoonlijk identificatienummer (PIN) kunt invoeren.

Een beveiligingshardware-token is een apparaatje ter grootte van een sleutelhanger waarop u digitale id's en verificatiegegevens kunt opslaan. U kunt toegang krijgen tot uw digitale id door het token in de USB-poort van uw computer of mobiele apparaat te plaatsen.

Als u de digitale id op een smartcard of een hardware-token opslaat, moet u deze aansluiten op uw apparaat als u er documenten mee wilt ondertekenen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account